Kære medlemmer af SF Køge

 

I indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i SF Køge, søndag den 3. april kl. 10-13.

Generalforsamlingen afholdes på Hastrupskolen i Køge, Langelandsvej 70.

 

Nedenstående foreløbig dagsorden, endelig dagsorden vil blive udsendt en uge før generalforsamlingen.

 

Indkomne forslag skal jvf. vedtægterne, være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.
  2. Bestyrelsens beretning – herunder byrådsarbejde, og evt. regionsarbejde og folketingsarbejde.
  3. Godkendelse af årsregnskab samt fastlæggelse af budget for indeværende år, samt kommende år.
  4. Drøftelse af hovedlinierne for partiforeningens virke i det kommende år.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter iflg. vedtægtens § 6
  7. Valg af 2 revisorer for 1 år samt 1 suppleant.
  8. Valg af et medlem til SFOF Køge Bugt´s bestyrelse.
  9. Eventuelt.

 

God søndag

 

Venlig hilsen

Heine Rasmussen, formand SF Køge