Byrådsmedlemmer og spidskandidater

SF Odense har to byrådsmedlemmer, Line Mørk og Brian Dybro som også er Odenses viseborgmester. Brian Dybro og Line Mørk genopstiller sammen med Kasper Westh, Ditte Helene Rasmussen og Christian Vedel.
(Tryk på den røde pil, for at læse kandidatens tekst.)

Odense Rådhus.jpg

Viceborgmester Brian Dybro

Mit navn er Brian Dybro

Jeg er uddannet socialpædagog og arbejder til daglig på Kirkens Korshærs varmestue i Odense. I mit arbejde møder jeg mange af gadens folk, som vitterligt har haft et hårdt og uretfærdigt liv. Det gør stort indtryk. Jeg tror, det gør mig til en bedre politiker, at jeg har min daglige gang hér. Der er stadig meget, vi mangler at gøre bedre, så alle får muligheden for at få et godt liv! Jeg har været byrådsmedlem i 10 år. Jeg er viceborgmester og formand for sundhedsudvalget, og så har jeg været børne- og ungerådmand. Jeg bruger meget tid på politik. Men når jeg holder fri, er jeg sammen med gode venner eller slapper af med en god krimi. Min store interesse er lystfi skeri – der kan være langt mellem fiskene, men det er herligt at komme afsted. ”Jeg er i politik for at skabe resultater – og jeg vil fortsat arbejde for, at vi investerer mere i vores fælles velfærd og i et grønt Odense”

undefined

Mine mærkesager

1. En god og tryg barndom
Alle børn og unge skal have de bedste muligheder
for at deltage i givende fællesskaber og
for at få en tryk start på livet. Det kræver en
styrkelse af både skoler og dagtilbud i Odense.
Og det kræver især flere lærere og pædagoger,
end der er i dag, så de kan tage hånd om alle
børn og unge – uanset deres sociale baggrund.

2. En respektfuld alderdom
Vores ældre skal have en værdig og respektfuld
alderdom. En god ældrepleje er mere end
hjælp til at komme i bad og få klaret rengøringen
– det handler i høj grad også om tid til
omsorg og samvær. Hjemmeplejen har alt for
travlt i Odense, og det skal der gøres noget
ved.

3. En ambitiøs klimaindsats
Vi skal have flere og bedre cykelstier i Odense.
Det er godt for både klimaet og sundheden,
hvis flere vælger cyklen. Og så skal vi for alvor
sikre, at bilerne giver plads for busserne, så vi
styrker den kollektive trafik i byen.

Byrådsmedlem Line Mørk

 

Jeg sidder i Børn- og Ungeudvalget, hvor mit fokus er at skabe bedre børneliv i alle vores institutioner.
Der er lang vej endnu, men det er vigtigt med en stemme ved bordet, der kender virkeligheden i vores skoler og dagtilbud.

Jeg er 46 år, mor til 2 unge mænd på 15 og 24 år, er uddannet pædagog og senere lærer og har de sidste 11 år arbejdet som folkeskolelærer på H. C. Andersen Skolen, hvor jeg er meget glad for at være.

Jeg har tidligere arbejdet på børnehjem, i børnehave og i klub.
”Jeg er i politik, fordi jeg vil at ALLE Odenses børn og unge skal have en reel chance!

Jeg er drevet af en dyb indignation over, at vi som samfund er for dårlige til at give alle en fair chance. Det er dyrt både i levet liv og i samfundsøkonomi. For mig handler det både om ressourcer og om hvordan vi bruger medarbejdernes tid.

undefined

Mine Mærkesager

1. Tryg inklusion
Alle børn og unge har ret til at være en del af et fællesskab, hvor de udvikler sig. Vi skal give alle børn en chance for at nå så langt som muligt, og vi skal gøre det ordentligt. Det kræver flere uddannede voksne, og at vi bliver bedre til at dele det, der virker i vores dagtilbud og skoler.

2. Et godt børneliv
Vi skal rydde op i udviklingsprojekter og dokumentationskrav, der ikke giver mening for medarbejdere og forældre. Vi har veluddannede medarbejdere og ledelser, der sammen med institutionsbestyrelserne skal kunne gøre det, der virker i deres lokale dagtilbud og folkeskoler. Det giver bedre trivsel og faglighed og mere tid til vores børn.

 3. Fællesskaber for alle
Vi skal gøre mere for at støtte frivilligt socialt arbejde og foreningslivet i vores by. Fordi det er dér, hvor alle kan finde nye fællesskaber og netværk. Jo flere stærke fællesskaber vi har, jo bedre plads er der til alle!

Byrådskandidat Kasper Westh

Jeg hedder Kasper Westh

Jeg er 54 år, gift og far til tre voksne drenge.
Jeg er cand.scient.pol. (statskundskab) og har siden 1994 arbejdet med regional udvikling og
erhvervsudvikling i først Fyns Amt og dernæst Region Syddanmark.
Jeg bor i Holluf Pile. I en årrække var jeg aktiv som ungdomstræner og bestyrelsesmedlem i HPTI-fodbold.
Fra 2009 til 2013 var jeg medlem af byrådet, og medlem af Ældre-og Handicapudvalget.
Siden 2014 var jeg været næstformand i bestyrelsen for Odense Zoo, som jeg synes er en perle.
Odense skal være en by, vi kan være stolte af. Vi skal også kunne være stolte af byens udvikling.
Jeg er meget glad for, at vi snart får en letbane i Odense. Det er godt for miljøet, og det
er samtidig godt for byens evne til at tiltrække både moderne virksomheder og nye indbyggere.
Vi skal styre byggeaktiviten så byen bliver kønnere og grønnere.

undefined

Mine mærkesager

1. Odense skal være en grøn by. Der skal være mere og bedre natur. Vi skal videre med at gøre byens energiforsyning bæredygtig, og genanvendelse af alle former for afald skal styrkes. Vi har brug for smarte trafikløsninger. Letbanens 1. etape er ikke nok.

 2. Odense skal tilbyde sine ældre en værdig alderdom. Det kræver at de ansatte har tid og ikke er styret af bureaukrati. Vi skal også have udviklet nye boligtilbud, hvor ældre kan kan have glæde af hinanden uden det ligner en institution.

3. Odense skal skabe job. Ved bevidst samarbejde mellem kommunen, uddannelsesinstitutionerne og private. Den spirende ”robotklynge” er ikke kommet af sig selv, og det skal vi lære af også på andre områder. Vi skal fortsat udvikle vores by til glæde for alle de mange forskellige mennesker, der bor her. SF vil bevæge Odense i en mere solidarisk retning.

Byrådskandidat Ditte Helene Rasmussen

Mit navn er Ditte Helene Rasmussen

Jeg er født og opvokset i det nordlige Odense. I
dag bor jeg i centrum, læser kandidat i Socialt
Arbejde på Aalborg Universitet og arbejder for
organisationen WeShelter, der organiserer tilbud
til hjemløse og socialt udsatte. Jeg elsker Odenses
pulserende kulturliv og bruger gerne min
fritid i byens parker, på café eller til koncerter.
”Odense skal være en kommune,
hvor der er plads til
alle – også dem, der ikke
passer ind i samfundets
kasser.”
Jeg har været politisk aktiv siden jeg var 16 år.
Jeg er aktiv i politik, fordi jeg vil bekæmpe ulighed
og styrke solidariteten i samfundet. Jeg er
optaget af social uretfærdighed og mit hjerte
brænder for de svageste i vores samfund. Jeg
tror på, at mennesker har det bedst i fællesskaber
og at en stærk velfærd er med til at sikre, at
flest får muligheden for et godt liv.
Odense skal være en by, der fører en progressiv,
lokal miljøpolitik, med fokus på offentlig
transport, mere genanvendelse og bæredygtig
energi.

undefined

Mine mærkesager

1. Alle børn har krav på en god start på livet Det er vores vigtigste opgave at sørge for, at udsatte børn, der lider under omsorgssvigt, overgreb og misbrug bliver hjulpet i tide. Det kræver hurtigere sagsbehandling og flere voksne i vores skoler og dagtilbud.

2. Flere tilbud til socialt udsatte Vi har brug for at udvikle flere forskellige tilbud til kommunens socialt udsatte borgere – især de unge. Alle har krav på et værdigt liv, også selvom man ender i en udsat livssituation med fysiske, psykiske og sociale udfordringer.

 3.Bedre busdrift Letbanen bliver et tiltrængt løft af den kollektive transport, men tusindvis af byens borgere vil stadig være afhængige af busdriften. Derfor skal vi sikre, en sammenhængende busdrift - også på skæve tidspunkter af døgnet og i alle dele af Odense.

Byrådskandidat Christian Vedel

Hej jeg hedder Christian Vedel

Jeg er 23 år og bor til leje i Odense C. Til daglig
læser jeg økonomi på Syddansk Universitet. I
min fritid har jeg altid knoklet for politisk forandring,
men jeg er også glad for at lave god mad
til min kæreste, en god øl i byen eller bare at
fange det nyeste afsnit af Rick & Morty.
Odense er en god by for os
unge, men det kan blive
langt bedre.
Jeg sidder selv i de lange cykelkøer mandag
morgen. Jeg spiser også lidt ekstra pasta sidst
på måneden. Jeg er nok ikke så anderledes fra
mange andre unge mennesker her i byen.
Jeg stiller op, fordi jeg mener, at alle unge
skal have en fair chance. Den vision kræver lavpraktiske,
men ambitiøse prioriteringer i Odense
kommune. Det kræver f.eks., at man kan få en
bolig, der er til at betale, og at det er nemt at
komme rundt i bus og på cykel. Det kræver god
velfærd og en stærk ung stemme i byrådet.
Find mig på fjæsbogen eller snappen, og lad
mig høre dine tanker!

undefined

Mine mærkesager

1. Et godt ungdomsliv Odense er en god by at være ung i, men det kan blive meget bedre. Vi skal have endnu flere studievenlige boliger og flere lære- og praktikpladser, så alle kan gennemføre deres uddannelse. Vi skal også have flere og bedre busser og cykelstier, så alle har en ærlig chance for at komme rundt i byen. Derudover skal vi inddrage ungdommen langt bedre i beslutninger.

2. Et grønt Odense Det er fuldstændig afgørende, at vi gør noget ved klima- og miljøproblemerne. Jeg synes, at Odense skal gå forrest. Jeg drømmer om god og billig offentlig transport, mindre affald og genbrugsstationer i cykelafstand, deleøkonomi og solceller på tagene. Det handler både om velfærd og nødvendighed.

3. God velfærd til alle Hvis vi skal have gode skoler og daginstitutioner, gratis psykologhjælp og værdig ældrepleje, så kræver det, at man bruger de penge, det koster. Jeg vil langt hellere have, at vi betaler en smule mere i skat end at forringe velfærden.

Univers
Mobil navigation