Tid til de røde strømper!

SF bruger kvindernes internationale kampdag til at protestere mod regeringens totaludsalg på det kønspolitiske område. Du kan møde SF’s folketingspolitikere i de fleste afkroge af landet, blandt andet taler SF’s formand Pia Olsen Dyhr på Rådhuspladsen i København.

8martsweb.jpg
Blandt SF’s mærkesager er:
  • Øremærket barsel: Vi er nødt til at give fædrene bedre muligheder for at komme på banen - både for deres egen, mødrenes og børnenes skyld. Derfor lytter vi i SF til fagbevægelsen og holder fast i vores ønske om at øremærke en del af barslen til far. Selvfølgelig indfaset i et tempo så overenskomsterne kan følge med og forældrene ikke bliver presset økonomisk.                                            
  • Bedre forhold i kvindefagene: Kvinder er to-tre gange så udsatte for fysisk vold på jobbet som mænd. Blandt SOSU’erne er det årligt hver tredje, som udsættes for vold. Kvinder oplever samtidig fire gange så ofte som mænd seksuel chikane i tilknytning til jobbet. Kvinder må desuden oftere melde sig syge på grund af arbejdsmiljøet end mænd
  • Lige løn for lige arbejde: Vi skriver 2015 og netop med 100-året for kvinders stemmeret burde det være en selvfølge, at lige arbejde udløser samme betaling uanset køn. Men der er 17 procents lønforskel mellem kvinder og mænd. Og selv når man tager højde for anciennitet, uddannelse og titel er der en uforklaret lønforskel på mellem fire og syv procent. Kvinder får lavere løn end deres mandlige kolleger, selv når de udfører præcis de samme opgaver. Det er simpelthen ikke fair!

 

Flere voksne til vores børn

Der skal være mere tid til hvert enkelt barn i daginstitutionerne. Dét er kernen i SF’s nye børneudspil.

børn.JPG

SF vil have flere voksne i de danske vuggestuer og børnehaver, fordi vi ved, at det er vigtigt for, at vores børn har en god hverdag. For at det kan lade sig gøre, skal vi i de kommende år investere endnu mere i vores daginstitutioner, så der bliver mere tid til omsorg for alle børn.

Helt konkret vil SF inden for den næste valgperiode afsætte to milliarder kroner på området. Det vil gøre det muligt at ansætte cirka 5000 flere voksne i daginstitutionerne, og det vil styrke kvaliteten af børnenes dagligdag. Med de ekstra penge gør vi det således muligt, at der fremover vil være tre børn pr. voksen i vuggestuerne og seks børn pr. voksen i børnehaverne.

”For SF er det helt afgørende, at der bliver brugt ekstra penge på børnene, så alle får den bedst mulige start på livet. Der skal være tilstrækkeligt med voksne til at sikre de bedste rammer for vores børn, mens mor og far er på arbejde. Vi har i de senere år set, hvordan udviklingen er gået den forkerte vej, og at der er kommet flere børn pr. voksen. Den udvikling skal vi have vendt, og det gør vi ved at investere mere i børnene,” siger Pia Olsen Dyhr om udspillet.

Terroristerne kan aldrig vinde

Efter terrorangrebet i København er SF kommet med 17 forslag, der vil forbedre sikkerheden og styrke indsatsen mod radikalisering og ekstremisme.

flag halv christiansborg_web.jpg

Attentatet i februar har gjort det klart, at der er mennesker her i Danmark, som til trods for at de er født og opvokset i et demokratisk samfund, er klar til at bekæmpe ytringsfriheden og til at slå ihjel i ly af en perverteret udgave af islam.

Derfor er SF kommet med 17 konkrete forslag (se faktaboks). Og derfor har vi sammen med de borgerlige partier i Folketinget bedt regeringen om at lave en fuld redegørelse af terrorangrebet. Her skal politiet, de sociale myndigheder og Kriminalforsorgen redegøre for forløbet op til og under selve angrebet, så vi helt faktuelt ved, hvad der skete d. 14. og 15. februar. Målet er at undgå politiske overreaktioner og symbolpolitik.
 
”Vi er nødt til at vide præcist hvad der skete inden og under angrebet, så vi kan sætte ind med de rigtige instrumenter. Det her er ikke en kritik af politiet. Men vi har brug for alle myndigheders evaluering af indsatsen, så vi er sikre på, at vi sætter ind de rigtige steder og på den helt rigtige måde,” siger Pia Olsen Dyhr.

SF værner om retssikkerheden

Regeringen er selv kommet med 12 forslag til terrorbekæmpelse, og et af forslagene går på at give Forsvarets Efterretningstjeneste flere beføjelser, så efterretningstjenesten – modsat i dag – kan følge danskere i udlandet, der er mistænkt for at forberede terror eller kæmpe for Islamisk Stat.

Det er helt nødvendigt at holde et vågent øje med de mennesker, der lige nu pendler mellem Syrien og Danmark og på sigt udgør en trussel mod Danmarks sikkerhed, mener SF. Men samtidig er det altafgørende, at retssikkerheden bliver sikret, og at vi ikke udskriver en blankocheck til efterretningstjenesten, siger Pia Olsen Dyhr.

”Hvis regeringen ikke styrker tilsynet med Forsvarets Efterretningstjeneste, kan SF ikke stemme for lovforslaget.”

Pia Olsen Dyhr

Venstre er altid parat til at tæske på dem, der er på bunden af vores samfund. Denne gang går det ud over kontantshjælpsmodtagerne. Den højeste kontanthjælp er på 14.203 kr før skat, hvis man har børn og er over 30 år. Efter skat bliver det til 8000 kroner eller mindre. Tro mig - her gør 2000 kroner efter skat virkelig en forskel. Og ja, jeg er også villig til at kigge på at sænke skatten for de lavestlønnede her i landet - vi gjorde mens vi sad i regering, og vi gør det gerne igen.


SF vil skabe job – her og nu

Vi skal have skabt flere job. Her og nu. SF fremlægger derfor en pakke, der skaber ca. 9.000 job indenfor den private og ca. 4.000 job i den offentlige sektor.

Det er helt oplagt at vi viderefører bolig-job-ordningen. Og gerne i en mere grøn udgave. Det skaber job til håndværkeren. Og bedre boliger. Det kan med fordel finansieres af en udskydelse af sænkningen af selskabsskatten.

Så skal vi sikre nyt udstyr på erhvervsskolerne, udbygning af kloaker, renovering af skoler og udrulning af højhastighedsbredbånd i hele landet. Det er fornuftige investeringer, som også skaber job her og nu.

Og så skal vi give Kommuner og regioner reel mulighed for at bruge de penge, der er afsat til velfærd. I dag bruger de langt færre penge. Det skyldes, at de frygter de sanktioner, der træder i kraft ved selv meget små overskridelser. Det skal vi rette op på, så vi udnytter de afsatte ressourcer fuldt ud.

Nedskæringsstop i ældreplejen

SF vil sikre at ældre får større tryghed fremover. Derfor har vi foreslået et nedskæringsstop i ældreplejen i kommunerne. Hør Pia Olsen Dyhr forklare hvorfor.

I de senere år er ældreservicen blevet skåret ned i mange kommuner. Ældremillliarden fra finansloven for 2014 har kun delvist rettet op på det. Det kan ikke fortsætte, især ikke fordi der vil komme en markant vækst i antallet af ældre: Fra 2015 til 2019 forventes der at komme 87.000 (eller 8 pct.) flere folkepensionister. Offentlig nulvækst i den periode vil yderligere udhule den kommunale ældrepleje. Det skaber utryghed og forringer de ældres livsvilkår.

SF foreslår derfor et nedskæringsstop i ældreplejen.

Jonas Dahl

Jonas Dahl

@jonasdahl
05. marts 2015     Kl. 14.13

Enig med @Kristian_Jensen vi skal væk fra sortsyn ifht indvandrere. Men hvad skal vi så gøre med Inger Støjberg? #VenstreVedDuIkkeHvorDuHar


Özlem Sara Cekic

Özlem Sara Cekic

@cekicozlem
06. marts 2015     Kl. 16.41

Min kurdiske mormor kaldte danske kvinder for blæksprutter:-) Læs hvorfor.. #dkpol #ligestilling http://t.co/ZY3RhPSYwC

Pia Olsen Dyhr

Pia Olsen Dyhr

@PiaOlsen
05. marts 2015     Kl. 22.10

Skarpt af Clemens: Hjorth indrømmede i Debatten at Vs forslag går efter børnefamilierne. De skal gøres fattigere. Skammeligt #debattendr2

Ren natur og grønne arbejdspladser

Ren luft og giftfrit drikkevand og grønne arbejdspladser går hånd i hånd. Derfor arbejder SF for en grøn omstilling af Danmark.

COLOURBOX1729696.jpg

Vi skal passe på miljøet, før det er for sent. Det kan vi, hvis viljen er der, endda samtidig med at vi skaber vækst og flere arbejdspladser. Danmark har nogle klare styrkepositioner inden for grøn energi, og ikke mindst på vindområdet har vi markeret os internationalt. Det vil SF bygge videre på. Men vi skal også udvikle nye væksteventyr, for eksempel gennem rensning af spildevand og bedre genanvendelse af affald.

SF kræver en omstilling af landbruget, der er en af de største trusler mod den danske natur. I SF mener vi, det kan lade sig gøre at begrænse udledningen af skadelige stoffer fra landbruget og samtidig øge effektiviteten. Vi vil presse på for målsætningen om at overgå til 100 procent vedvarende energi i 2050. Og endelig knokler vi for billigere og bedre kollektiv trafik, så flere fremover lader bilen stå og benytter den offentlige transport i stedet.

Tryghed på arbejdsmarkedet

Over 50.000 mennesker har mistet retten til dagpenge på grund af højrefløjens usolidariske dagpengereform. SF arbejder for et nyt dagpengesystem, så vi kan få genskabt trygheden på det danske arbejdsmarked.

Pia

Den danske model med et sikkert og fleksibelt arbejdsmarked er grundlaget for hele vores velfærdssamfund.

En forudsætning for den danske model er et solidt sikkerhedsnet, hvis man er uheldig at miste sit arbejde. Højrefløjen valgte at halvere dagpengeperioden i den største økonomiske krise i mands minde. Det var en kynisk og forkert beslutning, der har haft alvorlig betydning for rigtig mange mennesker.

Ved de seneste finanslovsforhandlinger kom SF igennem med en redningskrans til de mange danskere, der har mistet retten til dagpenge, men vi skal videre. Vi skal genskabe trygheden på arbejdsmarkedet. Derfor arbejder SF for at få genoptjeningskravet til dagpenge bragt til seks måneder og at dagpengeperioden bliver forlænget med et år.

Kom nu kære regering. Lad os lave en aftale på børneområdet, så der kommer flere voksne til vores børn ude i vuggestuer og børnehaver. Det er en god investering.


Vores velfærdssamfund skal være endnu stærkere

En tryg hverdag for vores børn, en stærk folkeskole med plads til alle og et sundhedvæsen i verdensklasse er nogle af grundpillerne i et trygt og godt samfund. Derfor skal vi styrke vores velfærdssamfund.

COLOURBOX1731182.jpg

Velfærdsstaten er unik for Danmark og fundamentet for vores stærke demokrati og fællesskab. Det skal vi værne om. SF vil kæmpe for en stærk offentlig sektor, hvor der er råd til at pleje vores ældre og passe vores børn ordentligt, og hvor ingen udelukkes af fællesskabet. Vi skal blive endnu bedre til at forebygge sociale problemer og skabe større social mobilitet og lighed.

Vi arbejder for en retfærdig skattepolitik, og skyr ingen midler for at bekæmpe skattely, sort arbejde og social dumping, der undergraver det danske system. Og så mener vi i SF, at alle har krav på en god bolig. Derfor arbejder vi for at styrke ikke mindst det almene boligbyggeri og på at få ventelisterne ned på studie- og ældreboliger.

SF

SF

@SFpolitik
06. marts 2015     Kl. 16.41

.@PiaOlsen skyder sin valgkampagne i Kbh igang med massevis af frivillige #dkpol http://t.co/2fDc0t11Yu


Univers
Mobil navigation