topbanner_sfdk_dagpenge1.png

Hvis vi har for meget is i maven, fryser vi til

Vi skal handle ovenpå terrorhandlingen i Paris. Demokratiet og ytringsfriheden skal forsvares. Og indsatsen mod radikaliserede miljøer skal skærpes.

Pia Olesen Dyhr

I weekenden stod jeg på Kongens Nytorv sammen med mange andre foran den franske ambassade. Vi stod der i kulden skulder ved skulder for at vise varm solidaritet med vores franske naboer og sige højt og tydeligt fra over for ekstremisme og terror. Der var et stærkt sammenhold på tværs af alder, baggrund og religion.

Netop sammenhold er for mig et nøgleord i disse dage. Vi skal stå sammen, når vores demokrati bliver angrebet. Derfor er det vigtigt at holde hovedet koldt, og ikke drive politisk plat på en alvorlig situation – ej heller forfalde til uigennemtænkte hovsa-løsninger. Jeg tog mig derfor også til hovedet, da Dansk Folkeparti krævede nødret indført i Danmark.

Paris giver anledning til eftertanke

Men man skal heller ikke have så meget is i maven, at man fryser til. Ytringsfrihed og demokrati er for mig som venstreorienteret en grundværdi. Så lige så lidt som jeg forstår Dansk Folkepartis forhastede udmeldinger, lige så svært har jeg ved at forstå, hvis man som venstreorienteret efter få døgn kan konstatere, at vi da sandelig ikke behøver styrke indsatsen mod terror og radikaliserede miljøer. Selvfølgelig skal vi ikke drage forhastede konklusioner og slet ikke handle uden at bruge hovedet. Men hvis ikke et så direkte angreb på ytringsfriheden, som det, vi netop har set i Frankrig, skulle give anledning til refleksion, hvad hulen skal så?

Set i lyset af uhyrlighederne i Paris skal vi da se på, om politiet og PET har de rigtige forudsætninger for at sikre, at terroristerne ikke får held til at gennemføre et angreb i Danmark. Vi må have en status på PET’s indsats og se på, om noget kan gøres anderledes og bedre. Et helt pragmatisk og naturligt skridt, hvis I spørger mig.

Terrortruslen er reel 

Kritikere vil måske fremhæve, at terrortruslen ikke er noget nyt, og det er desværre sandt. Truslen om terror har været mere end blot hypotetisk i mange år – men der er også god grund til at være særlig på mærkerne netop nu. Danmark er et af de lande, hvor flest unge rejser ud til hellig krig, når man tager vores størrelse i betragtning. Nogen kommer heldigvis tilbage fulde af foragt, for de uhyrligheder, de har set, mens andre kommer hjem som trænede og radikaliserede krigere – parat til at dræbe for et perverterede verdenssyn.

Derfor skal vi slå hårdt ned på de hellige krigere og have blikket stift rettet mod de miljøer, der radikaliserer de unge. Miljøer, der åbent priser Islamisk Stat, og som skoser demokrati og frihedsrettigheder.

Det er dybt bekymrende at mennesker, som er vokset op med alle frihedsrettigheder og al den tryghed, den demokratiske samfundsmodel giver os alle, alligevel er parate til at bekæmpe ytringsfriheden eller med trusler beskære den, for ikke at skulle blive krænket på deres religiøse følelse.

Stregen skal ikke sættes mellem religioner

Det er for mig helt afgørende, at vi ikke opdeler folk i religion. Men i dem, som bakker op om demokratiske værdier og frie samfund. Og dem som vil undergrave det. Det er her stregen skal sættes.

Men vi må også erkende, at sikkerhedstruslen aktuelt kommer fra radikaliserede personer og grupper, som opildnes af fanatiske islamister til angreb på Danmark, Vesten og værdier som demokrati, ligestilling og ytringsfrihed. Det misbruger de religionen til. 

Og det må vi handle på. Samlet og ikke kun som var det enkeltstående gale mennesker. Og vi må handle på måder, som virker.

Vi skal for eksempel lære af erfaringerne ude i landet blandt andet i Aarhus, hvor man jo er lykkedes med at spotte tidlige tegn på radikalisering, gribe fat i de unge og standse dem, før det er for sent. De borgerlige har kritiseret sådanne ting som værende for bløde, men jeg må ærligt indrømme, at jeg er fuldstændig ligeglad med de fordomsfulde  kommentarer. Jeg er optaget af om tiltag virker. Hver eneste gang, vi kan forhindre, at et ungt menneske drager i hellig krig og kommer tilbage med krigstraumer og ekstreme holdninger, er vi kommet et langt stykke.

Vi skal stå sammen mod terrorisme

Måske skal vi også udtænke nye værktøjer.

Vi kunne for eksempel skæve til de ting, vi allerede i dag bruger mod rockere og bandemedlemmer. Et konkret eksempel er, at tidligere dømte for ekstremistiske handlinger eller opfordringer til samme efter endt straf skal have forbud mod at færdes i deres gamle miljøer og påvirke andre.

Og så skal vi arbejde internationalt sammen mod det her. Religiøs radikalisering og terrornetværk arbejder på tværs af grænser – det skal politi, efterretningstjenester og myndigheder også gøre. Derfor altafgørende at Danmark også fremover er med i og kan styrke det europæiske politisamarbejde.  Måske skal der yderligere til. Det skal vi se på. 

Vigtigst er det, at vi står sammen mod terroristerne – hvad end de slår til i Europas hjerte, udsletter en hel by i Nigeria eller forvandler en skole i Pakistan til en massegrav. Vi skal stå skulder mod skulder. Også når hverdagen melder sig igen efter Paris. 

 

Ren natur og grønne arbejdspladser

Ren luft og giftfrit drikkevand og grønne arbejdspladser går hånd i hånd. Derfor arbejder SF for en grøn omstilling af Danmark.

COLOURBOX1729696.jpg

Vi skal passe på miljøet, før det er for sent. Det kan vi, hvis viljen er der, endda samtidig med at vi skaber vækst og flere arbejdspladser. Danmark har nogle klare styrkepositioner inden for grøn energi, og ikke mindst på vindområdet har vi markeret os internationalt. Det vil SF bygge videre på. Men vi skal også udvikle nye væksteventyr, for eksempel gennem rensning af spildevand og bedre genanvendelse af affald.

SF kræver en omstilling af landbruget, der er en af de største trusler mod den danske natur. I SF mener vi, det kan lade sig gøre at begrænse udledningen af skadelige stoffer fra landbruget og samtidig øge effektiviteten. Vi vil presse på for målsætningen om at overgå til 100 procent vedvarende energi i 2050. Og endelig knokler vi for billigere og bedre kollektiv trafik, så flere fremover lader bilen stå og benytter den offentlige transport i stedet.

Tryghed på arbejdsmarkedet

Over 50.000 mennesker har mistet retten til dagpenge på grund af højrefløjens usolidariske dagpengereform. SF arbejder for et nyt dagpengesystem, så vi kan få genskabt trygheden på det danske arbejdsmarked.

Pia

Den danske model med et sikkert og fleksibelt arbejdsmarked er grundlaget for hele vores velfærdssamfund.

En forudsætning for den danske model er et solidt sikkerhedsnet, hvis man er uheldig at miste sit arbejde. Højrefløjen valgte at halvere dagpengeperioden i den største økonomiske krise i mands minde. Det var en kynisk og forkert beslutning, der har haft alvorlig betydning for rigtig mange mennesker.

Ved de seneste finanslovsforhandlinger kom SF igennem med en redningskrans til de mange danskere, der har mistet retten til dagpenge, men vi skal videre. Vi skal genskabe trygheden på arbejdsmarkedet. Derfor arbejder SF for at få genoptjeningskravet til dagpenge bragt til seks måneder og at dagpengeperioden bliver forlænget med et år.

Pia Olsen Dyhr

Det er forfærdeligt, det der er sket i Paris. Midt i vreden er det dog vigtigt, at vi husker hinanden på, at kampen ikke står mellem religioner, kulturer og nationaliteter. Den står mellem alle former for ekstremisme og alle os der vil demokratiet, ytringsfriheden og menneskerettighederne!


Vores velfærdssamfund skal være endnu stærkere

En tryg hverdag for vores børn, en stærk folkeskole med plads til alle og et sundhedvæsen i verdensklasse er nogle af grundpillerne i et trygt og godt samfund. Derfor skal vi styrke vores velfærdssamfund.

børn.JPG

Velfærdsstaten er unik for Danmark og fundamentet for vores stærke demokrati og fællesskab. Det skal vi værne om. SF vil kæmpe for en stærk offentlig sektor, hvor der er råd til at pleje vores ældre og passe vores børn ordentligt, og hvor ingen udelukkes af fællesskabet. Vi skal blive endnu bedre til at forebygge sociale problemer og skabe større social mobilitet og lighed.

Vi arbejder for en retfærdig skattepolitik, og skyr ingen midler for at bekæmpe skattely, sort arbejde og social dumping, der undergraver det danske system. Og så mener vi i SF, at alle har krav på en god bolig. Derfor arbejder vi for at styrke ikke mindst det almene boligbyggeri og på at få ventelisterne ned på studie- og ældreboliger.

Jonas Dahl

Jonas Dahl

@jonasdahl
30. januar 2015     Kl. 10.08

For et år siden twitter.com/jonasdahl/stat…, idag optimisme, ny stærk træner og gode spillere på alle pladser -stadig masser af humor:-) #dkpol


Pia Olsen Dyhr: Terror i Paris er et angreb på os alle sammen. Vi skal aldrig bøje af på vores værdier og samfundsform. Der skal slås hårdt ned på terrorister og folk, der opildner til terror.


SF

SF

@SFpolitik
30. januar 2015     Kl. 15.03

Lad os genindføre boligjobordningen - finansieret ved at skyde selskabslettelser politik.tv2.dk/2015-01-30-mas…


Univers
Mobil navigation