Velfærdsbidrag skal få velfærden tilbage på sporet

Mens de blå partier skændes om, hvem der skal have skattelettelser, vil SF en helt anden vej. Lad os betale et midlertidigt velfærdsbidrag og stoppe skattesnyd og bruge pengene til et markant løft af velfærden over de næste 10 år.

8350cc54-0366-43a9-999d-cb767c0aa50d.jpg

Mange borgere mærker Venstres velfærdsnedskæringer, mens blå blok slås om, hvor store skattelettelser, der er råd til. SF foreslår et klart alternativt: Lad os begrave skattelettelserne og i stedet indføre et midlertidigt velfærdsbidrag, så vi kan få velfærden tilbage på sporet.

Hvis vi sætter ind mod skattesnyd og indfører et midlertidigt velfærdsbidrag, så kan vi sammen få velfærden tilbage på sporet. Et velfærdsbidrag vil betyde, at en typisk LO-arbejder skal bidrage med cirka 50 kroner om måneden. Tjener man mere, vil beløbet være større. Bidraget skal være en del af et samlet løft af velfærden på 60 milliarder over de næste 10 år.

”Vi opstiller her et klart alternativ til blå bloks fokus på skattelettelser, som vejen til mere vækst og velstand. Jeg håber, at vi i rød blok kan enes om et markant velfærdsløft; drop skattelettelser og lad os styrke velfærden,” siger SF’s formand Pia Olsen Dyhr. 

For en 50’er mere om måneden og en forstærket indsats mod skattesnyd, vil vi kunne sikre markant bedre normeringer i daginstitutionerne, styrke kvaliteten i folkeskolen, forebygge at markant flere bliver nedslidte eller syge af at gå på arbejde. Vi vil kunne forebygge psykiske problemer hos børn og unge, og sørge for, at de børn og unge, der er vokset op med misbrug og vold får en ny chance.

”Jeg tror godt at folk vil give en flad 50’er, hvis de kan se, at der er pædagoger nok i vuggestuen og børnehaven, at alle børn får sund frokost og en bedre skole og at alle dem som har fået mindst uddannelse kan opkvalificere sig og blive en del af arbejdsfælleskabet, ” siger Pia Olsen Dyhr.

SF’s velfærdsudspil lanceres på SF’s sommergruppemøde.

Virksomheder og landbrug skal selv betale eget miljøsvineri

Med en grøn genopretningspakke vil SF sørge for, at regningen for regeringens sorte politik ikke havner hos borgerne og fremtidige generationer.

ce26b0ef-dad7-471f-8655-f6e276a69f21.jpg

Regeringens landbrugspakke har efterladt en solid regning ikke alene til miljøet, men også til skatteyderne. Det er dybt uretfærdigt. SF mener, at forureneren og hermed landbruget selv bør betale regningen.

Hvis landbruget selv betalte regningen, ville det over fem år frigøre over én milliard kroner, som skal bruges til at løse en række af vores miljøproblemer.

”Den der forurener, skal selvfølgelig løfte regningen for oprydningen, og derfor præsenterer vi nu en grøn genopretningspakke, så vi kan råde bod på de skader, som blandt andet landbruget forvolder natur og miljø,” siger SF’s formand Pia Olsen Dyhr.

SF ønsker blandt andet et stop for dyrkning omkring drikkevandsboringer, at fjerne det skadelige kvælstof fra vandmiljøet og begrænse ammoniakken, som hver år koster menneskeliv. 

Konkret foreslår SF at reducere den direkte landbrugsstøtte med 225 mio. kr. og bruge disse til at øge landdistriktsmidlerne, der så kan betales regningen for landbrugspakken. Derved frigøres 225 mio. kr. til at løse andre miljøopgaver.

SF's nye folketingsgruppe

SF har sat et nyt og stærkt hold, som skal give regeringens usolidariske politik kamp til stregen.

Gruppen_lille.jpg

SF’s folketingsgruppe har konstitueret sig efter sommerferien. Det betyder blandt andet en ordførerrokade og et velkommen til Kirsten Normann Andersen, som kommer ind i stedet for Jonas Dahl.

”Vi har fået et stærkt hold med en god blanding af nye ambitiøse folk og erfarne kræfter og med stærke profiler indenfor SF’s mærkesager,” siger gruppeformand Jacob Mark.

Lisbeth Bech Poulsen bliver ny finansordfører, mens Trine Torp overtager posten som miljø- og fødevareordfører. Kirsten Normann Andersen skal være ny velfærdsordfører, og overtager posten som sundhedsordfører og ældreordfører. Det er et område, hvor hun har bred erfaring og et stort engagement som mangeårig formand for FOA i Aarhus og som tidligere sygehjælper.

”Jeg glæder mig meget til at kæmpe for bedre vilkår for svage ældre og bekæmpe den stigende ulighed i sundhed,” siger Kirsten Normann Andersen.

Se alle ordførerskaberne her

Alle børn er samfundets børn

Oven på SF’s forslag om, at der på folkeskolerne skal være et tilbud om gratis morgenmad, har der været en del debat. Det har fået SF’s gruppeformand Jacob Mark til tasterne:

folkeskole.jpg

”Det er på tide med et opgør med tanken om, at vi kun har et ansvar for vores egne børn. Alle børn er vores børn. Alle børn er samfundets børn. I min optik mister vi en helt afgørende sammenhængskraft, hvis man anskuer andre menneskers børn som nogle børn, man ikke har et ansvar for. ”

Læs hele Jacob Marks indlæg her:

http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE3315984/alle-boern-er-samfundets-boern/

Mætte børn lærer bedst

Når eleverne i folkeskolen starter dagen, så skal der være mulighed for en portion morgenmad i skolerne. For der er desværre forskel på børn, når det kommer til den kost de får. Nogle kommer i skole og er mætte og tilfredse. Andre kommer i skole, med et æble i hånden. Men desværre er der også elever, der kommer i skole uden at have fået morgenmad.

Mætte børn.jpg

Det skal være slut med sultne børn i folkeskolen. Det vil fremme elevernes læring og trivsel. Vi foreslår derfor, at man giver kommunerne penge til at indføre morgenmad- og frugtordninger på alle landets folkeskolerne. Det vil være med til at mindske uligheden.

Læs mere på Jacob Marks blog eller find hele udspillet her

KLODEN er træt af at vente. På politikere, der skal gøre noget ved klimakrisen. Men KLODEN er også rørt over alle jer, som hver dag kæmper for klimaet.


Univers
Mobil navigation