FOLKEMØDET BLIVER TIL ”COSTA DEL SKATTELY”

SF sætter på årets folkemøde fuldt fokus på kampen mod skattely. En kamp, som afsløringen af Nordeas skattefiksfakserier igen har aktualiseret. Gennem en lang række spændende events får du mulighed for at komme tættere på skattespekulationens væsen. Vi byder også på en række andre events – mød blandt andre Emma Holten og Anders Bondo eller hør Joachim B. Olsen debattere Uber med Karsten Hønge.

13198581_10154183406679246_8032815022207227435_o.jpg

SF giver den fuld skrue på årets folkemøde. Teltet er omdannet til et sandt skattely med palmer, strandstole og drinks i mange farver. Det bliver et rart sted at hænge ud. Og på menuen er der en lang række events. SFU afholder en række arrangementer med fokus på moderne feminisme samt på brugen af sociale medier. Lisbeth Bech Poulsen vil sammen med skatteekspert Lars Koch give en guide til skattely. Pia Olsen Dyhr evaluerer sammen med Claus Hjort Frederiksen regeringens første år. Margrete Auken udfordrer Enhedslisten til en duel om EU. Og meget, meget mere.

Vi byder også på champagne mod skattely – torsdag aften. Læs mere her: https://www.facebook.com/events/236256960079080/

Du kan tilmelde dig SF’s folkemøde på Facebook her – så får du altid sidste nyt: https://www.facebook.com/events/1552136605082420/

Du finder det fulde program for SF’s telt her: https://kalender.brk.dk/event/list?publisherName=SF&submit=yes#p1

Til kamp mod ulighed

SF lancerer samlet plan for et mere lige Danmark. Læs planen og se film om, hvorfor det er en vigtig kamp.

erhverv2.JPG

Sidste år fik en direktør et gyldent håndtryk på 72 mio. kr. Det svarer til indkomsten for 6 ufaglærte – igennem hele deres liv.

Der er også forskel på, hvor længe, vi lever, alt efter hvor vi bor. Folk på Lolland lever i snit 5 år kortere end folk, der bor i en af rige kommuner nord for København

Og så stikker toppen af fra resten af os. Både når det gælder formue og indkomst. De rigeste 10% af danskerne ejer halvdelen af alle formuer, og den rigeste procent alene ejer 14%.

Mange tror, at Danmark er verdensmestre i social mobilitet. At folk kan flytte sig – at rengøringsdamens datter kan blive direktør. Men faktisk så falder den sociale mobilitet.

Vi er altså nødt til at gøre op med vores lidt for rosenrøde selvforståelse. Og vi er nødt til at handle. SF er klar. Vi har fremlagt en samlet plan mod ulighed, som du kan læse her: https://db.tt/9cyqDehz 

Tillid til gymnasierne

SF er kritiske over for regeringens planer for gymnasierne. Vi ønsker ikke at unge skal blive fodsoldater til en konkurrencestat. Læs vores eget udspil til, hvordan vi får et bedre gymnasie

folkeskole.jpg

Du kan læse hele SF's udspil her: LÆS MERE HER

EN BEDRE OG MERE EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR

Bedre ledelse, større faglighed, færre regler, mindre registrering og mere tillid til den enkelte medarbejder skal skabe bedre velfærd og erstatte ti års ødelæggende New Public Management.

JohnLarsen025_640.jpg

Den offentlige sektor står i en ledelseskrise. Årsagen er i høj grad en række styringsmetoder, der ofte kaldes new public management, som slet ikke har formået at løse den økonomiske udfordring med at levere den velfærd, som borgerne ønsker og fortjener.

I stedet for føler flere og flere offentligt ansatte, at de er ved at blive reduceret til ”lønslaver” og at de er underlagt et dokumentationstyranni, hvor der er alt for lidt fokus på at løse opgaverne bedst muligt. Det medfører stress og manglende arbejdsglæde. Alt det går ud over de ansattes muligheder for at levere den gode velfærd til borgerne.

Der er brug for at sadle om. Vores udgangspunkt er, at der er brug for en bedre opgaveløsning. Der er brug for flere penge, men flere penge gør det ikke alene og at de økonomiske resurser er begrænsede.

SF har som svar på denne udfordring fremlagt 17 konkrete forslag blandt andet følgende seks:

  • 10 procent færre regler om året – den offentlige sektor skal gennemgås område for område.

  • Lad medarbejderne vurdere, om registrering er relevant

  • Den offentlige sektor skal have mere arbejdsro

  • Lederne skal uddannes i psykisk arbejdsmiljø og stresshåndtering

  • Det offentlige skal have mulighed for at investere i nyudvikling

  • En ny måde at indføre IT-systemer på

Flere nydanske kvinder skal have en chance på arbejdsmarkedet

Mange nydanske kvinder har brug for bedre kompetencer, andre for traumebehandling, men nogle bliver også fastholdt i en kultur fra hjemlandet, hvor kvinderne forventes at gå hjemme med børnene.

forkser.JPG

SF foreslår derfor blandt fem andre ting, at nydanske kvinder pålægges et uddannelseskrav. Med et pålæg vil der være en tilskyndelse for hustanden til at både mand og kvinde i familierne deltager på arbejdsmarkedet.

SF ønsker derfor at undersøge, hvordan vi kan udvide det eksisterende uddannelsespålæg for unge under 30 år til også at omfatte eksempelvis indvandrerkvinder, som ikke har opnået en 9. klasses afgangseksamen eller gennemført en erhvervsuddannelse.

Hvordan uddannelsespålægget præcist skal udformes er vi åbne for, og det er klart, at det skal være i tråd med internationale aftaler og ligebehandlingsprincipper.

Det handler for SF ikke om mere meningsløs tvang, men om at forbedre de nydanske kvinders muligheder for at få et godt liv, for at finde et arbejde og for at blive økonomisk selvstændige.

Med et uddannelseskrav i hånden kan det blive nemmere for kvinder, at overbevise deres mand om, at de ikke skal gå hjemme.

Uddannelse er både vejen til et job, men også en mulighed for at få mere økonomisk selvstændighed og mere frihed i det hele taget. Vi hører jo, at mange kvinder ikke har adgang til egen bankkonto og dermed også bliver undertrykt økonomisk. Her gør det en stor forskel, at man kommer ud blandt andre kvinder, får styrket sprogkundskaber og kompetencer.

Derudover fokuserer det nuværende system for ensidigt på at få kvinderne i arbejde. Mange mennesker har ikke forudsætningerne for at tage et arbejde, og derfor skal vi også tilbyde uddannelse.

Udspillet:

SF’s seks forslag til en særlig integrationsindsats for kvinderne

1. Uddannelsespålæg til indvandrerkvinder

Mange indvandrerkvinder har svært ved at komme ud på arbejdsmarkedet fordi de fastholdes i en kultur fra hjemlandet, hvor kvinderne ikke deltager på arbejdsmarkedet. SF foreslår, at kvinder med en etnisk baggrund pålægges et uddannelseskrav.

2. Særlige kvindeforløb under integrationsloven

Kommunerne skal lave særlige forløb, som skal fokusere på at hjælpe indvandrerkvinderne med at forstå deres rolle på arbejdsmarkedet.

Som en del af disse forløb bør sagsbehandlerne i jobcentrene opkvalificeres til at hjælpe indvandrerkvinder i forhold til forståelsen af kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet og betydningen af velfærdssamfundet.

3. Mentorforløb for kvinder

Alle indvandrerkvinder, som aldrig har prøvet at have et job før, have tilknyttet en mentor allerede i forbindelse med første praktikforløb, som kan lære dem at være på arbejdsmarkedet i Danmark.

4. Det offentlige skal tage ekstra ansvar for kvinders integration på arbejdsmarkedet

Det blev i 2005 besluttet, at andelen af etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande, ansat i staten, skal være på 4 pct. Fra 2005 og frem til 2014 steg andelen fra 2 procent til 3,6 procent, viser tal fra Moderniseringsstyrelsen. Andelen er desuden fortsat betydeligt lavere sammenlignet med den private sektor eller i kommunerne. Derfor skal staten øge sin andel af etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande.

5. Hjælp til at lave en forretningsplan for indvandrerkvinder

Det bør undersøges nærmere, hvilke initiativer, som kan gennemføres for at støtte iværksætteri for indvandrerkvinder. Vejle Kommune har gennemført et projekt, hvor de har støttet iværksættere med rådgivning og hjælp til at lave en forretningsplan.

6. Flere nydanske børn i daginstitution

I en undersøgelse fra AE-rådet fra 2010 fremgår det, at omkring 30.000 1-5 årige børn er helt uden for dagtilbud.

SF foreslår, at kommunerne forpligtes til at styrke det tværfaglige samarbejde omkring de yngste børn bl.a. for at motivere indvandrere og efterkommere til at sætte deres barn i institution.

SF kræver handling mod skattely

At sende penge i skattely er at stjæle fra fællesskabet. Det svarer til at proppe penge, der burde være brugt på børnehaver, plejehjem, jernbaner og klimasikring ned i egen lomme. Vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at lukke de huller, der muliggør den form for rigmandstyveri ved højlys dag.

Pia Olsen Dyhr_640.jpg

På baggrund af de seneste afsløringer af hvad der foregår i Panama og hvordan borgerne bliver snydt for milliarder af skattekroner, har SF fremsat en række forslag. Vi håber andre partier vil bakke op. For skattesnyd skal stoppes nu.

 

 1. Afkast af aktiver placeret i udlandet som man har reel råderet over skal beskattes i Danmark (hvis man er skattepligtig i Danmark) – krav om afståelsesdokumentet.

Kernen i Panamasvindlen er, at man placerer en formue i et selskab i Panama, og lader som om man frasiger sig formuen. Dermed frigør man sig for skattepligt af afkast mv. Men det er (i en række tilfælde) svindel, fordi der eksisterer et hemmeligt papir – en fuldmagt - der sikrer, at man har råderet over formuen alligevel.

 

Derfor skal skattelovgivningen ændres, så man beskattes af afkast af formue i udlandet medmindre man positivt har udfærdiget et afståelsesdokument, hvor man frasiger sig råderetten over formuen for tid og evighed, registreret dette dokument hos SKAT og hos myndighederne i det land, man placerer formuen. Af dokumentet skal fremgå, at det annullerer retsgyldigheden af alle eksisterende og fremtidige (hemmelige) dokumenter hvorefter man alligevel har råderet over hele eller en del af formuen. Det er endvidere en forudsætning, at dette dokumentet er retsgyldigt i placeringslandet.

 

2. Gennemgang af alle dokumenter og sager med henblik på beskatning og straf

SKAT tilføres 20 årsværk med henblik på at gennem alle for Danmark relevante dokumenter i sagen hurtigst muligt.

 

3. Strengere straffe for skatteunddragelse – omvendt frit lejde

Der er al mulig grund til at tro, at netop for økonomisk kriminalitet virker strengere straffe. Skatteunddragelse fx sker jo med hjælp af højt betalte rådgivere, der uden tvivl også orienterer om risikoen for at blive opdaget og straffen i så fald. Derfor forslår SF at ved skatteunddragelse af denne type fordobles straffen fra 1. januar 2017 og muligheden for at bruge fængsel forøges.

Det vil give skattesnydere et incitament til at melde sig selv i løbet af året, så de omfattes af de nuværende milde straffebestemmelser. Det virker dermed ligesom et tidsbegrænset frit lejde, men uden at man skal give straffrihed eller –reduktion til skattesnydere, der jo ikke fortjener det.

 

4. Boykot af banker, revisorer og andre rådgivere der aktivt bidrager til unddragelse

Det offentlige ophører med at gøre forretninger med banker, revisorfirmaer og andre, der deltager i skattesvindel og systematisk skatterådgivning. Man kan ikke både arbejde for vores skattekroner og imod vores skattebetaling.

Et firma kan slippe for boykotten, hvis det lover bod og bedring, og forpligter sig juridisk bindende til, hvis det viser sig at de alligevel fortsætter, at indbetale et beløb svarende til det akkumulerede, formodede skattetab til et nærmere aftalt velgørende formål.

 

5. Fuld skrue på det internationale samarbejde mod skattely og krav om fuld informationspligt

Der er heldigvis bevægelse i retning af et stærkere internationalt samarbejde mod skattetænkning, herunder et krav om fuld informationspligt landene imellem. Det sidste skal ske automatisk – fremfor kun efter anmodning – og det skal være et krav, at alle relevante oplysninger registreres – herunder fx svindelfuldmagterne fra Panamasagen.

Danmark skal arbejde for, at der ikke lægges fingre imellem. Der skal anvendes alle former for økonomiske sanktioner mod lande, der snylter på verdenssamfundet ved ikke at være med. Og det kan kun gå for langsomt.

SAMMEN OM EN BEDRE FAMILIEBALANCE

SF ønsker reel mulighed for en 30-timers arbejdsuge for forældre med små børn samt flere dage med løn når ens børn bliver syge.

barn_pige.jpg

Mange børn vokser i dag op med fortravlede forældre, som løber mellem arbejdspladsen, daginstitutionerne og køledisken i Netto. Samtidig stiger antallet af stresstilfælde mar­kant, og rammer ofte mænd og særligt kvinder med små børn1.

Danmark er faktisk det land i Europa, hvor forældrene arbejder næstmest kun overgået af Sverige. Samtidig synes næsten hver anden kvinde og lidt færre af mændene, at det er stressende at få hverdagen til at hænge sammen.

 

Siden familie- og arbejdslivskommissionen kom med sine anbefalinger, er der ikke sket noget på det familiepolitiske område. Tværtimod er presset på familierne steget, antallet af stresstilfælde vokser og flere børn føler sig ensomme.

 

SF mener, at det er værd at indføre en tidsbank, som var et af kommissionens mere mar­kante forslag. Tanken er, at man kan arbejde lidt mindre i den tid hvor man har små børn, for så at arbejde mere senere i livet. Tidsbanken i sin oprindelige form er dog svær at gennemføre på et moderne arbejdsmarked, hvor de færreste er på den samme arbejdsplads hele livet. Derfor har vi forsøgt at tilpasse tidsbanken til 2016, så vi kombinerer retten til nedsat tid i en begrænset periode med et babylån.

 

Det vil SF:

Moderne tidsbank for småbørnsforældre

Forældre med børn under den skolepligtige alder får en ret til at gå ned i tid til 30 timer/ugen med tilsvarende lønnedgang. Hvis der er to forældre har hver af dem ret til højst tre års nedsat tid. Efter endt nedsat tid, skal der være ret til at gå på fuld tid igen6.

Samtidig får alle småbørnsforældre adgang til et babylån fra staten på 60.000 kr. pr barn, der skal bruges til at kompensere for lønnedgangen. Lånet vil blive ud­betalt i månedlige rater.

 

Flere sygedage til småbørnsforældre

Ret til løn på alle barns sygedage – som langsigtet målsætning. I første omfang bør der indføres løn på barns 2. sygedag i de overenskomster, hvor det ikke er til­fældet i dag, og der skal være ret til fravær uden løn på barns yderligere syged­age.

 

Ret til sammenhængende sommerferie for alle børn

Forældre med børn, der går i grundskolen, skal have ret til at holde mindst to uger af deres ferie i skolernes sommerferie. Det er desværre en rettighed, som mange forældre ikke har – hvilket i sidste ende skader børnene.

 

Familiepolitik på alle arbejdspladser

Alle større arbejdspladser skal have en familiepolitik med retningslinjer for ned­sat tid mv. Mulighederne for at tage hensyn til forskellige familietyper bør drøft­es – fx at forældre med delebørn skal kunne lægge deres nedsatte tid i de uger, hvor de har børnene boende.

Jonas Dahl

Jonas Dahl

@jonasdahl
26. juli 2016     Kl. 14.05

Så er der stemplet ud, tak for en sjov og udfordrende tid #dkpol https://t.co/xbM54lkEsc


Margrete Auken efter besøg i Palæstina: Er to-statsløsningen død?

Besættelsen af Palæstina har nu varet snart 50 år. At den er ulovlig blev slået fast af FN allerede i 1967; bosættelserne er i strid med al international lovgivning, det er heller ikke til debat.

mar_sfdk.jpg

De seneste mange erklæringer fra EU er også klare: Det er 67-grænserne der gælder med Østjerusalem som hovedstad.

Ikke destomindre har EU gennem alle årene reelt accepteret at Israel annekterede mere og mere af Palæstina og samtidig strammede besættelsen så krænkelsen af palæstinensernes menneskerettigheder er blevet stadigt grovere. Ja EU har, trods verbale protester, nærmest belønnet Israel med et meget nært og favorabelt samarbejde.

Europa-Parlamentets Palæstina-delegation hvor jeg er næstformand, var i sidste uge i Palæstina og kunne bevidne de grove krænkelser. Og igen blev delegationen nægtet adgang til Gaza hvor den ikke har kunnet komme ind siden 2011. Det er en skandale.

Under dette besøg blev det imidlertid lysende klart at hvis ikke EU nu insisterer på sin egen lovgivning og egne værdier og gennemfører en konsekvent adskillelse af de ulovlige bosættelser fra Israel og afbryder al samarbejde med bosættelserne og med enhver anden der har samarbejde der (virksomheder, banker, universiteter, sport mv), går det galt. Det er ikke for sent! Al snak om ’for sent’ tjener Israels plan som også udtrykket ’facts on the ground’ gør, altså at nu er situationen sådan og det må man tage som udgangspunkt for alt.

Men mismodet og håbløsheden breder sig blandt palæstinenserne, og mistilliden til EU og de ’europæiske værdier’ hærger ikke bare palæstinenserne, men store dele af de arabiske befolkninger. De ser jo tydeligt EU's dobbeltmoral.

Det er ved at eksplodere i Palæstina med de mange knivangreb og de efterfølgende omgående henrettelser af de unge angribere. Desperationen og volden kan brede sig også til Europa – det er der klare grunde til som det er klogt at erkende jo hurtigere des bedre.

Kun hvis EU nu insisterer i handling på sine egne love og værdier så Israel kan se at nu er det alvor, er der en chance for at en fredsproces omsider kan komme i gang (den har reelt aldrig været der da Israel aldrig har leveret noget som helst siden Oslo-aftalen – andet end bosætttelser).

Så kan håbet igen tændes hos unge og gamle palæstinenserre og de mange israelere der er fuldt klar over at en rigtig tostatsløsning er også Israels eneste mulighed for at overleve som en demokratisk stat. ’Facts on the ground’? Mange af de ulovlige byggerier kan bruges af hjemvendte flygtninge. Buldozere kan i øvrigt også bruges i den gode sags tjeneste!

Men dette skal ikke kun ske for Palæstinas og Israels skyld. Det er også Europas værdighed, troværdighed og sikkerhed der er på spil.

KLODEN er træt af at vente. På politikere, der skal gøre noget ved klimakrisen. Men KLODEN er også rørt over alle jer, som hver dag kæmper for klimaet.


Vores velfærdssamfund skal være endnu stærkere

En tryg hverdag for vores børn, en stærk folkeskole med plads til alle og et sundhedvæsen i verdensklasse er nogle af grundpillerne i et trygt og godt samfund. Derfor skal vi styrke vores velfærdssamfund.

COLOURBOX1731182.jpg

Velfærdsstaten er unik for Danmark og fundamentet for vores stærke demokrati og fællesskab. Det skal vi værne om. SF vil kæmpe for en stærk offentlig sektor, hvor der er råd til at pleje vores ældre og passe vores børn ordentligt, og hvor ingen udelukkes af fællesskabet. Vi skal blive endnu bedre til at forebygge sociale problemer og skabe større social mobilitet og lighed.

Vi arbejder for en retfærdig skattepolitik, og skyr ingen midler for at bekæmpe skattely, sort arbejde og social dumping, der undergraver det danske system. Og så mener vi i SF, at alle har krav på en god bolig. Derfor arbejder vi for at styrke ikke mindst det almene boligbyggeri og på at få ventelisterne ned på studie- og ældreboliger.

Univers
Mobil navigation