God sommer til alle

Bevar de danske kyster

SF vil presse regeringen til at droppe planerne om at ødelægge de danske kyster. De danske kyster og strande er for alle. Den holdning deler Venstre desværre ikke. I sit nye landdistriktsudspil lægger partiet op til, at man skal kunne bygge tættere på vandet.

Kyster_640x360.jpg

Det vil begrænse borgernes adgang til vandet og ødelægge kystlinjen.
- De unikke danske kyster er allemandseje, og strandbeskyttelseslinjen har forhindret kysterne i at blive plastret til med hoteller og luksusvillaer, som vi kender det fra Sydeuropa, siger miljøordfører Lisbeth Bech Poulsen.
Beskyttelsen har sikret fri adgang til de strande som ikke var bebygget i 1917 som ved Øresundskysten, hvor kommunerne ikke håndhæver den frie adgang til at passere huse placeret tæt på stranden, et problem som i et eller andet omfang vil blive landsdækkende hvis Venstres forslag vedtages.

Ifølge beregninger fra Danmarks Naturfredningsforening vil forslaget medføre at beskyttelsen af 18% af de danske strande ophæves.

Problemet kort:

- Venstre vil forringe beskyttelsen af Danmarks kyster. 

- Strandbeskyttelseslinjen skal ifølge Venstres forslag indskrænkes til at gælde fra strandkanten til det nærmeste hus eller vej og kun hvor der er sammenhængende natur. Det betyder at der vil kunne bygges nyt og stort indenfor den nuværende 300 meters beskyttelseslinje eller den gamle 100 meters linie fra 1937 bare der ikke er ’sammenhængende natur’ i forvejen.

- I forvejen vil strandbeskyttelseslinjen være truet som følge af de havstigninger som forventes på grund af klimaændringerne. Den nødvendige beskyttelse af nye projekter mod havstigningerne vil yderligere indskrænke den offentlige adgang til strandene og naturoplevelsen.

Nødvendigt med flere voksne i folkeskolen

Flere timer med to voksne, bedre inklusion og mere fleksibel lektiehjælp, der er med til at løfte alle elever. Vi skal give folkeskolereformen en bedre start – og sørge for en ordentlig finansiering.

folkeskole.jpg

Folkeskolereformen skal styrke fagligheden og gøre det sjovere at gå i skole ved at koble teori og praksis.  Desværre har mange skoler svært ved at få enderne til at mødes, og reformen har mildest talt fået en turbulent begyndelse. Ikke mindst står det tindrende klart, at der ikke er fulgt nok penge med reformen og at også hele inklusionsarbejdet mangler finansiering.

Selvfølgelig skal vi give reformen tid til at vise sit værd, men de åbenlyse problemer skylder vi børn, forældre, lærere og pædagoger at løse allerede nu. Derfor ønsker SF at evaluere reformen hurtigere end planlagt, og at vi med det samme tilfører reformen flere ressourcer. 

Vi kan allerede nu se, at nogle af de rigtig gode ting i reformen bliver blokeret af bureaukrati. Det gælder f.eks. muligheden for at veksle to af de såkaldte understøttende undervisningstimer til én time med to voksne i undervisningen. Noget SF fik med i reformen.

– To voksne i klasseværelset giver muligheder for en mere kreativ undervisning, hvor man for eksempel kan dele eleverne op i mindre grupper og møde dem, hvor de er, siger SF’s folkeskoleordfører Jacob Mark.

Derudover ønsker SF også at give skolerne mulighed for at bryde lektiecafeerne op, så man f.eks. i forlængelse af en dansktime har en halv time til at lave lektierne i dansk med en dansklærer.

SF foreslår, at der sættes en milliard kroner af til at få reformen bedre fra start.

Det vil SF:

- Hurtigere evaluering og bedre finansiering af folkeskolereformen. Målene i reformen skal følges op af de nødvendige ressourcer.

- Flere timer med to voksne. Mulighed for at veksle to understøttende undervisningstimer til timer med to voksne.

- Mere fleksibel lektiehjælp. Mulighed for at bryde lektiecafeerne op i mindre enheder og lægge dem i forlængelse af eksempelvis dansk- eller matematiktimen.

Pia Olsen Dyhr

Lad mig sige det helt ærligt: Det var Ikke et godt valg for SF eller for centrum-venstre. Min konklusionen er, at Centrum-venstre har ikke leveret, når det gælder trygheden på arbejdsmarked og velfærd til borgerne. Jeg vil også sige tillykke til Uffe Elbæk. Hans flotte resultat viser, at danskerne går op i miljø og klima og ønsker drømme og visioner om fremtiden. Så dette valg er et wake up call. Som vi ikke kan eller skal overhøre. En blå regering skal få kamp til strengen. Jeg og SF er klar.


Miljøkrav skal stoppe skifergas i Danmark

Skifergas hører ikke til i Danmark. SF vil stramme loven, så der ikke længere kan bores efter gassen på dansk grund. Gør ligesom Bonderøven og Gitte Seeberg, og vis din modstand ved at skrive under på underskriftsindsamlingen mod skifergas.

Pia_Skifergas_2.jpg

Forurenet drikkevand. Halvtomme søer og åer. Udslip af radioaktive stoffer. Det er blot nogle af de konsekvenser, som udvinding af skifergas – såkaldt fracking – kan have for natur og mennesker. Derfor vil SF nu skærpe miljølovgivningen, så der bliver sat en stopper for skifergas herhjemme.

Skifergas hører ikke til i Danmark

SF-formand Pia Olsen Dyhr siger:

”Skifergas hører ikke til i Danmark. Hvis vi tillader det, spiller vi hasard med vores rene grundvand og vores natur. Derfor er vi nødt til at stoppe udvindingen, og det gør vi bedst ved at stille høje og fornuftige miljøkrav, der beskytter vores drikkevand og vandmiljø. Kun sådan kan vi én gang for alle forhindre den farlige jagt på skifergas,” siger hun.

Helt konkret vil SF stramme de danske miljøkrav, så det blandt andet bliver ulovligt at bruge de skadelige kemikalier, som er nødvendige for at få skifergassen op af jorden. Samtidig kræver denne ’fracking’ enorme mængder vand, der skal pumpes ned i jorden for at få gassen op. Så der skal også stilles krav til, hvor meget vand, der må tages ud af vandløb, søer og åer.

En stramning af loven på disse områder vil gøre det både ekstremt dyrt og miljømæssigt umuligt at bore efter skifergas på dansk grund.

Miljøkrav er bedste stopklods

Regeringen har tidligere meldt ud, at den ikke vil tillade nye prøveboringer efter skifergas i Danmark. Men den borgerlige regering gav tilbage i 2010 tilladelser til de prøveboringer, som det franske selskab Total nu er i fuld gang med ved Dybvad i Nordjylland. Den aftale kan ikke ophæves uden store økonomiske konsekvenser for staten, så derfor er stramme miljøkrav både den bedste og billigste måde at forhindre skifergas på.

”Det er de borgerliges ansvar, at der i dag bliver boret efter skifergas i Danmark. Vi kan ikke bare opsige kontrakten med Total, men heldigvis er miljølovgivningen ikke på plads endnu. Derfor kan vi ved at sikre skrappere regler nemt forhindre skifergas på dansk grund,” siger Pia Olsen Dyhr.

Hvad gør højrefløjen?

Hun frygter dog, hvad der kan ske, hvis Venstre kommer til magten efter valget.

”Jeg vil på det kraftigste opfordre regeringen til at handle på det her inden valget. Ingen ved om højrefløjen igen vil lefle for industrien og ignorere de mange store risici, hvis den kommer til magten efter et valg. Men sikkert er det, at Danmark ikke har brug for flere kemikalier i naturen, mere radioaktivt affald eller mindre vand i vandløb og åer. Derfor skal vi hurtigst muligt opdatere vores miljølov og sætte en stopper for skifergas. Det er sort energi, ikke grøn, og hører ikke til i det 21. århundrede,” siger Pia Olsen Dyhr.

Univers
Mobil navigation