Forebyggelse af terror og bedre sikkerhed

Danmark blev i weekenden ramt af det voldsomste og mest barbariske terrorangreb i nyere tid. Det var et angreb på os alle sammen og på vores frihed og værdier. Det må aldrig ske igen, og derfor må vi gøre, hvad vi kan, for at bekæmpe de mørke kræfter, der truer vores samfund.

flag halv christiansborg_web.jpg

SF vil holde regeringen op på at bekæmpe radikalisering og lukke de sikkerhedshuller, som vi desværre så under angrebet i København.

Derfor har SF fremlagt en række forslag til, hvordan vi kan sikre os imod forfærdelige terrorangreb, som det, der har ramt Danmark.

 

SF vil skabe job – her og nu

Vi skal have skabt flere job. Her og nu. SF fremlægger derfor en pakke, der skaber ca. 9.000 job indenfor den private og ca. 4.000 job i den offentlige sektor.

Det er helt oplagt at vi viderefører bolig-job-ordningen. Og gerne i en mere grøn udgave. Det skaber job til håndværkeren. Og bedre boliger. Det kan med fordel finansieres af en udskydelse af sænkningen af selskabsskatten.

Så skal vi sikre nyt udstyr på erhvervsskolerne, udbygning af kloaker, renovering af skoler og udrulning af højhastighedsbredbånd i hele landet. Det er fornuftige investeringer, som også skaber job her og nu.

Og så skal vi give Kommuner og regioner reel mulighed for at bruge de penge, der er afsat til velfærd. I dag bruger de langt færre penge. Det skyldes, at de frygter de sanktioner, der træder i kraft ved selv meget små overskridelser. Det skal vi rette op på, så vi udnytter de afsatte ressourcer fuldt ud.

Nedskæringsstop i ældreplejen

SF vil sikre at ældre får større tryghed fremover. Derfor har vi foreslået et nedskæringsstop i ældreplejen i kommunerne. Hør Pia Olsen Dyhr forklare hvorfor.

I de senere år er ældreservicen blevet skåret ned i mange kommuner. Ældremillliarden fra finansloven for 2014 har kun delvist rettet op på det. Det kan ikke fortsætte, især ikke fordi der vil komme en markant vækst i antallet af ældre: Fra 2015 til 2019 forventes der at komme 87.000 (eller 8 pct.) flere folkepensionister. Offentlig nulvækst i den periode vil yderligere udhule den kommunale ældrepleje. Det skaber utryghed og forringer de ældres livsvilkår.

SF foreslår derfor et nedskæringsstop i ældreplejen.

Pia Olsen Dyhr

Lad os stå sammen og mindes de to dræbte og fem sårede fra terror angrebet mod København! I respekt for dem og deres pårørende. Og sige klart fra overfor dem, der vil knægte vores demokrati! Vi skal kæmpe for retten til at tale og mødes frit. Vi skal sikre religionsfriheden. Dem der vil bekæmpe vores demokrati med vold, skal bekæmpes!


Ren natur og grønne arbejdspladser

Ren luft og giftfrit drikkevand og grønne arbejdspladser går hånd i hånd. Derfor arbejder SF for en grøn omstilling af Danmark.

COLOURBOX1729696.jpg

Vi skal passe på miljøet, før det er for sent. Det kan vi, hvis viljen er der, endda samtidig med at vi skaber vækst og flere arbejdspladser. Danmark har nogle klare styrkepositioner inden for grøn energi, og ikke mindst på vindområdet har vi markeret os internationalt. Det vil SF bygge videre på. Men vi skal også udvikle nye væksteventyr, for eksempel gennem rensning af spildevand og bedre genanvendelse af affald.

SF kræver en omstilling af landbruget, der er en af de største trusler mod den danske natur. I SF mener vi, det kan lade sig gøre at begrænse udledningen af skadelige stoffer fra landbruget og samtidig øge effektiviteten. Vi vil presse på for målsætningen om at overgå til 100 procent vedvarende energi i 2050. Og endelig knokler vi for billigere og bedre kollektiv trafik, så flere fremover lader bilen stå og benytter den offentlige transport i stedet.

Hvis vi har for meget is i maven, fryser vi til

Vi skal handle ovenpå terrorhandlingen i Paris. Demokratiet og ytringsfriheden skal forsvares. Og indsatsen mod radikaliserede miljøer skal skærpes.

Pia Olesen Dyhr

I weekenden stod jeg på Kongens Nytorv sammen med mange andre foran den franske ambassade. Vi stod der i kulden skulder ved skulder for at vise varm solidaritet med vores franske naboer og sige højt og tydeligt fra over for ekstremisme og terror. Der var et stærkt sammenhold på tværs af alder, baggrund og religion.

Netop sammenhold er for mig et nøgleord i disse dage. Vi skal stå sammen, når vores demokrati bliver angrebet. Derfor er det vigtigt at holde hovedet koldt, og ikke drive politisk plat på en alvorlig situation – ej heller forfalde til uigennemtænkte hovsa-løsninger. Jeg tog mig derfor også til hovedet, da Dansk Folkeparti krævede nødret indført i Danmark.

Paris giver anledning til eftertanke

Men man skal heller ikke have så meget is i maven, at man fryser til. Ytringsfrihed og demokrati er for mig som venstreorienteret en grundværdi. Så lige så lidt som jeg forstår Dansk Folkepartis forhastede udmeldinger, lige så svært har jeg ved at forstå, hvis man som venstreorienteret efter få døgn kan konstatere, at vi da sandelig ikke behøver styrke indsatsen mod terror og radikaliserede miljøer. Selvfølgelig skal vi ikke drage forhastede konklusioner og slet ikke handle uden at bruge hovedet. Men hvis ikke et så direkte angreb på ytringsfriheden, som det, vi netop har set i Frankrig, skulle give anledning til refleksion, hvad hulen skal så?

Set i lyset af uhyrlighederne i Paris skal vi da se på, om politiet og PET har de rigtige forudsætninger for at sikre, at terroristerne ikke får held til at gennemføre et angreb i Danmark. Vi må have en status på PET’s indsats og se på, om noget kan gøres anderledes og bedre. Et helt pragmatisk og naturligt skridt, hvis I spørger mig.

Terrortruslen er reel 

Kritikere vil måske fremhæve, at terrortruslen ikke er noget nyt, og det er desværre sandt. Truslen om terror har været mere end blot hypotetisk i mange år – men der er også god grund til at være særlig på mærkerne netop nu. Danmark er et af de lande, hvor flest unge rejser ud til hellig krig, når man tager vores størrelse i betragtning. Nogen kommer heldigvis tilbage fulde af foragt, for de uhyrligheder, de har set, mens andre kommer hjem som trænede og radikaliserede krigere – parat til at dræbe for et perverterede verdenssyn.

Derfor skal vi slå hårdt ned på de hellige krigere og have blikket stift rettet mod de miljøer, der radikaliserer de unge. Miljøer, der åbent priser Islamisk Stat, og som skoser demokrati og frihedsrettigheder.

Det er dybt bekymrende at mennesker, som er vokset op med alle frihedsrettigheder og al den tryghed, den demokratiske samfundsmodel giver os alle, alligevel er parate til at bekæmpe ytringsfriheden eller med trusler beskære den, for ikke at skulle blive krænket på deres religiøse følelse.

Stregen skal ikke sættes mellem religioner

Det er for mig helt afgørende, at vi ikke opdeler folk i religion. Men i dem, som bakker op om demokratiske værdier og frie samfund. Og dem som vil undergrave det. Det er her stregen skal sættes.

Men vi må også erkende, at sikkerhedstruslen aktuelt kommer fra radikaliserede personer og grupper, som opildnes af fanatiske islamister til angreb på Danmark, Vesten og værdier som demokrati, ligestilling og ytringsfrihed. Det misbruger de religionen til. 

Og det må vi handle på. Samlet og ikke kun som var det enkeltstående gale mennesker. Og vi må handle på måder, som virker.

Vi skal for eksempel lære af erfaringerne ude i landet blandt andet i Aarhus, hvor man jo er lykkedes med at spotte tidlige tegn på radikalisering, gribe fat i de unge og standse dem, før det er for sent. De borgerlige har kritiseret sådanne ting som værende for bløde, men jeg må ærligt indrømme, at jeg er fuldstændig ligeglad med de fordomsfulde  kommentarer. Jeg er optaget af om tiltag virker. Hver eneste gang, vi kan forhindre, at et ungt menneske drager i hellig krig og kommer tilbage med krigstraumer og ekstreme holdninger, er vi kommet et langt stykke.

Vi skal stå sammen mod terrorisme

Måske skal vi også udtænke nye værktøjer.

Vi kunne for eksempel skæve til de ting, vi allerede i dag bruger mod rockere og bandemedlemmer. Et konkret eksempel er, at tidligere dømte for ekstremistiske handlinger eller opfordringer til samme efter endt straf skal have forbud mod at færdes i deres gamle miljøer og påvirke andre.

Og så skal vi arbejde internationalt sammen mod det her. Religiøs radikalisering og terrornetværk arbejder på tværs af grænser – det skal politi, efterretningstjenester og myndigheder også gøre. Derfor altafgørende at Danmark også fremover er med i og kan styrke det europæiske politisamarbejde.  Måske skal der yderligere til. Det skal vi se på. 

Vigtigst er det, at vi står sammen mod terroristerne – hvad end de slår til i Europas hjerte, udsletter en hel by i Nigeria eller forvandler en skole i Pakistan til en massegrav. Vi skal stå skulder mod skulder. Også når hverdagen melder sig igen efter Paris. 

 

Tryghed på arbejdsmarkedet

Over 50.000 mennesker har mistet retten til dagpenge på grund af højrefløjens usolidariske dagpengereform. SF arbejder for et nyt dagpengesystem, så vi kan få genskabt trygheden på det danske arbejdsmarked.

Pia

Den danske model med et sikkert og fleksibelt arbejdsmarked er grundlaget for hele vores velfærdssamfund.

En forudsætning for den danske model er et solidt sikkerhedsnet, hvis man er uheldig at miste sit arbejde. Højrefløjen valgte at halvere dagpengeperioden i den største økonomiske krise i mands minde. Det var en kynisk og forkert beslutning, der har haft alvorlig betydning for rigtig mange mennesker.

Ved de seneste finanslovsforhandlinger kom SF igennem med en redningskrans til de mange danskere, der har mistet retten til dagpenge, men vi skal videre. Vi skal genskabe trygheden på arbejdsmarkedet. Derfor arbejder SF for at få genoptjeningskravet til dagpenge bragt til seks måneder og at dagpengeperioden bliver forlænget med et år.

Vores velfærdssamfund skal være endnu stærkere

En tryg hverdag for vores børn, en stærk folkeskole med plads til alle og et sundhedvæsen i verdensklasse er nogle af grundpillerne i et trygt og godt samfund. Derfor skal vi styrke vores velfærdssamfund.

børn.JPG

Velfærdsstaten er unik for Danmark og fundamentet for vores stærke demokrati og fællesskab. Det skal vi værne om. SF vil kæmpe for en stærk offentlig sektor, hvor der er råd til at pleje vores ældre og passe vores børn ordentligt, og hvor ingen udelukkes af fællesskabet. Vi skal blive endnu bedre til at forebygge sociale problemer og skabe større social mobilitet og lighed.

Vi arbejder for en retfærdig skattepolitik, og skyr ingen midler for at bekæmpe skattely, sort arbejde og social dumping, der undergraver det danske system. Og så mener vi i SF, at alle har krav på en god bolig. Derfor arbejder vi for at styrke ikke mindst det almene boligbyggeri og på at få ventelisterne ned på studie- og ældreboliger.

Özlem Sara Cekic

Özlem Sara Cekic

@cekicozlem
27. februar 2015     Kl. 17.00

På vej til #fredsring Lad os nu invitere hinanden i hinandens fællesskaber. Kun sammen kan vi styrke vores demokrati #dkpol #brobygger

Pia Olsen Dyhr

Pia Olsen Dyhr

@PiaOlsen
26. februar 2015     Kl. 21.23

Grøn energi styrer! Tlk m Horns Rev III. Tydeliggør at DF og V er på forkerte galej m sort energipol #dkgreen #dkpol dr.dk/Nyheder/Udland…

Mange lægger blomster foran synagogen i København i solidaritet med det jødiske samfund og for at tage afstand til antisemitisme. Vigtigt i en tid som denne.


Univers
Mobil navigation