Vi trækker Danmark i en grønnere og mere retfærdig retning

Regeringen har brug for udviklingsbistand!

Det er tid til modige prioriteringer, lød det i går fra Venstre. I dag står det tydeligt, at det blandt andet drejer sig om en markant barbering af udviklingsbistanden. Modig prioritering eller asocial afvikling? Jeg hælder mest til det sidste!

PiaOlsenDyhr_okt2014_640x360.jpg

Mens flygtningekrisen trækker overskrifter i hele Europa, og verdens lande i FN netop er blevet enige om ambitiøse mål for verdens udvikling, så vælger vores regering med Lars Løkke Rasmussen ved roret, at ulandsbistanden skal rundbarberes med 2,7 milliarder kroner. Den lader vi lige stå et par sekunder. 

… men så heller ikke mere, for det står værre til end Venstre siger. En del af ulandbistanden er reelt ikke ulandsbistand. Den går i stedt til at dække udgifterne til flygtninge det første år de opholder sig i Danmark. Den post er svulmet op til 3,5 milliarder kroner. Det er mange gange mere end det normale niveau. Det betyder ganske enkelt, at udviklingsbistanden til verdens fattigste reelt bliver reduceret yderligere.

Men ville venstre ikke bruge flere penge i nærområderne til Syrien?

Det siger partiet i hvert fald igen og igen. Og det er helt nødvendigt og fornuftigt. Hvad der hverken er fornuftigt eller rimeligt er, at de penge tages fra den egentlige ulandsbistand. For det betyder, at den bliver skåret ned med over en tredjedel – måske så meget som 40 procent. 

Afviklingen af udviklingsbistanden er ikke alene usympatisk. Det er et markant svigt i forhold til de målsætninger for udvikling frem til 2030, som regeringen netop har været med til at vedtage i FN. Det er samtidig ufornuftigt og kortsigtet, fordi fattigdom i den grad sender mennesker på flugt. Når vi skærer ned på den egentlige bistand skaber vi altså endnu flere flygtninge i fremtiden. Så er det ikke 160.000 flygtninge Lars Løkke skal forsøge at undgå at tage ansvar for i EU; det bliver millioner. Derfor er det så vigtigt, at vi giver de mennesker et håb om et bedre liv i deres hjemland.

Men er det ikke flot at bruge 0,7 procent af BNI på udviklingsbistand? Det argument bruger Lars Løkke Rasmussen i hvert fald i flæng.

Lad os lige se på realiteterne. FN’s gamle målsætning gik jo netop på, at 0,7 procent af de rige landes økonomi skulle bruges på ulandsbistand. Med Venstres politik risikerer vi reelt at komme ned på at yde et stykke under 0,5 procent til fattigdomsbekæmpelse ude i verden. Altså langt under FN’s målsætning. 

Vi har en stolt tradition for at gå foran i Danmark, når det kommer til at hjælpe verdens fattigste.

Jeg tror regeringen har brug for akut udviklingsbistand, hvis ikke den skal underminere også den fornemme position.

Danmark skal fastholde ambitiøs klimapolitik

Venstre har travlt med at løbe fra vores ambitiøse klimapolitik. Det vil koste danske arbejdspladser. Det vil skade Danmarks muligheder for at presse på for en global klimaftale på klimatopmødet i Paris til december. Og det vil bremse den grønne omstilling af vores energisektor.

vindmølle.jpg

Mens regeringen er ved at slå bak i forhold til Danmarks ambitiøse klimamål, så vil SF den modsatte vej. SF har derfor foreslået, at der for hvert femte år fastlægges nye milepæle for klimaindsatsen, så vi når i mål med målsætninger om ikke at bruge olie, kul og gas udenfor transportsektoren i 2035.

”Milepæle sikrer, at det politiske system hele tiden tager de nødvendige initiativer for at nå videre, og det er godt for erhvervslivet for det viser, hvilke nye muligheder der vil komme. Et eksempel er, at vi hurtigt bør beslutte os for at bygge to nye havmølleparker i 2020’erne. Det vil bidrage til at fastholde Danmarks position som førende på verdensmarkedet,” siger SF’s formand Pia Olsen Dyhr.

Men det er ikke nok. Det er ligeså vigtigt, at vi sikrer at DONG-energy fortsætter sin ambitiøse politik, når det gælder havvindmøller. DONG er førende på verdensmarkedet, og den kurs skal fortsættes. For at sikre at den kurs fastholdes er det vigtigt, at staten også fremover bevarer aktiemajoriteten i DONG.

”Vi har fået sikkerhed for, at naturgasnettet skal kontrolleres af staten, og vi har fået sikkerhed for, at staten bevarer sin aktiemajoritet hen over den kommende børsnotering af DONG – men det haster med en ny flerårig aftale, der slår helt fast, at staten også fremover skal fastholde aktiemajoriteten i DONG. Det vil SF fortsat presse på for,” siger Pia Olsen Dyhr.

Flygtningekrisen kræver seriøse svar

Europa bør samles om en fælles fordeling af flygtninge. Derudover bør vi styrke indsatsen i nærområdet - ikke rundbarbere udviklingsbistanden. Og sidst men ikke mindst skal vi ikke glemme den langsigtede strategi for fred i Mellemøsten.

Pia

Konflikterne i verden – og særligt rædslerne i Syrien – banker i disse dage på Danmarks dør, og vi kan ikke fortsætte med at lukke ører og øjne, som højrefløjen ellers har for vane. SF mener, at den nuværende flygtningekrise kræver seriøse svar – og ikke fantasiteorier om, at vi kan løse krisen ved at rejse en grænsebom eller bygge flygtningelejre i den modsatte ende af Afrika.

- Lad os finde fælles europæiske løsninger, en økonomisk redningsplan til nærområderne, der lige nu er ved at bukke under for flygtningepresset og langsigtede diplomatiske løsninger på nogle af de konflikter, der ellers vil bidrage til flygtningestrømmen mange år fremover, siger SF’s formand Pia Olsen Dyhr.

Netop derfor mener SF også, at det er helt forkert, at Venstre vil skære i udviklingsbistanden.

- Lad os blive enige om, at vi ikke skal skære i bistandshjælpen til verdens fattigste. Hvis vi skal vende flygtningestrømmene på lang sigt, så kræver det, at de mennesker, der flygter, kan se et perspektiv i at blive i deres hjemland. Eller at der kan ydes en massiv hjælp til landene i nærområdet. Og sidst men ikke mindst skal vi bruge udviklingsbistanden til at sikre udvikling i de lande, der er ramt af konflikt og hungersnød. Her er ord ikke nok, siger Pia Olsen Dyhr.

Hjælp flygtninge Alle kan gøre noget

SF har oprettet en facebook-gruppe, hvor vi kan dele ideer og tanker om, hvordan vi bedst hjælper de mennesker, der har flygtet tusindvis af kilometer, for at få deres familier i sikkerhed.

samlerind_640.jpg

Pia Olsen Dyhr

Samfundssind kalder uddannelsesministeren en besparelse på 8 milliarder kroner på de mellemlange og videregående uddannelser. Jeg vil kalde det kortsigtet og mangel på forståelse for, hvad Danmark skal leve af. Vi er alle nødt til at blive bedre uddannet i fremtiden og derfor skal uddannelse prioriteres højt og vedholdende! En besparelse på 8 milliarder kroner vil gå udover kvaliteten. Det er uklogt.


Bevar de danske kyster

SF vil presse regeringen til at droppe planerne om at ødelægge de danske kyster. De danske kyster og strande er for alle. Den holdning deler Venstre desværre ikke. I sit nye landdistriktsudspil lægger partiet op til, at man skal kunne bygge tættere på vandet.

Kyster_640x360.jpg

Det vil begrænse borgernes adgang til vandet og ødelægge kystlinjen.
- De unikke danske kyster er allemandseje, og strandbeskyttelseslinjen har forhindret kysterne i at blive plastret til med hoteller og luksusvillaer, som vi kender det fra Sydeuropa, siger miljøordfører Lisbeth Bech Poulsen.
Beskyttelsen har sikret fri adgang til de strande som ikke var bebygget i 1917 som ved Øresundskysten, hvor kommunerne ikke håndhæver den frie adgang til at passere huse placeret tæt på stranden, et problem som i et eller andet omfang vil blive landsdækkende hvis Venstres forslag vedtages.

Ifølge beregninger fra Danmarks Naturfredningsforening vil forslaget medføre at beskyttelsen af 18% af de danske strande ophæves.

Problemet kort:

- Venstre vil forringe beskyttelsen af Danmarks kyster. 

- Strandbeskyttelseslinjen skal ifølge Venstres forslag indskrænkes til at gælde fra strandkanten til det nærmeste hus eller vej og kun hvor der er sammenhængende natur. Det betyder at der vil kunne bygges nyt og stort indenfor den nuværende 300 meters beskyttelseslinje eller den gamle 100 meters linie fra 1937 bare der ikke er ’sammenhængende natur’ i forvejen.

- I forvejen vil strandbeskyttelseslinjen være truet som følge af de havstigninger som forventes på grund af klimaændringerne. Den nødvendige beskyttelse af nye projekter mod havstigningerne vil yderligere indskrænke den offentlige adgang til strandene og naturoplevelsen.

Nødvendigt med flere voksne i folkeskolen

Flere timer med to voksne, bedre inklusion og mere fleksibel lektiehjælp, der er med til at løfte alle elever. Vi skal give folkeskolereformen en bedre start – og sørge for en ordentlig finansiering.

folkeskole.jpg

Folkeskolereformen skal styrke fagligheden og gøre det sjovere at gå i skole ved at koble teori og praksis.  Desværre har mange skoler svært ved at få enderne til at mødes, og reformen har mildest talt fået en turbulent begyndelse. Ikke mindst står det tindrende klart, at der ikke er fulgt nok penge med reformen og at også hele inklusionsarbejdet mangler finansiering.

Selvfølgelig skal vi give reformen tid til at vise sit værd, men de åbenlyse problemer skylder vi børn, forældre, lærere og pædagoger at løse allerede nu. Derfor ønsker SF at evaluere reformen hurtigere end planlagt, og at vi med det samme tilfører reformen flere ressourcer. 

Vi kan allerede nu se, at nogle af de rigtig gode ting i reformen bliver blokeret af bureaukrati. Det gælder f.eks. muligheden for at veksle to af de såkaldte understøttende undervisningstimer til én time med to voksne i undervisningen. Noget SF fik med i reformen.

– To voksne i klasseværelset giver muligheder for en mere kreativ undervisning, hvor man for eksempel kan dele eleverne op i mindre grupper og møde dem, hvor de er, siger SF’s folkeskoleordfører Jacob Mark.

Derudover ønsker SF også at give skolerne mulighed for at bryde lektiecafeerne op, så man f.eks. i forlængelse af en dansktime har en halv time til at lave lektierne i dansk med en dansklærer.

SF foreslår, at der sættes en milliard kroner af til at få reformen bedre fra start.

Det vil SF:

- Hurtigere evaluering og bedre finansiering af folkeskolereformen. Målene i reformen skal følges op af de nødvendige ressourcer.

- Flere timer med to voksne. Mulighed for at veksle to understøttende undervisningstimer til timer med to voksne.

- Mere fleksibel lektiehjælp. Mulighed for at bryde lektiecafeerne op i mindre enheder og lægge dem i forlængelse af eksempelvis dansk- eller matematiktimen.

Irak-kommissionen skal genåbnes

Det er respektløst og dumt at lukke Irak-Kommissionen. Derfor lægger SF de kommende måneder massivt pres på regeringen for at genåbne kommissionen. Regeringens beslutning om at lukke ned for Irak-kommissionen er skandaløs, men også dum. For debatten stopper ikke, hvad lækkede dokumenter og den offentlige debat i den seneste tid med al tydelighed har vist. Derfor går SF til kamp mod regeringens tåbelige beslutning.

irak_620.jpg

Da den blå regering ledet af Anders Fogh Rasmussen i 2003 besluttede at gå med USA og Storbritannien i krigen imod Irak var det en skelsættende begivenhed - og netop derfor skal vi til bunds i hele fundamentet for krigen, siger SF’s udenrigspolitiske ordfører Holger K. Nielsen .

- Med et snævert flertal blev Danmark for alvor en krigsførende nation, hvilket siden har sat et dybt præg på dansk udenrigspolitik. Efter Irak fulgte Afghanistan. Det kostede milliarder af kroner. Mange soldater døde, mange blev sårede og fik ar på sjælen. Resultatet blev ikke fred og stabilitet, men kaos.

Grundlaget for Irak-krigen har været genstand for en stor undersøgelse i bl.a. Storbritannien. Ikke mindst denne var inspiration for den Kommissions-undersøgelse, som S-RV-SF-regeringen satte i gang efter regeringsskiftet i 2011 – særligt på foranledning af SF.

- Irak-krigen trækker dybe spor også til situationen i dag. Islamisk Stat er en direkte udløber af det kaos der blev skabt i Irak med religiøse konflikter, primært skabt af den amerikansk indsatte shia-muslimske regering. De gamle Saddam Hussein-officerer blev ekskluderet og er i dag bagmænd for IS’s overraskende militære styrke, siger Holger K. Nielsen.

Regeringen og et flertal i Folketinget skylder offentligheden og de soldater, der satte deres liv ind som indsats at færdiggøre den undersøgelse, som var sat i gang og som kan gøre os alle klogere.

Univers
Mobil navigation