Forebyggelse af terror og bedre sikkerhed

Danmark blev i weekenden ramt af det voldsomste og mest barbariske terrorangreb i nyere tid. Det var et angreb på os alle sammen og på vores frihed og værdier. Det må aldrig ske igen, og derfor må vi gøre, hvad vi kan, for at bekæmpe de mørke kræfter, der truer vores samfund.

flag halv christiansborg_web.jpg

SF vil holde regeringen op på at bekæmpe radikalisering og lukke de sikkerhedshuller, som vi desværre så under angrebet i København.

Derfor har SF fremlagt en række forslag til, hvordan vi kan sikre os imod forfærdelige terrorangreb, som det, der har ramt Danmark.

 

SF vil skabe job – her og nu

Vi skal have skabt flere job. Her og nu. SF fremlægger derfor en pakke, der skaber ca. 9.000 job indenfor den private og ca. 4.000 job i den offentlige sektor.

Det er helt oplagt at vi viderefører bolig-job-ordningen. Og gerne i en mere grøn udgave. Det skaber job til håndværkeren. Og bedre boliger. Det kan med fordel finansieres af en udskydelse af sænkningen af selskabsskatten.

Så skal vi sikre nyt udstyr på erhvervsskolerne, udbygning af kloaker, renovering af skoler og udrulning af højhastighedsbredbånd i hele landet. Det er fornuftige investeringer, som også skaber job her og nu.

Og så skal vi give Kommuner og regioner reel mulighed for at bruge de penge, der er afsat til velfærd. I dag bruger de langt færre penge. Det skyldes, at de frygter de sanktioner, der træder i kraft ved selv meget små overskridelser. Det skal vi rette op på, så vi udnytter de afsatte ressourcer fuldt ud.

Nedskæringsstop i ældreplejen

SF vil sikre at ældre får større tryghed fremover. Derfor har vi foreslået et nedskæringsstop i ældreplejen i kommunerne. Hør Pia Olsen Dyhr forklare hvorfor.

I de senere år er ældreservicen blevet skåret ned i mange kommuner. Ældremillliarden fra finansloven for 2014 har kun delvist rettet op på det. Det kan ikke fortsætte, især ikke fordi der vil komme en markant vækst i antallet af ældre: Fra 2015 til 2019 forventes der at komme 87.000 (eller 8 pct.) flere folkepensionister. Offentlig nulvækst i den periode vil yderligere udhule den kommunale ældrepleje. Det skaber utryghed og forringer de ældres livsvilkår.

SF foreslår derfor et nedskæringsstop i ældreplejen.

Pia Olsen Dyhr

Lad os stå sammen og mindes de to dræbte og fem sårede fra terror angrebet mod København! I respekt for dem og deres pårørende. Og sige klart fra overfor dem, der vil knægte vores demokrati! Vi skal kæmpe for retten til at tale og mødes frit. Vi skal sikre religionsfriheden. Dem der vil bekæmpe vores demokrati med vold, skal bekæmpes!


Ren natur og grønne arbejdspladser

Ren luft og giftfrit drikkevand og grønne arbejdspladser går hånd i hånd. Derfor arbejder SF for en grøn omstilling af Danmark.

COLOURBOX1729696.jpg

Vi skal passe på miljøet, før det er for sent. Det kan vi, hvis viljen er der, endda samtidig med at vi skaber vækst og flere arbejdspladser. Danmark har nogle klare styrkepositioner inden for grøn energi, og ikke mindst på vindområdet har vi markeret os internationalt. Det vil SF bygge videre på. Men vi skal også udvikle nye væksteventyr, for eksempel gennem rensning af spildevand og bedre genanvendelse af affald.

SF kræver en omstilling af landbruget, der er en af de største trusler mod den danske natur. I SF mener vi, det kan lade sig gøre at begrænse udledningen af skadelige stoffer fra landbruget og samtidig øge effektiviteten. Vi vil presse på for målsætningen om at overgå til 100 procent vedvarende energi i 2050. Og endelig knokler vi for billigere og bedre kollektiv trafik, så flere fremover lader bilen stå og benytter den offentlige transport i stedet.

Vi må ikke være naive

Regeringen glemmer desværre det vigtige proaktive arbejde, der skal bekæmpe radikalisering, skriver Pia Olsen Dyhr i sit blogindlæg.

Pia Olesen Dyhr

Efter terrorangrebet i København er der helt oplagte ting at tage fat på med det samme: bedre skydetræning og udstyr til politiet, registrering og nemmere adgang til overvågningskameraer, langt stærkere indsats mod radikalisering i fængslerne og bedre sikring af våben i Hjemmeværnet.

Lørdag eftermiddag blev Danmarks historie skrevet om for altid, da en terrorist begik et barbarisk angreb i hjertet af København.

Regeringen har præsenteret en plan, som skal styrke sikkerheden og forebygge et nyt terrorangreb. En vigtig plan med mange gode forslag, men også en plan, der hovedsageligt forholder sig til angrebet på Charlie Hebdo i Paris. Sagen er bare den, at vi efter angrebet i København står i en helt ny situation.

Tryghed på arbejdsmarkedet

Over 50.000 mennesker har mistet retten til dagpenge på grund af højrefløjens usolidariske dagpengereform. SF arbejder for et nyt dagpengesystem, så vi kan få genskabt trygheden på det danske arbejdsmarked.

Pia

Den danske model med et sikkert og fleksibelt arbejdsmarked er grundlaget for hele vores velfærdssamfund.

En forudsætning for den danske model er et solidt sikkerhedsnet, hvis man er uheldig at miste sit arbejde. Højrefløjen valgte at halvere dagpengeperioden i den største økonomiske krise i mands minde. Det var en kynisk og forkert beslutning, der har haft alvorlig betydning for rigtig mange mennesker.

Ved de seneste finanslovsforhandlinger kom SF igennem med en redningskrans til de mange danskere, der har mistet retten til dagpenge, men vi skal videre. Vi skal genskabe trygheden på arbejdsmarkedet. Derfor arbejder SF for at få genoptjeningskravet til dagpenge bragt til seks måneder og at dagpengeperioden bliver forlænget med et år.

Vores velfærdssamfund skal være endnu stærkere

En tryg hverdag for vores børn, en stærk folkeskole med plads til alle og et sundhedvæsen i verdensklasse er nogle af grundpillerne i et trygt og godt samfund. Derfor skal vi styrke vores velfærdssamfund.

børn.JPG

Velfærdsstaten er unik for Danmark og fundamentet for vores stærke demokrati og fællesskab. Det skal vi værne om. SF vil kæmpe for en stærk offentlig sektor, hvor der er råd til at pleje vores ældre og passe vores børn ordentligt, og hvor ingen udelukkes af fællesskabet. Vi skal blive endnu bedre til at forebygge sociale problemer og skabe større social mobilitet og lighed.

Vi arbejder for en retfærdig skattepolitik, og skyr ingen midler for at bekæmpe skattely, sort arbejde og social dumping, der undergraver det danske system. Og så mener vi i SF, at alle har krav på en god bolig. Derfor arbejder vi for at styrke ikke mindst det almene boligbyggeri og på at få ventelisterne ned på studie- og ældreboliger.

Özlem Sara Cekic

Özlem Sara Cekic

@cekicozlem
28. februar 2015     Kl. 11.56

JP nægtet adgang til Hizbutts pressemøde.Nu glæder jeg mig til at se hvor solidariske danske medier er m JP! #boycot-pressemødet #dkpol

Pia Olsen Dyhr

Pia Olsen Dyhr

@PiaOlsen
26. februar 2015     Kl. 21.23

Grøn energi styrer! Tlk m Horns Rev III. Tydeliggør at DF og V er på forkerte galej m sort energipol #dkgreen #dkpol dr.dk/Nyheder/Udland…

Mange lægger blomster foran synagogen i København i solidaritet med det jødiske samfund og for at tage afstand til antisemitisme. Vigtigt i en tid som denne.


Univers
Mobil navigation