Kampagne:  investering i mennesket

Pia og Poul talte dunder om finansskat

Børn, dagpenge, miljø og velfærd var på dagsordnen da knap 500 SF'ere var samlet til SFs landsmøde. Pia Olsen Dyhr gik på talerstolen med budskabet om at vores velfærdssamfund ikke bare skal bestå, men forbedres. Tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen gav aktiespekulanterne en tiltrængt opsang og talte dunder for en finansskat.

PiaOgPoulNyrypTO.jpg
Kapitalismens grådighed må tøjles

Den kendte socialdemokrat Poul Nyrup Rasmussen var inviteret til at tale om aktiespekulation og virksomheder, der sender deres overskud i skattely.

- Demokratiet må helt derud, hvor grådigheden hersker, sagde han.

Poul Nyrup Rasmussen brugte også lejligheden til at tale dunder for en skat på finansielle transaktioner.

- Vi skal samle os i hele centrum-venstre Danmark om at få en finansskat på aktiespekulation på bordet igen. En finansskat vil give et provenu på 6-7 milliarder kroner. Det proveneau kan vi da godt bruge, ikke? Der kan finansieres ret meget. Også en kortere genoptjeningsperiode, sagde Poul Nyrup Rasmussen.

Han sendte også en vigtig påmindelse til alle i salen:

- Det vigtigste er at placere finansmarkedet som realøkonomiens ydmyge tjener og ikke dets herre. Det svarer til at da vi skulle gøre op med boligspekulationer efter krigen. Mange mente at det var alt for ambitiøst. Velfærdssamfundet kom ikke af sig selv. Det kom fordi vi ville det. Vi var vedholdende, havde analysekraft, forklaringskraft og politisk kraft.

Vores velfærdssamfund skal være en trampolin

Pia Olsen Dyhr høstede salens største bifald for sin tale, der bl.a. handlede om hvordan velfærdssamfundet skal være mere end et sikkerhedsnet under den enkelte: 

"Vores velfærdssamfund skal være mere end et sikkerhedsnet. Det skal være en trampolin. En trampolin, der skyder os op igen, når vi mister vores arbejde. En trampolin, der bringer alle talenter i spil. Der giver os nye muligheder, som vores forældre og bedsteforældre ikke fik. En trampolin, der løfter alle. Uanset hvilken tyngde, baggrund eller byrde, vi hver især bærer på." LÆS HELE TALEN HER

undefined

Det siger pressen

Information: SF vil have det offentlige til at boykotte skattefuskere

DR: Nyrup: Rød blok må stille fælles krav om finansskat

Politiken: Poul Nyrup begejstrede SF med tale om finansskat og dagpenge

BT: Nyrup gør det igen: I frontalt angreb på Thorning

Politiken: Pia Olsen Dyhr kræver rød dagpengeløsning inden et valg

Politiken: Pia Olsen Dyhr om de radikale: "Vorherre til hest"

Ekstrabladet: Fra grøn til rød: Seeberg giver skideballe til Papes nazi-islamisme

Berlingske: SF-formand: Løkkes dagpengeåbning er konsekvens af vores pres

Velkommen til vores nye kampagne

Danmark er langsomt ved at rejse sig fra krisen. SF ønsker, at vi skal bruge opsvinget til at investere i fællesskabet og i en bæredygtig fremtid for vores børn og børnebørn.

kampagne_view.jpg

SF mener ikke, at vi har råd til at spille hasard med vores velfærd ved at udsulte ældrepleje og daginstitutioner. Vi skal heller ikke skære ned på klimaambitionerne eller sætte vores grønne styrkeposition over styr ved bare at lade landbruget forurene vores drikkevand og miljø. Vi står over for et vigtigt valg, og for SF er retningen klar: Vi skal vælge en bæredygtig fremtid, og det kræver, at vi investerer i hinanden. I fællesskabet.

Over de næste tre uger vil man kunne se billeder af SF’s formand Pia Olsen Dyhr som 7-årig med 70'er hår og hornbriller, som permanentet teenager og som en gammel dame.

Det er ikke for sjov, at vi har gravet dybt i gemmerne. Ikke alle børn er født til at sidde forrest i bussen. Pia Olsen Dyhr voksede selv op i et socialt boligbyggeri på Vestegnen i et hjem uden bøger. Hun har på egen krop mærket, hvor meget det betyder, at vi har et velfærdssamfund, der griber og løfter børn. Og som sørger for, at dine forældres dårlige økonomi eller manglende uddannelse ikke betyder, at du er henvist til samfundets bagsæde resten af livet.

Men vi kan ikke bare tage velfærdssamfundet for givet. Derfor vil SF investere i vores velfærd. I flere pædagoger, i bedre ældrepleje og i et mere trygt arbejdsmarked. Med andre ord: I fællesskabet.

Vi håber, at I vil tage godt imod vores nye kampagne.

Beskat børsspekulanterne, beløn de lavtlønnede

Med et nyt forslag vil SF give dem, der tjener mindst, en større gevinst ved at arbejde. Pengene skal komme fra en skat på aktiespekulation.

socialdumping_håndværker.jpg

Finansspekulanterne skal bidrage mere til samfundet, så delavtlønnede kan få mere ud af at arbejde. Det er kernen i SF’s nye forslag, som skal sikre, at det bedre kan betale sig at arbejde.

”Kun én ud af 200 danskere har ikke en økonomisk fordel ved at gå på arbejde, så det kan betale sig at arbejde i Danmark. Men vi synes, at buschaufføren, hjemmehjælperen, og alle dem, der til en lav hyre bidrager til fællesskabet, fortjener en større gevinst. Så det vil vi give dem,” siger Pia Olsen Dyhr om forslaget.

Størst gevinst for de lavtlønnede
Helt præcist vil SF hæve beskæftigelsesfradraget, så især lavtlønnede får ekstra ud af at arbejde. For dem, som tjener over 333.000 kr. om året, vil SF hæve fradraget svarende til en skattelettelse på 2000 kr. om året.

Men dem, som tjener mindst, vil få en større gevinst. En lønmodtager, der får 290.000 kr. om året, vil med forslaget således få 3000 kr. ekstra om året – efter skat.

”Så det er de hårdtarbejdende, men lavestlønnede danskere, der får den største økonomiske bonus,” siger Pia Olsen Dyhr.

Finansverdenen skal betale
Det højere beskæftigelsesfradrag vil SF finansiere ved at få finansverdenen til at bidrage mere. Konkret vil SF have Danmark til at tilslutte sig de 11 EU-lande, som - med Tyskland og Frankrig i spidsen - allerede er gået sammen om at indføre en europæisk skat på finansielle transaktioner.

Den finansielle sektor skaber kun ganske få arbejdspladser i Danmark, og mens branchen er god til at gøre de rige rigere, skaber den kun meget lidt værdi for samfundet. Derfor er det kun retfærdigt, at finanssektoren giver mere til samfundet, så vi kan belønne dem, der hver dag bidrager til at skabe værdi for fællesskabet,” siger Pia Olsen Dyhr.

Hun fremhæver samtidig, at en
finansskat også vil skabe en mere sikker finanssektor:

”Finanskrisen er et skræmmeeksempel på, at aktiespekulation og værdipapirer, der skifter hænder på millisekunder, kan være særdeles skadeligt samfundsøkonomien. En finansskat vil nedbringe antallet af de spekulative handler, så med vores forslag slår vi to fluer med et smæk. Vi tøjler finanssektoren og belønner de lavestlønnede,” siger hun.

Ifølge EU-Kommissionen vil en finansskat give Danmark et årligt provenu på mellem 7 og 8 milliarder kroner.

Offensiv mod Venstre
Samtidig med udspillet lancerer SF også en annonce-kampagne, der retter kritik mod Venstres politik på området.

”Venstre snakker om, at det skal betale sig at arbejde, men i realiteten gør de ikke andet end slå på folk uden for arbejdsmarkedet. Jeg er træt af Venstres sparken nedad, så derfor kommer vi med et modsvar og viser, at det faktisk kan lade sig gøre at føre en proaktiv politik, der giver de lavestlønnede en ekstra gevinst ved at gå på arbejde.”

 

Når et menneske mister dagpenge mister alle tryghed

I år vil cirka 15.000 danskere opbruge deres ret til dagpenge. Det svarer til 41 i døgnet – eller mere end halvanden i timen. Valguret tikker, og derfor skal vi have en dagpengeløsning nu. Før det er for sent.

depriteen.jpg

I år vil cirka 15.000 danskere opbruge deres ret til dagpenge. Det svarer til 41 i døgnet – eller mere en halvanden i timen.

Nogle af dem, der mister retten til dagpenge, får heldigvis et job. Det er godt. Men mange er enten uden forsørgelse, på kontanthjælp eller på en af de midlertidige ydelser, som gradvist vil blive udfaset. For disse mennesker er fremtiden usikker.

Det er kort og godt trygheden for den enkelte, som er truet. Men det betyder også, at selve kernen i den danske model er under pres. Vores arbejdsmarked bygger på, at virksomhederne på den ene side nemt kan hyre og fyre, mens arbejdstagerne til gengæld er forsikret i form af netop dagpenge, hvis jobbet skulle forsvinde.

Virkeligheden i dag er, at et medlemskab i en a-kasse ikke længere giver den tryghed, den bør. Det er et stort problem for vores arbejdsmarked, som er rygraden i det danske samfund.

Dagpengeproblemet går ikke væk af sig selv. Derfor skal det løses nu!

DET VIL SF:
 • Genoptjeningskravet skal halveres, så det igen er på seks måneder.
 • Alle ledige skal have ret til tre års dagpenge.

Vores børn er den bedste aktie

Et godt voksenliv begynder i barndommen, og derfor skal vi investere i børnene. Desværre er kvaliteten i børnehaver og vuggestuer truet af for få hænder. Derfor vil SF ansætte 5.000 flere pædagoger.

børn.jpg

Der skal være tilstrækkeligt med voksne til at sikre de bedste rammer for vores børn, mens mor og far er på arbejde. Vi har i de senere år set, hvordan udviklingen er gået den forkerte vej, og at der er kommet flere børn per voksen.

Den udvikling skal vi have vendt.

Derfor vil SF have flere voksne i de danske vuggestuer og børnehaver, så lille Ida kan blive trøstet, når hun er ked af det, og Vilma og Viggo kan få hjælp, når de ryger i totterne på hinanden.

SF vil afsætte to milliarder kroner på området i den næste valgperiode. Det vil gøre det muligt at ansætte cirka 5000 flere voksne i daginstitutionerne, og det vil styrke kvaliteten af børnenes dagligdag. Med de ekstra penge gør vi det således muligt, at der fremover vil være tre børn pr. voksen i vuggestuerne og seks børn per voksen i børnehaverne.

DET VIL SF:
 • Flere voksne i daginstitutionerne
 • En børnemiljølov, der regulerer børns arbejdsmiljø
 • Tidlig indsats for børn fra ressourcesvage hjem

Pia Olsen Dyhr

54.000 danskere har nu mistet retten til dagpenge. Det er alt alt alt for mange. Og desværre er de ikke alle kommet i arbejde eller i uddannelse. Lad os løse problemet nu - for de 54.000 menneskers skyld, men også for de mange, der er i arbejde, men som er utrygge og bekymret for deres fremtid, hvis de skulle miste jobbet. Lad os gøre noget - der er 54.000 gode grunde til at handle.


Vores planet har ikke brug for mere varm luft

SF vil have mere natur, flere grønne arbejdspladser og grøn omstilling af landbruget. Og så skal vi styrke og bevare Danmarks førerposition på klimaområdet og fjerne hormonkemi fra legetøj og cremer.

baby barn.jpg

Vi skal passe på miljøet, før det er for sent. Og for SF går den grønne omstilling hånd i hånd med vækst og flere arbejdspladser. Det handler om at bruge det spirende danske opsving klogt, og om at forstærke de danske styrkepositioner inden for grøn energi, hvor vi ikke mindst på vindområdet har markeret os internationalt. Det vil SF bygge videre på. Men vi skal også udvikle nye væksteventyr, for eksempel gennem rensning af spildevand og bedre genanvendelse af affald.

SF kræver også en omstilling af landbruget, der er en af de største trusler mod den danske natur. Det kan lade sig gøre at begrænse udledningen af skadelige stoffer fra landbruget og samtidig øge effektiviteten. Det eneste, der mangler, er politisk vilje.

SF vil også sikre forbrugerne mod hormonforstyrrende og andre skadelige stoffer i forbrugerprodukter.

Endelig vil vi også presse på for målsætningen om at overgå til 100 procent vedvarende energi i 2050. Og så knokler vi for at gøre den kollektive trafik både billigere og bedre trafik, så flere fremover lader bilen stå og benytter den offentlige transport i stedet.

DET VIL SF:
 • Grønne arbejdspladser
 • Forbud mod farlig kemi i mad og plejeprodukter
 • Skrappere kontrol med sprøjtegift i landbruget

Respekt er ikke kun et ord for de unge

I de senere år har mange kommuner skåret i servicen til de ældre, og det kan blive markant værre, når antallet af ældre vokser de kommende år. Derfor foreslår SF et nedskæringsstop i ældreplejen.

gammel dame.jpg

De næste år vil der komme en markant vækst i antallet af ældre: Fra 2015 til 2019 forventes der at komme 87.000 flere folkepensionister. Offentlig nulvækst, som den Venstre og højrefløjen vil have, vil yderligere udhule den kommunale ældrepleje. Det skaber utryghed og forringer de ældres livsvilkår.

SF foreslår derfor et nedskæringsstop i ældreplejen, så der i de kommende år ikke vil blive brugt færre penge per ældre. Konkret vil vi tilføre ældreområdet fire milliarder kroner ekstra frem til 2020, så servicen kan følge med udviklingen og så både plejehjem og hjemmeplejen er klar til at tage hånd om det stigende antal ældre.

3 MÆRKESAGER PÅ ÆLDREOMRÅDET
 • Nedskæringsstop
 • Bedre indsats overfor demens
 • Sund og lækker mad til de ældre

Over 54.000 danskere har mistet deres dagpenge. Et problem statsministeren godt kender. Lad os nu få det løst


SF

SF

@SFpolitik
28. april 2015     Kl. 15.30

.@PiaOlsen: Nogle gange er de mest interessante ting, dem der ikke bliver sagt. #dkpol politiken.dk/debat/profiler…


Univers
Mobil navigation