Vi vil Investere i mennesket

Flere voksne til vores børn

Et godt voksenliv begynder i barndommen, og derfor skal vi investere i børnene. Desværre er kvaliteten i børnehaver og vuggestuer truet af for få hænder. Derfor vil SF ansætte 5.000 flere voksne i daginstitutionerne.

Børn_Bobfilter.jpg

Der skal være tilstrækkeligt med voksne til at sikre de bedste rammer for vores børn, mens mor og far er på arbejde. Vi har i de senere år set, hvordan udviklingen er gået den forkerte vej, og at der er kommet flere børn per voksen.

Den udvikling skal vi have vendt.

Derfor vil SF have flere voksne i de danske vuggestuer og børnehaver, så lille Ida kan blive trøstet, når hun er ked af det, og Vilma og Viggo kan få hjælp, når de ryger i totterne på hinanden.

SF vil afsætte to milliarder kroner på området i den næste valgperiode. Det vil gøre det muligt at ansætte cirka 5000 flere voksne i daginstitutionerne, og det vil styrke kvaliteten af børnenes dagligdag. Med de ekstra penge gør vi det således muligt, at der fremover vil være tre børn pr. voksen i vuggestuerne og seks børn per voksen i børnehaverne.

DET VIL SF:
 • Flere voksne i daginstitutionerne
 • En børnemiljølov, der regulerer børns arbejdsmiljø
 • Tidlig indsats for børn fra ressourcesvage hjem

Miljøkrav skal stoppe skifergas i Danmark

Skifergas hører ikke til i Danmark. SF vil stramme loven, så der ikke længere kan bores efter gassen på dansk grund.

Pia_Skifergas_2.jpg

Forurenet drikkevand. Halvtomme søer og åer. Udslip af radioaktive stoffer. Det er blot nogle af de konsekvenser, som udvinding af skifergas – såkaldt fracking – kan have for natur og mennesker. Derfor vil SF nu skærpe miljølovgivningen, så der bliver sat en stopper for skifergas herhjemme.

SF-formand Pia Olsen Dyhr siger:

”Skifergas hører ikke til i Danmark. Hvis vi tillader det, spiller vi hasard med vores rene grundvand og vores natur. Derfor er vi nødt til at stoppe udvindingen, og det gør vi bedst ved at stille høje og fornuftige miljøkrav, der beskytter vores drikkevand og vandmiljø. Kun sådan kan vi én gang for alle forhindre den farlige jagt på skifergas,” siger hun.

Helt konkret vil SF stramme de danske miljøkrav, så det blandt andet bliver ulovligt at bruge de skadelige kemikalier, som er nødvendige for at få skifergassen op af jorden. Samtidig kræver denne ’fracking’ enorme mængder vand, der skal pumpes ned i jorden for at få gassen op. Så der skal også stilles krav til, hvor meget vand, der må tages ud af vandløb, søer og åer.

En stramning af loven på disse områder vil gøre det både ekstremt dyrt og miljømæssigt umuligt at bore efter skifergas på dansk grund.

Miljøkrav er bedste stopklods
Regeringen har tidligere meldt ud, at den ikke vil tillade nye prøveboringer efter skifergas i Danmark. Men den borgerlige regering gav tilbage i 2010 tilladelser til de prøveboringer, som det franske selskab Total nu er i fuld gang med ved Dybvad i Nordjylland. Den aftale kan ikke ophæves uden store økonomiske konsekvenser for staten, så derfor er stramme miljøkrav både den bedste og billigste måde at forhindre skifergas på.

”Det er de borgerliges ansvar, at der i dag bliver boret efter skifergas i Danmark. Vi kan ikke bare opsige kontrakten med Total, men heldigvis er miljølovgivningen ikke på plads endnu. Derfor kan vi ved at sikre skrappere regler nemt forhindre skifergas på dansk grund,” siger Pia Olsen Dyhr.

Hvad gør højrefløjen?
Hun frygter dog, hvad der kan ske, hvis Venstre kommer til magten efter valget.

”Jeg vil på det kraftigste opfordre regeringen til at handle på det her inden valget. Ingen ved om højrefløjen igen vil lefle for industrien og ignorere de mange store risici, hvis den kommer til magten efter et valg. Men sikkert er det, at Danmark ikke har brug for flere kemikalier i naturen, mere radioaktivt affald eller mindre vand i vandløb og åer. Derfor skal vi hurtigst muligt opdatere vores miljølov og sætte en stopper for skifergas. Det er sort energi, ikke grøn, og hører ikke til i det 21. århundrede,” siger Pia Olsen Dyhr.

Vores planet har ikke brug for mere varm luft

SF vil have mere natur, flere grønne arbejdspladser og grøn omstilling af landbruget. Vi skal styrke og bevare Danmarks førerposition på klimaområdet og fjerne hormonkemi fra legetøj og cremer. Og så skal vi have en strammere miljølovgivning, der forhindrer udvinding af skifergas.

miljø.jpg

Vi skal passe på miljøet, før det er for sent. Og for SF går den grønne omstilling hånd i hånd med vækst og flere arbejdspladser. Det handler om at bruge det spirende danske opsving klogt, og om at forstærke de danske styrkepositioner inden for grøn energi, hvor vi ikke mindst på vindområdet har markeret os internationalt. Det vil SF bygge videre på. Men vi skal også udvikle nye væksteventyr, for eksempel gennem rensning af spildevand og bedre genanvendelse af affald.

SF kræver også en omstilling af landbruget, der er en af de største trusler mod den danske natur. Det kan lade sig gøre at begrænse udledningen af skadelige stoffer fra landbruget og samtidig øge effektiviteten. Det eneste, der mangler, er politisk vilje.

SF vil sikre forbrugerne mod hormonforstyrrende og andre skadelige stoffer i forbrugerprodukter og forbyde farlig kemi i mad og plejeprodukter. Miljølovgivningen skal strammes, så der bliver sat en stopper for udvinding af skifergas i Danmark. 

Endelig vil vi også presse på for målsætningen om at overgå til 100 procent vedvarende energi i 2050. Og så knokler vi for at gøre den kollektive trafik både billigere og bedre trafik, så flere fremover lader bilen stå og benytter den offentlige transport i stedet.

DET VIL SF:
 • Grønne arbejdspladser
 • Forbud mod farlig kemi i mad og plejeprodukter
 • Skrappere kontrol med sprøjtegift i landbruget

Pia Olsen Dyhr

Jeg synes at det er rystende, at 3 ud af 4 pædagog siger at de i løbet af dagen er helt alene m børnene. Tænk bare at være alene med 8 vuggestuebørn med ble. Der bliver ikke meget tid til at trøste Ida på 1 år, når Søren på halvandet samtidig skal skiftes. Vi skal investere i vores børn. Flere voksne i vuggestuen og i børnehaven. Godt for vores børn.


Når et menneske mister dagpenge mister alle tryghed

I år vil cirka 15.000 danskere opbruge deres ret til dagpenge. Det svarer til 41 i døgnet – eller mere end halvanden i timen. Valguret tikker, og derfor skal vi have en dagpengeløsning nu. Før det er for sent.

Dagpengemand.jpg

I år vil cirka 15.000 danskere opbruge deres ret til dagpenge. Det svarer til 41 i døgnet – eller mere en halvanden i timen.

Nogle af dem, der mister retten til dagpenge, får heldigvis et job. Det er godt. Men mange er enten uden forsørgelse, på kontanthjælp eller på en af de midlertidige ydelser, som gradvist vil blive udfaset. For disse mennesker er fremtiden usikker.

Det er kort og godt trygheden for den enkelte, som er truet. Men det betyder også, at selve kernen i den danske model er under pres. Vores arbejdsmarked bygger på, at virksomhederne på den ene side nemt kan hyre og fyre, mens arbejdstagerne til gengæld er forsikret i form af netop dagpenge, hvis jobbet skulle forsvinde.

Virkeligheden i dag er, at et medlemskab i en a-kasse ikke længere giver den tryghed, den bør. Det er et stort problem for vores arbejdsmarked, som er rygraden i det danske samfund.

Dagpengeproblemet går ikke væk af sig selv. Derfor skal det løses nu!

DET VIL SF:
 • Genoptjeningskravet skal halveres, så det igen er på seks måneder.
 • Alle ledige skal have ret til tre års dagpenge.

Beskat børsspekulanterne, beløn de lavtlønnede

Med et nyt forslag vil SF give dem, der tjener mindst, en større gevinst ved at arbejde. Pengene skal komme fra en skat på aktiespekulation.

socialdumping_håndværker.jpg

Finansspekulanterne skal bidrage mere til samfundet, så delavtlønnede kan få mere ud af at arbejde. Det er kernen i SF’s nye forslag, som skal sikre, at det bedre kan betale sig at arbejde.

”Kun én ud af 200 danskere har ikke en økonomisk fordel ved at gå på arbejde, så det kan betale sig at arbejde i Danmark. Men vi synes, at buschaufføren, hjemmehjælperen, og alle dem, der til en lav hyre bidrager til fællesskabet, fortjener en større gevinst. Så det vil vi give dem,” siger Pia Olsen Dyhr om forslaget.

Størst gevinst for de lavtlønnede
Helt præcist vil SF hæve beskæftigelsesfradraget, så især lavtlønnede får ekstra ud af at arbejde. For dem, som tjener over 333.000 kr. om året, vil SF hæve fradraget svarende til en skattelettelse på 2000 kr. om året.

Men dem, som tjener mindst, vil få en større gevinst. En lønmodtager, der får 290.000 kr. om året, vil med forslaget således få 3000 kr. ekstra om året – efter skat.

”Så det er de hårdtarbejdende, men lavestlønnede danskere, der får den største økonomiske bonus,” siger Pia Olsen Dyhr.

Finansverdenen skal betale
Det højere beskæftigelsesfradrag vil SF finansiere ved at få finansverdenen til at bidrage mere. Konkret vil SF have Danmark til at tilslutte sig de 11 EU-lande, som - med Tyskland og Frankrig i spidsen - allerede er gået sammen om at indføre en europæisk skat på finansielle transaktioner.

Den finansielle sektor skaber kun ganske få arbejdspladser i Danmark, og mens branchen er god til at gøre de rige rigere, skaber den kun meget lidt værdi for samfundet. Derfor er det kun retfærdigt, at finanssektoren giver mere til samfundet, så vi kan belønne dem, der hver dag bidrager til at skabe værdi for fællesskabet,” siger Pia Olsen Dyhr.

Hun fremhæver samtidig, at en
finansskat også vil skabe en mere sikker finanssektor:

”Finanskrisen er et skræmmeeksempel på, at aktiespekulation og værdipapirer, der skifter hænder på millisekunder, kan være særdeles skadeligt samfundsøkonomien. En finansskat vil nedbringe antallet af de spekulative handler, så med vores forslag slår vi to fluer med et smæk. Vi tøjler finanssektoren og belønner de lavestlønnede,” siger hun.

Ifølge EU-Kommissionen vil en finansskat give Danmark et årligt provenu på mellem 7 og 8 milliarder kroner.

Offensiv mod Venstre
Samtidig med udspillet lancerer SF også en annonce-kampagne, der retter kritik mod Venstres politik på området.

”Venstre snakker om, at det skal betale sig at arbejde, men i realiteten gør de ikke andet end slå på folk uden for arbejdsmarkedet. Jeg er træt af Venstres sparken nedad, så derfor kommer vi med et modsvar og viser, at det faktisk kan lade sig gøre at føre en proaktiv politik, der giver de lavestlønnede en ekstra gevinst ved at gå på arbejde.”

 

Respekt er ikke kun et ord for de unge

I de senere år har mange kommuner skåret i servicen til de ældre, og det kan blive markant værre, når antallet af ældre vokser de kommende år. Derfor foreslår SF et nedskæringsstop i ældreplejen.

gammel-dame2.jpg

De næste år vil der komme en markant vækst i antallet af ældre: Fra 2015 til 2019 forventes der at komme 87.000 flere folkepensionister. Offentlig nulvækst, som den Venstre og højrefløjen vil have, vil yderligere udhule den kommunale ældrepleje. Det skaber utryghed og forringer de ældres livsvilkår.

SF foreslår derfor et nedskæringsstop i ældreplejen, så der i de kommende år ikke vil blive brugt færre penge per ældre. Konkret vil vi tilføre ældreområdet fire milliarder kroner ekstra frem til 2020, så servicen kan følge med udviklingen og så både plejehjem og hjemmeplejen er klar til at tage hånd om det stigende antal ældre.

3 MÆRKESAGER PÅ ÆLDREOMRÅDET
 • Nedskæringsstop
 • Bedre indsats overfor demens
 • Sund og lækker mad til de ældre

Synes du. at et grønnere Danmark, bedre velfærd og et godt dagpengesystem er værd at kæmpe for? Så meld dig som frivillig for SF og gør en forskel. Du vælger selv om du vil bruge 5 minutter eller 2 timer. Det er sjovt og du kan gøre en verden til forskel!


Univers
Mobil navigation