Udvikling af Havdrup

Efter udbygningen af Havdrup Vest, er det en førsteprioritet at få etableret en tunnel under, eller en bro over jernbanen Syd for stationen. SF Solrød var med til at godkende, at kommunen købte grunden øst for jernbanen af Banedanmark til formålet. Nu skal projektet sættes i gang, og SF Solrød følger  udviklingen tæt.

SF Solrød vil arbejde for sikre skoleveje via sammenhængende stisystemer og cykelstier. Specifikt i Havdrup er det bydende nødvendigt, at der etableres en sikker overgang af jernbanen i Havdrup, som forbinder stisystemerne Øst og Vest for jernbanen.

Samtidig skal det sikres at det er attraktivt at benytte de etablerede stisystemer, selvom det er en lille smule længere. Det kan kædes sammen med projekter, der forandrer de kedelige græsarealer til vild og smuk natur, med varierende beplantninger, spændende små oaser osv., ved brug af inspiration fra Naturkvalitetsplanen.

 

Claus Redder Madsen, kandidat til byrådet for SF KV21

Marianne Hauge, kandidat til byrådet for SF KV21

Udvikling af Solrød: En helhedsplan med udgangspunkt i lokale muligheder

Solrød Kommune skal have moderne og fremsynet infrastruktur, som på én og samme tid tilgodeser behovene i de lokale  fællesskaber og binder dem sammen i en fælles, forbundet, velfungerende kommune.

Solrød Kommune skal have det lange lys på i planlægningen af
vores infrastruktur i relation til Solrødborgere i alle aldre. Det gælder både opførelse og vedligeholdelse af egnede bygninger til borgernes aktiviteter og etablering af sikre veje og stier. Det gælder tilbud om egnede ungdomsboliger og mulighed for at bo i gode ældreboliger.

Det handler om at give den enkelte mulighed for leve et godt liv i Solrød Kommune uanset livssituation og indkomst. Det er kommunalbestyrelsens opgave at støtte initiativer, som udvikler de lokale områder i Solrød Kommune og deres interesser. SF Solrød har fokus på en række lokale projekter og vil prioritere samarbejdet med de lokale kræfter også med fremtidige ideer.