SF Solrød fører rød-grøn politik

I SF Solrød kan vi godt lide metaforen om at gå på to ben. Det særlige ved vores to ben er, at det ene er rødt og det andet er grønt. Vi trækker lige hårdt på såvel det røde som det grønne ben. Vi bevæger os frem, altid på vej mod målet, det bedst mulige liv for alle.

Det røde ben repræsenterer SF’s grundsynspunkter om et samfund, som bygger på solidaritet og humanisme og et menneskesyn med omdrejningspunkt i det enkelte individs ukrænkelighed og retfærdighed. Det handler om at have fokus på den enkelte set i lyset af sociale fællesskaber.

Når dette skal omdannes til konkret politik, betyder det, at vi vil sikre velfærdsstatens fortsatte udvikling med, hvad der dertil hører af gode institutioner, skoler, ældrepleje, sygehusvæsen, fritids- og kulturaktiviteter etc. Alt sammen noget, der koster penge. SF Solrød vil aldrig finansiere forringelser af velfærdsstatens ydelser ved hjælp af skattelettelser.

Det grønne ben repræsenterer for SF den grønne omstilling. Her tænkes først og fremmest på vores miljø, men det indebærer også den mentale omstilling til et samfund, hvor vækst i sig selv ikke er målet. Individets frisættelse til udfoldelse af egne kompetencer er derimod det centrale. Alt for mange mennesker lider under konkurrencesamfundets krav til effektivitet og et for den enkelte ubærligt pres på egne præstationer.

Et samfund med mere plads til den enkelte, omsorg og oprigtig interesse. Altså et samfund med mere RO PÅ.

Vi har i alt for mange år skamredet denne jord. Resultatet er ganske synligt i form af klimaforandringer, øget havvandstand, skybrud, skovdød og en atmosfære, der lider og truer solens stråler som livgivende til at blive voldsomt ødelæggende.

Forbrugssamfundet har presset naturen i bund. Der skal gøres en kraftig indsats på hele miljøområdet nu. Udfasning af de fossile brændstoffer, mere genbrug og alternative energikilder skal udforskes og anvendes. Det kan ikke gå stærkt nok.

Det er denne balance mellem det grønne og det røde der har SF’s største prioritet. Vejen er et velfungerende samfund med stærke institutioner, intelligente løsninger og vilje til omstilling og udvikling.

Vi har mulighederne, evnerne og teknologien.

Når SF igennem årene har medvirket til udviklingen i Solrød og fortsat har planer om at gøre det, så er det de to positioner – det røde og det grønne – der er udgangspunkt.

På denne baggrund, viderefører SF Solrød det politiske program fra KV21 med overskriften “Ro på” og tre overordnede temaer:

 • Den grønne dagsorden skal styrkes i Solrød
 • Det skal være attraktivt at bo og arbejde i Solrød
 • Vi skal være fælles om at udvikle Solrød

Politik

Vores mærkesager:

 • Kommune skal være CO2 neutral i 2030. Den grønne dagsorden skal styrkes
 • Der skal oprettes et fjerde kommunalt udvalg til behandling af klima-, natur- og miljøanliggender
 • Minimumsnormeringer på maksimalt seks børn per voksen i
  børnehaverne og tre i vuggestuerne
 • SFO og klubber med normeringer på maksimalt ni børn per voksen
 • Der skal højst begynde 24 børn i klasserne
 • S-togs station ved Trylleskov Strand
 • Det skal være attraktivt at arbejde i Solrød Kommune
 • Et godt seniorliv i Solrød med passende boliger og adgang til
  kultur og fritid
 • Der skal være lige og god adgang til pleje og omsorg i Solrød
 • Cykelsti fra Trylleskovkvarteret over Jersie Station til Køge Nord
 • Lokal udvikling med lokale kræfter – en samarbejdsmodel i Solrød baseret på aktivt medborgerskab, ekspertviden og ansvarlig økonomi

Læs hele vores valgprogram her – eller læs temaerne i vores valgprogram i menuen til højre.

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!