Lige adgang til pleje og omsorg

SF Solrød fortsætter indsatsen for en ældreomsorg præget af værdighed. Vi ønsker, at kommunen sikrer en personlig pleje og praktisk hjælp af høj standard til alle, der har brug for det.

SF Solrød arbejder for at sikre god og lige adgang til ældrepleje. Det vigtigste er, at de ældre får den hjælp, de selv ønsker at prioritere.

På tværs af landets kommuner opleves store udfordringer med at fastholde og rekruttere personale i sundheds- og ældreområdet. Det gælder også i Solrød Kommune. Vi har brug for kvalificeret, dedikeret arbejdskraft. Det skal vi imødekomme ved at gøre Solrød Kommune til en eftertragtet arbejdsgiver og attraktiv arbejdsplads.

SF arbejder og vil fortsat arbejde for, at særlige initiativer målrettet SOSU-personale og sygeplejersker i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, der kan

medvirke til øget fastholdelse og trivsel samt lavere sygefravær. Vi vil stille forslag, som støtter op om denne dagsorden for et godt arbejdsmiljø, egnede faciliteter og en fleksibel planlægning af opgaverne, som tilgodeser den enkeltes medarbejders work/life balance og samtidig optimerer opgaveleveringen.

 

Farid Faizi, kandidat til byrådet for SF Solrød KV21

Claus Redder Madsen, kandidat til byrådet for SF Solrød KV21

Det skal være attraktivt at bo og arbejde i Solrød

Vi bliver flere og flere borgere i Solrød Kommune, som siden 2013 har haft en positiv nettotilflytning – dvs. flere tilflytninger end fraflytninger. Vi har gode vilkår for et godt liv her med natur og gode naboer tæt på Køge og med 30 minutter i tog til København.

Alle har ret til et godt liv i Solrød – uanset indtægt og livssituation. SF Solrød vil stille og støtte forslag, som frigør individets ret til på et lovligt og humanitært grundlag at skabe deres eget liv ved at fremme deres egne evner.

SF Solrød vægter det hele menneske.

Mere ro på!

  • En tryg barndom og ungdom i Solrød
  • Et godt arbejdsliv i Solrød
  • En god alderdom i Solrød