En tryg barndom og ungdom i Solrød – børne- og ungeområdet skal prioriteres

Vi skal have et særligt fokus på udviklingen af tilbud til børn og deres forældre, så en god og tryg barndom er en selvfølge. Det indebærer en langsigtet planlægning med øje på normeringer i vuggestuer og børnehaver, klassestørrelser og kapacitet på skolerne, sikre skoleveje og gode fritidsaktiviteter.

Der er bl.a. brug for, at der bliver flere ressourcer til mere og uddannet personale i vores institutioner, og at vi får udskiftet nedslidte møbler i vores skoler.

Gode vuggestuer, dagplejere og børnehaver spiller en helt afgørende rolle i forhold til børns tidlige læring og udvikling. Derfor skal vi sikre, at der er tid og uddannet personale i Solrøds pasningstilbud til at hjælpe alle børn godt på vej i de første vigtige år. Daginstitutionerne bidrager i høj grad til at modvirke negativ social arv blandt de børn, der kommer fra ressourcesvage familier. Samtidig er de vigtige for integrationen af børn med anden etnisk baggrund. Solrød har for lille en andel af uddannet personale i forhold til ikke uddannet af personale, og jeg vil arbejde aktivt for, at kommunen får en strategi for, hvordan vi kan uddanne mere personale.

Vi vil arbejde for

  • Minimumsnormeringer på maksimalt seks børn per voksen i børnehaverne og tre i vuggestuerne
  • Klassestørrelser på højst 24 i hver klasse
  • SFO og klubber med normeringer på maksimalt ni børn per voksen
  • Sikre skoleveje

 

Eva Rosenbæk-Svane, kandidat til byrådet for SF Solrød, KV21

Farid Faizi, kandidat til byrådet for SF Solrød, KV21

Marianne Svane, kandidat til byrådet for SF Solrød, KV21

Marianne Hauge, kandidat til byrådet for SF Solrød, KV21

Det skal være attraktivt at bo og arbejde i Solrød

Vi bliver flere og flere borgere i Solrød Kommune, som siden 2013 har haft en positiv nettotilflytning – dvs. flere tilflytninger end fraflytninger. Vi har gode vilkår for et godt liv her med natur og gode naboer tæt på Køge og med 30 minutter i tog til København.

Alle har ret til et godt liv i Solrød – uanset indtægt og livssituation. SF Solrød vil stille og støtte forslag, som frigør individets ret til på et lovligt og humanitært grundlag at skabe deres eget liv ved at fremme deres egne evner.

SF Solrød vægter det hele menneske.

Mere ro på!

  • En tryg barndom og ungdom i Solrød
  • Et godt arbejdsliv i Solrød
  • En god alderdom i Solrød