Solrød Kommune skal være CO2-neutral i 2030

Det nationale mål er at få kul ud af energiforsyningen før 2025, olie i faste anlæg før 2030 og naturgas

før 2035. Det nationale mål er at reducere vores CO2-udledning med 70 pct. i 2030 i forhold til 1990 og at være CO2-neutrale fra 2040.

Det mener vi, at vi kan gøre bedre i Solrød.

Derfor vil SF Solrød arbejde for, at initiativer som styrker den grønne dagsorden er solidt forankret i politik og administration i kommunen.

Solrød Kommune skal være CO2-neutral i 2030 med initiativer, der

  • Støtter en markant udvidelse af fjernvarmeforsyningen med solvarme, vindenergi, overskudsvarme og Biogas
  • Udvikler tværkommunale projekter med havvindmøller og solceller
  • Initierer oprettelse el-ladestationer ved nybyggeri og på kommunens parkeringspladser
  • Vedligeholder og etablerer gode cykelstier overalt i kommunen med lys på alle cykelstier i det åbne land
  • Initierer og understøtter strategiske samarbejder med erhverv og landbrug

Claus Redder Madsen, kandidat til byrådet for SF Solrød KV21

Eva Rosenbæk-Svane, kandidat til byrådet for SF Solrød KV21

Farid Faizi, kandidat til byrådet for SF Solrød KV21

Den grønne dagsorden skal styrkes i Solrød

Klimaforandringerne kan ikke ignoreres, og de er ikke et afgrænset, lokalt anliggende. Solrød Kommune skal sammen med landets 97 resterende kommuner handle nu, hvis vi skal gøre os forhåbning om at bremse udviklingen. I Solrød har vi både råd og kompetencer til at gå foran.

Det gælder også i forhold til vores skønne natur. Naturkvalitetsplanen lægger op til mere biodiversitet og bevaring af sårbar og unik natur. Den plan, skal Solrød Kommune bakke op om med initiativer, så vi bevarer og værner om vores lokale særpræg. Initiativerne skal sikres gennem tilstrækkelige bevillinger.

SF Solrød prioriterer klima- og naturområdet. Vi vil arbejde for, at initiativer på området er solidt forankret i politik og administration i kommunen.

SF Solrød vil styrke den grønne dagsorden i Solrød!

  • CO2-neutral i 2030
  • Kraftigt fokus på naturen i kommunen
  • Oprettelse af et fjerde kommunalt udvalg til behandling af klima-, natur- og miljøanliggender
  • Som et led i minimeringen af CO2 udslippet, vil SF Solrød stille forslag om, at Solrød opfordrer regeringen til at underskrive FN’s forbudstraktat mod atomvåben, som både er en trussel mod miljøet og en trussel mod hele menneskeheden.