Trylleskovkvarteret – togstation og pendler-cykelsti

SF Solrød vil fortsat bruge vores indflydelse og politiske netværk i regionen og på Christiansborg for
at arbejde for en S-togsstation ved Trylleskoven. Området er i hastig vækst, og det vil lette belastningen
på strandvejen og gøre hverdagen lettere for pendlerne i området.

I samarbejde med Køge Kommune skal der oprettes en cykel- og gangsti fra Trylleskoven over Solrød og Jersie station og ned til Køge Nord, hvor stien forbindes med stier til Køge og Roskilde. En stor del af stisystemet er allerede etableret, og en yderligere indsats for at forbinde stisystemerne vil give pendlere fra Trylleskovkvarteret og hele vejen ned gennem Solrød og Jersie mulighed for at cykle til S-togsstationerne eller videre til Køge eller Roskilde.

 

Henrik T. Larsen, kandidat til byrådet KV21

Eva Rosenbæk-Svane, kandidat til byrådet for SF Solrød KV21

Marianne Svane, kandidat til byrådet for SF Solrød Kv21

Udvikling af Solrød: En helhedsplan med udgangspunkt i lokale muligheder

Solrød Kommune skal have moderne og fremsynet infrastruktur, som på én og samme tid tilgodeser behovene i de lokale  fællesskaber og binder dem sammen i en fælles, forbundet, velfungerende kommune.

Solrød Kommune skal have det lange lys på i planlægningen af
vores infrastruktur i relation til Solrødborgere i alle aldre. Det gælder både opførelse og vedligeholdelse af egnede bygninger til borgernes aktiviteter og etablering af sikre veje og stier. Det gælder tilbud om egnede ungdomsboliger og mulighed for at bo i gode ældreboliger.

Det handler om at give den enkelte mulighed for leve et godt liv i Solrød Kommune uanset livssituation og indkomst. Det er kommunalbestyrelsens opgave at støtte initiativer, som udvikler de lokale områder i Solrød Kommune og deres interesser. SF Solrød har fokus på en række lokale projekter og vil prioritere samarbejdet med de lokale kræfter også med fremtidige ideer.