Oprettelse af et fjerde kommunalt udvalg til behandling af klima-, natur- og miljøanliggender

Solrød kan og skal nå de ambitiøse mål for CO2-neutralitet – gerne allerede i  2030 – og fokusere mere på konservering og genoprettelse af vild natur i kommunen.

Opgaven skal forankres politisk og administrativt i kommunen.

Derfor vil jeg arbejde for, at der oprettes et fjerde politisk udvalg. Et Klima-, natur- og miljøudvalg, som understøttes af eksperter i administrationen.

Udvalgets primære opgave vil være som arbejdende udvalg for byrådet at anbefale og følge op på samarbejder på tværs af sektorer i Solrød kommune og på tværs af kommunegrænser i Danmark. Det gælder initiativer og økonomi til fremme af dels målet om CO2-neutralitet i 2030 og dels bevarelse og reetablering af vild natur i Solrød.

SF Solrød vil styrke den grønne dagsorden i Solrød!

 

Henrik T. Larsen, kandidat til byrådet for SF Solrød KV21

Marianne Hauge, kandidat til byrådet for SF Solrød KV21

Marianne Svane, kandidat til byrådet for SF Solrød KV21

Den grønne dagsorden skal styrkes i Solrød

Klimaforandringerne kan ikke ignoreres, og de er ikke et afgrænset, lokalt anliggende. Solrød Kommune skal sammen med landets 97 resterende kommuner handle nu, hvis vi skal gøre os forhåbning om at bremse udviklingen. I Solrød har vi både råd og kompetencer til at gå foran.

Det gælder også i forhold til vores skønne natur. Naturkvalitetsplanen lægger op til mere biodiversitet og bevaring af sårbar og unik natur. Den plan, skal Solrød Kommune bakke op om med initiativer, så vi bevarer og værner om vores lokale særpræg. Initiativerne skal sikres gennem tilstrækkelige bevillinger.

SF Solrød prioriterer klima- og naturområdet. Vi vil arbejde for, at initiativer på området er solidt forankret i politik og administration i kommunen.

SF Solrød vil styrke den grønne dagsorden i Solrød!

  • CO2-neutral i 2030
  • Kraftigt fokus på naturen i kommunen
  • Oprettelse af et fjerde kommunalt udvalg til behandling af klima-, natur- og miljøanliggender
  • Som et led i minimeringen af CO2 udslippet, vil SF Solrød stille forslag om, at Solrød opfordrer regeringen til at underskrive FN’s forbudstraktat mod atomvåben, som både er en trussel mod miljøet og en trussel mod hele menneskeheden.