Vi skal være fælles om at udvikle Solrød – borgerinddragelse og demokratiudvikling

Vi mener, at det er vigtigt, at vi er fremsynede og inkluderende i udviklingen af kommunen. Det er vigtigt, at vi giver alle borgere i Solrød mulighed for at bidrage til udviklingen af lige præcis deres eget skønne hjørne af Solrød. Det er fundamentet for succes i arbejdet for at sikre et godt liv for alle i Solrød uden at gå på kompromis med den grønne dagsorden.

Vi vil udfordre den nuværende struktur i den kommunale politikudvikling og arbejde for en langt mere eksperimenterende kultur med borgerinddragelse, lokalråd/ landsbyråd og en bred forståelse af behov og interessenter – også i enkelte sager. Vi vil arbejde for en samarbejdsmodel i Solrød baseret på aktivt medborgerskab, ekspertviden og ansvarlig økonomi, hvor netop samarbejdet mellem lokale interesseorganisationer, borgere og kommunen danner grobund for de mest innovative ideer og optimale løsninger til glæde for borgerne.

Solrød Kommune skal have moderne og fremsynet infrastruktur, som på én og samme tid tilgodeser behovene i de lokale fællesskaber og binder dem sammen i en fælles, forbundet, velfungerende kommune. Solrød Kommune skal have det lange lys på i planlægningen af vores infrastruktur i relation til Solrødborgere i alle aldre. Det handler om at give den enkelte mulighed for leve et godt liv i Solrød Kommune uanset livssituation og indkomst.

Det er kommunalbestyrelsens opgave at støtte initiativer, som udvikler de lokale områder i Solrød Kommune og deres interesser. Vi vil have fokus på lokale projekter og vil prioritere samarbejdet med de lokale kræfter både om igangværende projekter og fremtidige ideer.

Vi vil arbejde for at fremtidssikre Solrød gennem:

  • Borgerinddragelse og demokratiudvikling
  • Udvikling af lokalområder
  • En samarbejdsmodel i Solrød baseret på aktivt medborgerskab, ekspertviden og ansvarlig økonomi

 

Eva Rosenbæk-Svane, formand for SF Solrød og kandidat til byrådet KV21

Henrik T. Larsen, kandidat til byrådet for SF Solrød KV21

Marianne Hauge, kandidat til byrådet for SF Solrød KV21

Fælles om at udvikle Solrød

Solrød er et dejligt sted at bo, og det kan læses i  befolkningsudviklingen i kommunen. Kommunen vokser i takt med, at flere får øjnene op for, at de kan skabe et godt liv tæt på natur i Solrød. De ældre vælger at blive i Solrød, hvor de har
det sociale netværk. Småbørnsfamilierne flytter til Solrød for at
skabe et familieliv i trygge rammer og måske bo tættere på bedsteforældrene.

Politik handler for os om at indgå kompromisser og skabe aftaler. Få mest mulig indflydelse, så vores velfærdssamfund udvikler sig og bliver stærkere, så vi kan stå roligt på to ben. Det gælder både til budgetforhandlinger i byrådet og i inddragelsen af borgere, foreninger og det private erhvervsliv i udviklingen af  Solrød. Kunsten at få mest muligt igennem til glæde for de mange og begrænset ærgrelse for de få.

Derfor er det vigtigt, at vi er fremsynede og inkluderende i udviklingen af kommunen. Det er vigtigt, at vi giver alle borgere i Solrød mulighed for at bidrage med udviklingen lige præcis deres eget skønne hjørne af Solrød. Det er fundamentet for succes i arbejdet for at sikre et godt liv for alle i Solrød uden at gå på kompromis med den grønne dagsorden.

SF Solrød vil fremtidssikre Solrød!

• Borgerinddragelse og demokratiudvikling
• Udvikling af lokalområder