Kraftigt fokus på naturen i kommunen

Vi skal have mere vild natur og urørt skov, større sammenhængende naturområder og mere bynær natur.

Solrød er en lille kommune, men vi har gode muligheder for at vende udviklingen og lykkes med at hjælpe naturen på fode igen.

Jeg vil prioritere, at der også bliver afsat ressourcer til at gennemføre punkterne i Naturkvalitetsplanen.

Jeg vil stille forslag og støtte initiativer, som bygger på partnerskaber med erhvervslivet og landbruget, indarbejder klausuler til gavn for genetablering af naturområder og tænker Solrøds natur ind i infrastruktur samt i forvaltningens projekter og arbejdsgange i forbindelse med vedligeholdelse af kommunens arealer.

 

Marianne Svane, kandidat til byrådet for SF Solrød KV21

Ida Harsløf, kandidat til byrådet for SF Solrød KV21

Eva Rosenbæk Svane, kandidat til byrådet for SF Solrød KV21

Den grønne dagsorden skal styrkes i Solrød

Klimaforandringerne kan ikke ignoreres, og de er ikke et afgrænset, lokalt anliggende. Solrød Kommune skal sammen med landets 97 resterende kommuner handle nu, hvis vi skal gøre os forhåbning om at bremse udviklingen. I Solrød har vi både råd og kompetencer til at gå foran.

Det gælder også i forhold til vores skønne natur. Naturkvalitetsplanen lægger op til mere biodiversitet og bevaring af sårbar og unik natur. Den plan, skal Solrød Kommune bakke op om med initiativer, så vi bevarer og værner om vores lokale særpræg. Initiativerne skal sikres gennem tilstrækkelige bevillinger.

SF Solrød prioriterer klima- og naturområdet. Vi vil arbejde for, at initiativer på området er solidt forankret i politik og administration i kommunen.

SF Solrød vil styrke den grønne dagsorden i Solrød!

  • CO2-neutral i 2030
  • Kraftigt fokus på naturen i kommunen
  • Oprettelse af et fjerde kommunalt udvalg til behandling af klima-, natur- og miljøanliggender
  • Som et led i minimeringen af CO2 udslippet, vil SF Solrød stille forslag om, at Solrød opfordrer regeringen til at underskrive FN’s forbudstraktat mod atomvåben, som både er en trussel mod miljøet og en trussel mod hele menneskeheden.