Oversigt over udvalgte resultater:

SF har opnået meget i den seneste valgperiode. Her kan du se en liste med nogen af alle de resultater, vi har været med til at realisere mellem 2019-2022.

Klimalov, 70 % i 2030 – ¾ af det der manglede for at nå målet er opfyldt

Klima delmål 50-54 % i 2025

Grøn skattereform med markant forhøjet CO2-afgift – foreløbig for industri mv.

Minimumsnormeringer i daginstitutioner

Klasseloft på 26 i de mindste klasser

Stop for at rykke børn for tidligt i børnehave

Grøn reform af bilafgifter og lastbilafgift

Markant øget udbygning med vedvarende energi – blandt andet energiøer

Store investeringer i opsamling og lagring af CO2 (CCS; pyrolyse etc.)

Grønnere brug af EU’s landbrugsstøttemidler

Etablering af en grøn fond på 53 mia. kr.

Aftale om bæredygtigt byggeri med krav ift. klimaaftrykket af nybyggeri

Udsortering og genanvendelse af 80 pct. af plastaffaldet i 2030 er aftalt

Millioner til nye ladestandere

Etablering af en klimaskovfond

Nye klimavenlige kostråd

Slut med gasfyr senest i 2035

Landbrugsaftale med ambition om en reduktion på 8 mio. ton CO2-ækvivalenter

75 mio. kr. årligt til fond for plantebaserede fødevarer i perioden 2022-30

260 mio. kr. afsat til grønne proteiner

Generationsforureninger – plan for oprensning af store giftdepoter aftalt, og de første oprensninger er sat i værk

Stop for nye, forurenende havbrug til fiskeopdræt, og stop for mulighed for kompenserende muslingeopdræt

Natur- og biodiversitetspakke med 888 millioner kr. i 2021-2024 til bla. urørt skov, etablering af naturnationalparker, så der i alt etableres op mod 15 naturnationalparker, oprettelse af et biodiversitetsråd og etablering af stenrev i Øresund

Drikkevandsfond – til beskyttelse af grundvandet

Stop olie- og gasudvinding i Nordsøen fra 2050 og ingen nye udbudsrunder

Flere penge til velfærden – dækning af demografi og flere penge oveni

Omprioriteringsbidrag på velfærd og uddannelse afskaffet

100 mio. til evaluering af det specialiserede socialområde, som endnu ikke er udmøntet

15 mio. til udvidelse af bestemmelserne af varsling i serviceloven,

15 mio. der skal dække udgifterne til indskrænkning af kommunernes mulighed for rådighedstimer i forhold til BPA-ordningen

Politisk aftale om pakkeforløb til patienter med bl.a. ALS

500 mio. til styrket hjemmebehandling i forbindelse med sundhedsaftalen

Investering i uddannelse

Uddannelsesloftet afskaffet

Tandpleje til udsatte

Opgør med kviklån

Samtykkelov (vedr. voldtægt)

Opgør med Blackstone – urimelige huslejestigninger.

Planen om et udrejsecenter på øen Lindholm er droppet

Flere ansatte i SKAT

Styrket psykiatri (600 mio. kr. årligt)

Udtagning af landbrugsjord

Aftale om at Danmark igen skal tage kvoteflygtninge

1 milliard til folkeskolen

Flere uddannelser i hele landet

Styrket arbejdsmiljøindsats

Pension til nedslidte – ”Arnepension”

Bedre muligheder for udskudt skolestart

Ingen skal erklæres for ikke-uddannelsesparate

Rammer til at etablere 22.000 nye almene boliger

Børnene ud af Sjælsmark

Ændring af lov om social kontrol + flere penge til bekæmpelse af social kontrol

En ny progressiv mediepolitik i en ny medievirkelighed – techgiganter bidrager og DRs økonomi fremtidssikres

 

Pia Olsen Dyhr: Det er tid til at levere på klimamålene – ikke nye fribilletter til landbruget
SF's formand frygter, at regeringen vil slække på ambitionerne for en CO2-afgift og lytte til landbrugslobbyen.
SF foreslår i nyt udspil en praksisnær kandidat på velfærdsområdet
SF kritiserer regeringen for at overse professionshøjskoler – foreslår i nyt udspil en praksisnær kandidat på velfærdsområdet
Generationstyveri at fjerne et SU-år
Med den ene hånd giver SVM-regeringen direktøren en skattelettelse på tusindvis af kroner, mens man fjerner et SU-år.
SF er ude af forhandlinger om skattelettelser efter krav om velfærd
SF er ude af forhandlinger om skattelettelser efter krav om, at velfærd skal fylde mere og skattelettelserne markant mindre frem mod 2030.
Stop med at dispensere for ulovlig EU-sprøjtegift
Miljøstyrelsen dispenserer nu på fjerde år for brug af sprøjtegiften diquat, selvom EU-lovgivningen har forbudt stoffet. Det skal stoppes.
Fem partier: 2025-klimaudspil fra regeringen er for lidt og for useriøst
SF, EL, K, RV og ALT vil ikke skrive under på regeringens seneste udspil til at nå 2025-klimamålet. Partierne mener kort og godt, at CO2-red...
Finanslov 24: SF har sikret penge til velfærd, klima og havmiljø
Velfærd til børn, unge og ældre, akutlægebiler og en akutplan til havmiljøet.
Dumper regeringens skattelettelser: SF vil sætte velfærden først
Regeringen vender det døve øre til og prioriterer skæve skattelettelser over fælles velfærd.
SF præsenterer ambitiøs havplan sammen med Ø, R og Å
Vores havbund minder mest af alt om en gold ørken blottet for liv. Derfor ønsker partierne en akutplan for havet.
SF ønsker at investere mere i børn, ældre og klima
Den politisk sæson er i gang, og SF spiller atter ud med eget finanslovsudspil, der er den retning, partiet helst ser, Danmark skal gå i.