Oversigt over udvalgte resultater:

SF har opnået meget i den seneste valgperiode. Her kan du se en liste med nogen af alle de resultater, vi har været med til at realisere mellem 2019-2022.

Klimalov, 70 % i 2030 – ¾ af det der manglede for at nå målet er opfyldt

Klima delmål 50-54 % i 2025

Grøn skattereform med markant forhøjet CO2-afgift – foreløbig for industri mv.

Minimumsnormeringer i daginstitutioner

Klasseloft på 26 i de mindste klasser

Stop for at rykke børn for tidligt i børnehave

Grøn reform af bilafgifter og lastbilafgift

Markant øget udbygning med vedvarende energi – blandt andet energiøer

Store investeringer i opsamling og lagring af CO2 (CCS; pyrolyse etc.)

Grønnere brug af EU’s landbrugsstøttemidler

Etablering af en grøn fond på 53 mia. kr.

Aftale om bæredygtigt byggeri med krav ift. klimaaftrykket af nybyggeri

Udsortering og genanvendelse af 80 pct. af plastaffaldet i 2030 er aftalt

Millioner til nye ladestandere

Etablering af en klimaskovfond

Nye klimavenlige kostråd

Slut med gasfyr senest i 2035

Landbrugsaftale med ambition om en reduktion på 8 mio. ton CO2-ækvivalenter

75 mio. kr. årligt til fond for plantebaserede fødevarer i perioden 2022-30

260 mio. kr. afsat til grønne proteiner

Generationsforureninger – plan for oprensning af store giftdepoter aftalt, og de første oprensninger er sat i værk

Stop for nye, forurenende havbrug til fiskeopdræt, og stop for mulighed for kompenserende muslingeopdræt

Natur- og biodiversitetspakke med 888 millioner kr. i 2021-2024 til bla. urørt skov, etablering af naturnationalparker, så der i alt etableres op mod 15 naturnationalparker, oprettelse af et biodiversitetsråd og etablering af stenrev i Øresund

Drikkevandsfond – til beskyttelse af grundvandet

Stop olie- og gasudvinding i Nordsøen fra 2050 og ingen nye udbudsrunder

Flere penge til velfærden – dækning af demografi og flere penge oveni

Omprioriteringsbidrag på velfærd og uddannelse afskaffet

100 mio. til evaluering af det specialiserede socialområde, som endnu ikke er udmøntet

15 mio. til udvidelse af bestemmelserne af varsling i serviceloven,

15 mio. der skal dække udgifterne til indskrænkning af kommunernes mulighed for rådighedstimer i forhold til BPA-ordningen

Politisk aftale om pakkeforløb til patienter med bl.a. ALS

500 mio. til styrket hjemmebehandling i forbindelse med sundhedsaftalen

Investering i uddannelse

Uddannelsesloftet afskaffet

Tandpleje til udsatte

Opgør med kviklån

Samtykkelov (vedr. voldtægt)

Opgør med Blackstone – urimelige huslejestigninger.

Planen om et udrejsecenter på øen Lindholm er droppet

Flere ansatte i SKAT

Styrket psykiatri (600 mio. kr. årligt)

Udtagning af landbrugsjord

Aftale om at Danmark igen skal tage kvoteflygtninge

1 milliard til folkeskolen

Flere uddannelser i hele landet

Styrket arbejdsmiljøindsats

Pension til nedslidte – ”Arnepension”

Bedre muligheder for udskudt skolestart

Ingen skal erklæres for ikke-uddannelsesparate

Rammer til at etablere 22.000 nye almene boliger

Børnene ud af Sjælsmark

Ændring af lov om social kontrol + flere penge til bekæmpelse af social kontrol

En ny progressiv mediepolitik i en ny medievirkelighed – techgiganter bidrager og DRs økonomi fremtidssikres

 

Vi tager på tour de velfærd
SF vælger velfærd frem for skattelettelser. Derfor tager folketingsgruppen rundt i landet på Tour De Velfærd.
Kira Marie Peter-Hansen bliver spidskandidat for SF til EP-valget
Kira Marie Peter-Hansen skal bære den grønne danske stemme videre fra Margrete Auken som SF’s spidskandidat. 
SF: Banderne skal jagtes med øget efterforskningstryk
Eksplosioner i beboelseskvarterer og skuddrab og flere sårede på Christiania viser, at bandeproblemerne fortsat er voldsomme og kræver nyt f
Tag ikke pengene fra de nedslidte
Så kom SVM-regeringen med deres forslag til en finanslov. SF er ikke enige i hvor pengene skal hentes.
SF stiller med en stærk grøn opstilling til klimafolkemødet i Middelfart
I næste uge bliver dette års klimafolkemøde skudt i gang, og SF stiller med en stærk grøn opstilling.
SF vil sikre flere billige studieboliger
Hvert år ved studiestart står hundredvis af desperate studerende uden et sted at bo. Det kalder på politisk handling.
SF kræver et totalforsvar mod forurening af drikkevandet
Vores drikkevand er truet. Derfor vil SF have regeringen til at stoppe skadelige sprøjtegifte i indvindingsområderne.
SF i opråb til regeringen: Vil se akut klimahandling
Kæmpehagl, tørke, ekstremt regnvejr og oversvømmelser. Klimakrisen ikke er en fjern fremtid.
SF vil have mobilerne ud af folkeskolen og investere i fysiske lærebøger
SF kommer med en række forslag i et nyt udspil om skærme i børn og unges hverdag i folkeskolen
SF kritiserer regeringen: Akutplan for beskyttelse af drikkevand udebliver
Det er dybt kritisabelt, at der nu er gået flere måneder, siden regeringen lovede, der ville komme en akutplan for beskyttelse af drikkevand