Oversigt over udvalgte resultater:

SF har opnået meget i den seneste valgperiode. Her kan du se en liste med nogen af alle de resultater, vi har været med til at realisere mellem 2019-2022.

Klimalov, 70 % i 2030 – ¾ af det der manglede for at nå målet er opfyldt

Klima delmål 50-54 % i 2025

Grøn skattereform med markant forhøjet CO2-afgift – foreløbig for industri mv.

Minimumsnormeringer i daginstitutioner

Klasseloft på 26 i de mindste klasser

Stop for at rykke børn for tidligt i børnehave

Grøn reform af bilafgifter og lastbilafgift

Markant øget udbygning med vedvarende energi – blandt andet energiøer

Store investeringer i opsamling og lagring af CO2 (CCS; pyrolyse etc.)

Grønnere brug af EU’s landbrugsstøttemidler

Etablering af en grøn fond på 53 mia. kr.

Aftale om bæredygtigt byggeri med krav ift. klimaaftrykket af nybyggeri

Udsortering og genanvendelse af 80 pct. af plastaffaldet i 2030 er aftalt

Millioner til nye ladestandere

Etablering af en klimaskovfond

Nye klimavenlige kostråd

Slut med gasfyr senest i 2035

Landbrugsaftale med ambition om en reduktion på 8 mio. ton CO2-ækvivalenter

75 mio. kr. årligt til fond for plantebaserede fødevarer i perioden 2022-30

260 mio. kr. afsat til grønne proteiner

Generationsforureninger – plan for oprensning af store giftdepoter aftalt, og de første oprensninger er sat i værk

Stop for nye, forurenende havbrug til fiskeopdræt, og stop for mulighed for kompenserende muslingeopdræt

Natur- og biodiversitetspakke med 888 millioner kr. i 2021-2024 til bla. urørt skov, etablering af naturnationalparker, så der i alt etableres op mod 15 naturnationalparker, oprettelse af et biodiversitetsråd og etablering af stenrev i Øresund

Drikkevandsfond – til beskyttelse af grundvandet

Stop olie- og gasudvinding i Nordsøen fra 2050 og ingen nye udbudsrunder

Flere penge til velfærden – dækning af demografi og flere penge oveni

Omprioriteringsbidrag på velfærd og uddannelse afskaffet

100 mio. til evaluering af det specialiserede socialområde, som endnu ikke er udmøntet

15 mio. til udvidelse af bestemmelserne af varsling i serviceloven,

15 mio. der skal dække udgifterne til indskrænkning af kommunernes mulighed for rådighedstimer i forhold til BPA-ordningen

Politisk aftale om pakkeforløb til patienter med bl.a. ALS

500 mio. til styrket hjemmebehandling i forbindelse med sundhedsaftalen

Investering i uddannelse

Uddannelsesloftet afskaffet

Tandpleje til udsatte

Opgør med kviklån

Samtykkelov (vedr. voldtægt)

Opgør med Blackstone – urimelige huslejestigninger.

Planen om et udrejsecenter på øen Lindholm er droppet

Flere ansatte i SKAT

Styrket psykiatri (600 mio. kr. årligt)

Udtagning af landbrugsjord

Aftale om at Danmark igen skal tage kvoteflygtninge

1 milliard til folkeskolen

Flere uddannelser i hele landet

Styrket arbejdsmiljøindsats

Pension til nedslidte – ”Arnepension”

Bedre muligheder for udskudt skolestart

Ingen skal erklæres for ikke-uddannelsesparate

Rammer til at etablere 22.000 nye almene boliger

Børnene ud af Sjælsmark

Ændring af lov om social kontrol + flere penge til bekæmpelse af social kontrol

En ny progressiv mediepolitik i en ny medievirkelighed – techgiganter bidrager og DRs økonomi fremtidssikres

 

SF vil stoppe hvidvaskning af skatteborgernes penge
Det skal være slut med at kunne hvidvaske penge. Det skal være slut med at malke vores samfund for milliarder – milliarder, der kunne gå til...
SF vil tage vigtigt opgør med dårlig dyrevelfærd i EU
Det er på tide, at vi tager dyrevelfærd seriøst i EU.
SF vil tage naturen tilbage: Sommerfuglene, bierne og pattedyrene har også ret til at være her
Hvis vi ikke gør noget nu, vil der reelt ikke være noget, vi kan kalde vild natur om en generation eller to. Derfor skal vi ikke bare stoppe...
Europa skal stå endnu tættere sammen i usikre tider
Europa er ikke længere det sikre sted, vi kendte. Ruslands verserende invasion af Ukraine har vist os vigtigheden af, at Europa står endnu t...
Farlig kemi truer vores evne til at få børn
Danmark er ejer af en ulykkelig statistik. Cirka hvert ottende barn fødes i dag via fertilitetsbehandling. Men det er ikke kun i Danmark, at...
Grøn alliance i fælles opråb mod regeringen: Vi skal op på 10% strengt beskyttet natur på land i Danmark
Naturen står i en alvorlig krise. Dyre- og plantearter forsvinder, fordi deres levesteder er inddraget til især land- og skovbrug. Over 1.90...
SF kritiserer ny handicapaftale:  “Tager ikke engang hul på de voldsomme problemer”
Regeringen har indgået en ny rammeaftale for handicapområdet. En aftale som SF ikke er en del af. SF’s handicapordfører Charlotte Broman Møl...
1.maj-udspil: Arne-pensionen skal forbedres og udvides
SF og Enhedslisten foreslår, at der afsættes 1 mia. kroner til at forbedre retten til tidlig pension, Arne-pensionen.  
SF smidt ud af handicapforhandlinger
SF nægter at acceptere store nedskæringer og øget brug af tvang. Derfor er partiet ude af handicapforhandlinger.
SF vil bekæmpe fattigdom med lov
Fattigdomslov skal halvere fattigdommen og sikre færre børn vokser op i fattigdom. 31 organisationer bakker op.