Børn og unges mistrivsel skal øverst på dagsordenen

Nye undersøgelser bekræfter det igen og igen: En stor del af danske børn og unge har dårlig mental trivsel. Det skal være en topprioritet for en ny regering at rette op det, mener SF.

Skolevægring. Ensomhed. Angst. Stress. Symptomerne er mange, men det grundlæggende er fælles: Trivslen blandt børn og unge er dykket de seneste år.  

Sådan vil SF bekæmpe mistrivslen: 

  • Minimumsnormeringerne skal bevares og udbygges  
  • Mindre pres i skolen og under uddannelsen  
  • Flere praktiske fag i skolen 
  • Flere nærværende voksne 
  • Ret til hurtig hjælp for børn, der mistrives – flere ressourcer til PPR 
  • 10-årsplan for psykiatrien  
  • Klassekvotient på max 24   
  • Normeringer i SFO’erne  
  • Bedre beskyttelse mod digital manipulation   
  • Ret til nedsat tid for småbørnsforældre + mulighed for ”babylån” 

SF vil ikke accepterer, at vi som et af verdens rigeste samfund har så mange børn og unge, der mistrives. Derfor skal det være en topprioritet for en ny regering at vende skuden og få sat trivsel i samfundet på dagsordenen. Det er helt urimeligt, at man skal vente flere måneder eller år på at få hjælp. Det får man det kun værre af. Der skal bruges flere ressourcer på tidligt hjælp og støtte. Det er det eneste, der kan give både børn og forældre afklaring og håb for fremtiden.

Læs mere om vores politik for børn og unges trivsel.

SF vil samle oppositionen for at styrke psykiatrien
SF præsenterer et psykiatriudspil, der skal styrke psykiatrien og sikre bedre vilkår for både patienter og medarbejdere.
SF runder 10.000 medlemmer
SF oplever den største fremgang fra landsmøde til landsmøde, mens Pia Olsen Dyhr har været formand.  
SF: Alle skal have ro til at blive raske
Flere og flere danskere rammes af stress. Står det til SF, har alle ret til ro på for at blive raske.
PFAS-plan skal redde grundvandet
Det skadelige stof PFAS er at finde overalt i naturen. Derfor fremlægger SF nu et PFAS-udspil, der skal sikre Danmarks grundvand.
IPCC-rapporten kalder på øjeblikkelig klimahandling
I går landede FN's seneste klimarapport. Den kræver akut handling og ambitiøs klimapolitik ifølge SF.
SF lancerer 8-marts-udspil
118.000 kvinder udsættes hvert år for partnervold. SF vil indføre otte initiativer for at komme volden til livs.
Hurtigere hjælp til unge, der mistrives, er altafgørende
Ny forsøgsordning viser, at mistrivsel blandt unge kan forebygges, hvis bare de får hjælp tidligt nok. Tiltaget bør udbredes i hele landet.
Regeringen løber fra aftale om drikkevandsbeskyttelse
Danmarks drikkevand er under pres fra landbrugets sprøjtegifte. Derfor er der brug for et sprøjteforbud!
Regeringen svigter trængte daginstitutioner – ministre indkaldes i samråd 
SF indkalder ministre i samråd ovenpå ringe normering i daginstitutionerne. Partiet beskylder samtidig regeringen for svigt.
Uacceptabelt at bruge afskaffelse af St. Bededag som adgangsbillet til forsvarsforlig
Regeringens ultimatum om Store Bededag er skudt helt ved siden af. Det siger SF i dag sammen med de andre oppositionspartier.