Børn og unges mistrivsel skal øverst på dagsordenen

Nye undersøgelser bekræfter det igen og igen: En stor del af danske børn og unge har dårlig mental trivsel. Det skal være en topprioritet for en ny regering at rette op det, mener SF.

Skolevægring. Ensomhed. Angst. Stress. Symptomerne er mange, men det grundlæggende er fælles: Trivslen blandt børn og unge er dykket de seneste år.  

Sådan vil SF bekæmpe mistrivslen: 

  • Minimumsnormeringerne skal bevares og udbygges  
  • Mindre pres i skolen og under uddannelsen  
  • Flere praktiske fag i skolen 
  • Flere nærværende voksne 
  • Ret til hurtig hjælp for børn, der mistrives – flere ressourcer til PPR 
  • 10-årsplan for psykiatrien  
  • Klassekvotient på max 24   
  • Normeringer i SFO’erne  
  • Bedre beskyttelse mod digital manipulation   
  • Ret til nedsat tid for småbørnsforældre + mulighed for ”babylån” 

SF vil ikke accepterer, at vi som et af verdens rigeste samfund har så mange børn og unge, der mistrives. Derfor skal det være en topprioritet for en ny regering at vende skuden og få sat trivsel i samfundet på dagsordenen. Det er helt urimeligt, at man skal vente flere måneder eller år på at få hjælp. Det får man det kun værre af. Der skal bruges flere ressourcer på tidligt hjælp og støtte. Det er det eneste, der kan give både børn og forældre afklaring og håb for fremtiden.

Læs mere om vores politik for børn og unges trivsel.

Grøn alliance i fælles opråb mod regeringen: Vi skal op på 10% strengt beskyttet natur på land i Danmark
Naturen står i en alvorlig krise. Dyre- og plantearter forsvinder, fordi deres levesteder er inddraget til især land- og skovbrug. Over 1.90...
SF kritiserer ny handicapaftale:  “Tager ikke engang hul på de voldsomme problemer”
Regeringen har indgået en ny rammeaftale for handicapområdet. En aftale som SF ikke er en del af. SF’s handicapordfører Charlotte Broman Møl...
1.maj-udspil: Arne-pensionen skal forbedres og udvides
SF og Enhedslisten foreslår, at der afsættes 1 mia. kroner til at forbedre retten til tidlig pension, Arne-pensionen.  
SF smidt ud af handicapforhandlinger
SF nægter at acceptere store nedskæringer og øget brug af tvang. Derfor er partiet ude af handicapforhandlinger.
SF vil bekæmpe fattigdom med lov
Fattigdomslov skal halvere fattigdommen og sikre færre børn vokser op i fattigdom. 31 organisationer bakker op.
SF sikrer akut flere penge og faste teams i ældreaftale
Det var et krav fra SF, at ældreaftalen skulle indeholde flere penge hurtigere og øremærke midler til faste teams.
Giv 110 pct. dagpenge til voksne på røde og grønne uddannelser
SF vil gøre det lukrativt at uddanne sig på velfærdsområdet og indenfor grøn omstilling
“Nej, Mette Frederiksen! Vi skal ikke koble krig og arbejdstid sammen”
Karsten Hønge går mod statsministerens angreb på de danske lønmodtagere i diskussionen om hjælpen til Ukraine.
NYT UDSPIL: SF VIL INVESTERE I ET OMFATTENDE GRØNT TOGNET I EU
For klimaets skyld skal der investeres langt mere i den europæiske togtransport.
NYT UDSPIL OM ARBEJDSTID: NÅR DU GRIBER ANDRE, SÅ GRIBER VI DIG
SF er klar med en ambitiøs arbejdstidsreform.