Sæt klimaambitionerne op

Alle danskere er efterhånden enige global opvarmning og klimaet er en af vor tids helt store udfordring. SF vil sætte endnu mere turbo på klimahandlingen og gøre Danmark CO2-neutralt i 2040. 

Sådan sætter vi klimatempoet op: 

  • Ny målsætning for 2030 – Fra en 70 til en 80-proents-målsætning.
  • Danmark skal reducere med 90-95 pct. i 2035 og være CO2-neutralt senest i 2040  
  • Hurtigt stop for nysalg af fossilbiler – før 2025 for person- og varebiler 
  • Klimaneutral kollektiv transport senest i 2030    
  • Ny flyafgift   
  • Mere planteføde og mindre animalsk produktion   
  • Fuld udfasning af naturgas ved udgangen af 2027 og kul hurtigst muligt 

I SF mener vi, at Danmark skal være klimaneutral før 2040. Det er meget ambitiøst, da det er 10 år tidligere end de politiske aftaler der er lavet hidtil – men det er også nødvendigt. Det vil betyde, at vi 10 år før planlagt stopper med at lave overtræk på klodens ressourcer og i stedet begynder at give tilbage. At vi derfra leverer et positivt bidrag til kloden.

Vi er i SF også optagede af, hvem der betaler regningen. Det er forureneren, der skal betale – det gælder i øvrigt også landbruget – og ikke den enlige mor eller pensionisten.

Læs mere om vores klimapolitik.

SF sikrer akut flere penge og faste teams i ældreaftale
Det var et krav fra SF, at ældreaftalen skulle indeholde flere penge hurtigere og øremærke midler til faste teams.
Giv 110 pct. dagpenge til voksne på røde og grønne uddannelser
SF vil gøre det lukrativt at uddanne sig på velfærdsområdet og indenfor grøn omstilling
“Nej, Mette Frederiksen! Vi skal ikke koble krig og arbejdstid sammen”
Karsten Hønge går mod statsministerens angreb på de danske lønmodtagere i diskussionen om hjælpen til Ukraine.
NYT UDSPIL: SF VIL INVESTERE I ET OMFATTENDE GRØNT TOGNET I EU
For klimaets skyld skal der investeres langt mere i den europæiske togtransport.
NYT UDSPIL OM ARBEJDSTID: NÅR DU GRIBER ANDRE, SÅ GRIBER VI DIG
SF er klar med en ambitiøs arbejdstidsreform.
NYT UDSPIL: SF ER KLAR TIL AT REDDE LIVET I HAVET
Det værste iltsvind i danske farvand i 20 år skal stoppes nu.
Nyt udspil: Danmark skal have en mangfoldig iværksætterkultur
En kultur, hvor flere kvinder kaster sig ud i iværksætteri og hvor grønne ideer bliver omsat til bæredygtige virksomheder.
SF kræver genopretning af en værdig ældrepleje
En af nøgleopgaverne for en ny, rød regering skal være genoprettelsen af en værdig ældrepleje i Danmark.
Pia Olsen Dyhr: Det er tid til at levere på klimamålene – ikke nye fribilletter til landbruget
SF's formand frygter, at regeringen vil slække på ambitionerne for en CO2-afgift og lytte til landbrugslobbyen.
SF foreslår i nyt udspil en praksisnær kandidat på velfærdsområdet
SF kritiserer regeringen for at overse professionshøjskoler – foreslår i nyt udspil en praksisnær kandidat på velfærdsområdet