LIGELØN, LIGE NU

Det offentlige lønhierarki stammer fra 1969 – dengang kvinders løn blev set som lommepenge ved siden af mandens indtægt. SF vil sætte 2 mia. kr. af årligt til at gøre op med den ulige løn, og det skal finansieres af de rigeste danskere. 

Sådan vil SF gøre op med den ulige løn: 

  • SF vil afsætte 2 mia. kr. årligt  
  • Pengene skal komme fra de rigeste i samfundet 

Sygeplejersker, SOSU’er og pædagoger – og mange andre faggrupper – tjener i dag mindre end deres offentlige kolleger i andre fag. Tjenestemandsreformen fra 1969 betragtede nemlig deres fag som et kvindefag, og det bestemmer stadig lønnen i dag. Det er helt galt. Selvfølgelig skal kønsrollerne fra 1969 ikke bestemme lønnen i 2022. Derfor er der brug for et gennemgribende opgør med Tjenestemandsreformen.

Lige nu undersøger en lønstrukturkomité de offentlige lønninger og hvordan den kan kommes til livs. Men langt hen ad vejen kender vi allerede problemet. Derfor foreslår SF allerede nu at afsætte 2 milliarder for at rette op på den ulige løn. Det er ikke nok med rapporter og fine ord – der er brug for et økonomisk løft. Lønuligheden er politisk skabt og kræver politiske løsninger. Problemet understreges blot af, at mange af de ramte faggrupper har svært ved at rekruttere nok personale.

Sygeplejersker, SOSU’er og pædagoger – og mange andre faggrupper – tjener i dag mindre end deres offentlige kolleger i andre fag. Tjenestemandsreformen fra 1969 betragtede nemlig deres fag som et kvindefag, og det bestemmer stadig lønnen i dag:  

Det er helt galt. Selvfølgelig skal kønsrollerne fra 1969 ikke bestemme lønnen i 2022. Derfor er der brug for et gennemgribende opgør med Tjenestemandsreformen”, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr.  

Lige nu undersøger en lønstrukturkomité de offentlige lønninger, og senest ved udgangen af 2022 fremlægger den sin rapport om, hvordan den kan kommes til livs. Men SF foreslår allerede nu at afsætte 2 milliarder for rette op på den ulige løn:  

Det er ikke nok med rapporter og fine ord – der er brug for et økonomisk løft. Lønuligheden er politisk skabt og kræver politiske løsninger”, siger Pia Olsen Dyhr.  

Mange af de ramte faggrupper har store problemer med at rekruttere nok personale lige nu: 

Det har selvfølgelig også noget med lønnen at gøre. Mange af dem elsker deres arbejde, men en bedre løn kan gøre det mere attraktivt. Det er mennesker, der løfter en kæmpe opgave i vores velfærdssamfund, og SF mener, at det skal afspejles i deres løn”, siger Pia Olsen Dyhr. 

SF vil stoppe hvidvaskning af skatteborgernes penge
Det skal være slut med at kunne hvidvaske penge. Det skal være slut med at malke vores samfund for milliarder – milliarder, der kunne gå til...
SF vil tage vigtigt opgør med dårlig dyrevelfærd i EU
Det er på tide, at vi tager dyrevelfærd seriøst i EU.
SF vil tage naturen tilbage: Sommerfuglene, bierne og pattedyrene har også ret til at være her
Hvis vi ikke gør noget nu, vil der reelt ikke være noget, vi kan kalde vild natur om en generation eller to. Derfor skal vi ikke bare stoppe...
Europa skal stå endnu tættere sammen i usikre tider
Europa er ikke længere det sikre sted, vi kendte. Ruslands verserende invasion af Ukraine har vist os vigtigheden af, at Europa står endnu t...
Farlig kemi truer vores evne til at få børn
Danmark er ejer af en ulykkelig statistik. Cirka hvert ottende barn fødes i dag via fertilitetsbehandling. Men det er ikke kun i Danmark, at...
Grøn alliance i fælles opråb mod regeringen: Vi skal op på 10% strengt beskyttet natur på land i Danmark
Naturen står i en alvorlig krise. Dyre- og plantearter forsvinder, fordi deres levesteder er inddraget til især land- og skovbrug. Over 1.90...
SF kritiserer ny handicapaftale:  “Tager ikke engang hul på de voldsomme problemer”
Regeringen har indgået en ny rammeaftale for handicapområdet. En aftale som SF ikke er en del af. SF’s handicapordfører Charlotte Broman Møl...
1.maj-udspil: Arne-pensionen skal forbedres og udvides
SF og Enhedslisten foreslår, at der afsættes 1 mia. kroner til at forbedre retten til tidlig pension, Arne-pensionen.  
SF smidt ud af handicap-forhandlinger
SF nægter at acceptere store nedskæringer og øget brug af tvang. Derfor er partiet ude af handicapforhandlinger.
SF vil bekæmpe fattigdom med lov
Fattigdomslov skal halvere fattigdommen og sikre færre børn vokser op i fattigdom. 31 organisationer bakker op.