LIGELØN, LIGE NU

Det offentlige lønhierarki stammer fra 1969 – dengang kvinders løn blev set som lommepenge ved siden af mandens indtægt. SF vil sætte 2 mia. kr. af årligt til at gøre op med den ulige løn, og det skal finansieres af de rigeste danskere. 

Sådan vil SF gøre op med den ulige løn: 

  • SF vil afsætte 2 mia. kr. årligt  
  • Pengene skal komme fra de rigeste i samfundet 

Sygeplejersker, SOSU’er og pædagoger – og mange andre faggrupper – tjener i dag mindre end deres offentlige kolleger i andre fag. Tjenestemandsreformen fra 1969 betragtede nemlig deres fag som et kvindefag, og det bestemmer stadig lønnen i dag. Det er helt galt. Selvfølgelig skal kønsrollerne fra 1969 ikke bestemme lønnen i 2022. Derfor er der brug for et gennemgribende opgør med Tjenestemandsreformen.

Lige nu undersøger en lønstrukturkomité de offentlige lønninger og hvordan den kan kommes til livs. Men langt hen ad vejen kender vi allerede problemet. Derfor foreslår SF allerede nu at afsætte 2 milliarder for at rette op på den ulige løn. Det er ikke nok med rapporter og fine ord – der er brug for et økonomisk løft. Lønuligheden er politisk skabt og kræver politiske løsninger. Problemet understreges blot af, at mange af de ramte faggrupper har svært ved at rekruttere nok personale.

Sygeplejersker, SOSU’er og pædagoger – og mange andre faggrupper – tjener i dag mindre end deres offentlige kolleger i andre fag. Tjenestemandsreformen fra 1969 betragtede nemlig deres fag som et kvindefag, og det bestemmer stadig lønnen i dag:  

Det er helt galt. Selvfølgelig skal kønsrollerne fra 1969 ikke bestemme lønnen i 2022. Derfor er der brug for et gennemgribende opgør med Tjenestemandsreformen”, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr.  

Lige nu undersøger en lønstrukturkomité de offentlige lønninger, og senest ved udgangen af 2022 fremlægger den sin rapport om, hvordan den kan kommes til livs. Men SF foreslår allerede nu at afsætte 2 milliarder for rette op på den ulige løn:  

Det er ikke nok med rapporter og fine ord – der er brug for et økonomisk løft. Lønuligheden er politisk skabt og kræver politiske løsninger”, siger Pia Olsen Dyhr.  

Mange af de ramte faggrupper har store problemer med at rekruttere nok personale lige nu: 

Det har selvfølgelig også noget med lønnen at gøre. Mange af dem elsker deres arbejde, men en bedre løn kan gøre det mere attraktivt. Det er mennesker, der løfter en kæmpe opgave i vores velfærdssamfund, og SF mener, at det skal afspejles i deres løn”, siger Pia Olsen Dyhr. 

Giv 110 pct. dagpenge til voksne på røde og grønne uddannelser
SF vil gøre det lukrativt at uddanne sig på velfærdsområdet og indenfor grøn omstilling
“Nej, Mette Frederiksen! Vi skal ikke koble krig og arbejdstid sammen”
Karsten Hønge går mod statsministerens angreb på de danske lønmodtagere i diskussionen om hjælpen til Ukraine.
NYT UDSPIL: SF VIL INVESTERE I ET OMFATTENDE GRØNT TOGNET I EU
For klimaets skyld skal der investeres langt mere i den europæiske togtransport.
NYT UDSPIL OM ARBEJDSTID: NÅR DU GRIBER ANDRE, SÅ GRIBER VI DIG
SF er klar med en ambitiøs arbejdstidsreform.
NYT UDSPIL: SF ER KLAR TIL AT REDDE LIVET I HAVET
Det værste iltsvind i danske farvand i 20 år skal stoppes nu.
Nyt udspil: Danmark skal have en mangfoldig iværksætterkultur
En kultur, hvor flere kvinder kaster sig ud i iværksætteri og hvor grønne ideer bliver omsat til bæredygtige virksomheder.
SF kræver genopretning af en værdig ældrepleje
En af nøgleopgaverne for en ny, rød regering skal være genoprettelsen af en værdig ældrepleje i Danmark.
Pia Olsen Dyhr: Det er tid til at levere på klimamålene – ikke nye fribilletter til landbruget
SF's formand frygter, at regeringen vil slække på ambitionerne for en CO2-afgift og lytte til landbrugslobbyen.
SF foreslår i nyt udspil en praksisnær kandidat på velfærdsområdet
SF kritiserer regeringen for at overse professionshøjskoler – foreslår i nyt udspil en praksisnær kandidat på velfærdsområdet
Generationstyveri at fjerne et SU-år
Med den ene hånd giver SVM-regeringen direktøren en skattelettelse på tusindvis af kroner, mens man fjerner et SU-år.