LIGELØN, LIGE NU

Det offentlige lønhierarki stammer fra 1969 – dengang kvinders løn blev set som lommepenge ved siden af mandens indtægt. SF vil sætte 2 mia. kr. af årligt til at gøre op med den ulige løn, og det skal finansieres af de rigeste danskere. 

Sådan vil SF gøre op med den ulige løn: 

  • SF vil afsætte 2 mia. kr. årligt  
  • Pengene skal komme fra de rigeste i samfundet 

Sygeplejersker, SOSU’er og pædagoger – og mange andre faggrupper – tjener i dag mindre end deres offentlige kolleger i andre fag. Tjenestemandsreformen fra 1969 betragtede nemlig deres fag som et kvindefag, og det bestemmer stadig lønnen i dag. Det er helt galt. Selvfølgelig skal kønsrollerne fra 1969 ikke bestemme lønnen i 2022. Derfor er der brug for et gennemgribende opgør med Tjenestemandsreformen.

Lige nu undersøger en lønstrukturkomité de offentlige lønninger og hvordan den kan kommes til livs. Men langt hen ad vejen kender vi allerede problemet. Derfor foreslår SF allerede nu at afsætte 2 milliarder for at rette op på den ulige løn. Det er ikke nok med rapporter og fine ord – der er brug for et økonomisk løft. Lønuligheden er politisk skabt og kræver politiske løsninger. Problemet understreges blot af, at mange af de ramte faggrupper har svært ved at rekruttere nok personale.

Sygeplejersker, SOSU’er og pædagoger – og mange andre faggrupper – tjener i dag mindre end deres offentlige kolleger i andre fag. Tjenestemandsreformen fra 1969 betragtede nemlig deres fag som et kvindefag, og det bestemmer stadig lønnen i dag:  

Det er helt galt. Selvfølgelig skal kønsrollerne fra 1969 ikke bestemme lønnen i 2022. Derfor er der brug for et gennemgribende opgør med Tjenestemandsreformen”, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr.  

Lige nu undersøger en lønstrukturkomité de offentlige lønninger, og senest ved udgangen af 2022 fremlægger den sin rapport om, hvordan den kan kommes til livs. Men SF foreslår allerede nu at afsætte 2 milliarder for rette op på den ulige løn:  

Det er ikke nok med rapporter og fine ord – der er brug for et økonomisk løft. Lønuligheden er politisk skabt og kræver politiske løsninger”, siger Pia Olsen Dyhr.  

Mange af de ramte faggrupper har store problemer med at rekruttere nok personale lige nu: 

Det har selvfølgelig også noget med lønnen at gøre. Mange af dem elsker deres arbejde, men en bedre løn kan gøre det mere attraktivt. Det er mennesker, der løfter en kæmpe opgave i vores velfærdssamfund, og SF mener, at det skal afspejles i deres løn”, siger Pia Olsen Dyhr. 

Vi tager på tour de velfærd
SF vælger velfærd frem for skattelettelser. Derfor tager folketingsgruppen rundt i landet på Tour De Velfærd.
Kira Marie Peter-Hansen bliver spidskandidat for SF til EP-valget
Kira Marie Peter-Hansen skal bære den grønne danske stemme videre fra Margrete Auken som SF’s spidskandidat. 
SF: Banderne skal jagtes med øget efterforskningstryk
Eksplosioner i beboelseskvarterer og skuddrab og flere sårede på Christiania viser, at bandeproblemerne fortsat er voldsomme og kræver nyt f
Tag ikke pengene fra de nedslidte
Så kom SVM-regeringen med deres forslag til en finanslov. SF er ikke enige i hvor pengene skal hentes.
SF stiller med en stærk grøn opstilling til klimafolkemødet i Middelfart
I næste uge bliver dette års klimafolkemøde skudt i gang, og SF stiller med en stærk grøn opstilling.
SF vil sikre flere billige studieboliger
Hvert år ved studiestart står hundredvis af desperate studerende uden et sted at bo. Det kalder på politisk handling.
SF kræver et totalforsvar mod forurening af drikkevandet
Vores drikkevand er truet. Derfor vil SF have regeringen til at stoppe skadelige sprøjtegifte i indvindingsområderne.
SF i opråb til regeringen: Vil se akut klimahandling
Kæmpehagl, tørke, ekstremt regnvejr og oversvømmelser. Klimakrisen ikke er en fjern fremtid.
SF vil have mobilerne ud af folkeskolen og investere i fysiske lærebøger
SF kommer med en række forslag i et nyt udspil om skærme i børn og unges hverdag i folkeskolen
SF kritiserer regeringen: Akutplan for beskyttelse af drikkevand udebliver
Det er dybt kritisabelt, at der nu er gået flere måneder, siden regeringen lovede, der ville komme en akutplan for beskyttelse af drikkevand