LIGELØN, LIGE NU

Det offentlige lønhierarki stammer fra 1969 – dengang kvinders løn blev set som lommepenge ved siden af mandens indtægt. SF vil sætte 2 mia. kr. af årligt til at gøre op med den ulige løn, og det skal finansieres af de rigeste danskere. 

Sådan vil SF gøre op med den ulige løn: 

  • SF vil afsætte 2 mia. kr. årligt  
  • Pengene skal komme fra de rigeste i samfundet 

Sygeplejersker, SOSU’er og pædagoger – og mange andre faggrupper – tjener i dag mindre end deres offentlige kolleger i andre fag. Tjenestemandsreformen fra 1969 betragtede nemlig deres fag som et kvindefag, og det bestemmer stadig lønnen i dag. Det er helt galt. Selvfølgelig skal kønsrollerne fra 1969 ikke bestemme lønnen i 2022. Derfor er der brug for et gennemgribende opgør med Tjenestemandsreformen.

Lige nu undersøger en lønstrukturkomité de offentlige lønninger og hvordan den kan kommes til livs. Men langt hen ad vejen kender vi allerede problemet. Derfor foreslår SF allerede nu at afsætte 2 milliarder for at rette op på den ulige løn. Det er ikke nok med rapporter og fine ord – der er brug for et økonomisk løft. Lønuligheden er politisk skabt og kræver politiske løsninger. Problemet understreges blot af, at mange af de ramte faggrupper har svært ved at rekruttere nok personale.

Sygeplejersker, SOSU’er og pædagoger – og mange andre faggrupper – tjener i dag mindre end deres offentlige kolleger i andre fag. Tjenestemandsreformen fra 1969 betragtede nemlig deres fag som et kvindefag, og det bestemmer stadig lønnen i dag:  

Det er helt galt. Selvfølgelig skal kønsrollerne fra 1969 ikke bestemme lønnen i 2022. Derfor er der brug for et gennemgribende opgør med Tjenestemandsreformen”, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr.  

Lige nu undersøger en lønstrukturkomité de offentlige lønninger, og senest ved udgangen af 2022 fremlægger den sin rapport om, hvordan den kan kommes til livs. Men SF foreslår allerede nu at afsætte 2 milliarder for rette op på den ulige løn:  

Det er ikke nok med rapporter og fine ord – der er brug for et økonomisk løft. Lønuligheden er politisk skabt og kræver politiske løsninger”, siger Pia Olsen Dyhr.  

Mange af de ramte faggrupper har store problemer med at rekruttere nok personale lige nu: 

Det har selvfølgelig også noget med lønnen at gøre. Mange af dem elsker deres arbejde, men en bedre løn kan gøre det mere attraktivt. Det er mennesker, der løfter en kæmpe opgave i vores velfærdssamfund, og SF mener, at det skal afspejles i deres løn”, siger Pia Olsen Dyhr. 

SF vil samle oppositionen for at styrke psykiatrien
SF præsenterer et psykiatriudspil, der skal styrke psykiatrien og sikre bedre vilkår for både patienter og medarbejdere.
SF runder 10.000 medlemmer
SF oplever den største fremgang fra landsmøde til landsmøde, mens Pia Olsen Dyhr har været formand.  
SF: Alle skal have ro til at blive raske
Flere og flere danskere rammes af stress. Står det til SF, har alle ret til ro på for at blive raske.
PFAS-plan skal redde grundvandet
Det skadelige stof PFAS er at finde overalt i naturen. Derfor fremlægger SF nu et PFAS-udspil, der skal sikre Danmarks grundvand.
IPCC-rapporten kalder på øjeblikkelig klimahandling
I går landede FN's seneste klimarapport. Den kræver akut handling og ambitiøs klimapolitik ifølge SF.
SF lancerer 8-marts-udspil
118.000 kvinder udsættes hvert år for partnervold. SF vil indføre otte initiativer for at komme volden til livs.
Hurtigere hjælp til unge, der mistrives, er altafgørende
Ny forsøgsordning viser, at mistrivsel blandt unge kan forebygges, hvis bare de får hjælp tidligt nok. Tiltaget bør udbredes i hele landet.
Regeringen løber fra aftale om drikkevandsbeskyttelse
Danmarks drikkevand er under pres fra landbrugets sprøjtegifte. Derfor er der brug for et sprøjteforbud!
Regeringen svigter trængte daginstitutioner – ministre indkaldes i samråd 
SF indkalder ministre i samråd ovenpå ringe normering i daginstitutionerne. Partiet beskylder samtidig regeringen for svigt.
Uacceptabelt at bruge afskaffelse af St. Bededag som adgangsbillet til forsvarsforlig
Regeringens ultimatum om Store Bededag er skudt helt ved siden af. Det siger SF i dag sammen med de andre oppositionspartier.