Værdigheden skal tilbage i velfærden

En ældrepleje, der minder om en banegård, borgere med handicap, der bliver svigtet, og en stor mangel på velfærdsmedarbejdere. SF vil give alle velfærdsudfordringerne en hård tackling og sikre en værdig velfærd til dem, der har allermest brug for den.

Kendte ansigter i ældreplejen, en værdighedsreform til borgere med handicap, samt bedre arbejdsvilkår for ansatte i det offentlige. Det er nogle af de indsatser, SF mener, der er brug for, hvis værdigheden skal tilbage i vores velfærdssamfund.

SF’s vej til en værdig velfærd: 

 • Faste teams i ældreplejen
 • Hurtig demensudredning
 • Indsats mod ensomhed blandt ældre
 • Mindske frafaldet på Social- og Sundhedsuddannelserne
 • Bedre arbejdsmiljø i ældre- og omsorgssektoren
 • Bedre vagtplanlægning/fordeling af vagter
 • Mere frihed og mindre bureaukratisk styring
 • Alle offentlige ledere skal på kursus i psykisk arbejdsmiljø.
 • Værdighedsreform på handicapområdet – med bedre finansiering og øget retssikkerhed
 • Regionerne skal have pligt og økonomi til at løfte en del af opgaven i forhold til handicap
 • Handleplan for at give personer med handicap bedre muligheder for at få et job

I dag flyver nye plejere ind og ud af vores ældres liv og det gør det svært at knytte bånd. Faste teams af plejere vil give tryghed og livsglæde hos de ældre. Det skylder vi vores ældre, der har bygget det samfund op vi lever i. Selvfølgelig har de krav på en værdig pleje. Men det kræver flere hænder – og at vi frigør ressourcer, der bruges på papirarbejde og dokumentation.

Også mange borgere med et handicap oplever, at det langt fra er værdighed de mødes med i det offentlige. Det kan man se i statistikkerne, når mange borgere med handicap klager over kommunens afgørelse og føler sig svigtet af systemet. Derfor vil SF lave en helt ny værdighedsreform for mennesker med handicap, hvor der både er fokus på finansiering og retssikkerhed.

Læs mere om, hvordan vi kan skabe værdighed for både ældre og borgere med et handicap.

SF vil samle oppositionen for at styrke psykiatrien
SF præsenterer et psykiatriudspil, der skal styrke psykiatrien og sikre bedre vilkår for både patienter og medarbejdere.
SF runder 10.000 medlemmer
SF oplever den største fremgang fra landsmøde til landsmøde, mens Pia Olsen Dyhr har været formand.  
SF: Alle skal have ro til at blive raske
Flere og flere danskere rammes af stress. Står det til SF, har alle ret til ro på for at blive raske.
PFAS-plan skal redde grundvandet
Det skadelige stof PFAS er at finde overalt i naturen. Derfor fremlægger SF nu et PFAS-udspil, der skal sikre Danmarks grundvand.
IPCC-rapporten kalder på øjeblikkelig klimahandling
I går landede FN's seneste klimarapport. Den kræver akut handling og ambitiøs klimapolitik ifølge SF.
SF lancerer 8-marts-udspil
118.000 kvinder udsættes hvert år for partnervold. SF vil indføre otte initiativer for at komme volden til livs.
Hurtigere hjælp til unge, der mistrives, er altafgørende
Ny forsøgsordning viser, at mistrivsel blandt unge kan forebygges, hvis bare de får hjælp tidligt nok. Tiltaget bør udbredes i hele landet.
Regeringen løber fra aftale om drikkevandsbeskyttelse
Danmarks drikkevand er under pres fra landbrugets sprøjtegifte. Derfor er der brug for et sprøjteforbud!
Regeringen svigter trængte daginstitutioner – ministre indkaldes i samråd 
SF indkalder ministre i samråd ovenpå ringe normering i daginstitutionerne. Partiet beskylder samtidig regeringen for svigt.
Uacceptabelt at bruge afskaffelse af St. Bededag som adgangsbillet til forsvarsforlig
Regeringens ultimatum om Store Bededag er skudt helt ved siden af. Det siger SF i dag sammen med de andre oppositionspartier.