Værdigheden skal tilbage i velfærden

En ældrepleje, der minder om en banegård, borgere med handicap, der bliver svigtet, og en stor mangel på velfærdsmedarbejdere. SF vil give alle velfærdsudfordringerne en hård tackling og sikre en værdig velfærd til dem, der har allermest brug for den.

Kendte ansigter i ældreplejen, en værdighedsreform til borgere med handicap, samt bedre arbejdsvilkår for ansatte i det offentlige. Det er nogle af de indsatser, SF mener, der er brug for, hvis værdigheden skal tilbage i vores velfærdssamfund.

SF’s vej til en værdig velfærd: 

 • Faste teams i ældreplejen
 • Hurtig demensudredning
 • Indsats mod ensomhed blandt ældre
 • Mindske frafaldet på Social- og Sundhedsuddannelserne
 • Bedre arbejdsmiljø i ældre- og omsorgssektoren
 • Bedre vagtplanlægning/fordeling af vagter
 • Mere frihed og mindre bureaukratisk styring
 • Alle offentlige ledere skal på kursus i psykisk arbejdsmiljø.
 • Værdighedsreform på handicapområdet – med bedre finansiering og øget retssikkerhed
 • Regionerne skal have pligt og økonomi til at løfte en del af opgaven i forhold til handicap
 • Handleplan for at give personer med handicap bedre muligheder for at få et job

I dag flyver nye plejere ind og ud af vores ældres liv og det gør det svært at knytte bånd. Faste teams af plejere vil give tryghed og livsglæde hos de ældre. Det skylder vi vores ældre, der har bygget det samfund op vi lever i. Selvfølgelig har de krav på en værdig pleje. Men det kræver flere hænder – og at vi frigør ressourcer, der bruges på papirarbejde og dokumentation.

Også mange borgere med et handicap oplever, at det langt fra er værdighed de mødes med i det offentlige. Det kan man se i statistikkerne, når mange borgere med handicap klager over kommunens afgørelse og føler sig svigtet af systemet. Derfor vil SF lave en helt ny værdighedsreform for mennesker med handicap, hvor der både er fokus på finansiering og retssikkerhed.

Læs mere om, hvordan vi kan skabe værdighed for både ældre og borgere med et handicap.

Please accept statistikker, markedsføring cookies to watch this video.

SF vil stoppe hvidvaskning af skatteborgernes penge
Det skal være slut med at kunne hvidvaske penge. Det skal være slut med at malke vores samfund for milliarder – milliarder, der kunne gå til...
SF vil tage vigtigt opgør med dårlig dyrevelfærd i EU
Det er på tide, at vi tager dyrevelfærd seriøst i EU.
SF vil tage naturen tilbage: Sommerfuglene, bierne og pattedyrene har også ret til at være her
Hvis vi ikke gør noget nu, vil der reelt ikke være noget, vi kan kalde vild natur om en generation eller to. Derfor skal vi ikke bare stoppe...
Europa skal stå endnu tættere sammen i usikre tider
Europa er ikke længere det sikre sted, vi kendte. Ruslands verserende invasion af Ukraine har vist os vigtigheden af, at Europa står endnu t...
Farlig kemi truer vores evne til at få børn
Danmark er ejer af en ulykkelig statistik. Cirka hvert ottende barn fødes i dag via fertilitetsbehandling. Men det er ikke kun i Danmark, at...
Grøn alliance i fælles opråb mod regeringen: Vi skal op på 10% strengt beskyttet natur på land i Danmark
Naturen står i en alvorlig krise. Dyre- og plantearter forsvinder, fordi deres levesteder er inddraget til især land- og skovbrug. Over 1.90...
SF kritiserer ny handicapaftale:  “Tager ikke engang hul på de voldsomme problemer”
Regeringen har indgået en ny rammeaftale for handicapområdet. En aftale som SF ikke er en del af. SF’s handicapordfører Charlotte Broman Møl...
1.maj-udspil: Arne-pensionen skal forbedres og udvides
SF og Enhedslisten foreslår, at der afsættes 1 mia. kroner til at forbedre retten til tidlig pension, Arne-pensionen.  
SF smidt ud af handicapforhandlinger
SF nægter at acceptere store nedskæringer og øget brug af tvang. Derfor er partiet ude af handicapforhandlinger.
SF vil bekæmpe fattigdom med lov
Fattigdomslov skal halvere fattigdommen og sikre færre børn vokser op i fattigdom. 31 organisationer bakker op.