Naturen skal have sin egen lov

Arter forsvinder og flere dyr er truede. Biodiversitet og mangfoldighed i den danske natur er på tilbagegang. Derfor vil SF lave en ny, ambitiøs lov for naturen inspireret af klimaloven. Den skal sikre mere vild natur i Danmark og flere levesteder til truede arter.

Det indeholder naturens lov:

  • Den nye naturlov skal indeholde bindende mål for biodiversitet og natur 
  • 30 pct. af Danmarks areal skal være beskyttet natur og 10 pct. af Danmarks areal skal være strengt beskyttede naturzoner i 2030   
  • Aktiviteterne uden for naturzonerne og den beskyttede natur skal være bæredygtige

Danmark er et af de lande i verden med allermindst natur. I stedet har vi plastret vores areal til med særligt landbrug. Det gør det svært for de vilde dyr at overleve for levestederne forsvinder – og uden levesteder forsvinder arterne og mangfoldigheden fra den danske natur som aldrig før. Derfor skal vi vende udviklingen med en ambitiøs og bindende naturlov, hvor vi forpligter os selv på handling. Klimaloven gav os klimahandling – naturloven skal give os naturhandling.

Læs mere om vores ambitioner for naturen i Danmark.

Please accept statistikker, markedsføring cookies to watch this video.

Se filmen på Youtube

Grøn alliance i fælles opråb mod regeringen: Vi skal op på 10% strengt beskyttet natur på land i Danmark
Naturen står i en alvorlig krise. Dyre- og plantearter forsvinder, fordi deres levesteder er inddraget til især land- og skovbrug. Over 1.90...
SF kritiserer ny handicapaftale:  “Tager ikke engang hul på de voldsomme problemer”
Regeringen har indgået en ny rammeaftale for handicapområdet. En aftale som SF ikke er en del af. SF’s handicapordfører Charlotte Broman Møl...
1.maj-udspil: Arne-pensionen skal forbedres og udvides
SF og Enhedslisten foreslår, at der afsættes 1 mia. kroner til at forbedre retten til tidlig pension, Arne-pensionen.  
SF smidt ud af handicapforhandlinger
SF nægter at acceptere store nedskæringer og øget brug af tvang. Derfor er partiet ude af handicapforhandlinger.
SF vil bekæmpe fattigdom med lov
Fattigdomslov skal halvere fattigdommen og sikre færre børn vokser op i fattigdom. 31 organisationer bakker op.
SF sikrer akut flere penge og faste teams i ældreaftale
Det var et krav fra SF, at ældreaftalen skulle indeholde flere penge hurtigere og øremærke midler til faste teams.
Giv 110 pct. dagpenge til voksne på røde og grønne uddannelser
SF vil gøre det lukrativt at uddanne sig på velfærdsområdet og indenfor grøn omstilling
“Nej, Mette Frederiksen! Vi skal ikke koble krig og arbejdstid sammen”
Karsten Hønge går mod statsministerens angreb på de danske lønmodtagere i diskussionen om hjælpen til Ukraine.
NYT UDSPIL: SF VIL INVESTERE I ET OMFATTENDE GRØNT TOGNET I EU
For klimaets skyld skal der investeres langt mere i den europæiske togtransport.
NYT UDSPIL OM ARBEJDSTID: NÅR DU GRIBER ANDRE, SÅ GRIBER VI DIG
SF er klar med en ambitiøs arbejdstidsreform.