Naturen skal have sin egen lov

Arter forsvinder og flere dyr er truede. Biodiversitet og mangfoldighed i den danske natur er på tilbagegang. Derfor vil SF lave en ny, ambitiøs lov for naturen inspireret af klimaloven. Den skal sikre mere vild natur i Danmark og flere levesteder til truede arter.

Det indeholder naturens lov:

  • Den nye naturlov skal indeholde bindende mål for biodiversitet og natur 
  • 30 pct. af Danmarks areal skal være beskyttet natur og 10 pct. af Danmarks areal skal være strengt beskyttede naturzoner i 2030   
  • Aktiviteterne uden for naturzonerne og den beskyttede natur skal være bæredygtige

Danmark er et af de lande i verden med allermindst natur. I stedet har vi plastret vores areal til med særligt landbrug. Det gør det svært for de vilde dyr at overleve for levestederne forsvinder – og uden levesteder forsvinder arterne og mangfoldigheden fra den danske natur som aldrig før. Derfor skal vi vende udviklingen med en ambitiøs og bindende naturlov, hvor vi forpligter os selv på handling. Klimaloven gav os klimahandling – naturloven skal give os naturhandling.

Læs mere om vores ambitioner for naturen i Danmark.

SF vil samle oppositionen for at styrke psykiatrien
SF præsenterer et psykiatriudspil, der skal styrke psykiatrien og sikre bedre vilkår for både patienter og medarbejdere.
SF runder 10.000 medlemmer
SF oplever den største fremgang fra landsmøde til landsmøde, mens Pia Olsen Dyhr har været formand.  
SF: Alle skal have ro til at blive raske
Flere og flere danskere rammes af stress. Står det til SF, har alle ret til ro på for at blive raske.
PFAS-plan skal redde grundvandet
Det skadelige stof PFAS er at finde overalt i naturen. Derfor fremlægger SF nu et PFAS-udspil, der skal sikre Danmarks grundvand.
IPCC-rapporten kalder på øjeblikkelig klimahandling
I går landede FN's seneste klimarapport. Den kræver akut handling og ambitiøs klimapolitik ifølge SF.
SF lancerer 8-marts-udspil
118.000 kvinder udsættes hvert år for partnervold. SF vil indføre otte initiativer for at komme volden til livs.
Hurtigere hjælp til unge, der mistrives, er altafgørende
Ny forsøgsordning viser, at mistrivsel blandt unge kan forebygges, hvis bare de får hjælp tidligt nok. Tiltaget bør udbredes i hele landet.
Regeringen løber fra aftale om drikkevandsbeskyttelse
Danmarks drikkevand er under pres fra landbrugets sprøjtegifte. Derfor er der brug for et sprøjteforbud!
Regeringen svigter trængte daginstitutioner – ministre indkaldes i samråd 
SF indkalder ministre i samråd ovenpå ringe normering i daginstitutionerne. Partiet beskylder samtidig regeringen for svigt.
Uacceptabelt at bruge afskaffelse af St. Bededag som adgangsbillet til forsvarsforlig
Regeringens ultimatum om Store Bededag er skudt helt ved siden af. Det siger SF i dag sammen med de andre oppositionspartier.