Del

SF vil tage naturen tilbage: Sommerfuglene, bierne og pattedyrene har også ret til at være her

04-06-2024

Hvis vi ikke gør noget nu, vil der reelt ikke være noget, vi kan kalde vild natur om en generation eller to. Derfor skal vi ikke bare stoppe tilbagegangen af vild natur. Vi skal vende udviklingen, så vi genopretter naturen, og det skal ske på et europæisk plan. EU er allerede forpligtet til grundlæggende at gøre det attraktivt at tage vare på naturen med den internationale Biodiversitetskonvention. Men nu skal de flotte ord følges op af handling samt penge.

Hvert år sender EU nemlig et gigantisk milliardbeløb i euro i retning af klima- og naturskadeligt landbrug. Størstedelen af midlerne gives til den enkelte landmand, men uden reelle krav om at tage hensyn til natur og biodiversitet.

Det er simpelthen forkasteligt, der ikke er flere krav på området. Selvfølgelig skal landmændene have et tilskud, men de skal have det, så de kan føre et grønt og bæredygtigt landbrug, hvor der tages hensyn til vores natur og de dyr, der lever i den, siger Rasmus Nordqvist, SF-kandidat til Europarlamentsvalget d. 9. juni.

Derfor vil SF, de kommende 10 år, afsætte 100 milliarder til at genoprette naturen. Ved at bruge en fjerdedel af de midler, som EU i dag bruger på landbrugsstøtte til en naturgenopretnings-fond, vil SF sikre, at der er midler til beskyttelse og genopretning af vores natur.

Vi skal huske, at uddør et dyr i en fødekæde, så ændres hele fødekæden, og det kan få katastrofale konsekvenser for naturen og i sidste ende ikke mindst for vi menneskers eksistens, siger Rasmus Nordqvist.

En øget EU-finansiering til naturgenopretning vil højest sandsynligt styrke viljen hos jordejere til at indgå i naturprojekter. Det vil give et øget fokus på, at natur ikke blot er en udgift, men en løsning: En gevinst for vores fremtid. Der er derfor ingen tabere ved at sætte og udmønte ambitiøse mål for naturen, så vi igen kan høre biernes summen og beundre smukke sommerfugles vingefang.

Konkret foreslår SF:

At der først og fremmest etableres en europæisk naturlov med ambitiøse, klare og forpligtende mål for en genopretning af naturen

SF vil omlægge EU’s landbrugsstøtte, så naturgenopretning betaler sig
I dag lægger EU’s fælles landbrugspolitik beslag på ca. en tredjedel af EU’s samlede budget. SF vil kæmpe for, at minimum 10 procent af landbrugsstøtten går specifikt til naturgenopretning og en europæisk naturgenopretningsfond.

Etablering af en europæisk naturgenopretningsfond, der støtter udtagning af landbrugsarealer 
En europæisk naturgenopretningsfond skal netop understøtte landenes naturgenopretnings indsatser. Finansieringen af fonden bør komme fra nationale bidrag, nye EU-midler samt omlægning af midler fra EU’s landbrugsstøtte.

SF vil have ambitiøse bindende mål for naturgenopretning på nationalt niveau 
Målene i EU’s Biodiversitetsstrategi om udpegning af 30% natur til lands og til vands i EU bør udmøntes også på nationalt niveau. Herunder en genskabelse af store, sammenhængende EU beskyttede naturområder.

SF have en stærk EU-kommissær med natur og biodiversitet som særligt ansvarsområde  Naturen skal have sin egen kommissær, der sikrer strenge restriktioner og bøder til de lande, der ikke lever op til de vedtagne krav om naturbeskyttelse. De lande skal sanktioneres økonomisk hårdt.