SF Hillerød

SF Hillerød har afholdt generalforsamling digitalt, lærdag den 13 marts 2021 og mange af partiets medlemmer havde fundet vej til skærmen.

Formanden fortalte i sin beretning, at SF’s lokale medlemstal er steget, og han fremhævede bl.a. det grundige arbejde, bestyrelsen har lagt i udarbejdelsen af et nyt valgprogram 2021.
Det nye valgprogram lægger bl.a. vægt på velfærdsforbedringer, natur og klima, flere cykelstier, flere billige boliger, grønne byrum, bevaring af bygningsarven og kultur til alle aldre.

SF vil i april offentliggøre en bred kandidatliste med mange nye navne til kommunevalget.

Debatten om Hammersholt Enge fylder meget i den offentlige debat. SF vil bevare det åbne land mellem Hillerød og Allerød, og der var opbakning til beboerne og til en ide om en vejledende folkeafstemning i området, når et nyt mindre forslag fra bygherren foreligger.

På trods af Corona har det været et positivt år i byrådet. Med flere mio. kr. afsat på vej til minimumsnormeringer i dagtilbud, flere lærere til folkeskolen samt flere midler til skolerenoveringer og legepladser. SF ser frem til fuld genåbning i alle skoleklasser med de muligheder, der er skabt for mere frihed til planlægning og bedre trivsel for eleverne. Den videre udvikling af kulturelle fyrtårne som Street Lab og Mastodonterne står også højt på SF’s ønskeseddel.

SF fik vedtaget et forslag i byrådet om evt. modtagelse af flygtningebørn fra Moria–lejren i Grækenland, og foreslår nu frihed for offentlig digital post i weekenden.

Hillerød Kommune gennemgår stadig store forandringer, hvilket stiller krav om fokus på sociale og kulturelle tilbud samt deltagelse i kommunens mange aktive fællesskaber. SF vil en kommune, hvor der er balance i udvikling og muligheder.

Generalforsamlingen genvalgte Flemming Thornæs som formand, Søren Nørgaard Graven nyvalgtes som kasserer og Kirsten Thiemke som sekretær. Bestyrelsen i øvrigt blev Janne Lunding Olsen, Lars Elbrandt, Rasmus Meyer og Mads Emil Munk Hansen.

 

 

Vores politikere
Peter Langer

Byrådsmedlem - Hillerød

Rikke Macholm

Byrådsmedlem - Hillerød

Hillerød
Skovlyet 4, 3400 Hillerød
Tlf: 48254606
Tlf: 30821657
Formand
Bliv medlem af SF