SUNDHED

Sundhed for alle borgere i Hillerød – en mærkesag for SF.

Der skal være lige muligheder for et sundt liv.

SUNDHED – RAMMEN FOR DET GODE LIV

SF vil arbejde for:

 • At alle har adgang til fællesskaber
 • At alle har lige mulighed for at træffe sunde og individuelle valg
 • At alle trives
 • At alle har et hjem. At vi som kommune har forskellige typer af boliger til alle typer af mennesker, så alle kan føle sig hjemme
 • At både forebyggelse og rehabilitering styrkes

LIGE MULIGHEDER FOR ET SUNDT LIV FOR BORGERE I HILLERØD

Sundhed er andet og mere end fravær af sygdom. Det handler om både fysisk og psykisk velvære.

Undersøgelser har vist, at sundhed er ulige fordelt i Danmark – også i Hillerød kommune.

Derfor er det ikke godt nok alene at betragte sundhed som et produkt af den enkeltes individuelle livsstil og tro, at den enkelte alene kan løse alle sundhedsproblemer.

Vi mener, at forhold som levevilkår, levekår, muligheder for og evnen til at skabe sociale relationer og fællesskaber har indflydelse på den enkeltes sundhed og må tages i betragtning, når vi arbejder med at forbedre sundheden i Hillerød.

Vi ønsker at arbejde med sundhed, så der medtænkes både forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter og handlinger. Sundhed er et fælles ansvar. Sundhed skabes og sikres i samspillet mellem den enkelte, familien og de både formelle og uformelle fællesskaber, som vi er en del af.

EN BEDRE FOREBYGGELSESINDSATS

 • Målet er, at borgere og ansatte skal drikke mindre, ryge mindre, røre sig mere samt spise sundere. Det vil reducere uligheden i sundhed samt være billigere for samfundet som helhed.
 • Sundhedsplejerskebesøg til de 3-årige og mere udbygget sundhedspleje til udsatte borgere
 • Medarbejdergrupper, der har hårdt fysisk arbejde, f.eks. social- og sundhedsmedhjælpere, bør have et frivilligt tilbud om motion i arbejdstiden
 • Det er vigtigt, at folkeskolerne lever op til sundhedsstyrelsens anbefalinger om 60 minutters fysisk aktivitet til børn og unge hver dag
 • Gratis og lettilgængelig psykologhjælp til børn og unge.
 • Psykologhjælp og misbrugsbehandling skal etableres på ungdomsuddannelserne.
 • Retssikkerhed i den kommunale sagsbehandling
 • Borgerombudsmand (koordinator) for at sikre koordinerede målsætninger og indsatser for borgere, der modtager støtte på flere områder
 • Støtte til det frivillige sociale arbejde
 • Mere opsøgende arbejde for udsatte grupper, på arbejdspladser og i særligt belastede boligområder, forsøg med forebyggelsescentre