Boligpolitik

Alle har ret til et hjem.      
SF Hillerød ønsker diversitet i kommunen. Der skal være billige boliger til borgere med lav indkomst og boliger for udsatte borgere. SF ønsker, at der er tilbud om bolig til alle. SF er derfor imod salg af blandt andet Horsevænget og Axelhus.

Vores vision er mere blandede byggerier, hvor der også er plads til menneskelig skævhed. Her vil det være oplagt at indtænke Favrholmprojektet, der som Hillerøds nye bydel kan være toneangivende for andre fremtidige projekter. SF ønsker Botilbud, som støtter de sårbare borgere og giver det nødvendige fællesskab. Det indeholder sociale viceværter, brobyggere, mentorer og støtte- kontaktpersoner. Vi ønsker boliger, som giver et værdigt liv. Alt nybyggeri skal tænkes handicapvenligt, både i forhold til beboelse, trafik og rekreative områder. Det glæder også ved renovering og større istandsættelsesprojekter. På samme måde som der er økonomiske beregninger, skal der laves beregninger på handicaphensyn.

Livet i byer og landsbyer.
Hillerød kommune med dens bysamfund, natur og åbne landskaber skal være et godt og bæredygtigt levested for alle, fra vugge til grav. Vi skal værne om den bygningsmæssige kultur, men også give plads til nyt oplevelsesrigt byggeri med respekt for byernes profil. Vi skal sikre de grønne arealer i og omkring vore byer til rekreation, ophold og leg. Vi ønsker grønne byrum fremfor mere fortætning og vi skal værne om de eksisterende og nye erhvervs- og handelsmiljøer. Vi ønsker en boligpolitik med variation og plads til alle og en gnidningsfri trafikafvikling.