IMOD ULIGHED OG FATTIGDOM

Kontanthjælpsloftet, 225-timers-reglen og integrationsydelsen rammer langt flere familier og langt hårdere end forventet. Så hårdt, at mange børnefamilier ligger under den tidligere regerings fattigdomsgrænse eller under et minimum for, hvad de kan leve for.

Mange tvinges til at flytte og f.eks. oplevelser, gaver, transport og medicin må skæres væk, der må endda spares på basale ting som mad og tøj.

Konsekvenserne af disse tiltag er alvorlige. Børn, der lider afsavn, trives dårligere, er mere nervøse og får sværere ved at deltage i børnefællesskaber. Fattigdom er direkte relateret til dårlig sundhed og ringere uddannelse.

I SF ønsker vi at afskaffe kontanthjælpsloftet og genetablere et velfærdssamfund, hvor alle børn får gode muligheder for at trives og udvikle deres potentiale.

I SF vil vi arbejde for

  • en helhedsorienteret tilgang til borgerne. Een borger, een indgang. Øget brug af mentorer og læring af de tiltag, der har vist sig at virke i andre kommuner.
  • en beskæftigelsespolitik, hvor der skabes flere job, inklusive job med mulighed for mere fleksibel arbejdstid og mulighed for mere tilpassede arbejdsopgaver. SF ønsker en beskæftigelsespolitik, hvor der ikke er ”kassekamp”, hvor mennesker ikke sendes rundt i systemet, men sikres relevante indsatser, således at de kan fastholdes på arbejdsmarkedet.
  • udvikling af ressourceforløb i den kommunale arbejdsmarkeds- og socialpolitik, således at varigt syge og udsatte borgere ikke parkeres her i årevis, men tildeles meningsfuld beskæftigelse eller førtidspension.
  • borgeres retssikkerhed, således at grundlæggende retsgarantier sikrer en saglig og retfærdig proces og korrekt anvendelse af lovgivningen i kommunernes sagsbehandling. For SF er det en grundlæggende rettighed, at borgerne kan sikres lige ret til lovgivningens muligheder og at afgørelser i de konkrete ansøgninger, hviler på en saglig, gennemsigtig og uvildig proces, hvor borgeren har været inddraget og hvor borgeren får en indsats, som kan opfylde lovens formål og intension bedst muligt i den konkrete situation.
  • Støtte og hjælp til udsatte borgere.a. ved
  • Væresteder for udsatte grupper
  • Sociale viceværter, brobyggere, mentorer og støtte- kontaktpersoner
  • Botilbud, som støtter og giver det nødvendige fællesskab
  • ’Skæve boliger´ og udslusningsboliger
  • Akuttelefon med rådgivning og støtte til borgere i akut psykisk krise