FRITID – KULTUR

Hillerød ligger alt for lavt på udgifter til kultur og idræt i forhold til andre kommuner.

Det bør der gøres op med.

SF vil derfor arbejde for mere støtte til idræt i hverdagen, et mangfoldigt og kreativt kulturliv og opbakning til alle de frivillige ildsjæle.

ET AKTIVT OG MANGFOLDIGT KULTUR– OG FRITIDSLIV

Mange gode kultur- og fritidstibud er afgørende for at tiltrække nye borgere til byen.

Men Hillerød har i årevis ligget alt for lavt på udgifter til kultur og idræt i forhold til andre kommuner. Der bør gøres op med de traditionelle årlige nedskæringer.

SF vil derfor arbejde for:

OPBAKNING TIL ALLE DE FRIVILLIGE ILDSJÆLE

 • Støtte til Frivilligcentrets stærke udvikling og til de mange kræfter, der arbejder frivilligt i kommunen.
 • Støtte til lokale initiativer som Bydelsprojekter som ’Det aktive gadekær’ i Østbyen , ’liv og glade dage i Ll. Lyngby’ og Helhedsplanen for Skævinge.
 • Kommunen skal sikre, at ildsjæle og frivillige, der gerne vil bidrage med planer, ideer og visioner får vejledning og hjælp. Der bør knyttes bånd og oprettes netværk mellem de mange eksisterende institutioner som Slotsbio, Klaverfabrikken, Frivilligcentret og Museet m.m. Tankerne bag Frivilligcharteret bør fastholdes og udbygges.
 • Støtte til socialøkonomiske projekter.
 • De lokale forsamlingshuse er vigtige, også til at brede kultur og fællesskab ud i de mindre samfund.
 • Ny pulje til aktive kulturtilbud og -foreninger med bæredygtigt og fællesskabsorienteret sigte.
 • Flere foreninger, der får fast tilskud.

STØTTE TIL IDRÆT I HVERDAGEN

 • Bedre rammer og muligheder, både for den organiserede idræt og den selvorganiserede. Der bør være nem adgang til idrætsfaciliteter, hvor man bor og opholder sig.
 • Støtte til den frivillige idræt, lederuddannelser og netværksdannelse.
 • Idræt og bevægelse i daginstitutioner, SFO og skole.

ET MANGFOLDIGT OG KREATIVT KULTURLIV

 • Hillerød som den musiske by, der udvikler talenter. Opbakning til musikskoles arbejde.
 • Annaborg skal udvikle sig til et kulturelt kraftcenter på kunstens område.
 • Et varieret udbud af kulturelle tilbud, der tiltrækker børn, unge og voksne – som ”tilskuere” og som aktivt udøvende. Som Mastodonterne, Street Lab og Multipark-foreningen.
 • Støtte til Klaverfabrikkens aktiviteter, herunder ideerne om at udvikle nye inkluderende fællesskaber.
 • Hillerød er kommet på UNESCO’s verdensarvsliste – derfor skal skoven også fungere som naturlegeplads, videncenter og oplevelsesrum for voksne og børn.
 • Flere synlige muligheder for oplevelser i Nationalparken, målet er det ’blå stempel’ som egentlig Nationalpark efter international standard.
 • Historiske byvandringer og udstillinger af arkæologiske fund skal markere Museum Nordsjællands lokale rolle stærkere.