TRAFIK – SIKKERHED OG CYKLISME – OG MINDRE CO2!

Hvordan sikrer vi en by og en kommune uden trafikuheld? Med størst hensyn til de svageste trafikanter?

MINDRE BILTRAFIK I BYMIDTEN

 • En dybtgående analyse af den voksende biltrafik i Bymidten i sammenhæng med de mange nye boliger.Herunder mulighed for at ensrette visse belastede strækninger.
 • 40 km/t zone i Bymidten. Forsøg med støjdæmpende asfalt.
 • Sæt handling og flere midler af til gældende trafikplaner.
 • Trafiksanering i Østergade.
 • Gangbroer over Carlsbergvej ved skolerne eller bredere og hævede fodgængerfelter med god belysning og max. hastighed på 40 km/t .
 • Turistbussene kan evt. sætte passagerer af på Rendelæggerbakken eller Batzkes Bakke, når Markedspladsen skal bebygges, og parkere på Tromlepladsen, før turisterne igen skal hentes. Ellers er afsætning på Annaborg/Markedspladen en mulighed med parkering ud af Slangerupsgade ved Foss’s tomme bygninger.
 • Ring 5-projektet skal endeligt begraves.
 • Trafiksikkerhedsplanen for kommunens øvrige bysamfund skal virkeliggøres.

EN BEDRE KOLLEKTIV TRAFIK

 • Hillerød Station skal have et markant løftpå kort sigt. Lokalbanens spor skal føres igennem, før det nye sygehus står klart.
 • Mindre busser på mindre benyttede buslinjer. Forsøg med el/hybrid busser.
 • Den nye station i Hillerød Syd skal aflaste bykernen for busser og biler

FLERE CYKELSTIER

 • Hillerød skal være cykelby. Flere og bedre cykelstier i bymidten. Mange trænger til en grundig renovering. Incl. de hvide striber!
 • Cykelgaden Helsingørsgade/Østergade skal gennemføres. Den er vedtaget, men kræver skiltning.
 • Nye cykelstier på Holmegårdsvej, Tamsborgvej og Frejasvej/Selskovsvej er på vej. Men tempoet skal sættes op.
 • Dyrehavevej, øvre del af Skansevej, resten af Frederiksværksgade og svinget foran Slotskroen trænger til cykelsti.
 • Lettere adgang og bedre skiltning af stien fra Stationen til Banestien til Milnersvej.
 • Supercykelsti sydfra til Hillerød og det kommende Supersygehus. Alle ’huller’ i cykelstinettet bør udfyldes. De regionale og nationale cykelstier skal koordineres.
 • Opbakning til arbejdet for cyklisme i Cyklistforbundet.
 • Ringstierne rundt om Hillerød skal færdiggøres. ’Oplevelsesruter’ og spændende stier i den nye Favrholm-bydel.