VALGPROGRAM 2017

 

SF ER ET SOCIALISTISK PARTI

Fordi vi tror på

– At vi i fællesskab skal løse de udfordringer, der er i et moderne samfund

– At “de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder”

– At vi alle har en forpligtelse til at yde det, vi kan til fælles bedste

– At vi skal tage os af samfundets svageste medborgere

SF gør en forskel i byrådet, fordi vi arbejder for beslutninger, hvor

– Det enkelte menneskes behov sættes frem for systemets

– Kvaliteten er vigtigere end kvantiteten

– Der er gennemsigtighed i beslutningerne

– Der er mulighed for dialog og inddragende processer, inden beslutninger træffes

– Beslutninger er fagligt funderede og bygger på analyser og erfaringer.

Vi er et økonomisk ansvarligt parti og er klar over, at alle ønsker ikke kan opfyldes, men vi arbejder målorienteret og helhedsorienteret.

Derfor har vi også deltaget aktivt i det brede centrum-venstre samarbejde i Byrådet de sidste 8 år for at få SF’s mærkesager igennem.

 

Hvad har vi nået?

 • En læringsreform i folkeskolen – med inddragelse af medarbejderne
 • Flere penge til nødvendige skolerenoveringer på Byskolen, Ålholmskolen m.m.
 • Idrætshaller ved skolerne i Brødeskov og Sophienborg
 • En styrket indsats for forebyggelse, børn, ældre og ledige med mere helhedstænkning end før
 • En styrket klimaindsats, flere energiprojekter og kraftigt fald i CO2-udledningen
 • Hillerød er blevet klimakommune +
 • Vi har sat skattely, borgerinddragelse, fleksibel arbejdstid og bekæmpelse af mikroplast på den kommunale dagsorden

Vi har også kunnet blokere for de værste nedskæringer på kernevelfærden. Og vi har konsekvent kæmpet imod planerne om et megacenter og 15 etagers højhuse på Møllebro-grunden.

HVOR SKAL VI HEN NU?

Men der er meget at kæmpe for endnu.

SF går derfor til valg på en forstærket indsats for især

 • BØRN
 • BYPLANLÆGNING
 • BÆREDYGTIGHED

 

Det betyder helt konkret, at vi vil slås for

 • En fagligt stærk folkeskole og dagtilbud af høj kvalitet.
 • Ordentlig byudvikling, god arkitektur, nej til aflastningscenter i Vestbyen og en mere balanceret by-landrelation.
 • En øget indsats for bæredygtighed og grøn omstilling
 • Et nedskæringsstop i ældreplejen. Bedre arbejdsmiljø og mere styr på hjemmeplejen.
 • Mere støtte til kultur, idræt og alle de frivillige ildsjæle.
 • Mindre ulighed i sundhed. Et aktivt liv – hele livet.
 • Støtte til socialt udsatte, til fællesskaber og omsorg.
 • Fortsat renovering af skoler, veje og bygninger.
 • Et nej til hovedløse udliciteringer og privatiseringer.

SF vil gøre en forskel.

Vi er et ansvarligt parti og et parti, der ønsker indflydelse.

Derfor skal der i de næste 4 år satses benhårdt på forbedringer for Børn, Byplanlægning og Bæredygtighed.

Samtidig skal kommunens økonomi være i orden. SF vil derfor også være med til at finde de nødvendige indtægter. Og vi foretrækker velfærd fremfor skattelettelser.

 

 

Aktiviteter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.