I det Hillerød, jeg kæmper for, er der fokus på: Om du er fødende, barn eller ung skal Hillerød kunne favne dine behov.

Det betyder blandt andet en styrkelse af sundhedsplejen, til den første tid efter fødslen. Det betyder, minimumsnormeringer og mere selvbestemmelse i institutionerne. Børn har brug for voksne, der har tid til at være sammen med dem.

Ingen børn eller unge skal lades i stikken. Vi skal etablere opsøgende tilbud så unge, som har problemer med misbrug og psykisk helbred, kan få hjælp, der hvor de færdes – i skoler, på ungdomsuddannelserne og i lokalområderne. Hillerød kommune skal have en overordnet politik på det socialpsykiatriske område. Der bør indføres faste teams af medarbejdere så vores medborgere får en tryg alderdom i Hillerød.

Det skal være sjovt og nemt at være frivillig, mere frihed til at komme fra idé til handling. Nej, til flere grå højhuse. Ja, til et grønt Hillerød – Vi skal have rammer for vores byggeri. Vi skal sikre høj arkitektonisk kvalitet med sans for detaljerne i vores nybyg så Hillerød forbliver en smuk by – og det til en pris som er til at betale.

Vi skal sikre en bred vifte af boliger – lige fra kollegier, almen boliger og til seniorbofælleskaber. Vi skal prioritere miljø, bæredygtighed og biodiversitet også i vores byggeri, så Hillerød kan forblive en frontløber i den grønne omstilling.

MÆRKESAGER:

  • Bedre forhold for børn og unge
  • En styrket socialpolitik
  • Nej, til flere grå højhuse. Ja, til et grønt Hillerød