Lad os stå sammen i usikre tider

Der er et før og et efter den russiske invasion af Ukraine. Et før og efter Putins overfald på et frit folk. Et før og efter, at Rusland gjorde det utænkelige: Invaderede et frit land. Bombede civile. Og satte Europas sikkerhed på spil.

Derfor er der behov for at vi sender et signal om sammenhold i Europa og afskaffer det danske forsvarsforbehold.

Putin har gennemført en massiv militær oprustning gennem en årrække, finansieret af penge, vi har betalt ham for enorme mængder olie og gas. Nu fører han en angrebskrig, der får euro­pæere til at flygte fra deres hjem og splitter familier fra hinanden. Vores europæiske nabo oplever, at alt fra hospitaler til teatre – symboler på menneskelig overlevelse og glæde – henlægges i ruiner.

Angrebet på Ukraine er derfor en påmindelse om, at vi må tænke os om en ekstra gang og søge de stærke, demokratiske fællesskaber. Derfor skal vi afskaffe forbeholdet og være med til at forme EU’s forsvars- og sikkerhedspolitik. Ikke fordi en afskaffelse af forsvarsforbeholdet her og nu vil stoppe krigen i Ukraine – men fordi vi som fællesskab skal ruste os til, hvad vi kan og vil blive udfordret af i fremtiden. Hvis Trump eller en anden ekstrem præsident bliver valgt og distancerer USA fra NATO, bliver der brug for et stærkt, europæisk fællesskab.

SF stod bag forsvarsforbeholdet i sin tid. Det skete i en tid kort efter murens fald, hvor ingen anede, hvor EU-samarbejdet var på vej hen. I dag ved vi, at selvom samarbejdet ikke er perfekt, er det en stor fordel for et lille land som Danmark at sidde med der, hvor beslutningerne træffes.

Forbeholdet betyder, at Danmark i dag ikke deltager i den militære del af EU-samarbejdet på forsvarsområdet. Vi deltager ikke i missioner og har ikke stemmeret.

Hvis vi afskaffer forbeholdet, får vi mere indflydelse. For­svarssamarbejdet i EU er frivilligt og mellemstatsligt. Det betyder, at hvert land altid selv bestemmer, om det vil deltage i militært samarbejde, mission for mission. Vi vinder noget ved at være med. Vi får stemmeret og vetoret på den militære del af EU’s forsvarssamarbejde. Det har vi ikke i dag.

Verden er forandret og Putins invasion i Ukraine viser os, at demokratiske stater skal rykke tættere sammen.

Derfor anbefaler SF et ja den 1. juni.

Nu kommer penge til fødselsområdet ud at virke
Endelig kommer pengene fra finansloven ud at virke på fødselsområdet. Et SF-krav, der kom igennem ved seneste finanslov ovenpå et udspil fra...
1. maj – SF vil gøre op med ”falske” selvstændige
Såkaldte "falske" selvstændige skal sikres lønmodtagerrettigheder. Det skal ske med ny arbejdstagerlov.
SF vil forlænge levetid på elektronik og hvidevarer i klimaets navn
Forbrugernes rettigheder skal styrkes i kampen for klimaet og en cirkulær økonomi
SF foreslår ovenpå prisstigninger milliard-hjælpepakke til borgere
SF vil ovenpå stigende priser kompensere studerende, børnefamilier med lav indkomst og pensionister der modtager ældrecheck
Grønt løfte: Nu har vi 15 naturnationalparker
Tilbage i 2018 spillede SF sammen med S ud om 15 naturnationalparker. Nu er der navn på de steder, hvor naturen sættes fri.
Ebba Strange prisen 2022 går til Ligelønsbevægelsen #SlutMed1969
SF’s ligestillingspris, Ebba Strange-prisen, går i 2022 til ligelønsbevægelsen #slutmed1969. Ligelønsbevægelsen #slutmed1969 blev etableret ...
SF vil mere end fordoble den grønne strøm
Mange flere havvindmøller, flere solceller og markant bedre muligheder for at eksportere grøn strøm til resten af Europa.
SF foreslår ny varmecheck og varmepakke II
Varmepakke II: En varmecheck til de, der rammes af stigninger nu og hjælp til at omstille sig og komme af med naturgasfyret.
Danmark skal være helt uafhængig af gas fem år før planlagt
Det er uhensigtsmæssigt, at Danmark er afhængig af naturgas.
SF vil have pakke mod partnervold
Det er på høje tid, at retssikkerheden styrkes, social indsatser øges og boligtilbud forbedres for ofre for partnervold.