Hvad skal jeg stemme?

Er du i tvivl om, hvad du skal stemme den 1. juni? Vi har samlet 10 grunde til, at SF anbefaler at afskaffe forsvarsforbeholdet.

1. Vi er stærkere i fællesskab

Ved at fjerne forbeholdet er Danmark med til at forstærke Europas samarbejde på forsvars- og sikkerhedsområdet. Det vil gøre det nemmere at stå imod russiske aggressioner, og det vil forstærke vores bånd med vores nærmeste allierede, heriblandt de nordiske lande.

2. Vi skal have allierede, vi kan regne med – også hvis USA genvælger Trump

NATO er i høj grad hængt op på USA og deres vilje til at hjælpe, hvis det bliver nødvendigt, men skiftende amerikanske præsidenter har sagt, at Europa bliver nødt til at styrke sit forsvar, så vi i fremtiden bedre kan klare vores problemer selv. EU skal derfor i højere grad kunne forsvare sig selv, så man ikke en dag bliver afhængig af en præsident, som man ikke kan stole på.

3. Den sikkerhedspolitiske situation i Europa er hastigt forværret

Med Putins angreb på Ukraine er truslen mod Europa dramatisk forandret til det værre. Det er klokkeklart, at Putin ikke skyr nogle midler for at få sin vilje igennem internationalt. Det er derfor nødvendigt at styrke og udvikle samarbejdet om sikkerhed i Europa.

4. Vi får indflydelse på EU’s forsvars- og sikkerhedspolitik

Ved at afskaffe forsvarsforbeholdet får vi indflydelse på at udvikle EU’s forsvars- og sikkerhedspolitikken, så den bedst muligt kan bidrage til fred og genopretning af samfund. Med det nuværende forsvarsforbehold har Danmark ikke stemmeret i Ministerrådet, når forsvarspolitikken vedtages. Hvis vi fjerner forbeholdet får Danmark stemmeret og endda vetoret, der betyder, at Danmark får mulighed for at forhindre EU’s militæroperationer, hvis vi ikke finder dem ønskværdige.

5. Forsvarssamarbejdet er frivilligt og mellemstatsligt

Det betyder, at hvert land altid selv bestemmer, om det vil deltage i et givent militært samarbejde. Mission for mission og projekt for projekt. Desuden skal alle medlemslandene være enige for at beslutte en mission eller et projekt. Danmark bestemmer derfor altid, om vi vil deltage eller ej.

6. Det europæiske forsvarssamarbejde forstærkes, og det har konsekvenser at Danmark ikke er med

En DIIS-rapport om det europæiske forsvarssamarbejde og det danske forsvarsforbehold har konkluderet, at forsvarsforbeholdet har stadigt større konsekvenser for Danmark. Det europæiske forsvarssamarbejdes betydning er øget og det forventes at komme til at betyde endnu mere i fremtiden. Derudover konkluderes det også at Danmark mister både betydning og anseelse ved at stå udenfor.

7. Frygten for en EU-hær giver ikke længere mening

SF var i sin tid stærkt medvirkende til, at vi fik forsvarsforbeholdet, fordi vi frygtede en EU-hær. Den frygt er gennem de sidste 30 år blevet gjort til skamme. EU-hæren kom aldrig, for ingen lande ønsker at overgive kontrollen over sin hær til et andet land eller til EU. Bekymringen for en overnational EU-hær er derfor gjort til skamme.

8. EU’s forsvarssamarbejde er helhedsorienteret og langsigtet

Hvor NATO er en forsvarsalliance, der har et snævert fokus på hård sikkerhedspolitik i deres militære missioner, opererer EU med en bredere, mere helhedsorienteret og langsigtet sikkerhedspolitik, som supplerer NATO’s hårde indsatser rigtig godt. Det sker f.eks. gennem fredsbevarende og stabiliserende missioner, der har forbindelse til EU’s humanitære indsatser, institutionsopbygning og demokratiudvikling. Danmarks sikkerhedspolitiske interesser varetages derfor bedst ved at være med i begge forsvarssamarbejder.

9. EU’s forsvarssamarbejder er meget mere end krudt og kugler

Sikkerhedstruslerne i 2022 er mere komplicerede, end vi tidligere har oplevet. Angreb er ikke længere kun bomber og skyttegrave. I dag oplever flere lande – også Danmark – både hacking og misinformationskampagner, der har til formål at destabilisere vores samfund og tilliden til vores offentlige myndigheder. Hele EU har med sine tætte økonomiske og forsyningsmæssige bånd en interesse I fælles sikkerhed mod cyberangreb. For at komme fuldt med EU’s samarbejde på dette vigtige område, bliver vi nødt til at fjerne forsvarsforbeholdet.

10. Det er på tide vi kommer af med forsvarsforbeholdet

SF har siden 2005 haft som ambition at forbeholdet skulle afskaffes. Der er i dag et par generationer af danskere, der ikke har haft mulighed for at stemme om forsvarsforbeholdet før. Vi synes det er fair at de også får chancen, når den sikkerhedspolitiske situation i Verden forandres så drastisk som det er tilfældet.

 

IPCC-rapporten kalder på øjeblikkelig klimahandling
I går landede FN's seneste klimarapport. Den kræver akut handling og ambitiøs klimapolitik ifølge SF.
SF lancerer 8-marts-udspil
118.000 kvinder udsættes hvert år for partnervold. SF vil indføre otte initiativer for at komme volden til livs.
Hurtigere hjælp til unge, der mistrives, er altafgørende
Ny forsøgsordning viser, at mistrivsel blandt unge kan forebygges, hvis bare de får hjælp tidligt nok. Tiltaget bør udbredes i hele landet.
Regeringen løber fra aftale om drikkevandsbeskyttelse
Danmarks drikkevand er under pres fra landbrugets sprøjtegifte. Derfor er der brug for et sprøjteforbud!
Regeringen svigter trængte daginstitutioner – ministre indkaldes i samråd 
SF indkalder ministre i samråd ovenpå ringe normering i daginstitutionerne. Partiet beskylder samtidig regeringen for svigt.
Uacceptabelt at bruge afskaffelse af St. Bededag som adgangsbillet til forsvarsforlig
Regeringens ultimatum om Store Bededag er skudt helt ved siden af. Det siger SF i dag sammen med de andre oppositionspartier.
Nytårstale manglede klima, ligeløn og fokus på børn og unges trivsel
Pia Olsen Dyhr roser Statsministerens fokus på værdighed – og selvfølgelig på Ukraine. Men noget mangler.
SF: Regeringsgrundlaget mangler grønne visioner og sociale balancer
SF’s formand Pia Olsen Dyhr mener ikke, at den nye SVM-regering kommer med visionære eller balancerede bud på tidens store kriser.
SF forlader forhandlingerne om en ny regering
Den sociale balance var ikke god nok – og der var for lidt på klima og natur. Det blev for blåt, og derfor går SF fra forhandlingerne.
EGP-kongres i København: SF er vært for første gang
Snart sætter over 1000 grønne aktivister og politikere kursen mod København, når Europas Grønne Parti (EGP) mødes i starten af december.