Forsker: Forbeholdet sætter Danmark uden for døren

Forbeholdet afskærer Danmark fra at præge forsvarspolitikken i EU. Afskaffer vi forbeholdet, vil vi få større indflydelse – og endda mere selvbestemmelse, mener forsker.  

Hvad er bedst for Danmark? Hvad giver os mest sikkerhed? Frygter du også en EU-hær? Eller mener du, det er bedst for Danmark at være en del af forsvarsfællesskabet?  

Spørgsmålene er mange. Men hvad betyder det egentlig for os, at vi står uden for forsvarssamarbejdet i EU? Christine Nissen forsker i udenrigspolitik på DIIS og har været med til at undersøge det europæiske forsvarssamarbejde og forsvarsforbeholdets betydning for Danmark. Og hun mener, at det har flere forskellige konsekvenser:  

For det første deltager Danmark ikke i EU’s militære operationer, f.eks. pirateribekæmpelse ud fra Afrikas horn eller stabilisering i Mali. De militære operationer har været fokus siden EU fik en forsvarspolitik i starten af 00´erne”, siger Christine Nissen.  

Det er dog ikke kun konkrete missioner, Danmark er afskåret fra at deltage i, påpeger Christine Nissen:  

Inden for de senere år er der kommet nye tiltag til, som vi heller ikke kan deltage i. Fx det permanent strukturerede forsvarssamarbejde (PESCO) fra 2017, der handler om et tættere europæisk samarbejde om forsvarspolitikken. Det kan være øget samarbejde om cybersikkerhed eller om at afhjælpe kapacitetsmangler i forhold til militært isenkram”, siger hun.  

Forsvarsforbeholdet har kun fået endnu større konsekvenser for Danmark de seneste år og den udvikling ser ud til at fortsætte. De øvrige EU-lande fortsætter nemlig med at styrke sit samarbejde – uden om Danmark. Christine Nissen fremhæver desuden, at Danmark i dag har dårlige muligheder for at gøre sin holdning gældende i den europæiske forsvarspolitik: 

Overordnet set er Danmark udelukket fra forhandlinger og diskussioner, hvor den militære del af EU´s forsvarspolitik besluttes. Vi er ikke med til at tage beslutninger eller har ikke mulighed for at præge de politiske prioriteter i EU på forsvarsområdet”, siger hun.  

Men hvad så, hvis vi afskaffer forbeholdet – mister vi så evnen til selv at bestemme over vores forsvarspolitik? Nej, mener Christine Nissen. På en måde ville vi faktisk få mere selvbestemmelse, mener hun. 

Forklaringen er, at vi med vores forbehold i dag har sagt nej til at have vetoret i EU’s forsvarspolitik. Afskaffer vi forbeholdet, får vi vetoretten igen. Og i øvrigt vil alle missioner stadig være frivillige, forklarer Christine Nissen:  

Uden forbeholdet vil vi stadig have fuld selvbestemmelse. Man kan faktisk sige, at vi uden forbeholdet vil få mere selvbestemmelse, fordi vi i princippet vil kunne blokere de forslag fra de andre lande, der går imod Danmarks interesser“, siger hun.  

DET DANSKE FORSVARSFORBEHOLD
i PRAKSIS

  • Forbeholdet betyder, at Danmark ikke deltager i EU-samarbejdet på forsvarsområdet
  • Danmark deltager derfor ikke i EU’s militære operationer eller i EU’s forsvarsagentur
  • Danmark står – sammen med Malta – som det eneste land uden for det såkaldte permanente strukturerede samarbejde (PESCO)
  • Danmark kan til enhver tid ophæve sit forsvarsforbehold

Kilde: Folketingets Internationale Sekretariat

Nu kommer alle til at bidrage til den grønne omstilling
SF har kæmpet hårdt for at aftalen hjælper os med at nå klimamålene i 2025 og 2030. ”Aftalen bringer os tættere på at nå vores klimamål, ...
Aftale – Nyt kontanthjælpssystem hjælper 40.000 fattige børn
Kontanthjælpsloftet rives ned, der tilføres en halv milliard kroner til ydelsessystemet og knap 10.000 børn løftes ud af fattigdom.
SF præsenterer iværksætter-udspil
I et udspil med 10 forslag vil SF forbedre forholdene for iværksættere
Nu kommer penge til fødselsområdet ud at virke
Endelig kommer pengene fra finansloven ud at virke på fødselsområdet. Et SF-krav, der kom igennem ved seneste finanslov ovenpå et udspil fra...
1. maj – SF vil gøre op med ”falske” selvstændige
Såkaldte "falske" selvstændige skal sikres lønmodtagerrettigheder. Det skal ske med ny arbejdstagerlov.
SF vil forlænge levetid på elektronik og hvidevarer i klimaets navn
Forbrugernes rettigheder skal styrkes i kampen for klimaet og en cirkulær økonomi
SF foreslår ovenpå prisstigninger milliard-hjælpepakke til borgere
SF vil ovenpå stigende priser kompensere studerende, børnefamilier med lav indkomst og pensionister der modtager ældrecheck
Grønt løfte: Nu har vi 15 naturnationalparker
Tilbage i 2018 spillede SF sammen med S ud om 15 naturnationalparker. Nu er der navn på de steder, hvor naturen sættes fri.
Ebba Strange prisen 2022 går til Ligelønsbevægelsen #SlutMed1969
SF’s ligestillingspris, Ebba Strange-prisen, går i 2022 til ligelønsbevægelsen #slutmed1969. Ligelønsbevægelsen #slutmed1969 blev etableret ...
SF vil mere end fordoble den grønne strøm
Mange flere havvindmøller, flere solceller og markant bedre muligheder for at eksportere grøn strøm til resten af Europa.