Forsker: Forbeholdet sætter Danmark uden for døren

Forbeholdet afskærer Danmark fra at præge forsvarspolitikken i EU. Afskaffer vi forbeholdet, vil vi få større indflydelse – og endda mere selvbestemmelse, mener forsker.  

Hvad er bedst for Danmark? Hvad giver os mest sikkerhed? Frygter du også en EU-hær? Eller mener du, det er bedst for Danmark at være en del af forsvarsfællesskabet?  

Spørgsmålene er mange. Men hvad betyder det egentlig for os, at vi står uden for forsvarssamarbejdet i EU? Christine Nissen forsker i udenrigspolitik på DIIS og har været med til at undersøge det europæiske forsvarssamarbejde og forsvarsforbeholdets betydning for Danmark. Og hun mener, at det har flere forskellige konsekvenser:  

For det første deltager Danmark ikke i EU’s militære operationer, f.eks. pirateribekæmpelse ud fra Afrikas horn eller stabilisering i Mali. De militære operationer har været fokus siden EU fik en forsvarspolitik i starten af 00´erne”, siger Christine Nissen.  

Det er dog ikke kun konkrete missioner, Danmark er afskåret fra at deltage i, påpeger Christine Nissen:  

Inden for de senere år er der kommet nye tiltag til, som vi heller ikke kan deltage i. Fx det permanent strukturerede forsvarssamarbejde (PESCO) fra 2017, der handler om et tættere europæisk samarbejde om forsvarspolitikken. Det kan være øget samarbejde om cybersikkerhed eller om at afhjælpe kapacitetsmangler i forhold til militært isenkram”, siger hun.  

Forsvarsforbeholdet har kun fået endnu større konsekvenser for Danmark de seneste år og den udvikling ser ud til at fortsætte. De øvrige EU-lande fortsætter nemlig med at styrke sit samarbejde – uden om Danmark. Christine Nissen fremhæver desuden, at Danmark i dag har dårlige muligheder for at gøre sin holdning gældende i den europæiske forsvarspolitik: 

Overordnet set er Danmark udelukket fra forhandlinger og diskussioner, hvor den militære del af EU´s forsvarspolitik besluttes. Vi er ikke med til at tage beslutninger eller har ikke mulighed for at præge de politiske prioriteter i EU på forsvarsområdet”, siger hun.  

Men hvad så, hvis vi afskaffer forbeholdet – mister vi så evnen til selv at bestemme over vores forsvarspolitik? Nej, mener Christine Nissen. På en måde ville vi faktisk få mere selvbestemmelse, mener hun. 

Forklaringen er, at vi med vores forbehold i dag har sagt nej til at have vetoret i EU’s forsvarspolitik. Afskaffer vi forbeholdet, får vi vetoretten igen. Og i øvrigt vil alle missioner stadig være frivillige, forklarer Christine Nissen:  

Uden forbeholdet vil vi stadig have fuld selvbestemmelse. Man kan faktisk sige, at vi uden forbeholdet vil få mere selvbestemmelse, fordi vi i princippet vil kunne blokere de forslag fra de andre lande, der går imod Danmarks interesser“, siger hun.  

DET DANSKE FORSVARSFORBEHOLD
i PRAKSIS

  • Forbeholdet betyder, at Danmark ikke deltager i EU-samarbejdet på forsvarsområdet
  • Danmark deltager derfor ikke i EU’s militære operationer eller i EU’s forsvarsagentur
  • Danmark står – sammen med Malta – som det eneste land uden for det såkaldte permanente strukturerede samarbejde (PESCO)
  • Danmark kan til enhver tid ophæve sit forsvarsforbehold

Kilde: Folketingets Internationale Sekretariat

SF vil stoppe hvidvaskning af skatteborgernes penge
Det skal være slut med at kunne hvidvaske penge. Det skal være slut med at malke vores samfund for milliarder – milliarder, der kunne gå til...
SF vil tage vigtigt opgør med dårlig dyrevelfærd i EU
Det er på tide, at vi tager dyrevelfærd seriøst i EU.
SF vil tage naturen tilbage: Sommerfuglene, bierne og pattedyrene har også ret til at være her
Hvis vi ikke gør noget nu, vil der reelt ikke være noget, vi kan kalde vild natur om en generation eller to. Derfor skal vi ikke bare stoppe...
Europa skal stå endnu tættere sammen i usikre tider
Europa er ikke længere det sikre sted, vi kendte. Ruslands verserende invasion af Ukraine har vist os vigtigheden af, at Europa står endnu t...
Farlig kemi truer vores evne til at få børn
Danmark er ejer af en ulykkelig statistik. Cirka hvert ottende barn fødes i dag via fertilitetsbehandling. Men det er ikke kun i Danmark, at...
Grøn alliance i fælles opråb mod regeringen: Vi skal op på 10% strengt beskyttet natur på land i Danmark
Naturen står i en alvorlig krise. Dyre- og plantearter forsvinder, fordi deres levesteder er inddraget til især land- og skovbrug. Over 1.90...
SF kritiserer ny handicapaftale:  “Tager ikke engang hul på de voldsomme problemer”
Regeringen har indgået en ny rammeaftale for handicapområdet. En aftale som SF ikke er en del af. SF’s handicapordfører Charlotte Broman Møl...
1.maj-udspil: Arne-pensionen skal forbedres og udvides
SF og Enhedslisten foreslår, at der afsættes 1 mia. kroner til at forbedre retten til tidlig pension, Arne-pensionen.  
SF smidt ud af handicapforhandlinger
SF nægter at acceptere store nedskæringer og øget brug af tvang. Derfor er partiet ude af handicapforhandlinger.
SF vil bekæmpe fattigdom med lov
Fattigdomslov skal halvere fattigdommen og sikre færre børn vokser op i fattigdom. 31 organisationer bakker op.