Forsker: Forbeholdet sætter Danmark uden for døren

Forbeholdet afskærer Danmark fra at præge forsvarspolitikken i EU. Afskaffer vi forbeholdet, vil vi få større indflydelse – og endda mere selvbestemmelse, mener forsker.  

Hvad er bedst for Danmark? Hvad giver os mest sikkerhed? Frygter du også en EU-hær? Eller mener du, det er bedst for Danmark at være en del af forsvarsfællesskabet?  

Spørgsmålene er mange. Men hvad betyder det egentlig for os, at vi står uden for forsvarssamarbejdet i EU? Christine Nissen forsker i udenrigspolitik på DIIS og har været med til at undersøge det europæiske forsvarssamarbejde og forsvarsforbeholdets betydning for Danmark. Og hun mener, at det har flere forskellige konsekvenser:  

For det første deltager Danmark ikke i EU’s militære operationer, f.eks. pirateribekæmpelse ud fra Afrikas horn eller stabilisering i Mali. De militære operationer har været fokus siden EU fik en forsvarspolitik i starten af 00´erne”, siger Christine Nissen.  

Det er dog ikke kun konkrete missioner, Danmark er afskåret fra at deltage i, påpeger Christine Nissen:  

Inden for de senere år er der kommet nye tiltag til, som vi heller ikke kan deltage i. Fx det permanent strukturerede forsvarssamarbejde (PESCO) fra 2017, der handler om et tættere europæisk samarbejde om forsvarspolitikken. Det kan være øget samarbejde om cybersikkerhed eller om at afhjælpe kapacitetsmangler i forhold til militært isenkram”, siger hun.  

Forsvarsforbeholdet har kun fået endnu større konsekvenser for Danmark de seneste år og den udvikling ser ud til at fortsætte. De øvrige EU-lande fortsætter nemlig med at styrke sit samarbejde – uden om Danmark. Christine Nissen fremhæver desuden, at Danmark i dag har dårlige muligheder for at gøre sin holdning gældende i den europæiske forsvarspolitik: 

Overordnet set er Danmark udelukket fra forhandlinger og diskussioner, hvor den militære del af EU´s forsvarspolitik besluttes. Vi er ikke med til at tage beslutninger eller har ikke mulighed for at præge de politiske prioriteter i EU på forsvarsområdet”, siger hun.  

Men hvad så, hvis vi afskaffer forbeholdet – mister vi så evnen til selv at bestemme over vores forsvarspolitik? Nej, mener Christine Nissen. På en måde ville vi faktisk få mere selvbestemmelse, mener hun. 

Forklaringen er, at vi med vores forbehold i dag har sagt nej til at have vetoret i EU’s forsvarspolitik. Afskaffer vi forbeholdet, får vi vetoretten igen. Og i øvrigt vil alle missioner stadig være frivillige, forklarer Christine Nissen:  

Uden forbeholdet vil vi stadig have fuld selvbestemmelse. Man kan faktisk sige, at vi uden forbeholdet vil få mere selvbestemmelse, fordi vi i princippet vil kunne blokere de forslag fra de andre lande, der går imod Danmarks interesser“, siger hun.  

DET DANSKE FORSVARSFORBEHOLD
i PRAKSIS

  • Forbeholdet betyder, at Danmark ikke deltager i EU-samarbejdet på forsvarsområdet
  • Danmark deltager derfor ikke i EU’s militære operationer eller i EU’s forsvarsagentur
  • Danmark står – sammen med Malta – som det eneste land uden for det såkaldte permanente strukturerede samarbejde (PESCO)
  • Danmark kan til enhver tid ophæve sit forsvarsforbehold

Kilde: Folketingets Internationale Sekretariat

Vi tager på tour de velfærd
SF vælger velfærd frem for skattelettelser. Derfor tager folketingsgruppen rundt i landet på Tour De Velfærd.
Kira Marie Peter-Hansen bliver spidskandidat for SF til EP-valget
Kira Marie Peter-Hansen skal bære den grønne danske stemme videre fra Margrete Auken som SF’s spidskandidat. 
SF: Banderne skal jagtes med øget efterforskningstryk
Eksplosioner i beboelseskvarterer og skuddrab og flere sårede på Christiania viser, at bandeproblemerne fortsat er voldsomme og kræver nyt f
Tag ikke pengene fra de nedslidte
Så kom SVM-regeringen med deres forslag til en finanslov. SF er ikke enige i hvor pengene skal hentes.
SF stiller med en stærk grøn opstilling til klimafolkemødet i Middelfart
I næste uge bliver dette års klimafolkemøde skudt i gang, og SF stiller med en stærk grøn opstilling.
SF vil sikre flere billige studieboliger
Hvert år ved studiestart står hundredvis af desperate studerende uden et sted at bo. Det kalder på politisk handling.
SF kræver et totalforsvar mod forurening af drikkevandet
Vores drikkevand er truet. Derfor vil SF have regeringen til at stoppe skadelige sprøjtegifte i indvindingsområderne.
SF i opråb til regeringen: Vil se akut klimahandling
Kæmpehagl, tørke, ekstremt regnvejr og oversvømmelser. Klimakrisen ikke er en fjern fremtid.
SF vil have mobilerne ud af folkeskolen og investere i fysiske lærebøger
SF kommer med en række forslag i et nyt udspil om skærme i børn og unges hverdag i folkeskolen
SF kritiserer regeringen: Akutplan for beskyttelse af drikkevand udebliver
Det er dybt kritisabelt, at der nu er gået flere måneder, siden regeringen lovede, der ville komme en akutplan for beskyttelse af drikkevand