Forsker: Forbeholdet sætter Danmark uden for døren

Forbeholdet afskærer Danmark fra at præge forsvarspolitikken i EU. Afskaffer vi forbeholdet, vil vi få større indflydelse – og endda mere selvbestemmelse, mener forsker.  

Hvad er bedst for Danmark? Hvad giver os mest sikkerhed? Frygter du også en EU-hær? Eller mener du, det er bedst for Danmark at være en del af forsvarsfællesskabet?  

Spørgsmålene er mange. Men hvad betyder det egentlig for os, at vi står uden for forsvarssamarbejdet i EU? Christine Nissen forsker i udenrigspolitik på DIIS og har været med til at undersøge det europæiske forsvarssamarbejde og forsvarsforbeholdets betydning for Danmark. Og hun mener, at det har flere forskellige konsekvenser:  

For det første deltager Danmark ikke i EU’s militære operationer, f.eks. pirateribekæmpelse ud fra Afrikas horn eller stabilisering i Mali. De militære operationer har været fokus siden EU fik en forsvarspolitik i starten af 00´erne”, siger Christine Nissen.  

Det er dog ikke kun konkrete missioner, Danmark er afskåret fra at deltage i, påpeger Christine Nissen:  

Inden for de senere år er der kommet nye tiltag til, som vi heller ikke kan deltage i. Fx det permanent strukturerede forsvarssamarbejde (PESCO) fra 2017, der handler om et tættere europæisk samarbejde om forsvarspolitikken. Det kan være øget samarbejde om cybersikkerhed eller om at afhjælpe kapacitetsmangler i forhold til militært isenkram”, siger hun.  

Forsvarsforbeholdet har kun fået endnu større konsekvenser for Danmark de seneste år og den udvikling ser ud til at fortsætte. De øvrige EU-lande fortsætter nemlig med at styrke sit samarbejde – uden om Danmark. Christine Nissen fremhæver desuden, at Danmark i dag har dårlige muligheder for at gøre sin holdning gældende i den europæiske forsvarspolitik: 

Overordnet set er Danmark udelukket fra forhandlinger og diskussioner, hvor den militære del af EU´s forsvarspolitik besluttes. Vi er ikke med til at tage beslutninger eller har ikke mulighed for at præge de politiske prioriteter i EU på forsvarsområdet”, siger hun.  

Men hvad så, hvis vi afskaffer forbeholdet – mister vi så evnen til selv at bestemme over vores forsvarspolitik? Nej, mener Christine Nissen. På en måde ville vi faktisk få mere selvbestemmelse, mener hun. 

Forklaringen er, at vi med vores forbehold i dag har sagt nej til at have vetoret i EU’s forsvarspolitik. Afskaffer vi forbeholdet, får vi vetoretten igen. Og i øvrigt vil alle missioner stadig være frivillige, forklarer Christine Nissen:  

Uden forbeholdet vil vi stadig have fuld selvbestemmelse. Man kan faktisk sige, at vi uden forbeholdet vil få mere selvbestemmelse, fordi vi i princippet vil kunne blokere de forslag fra de andre lande, der går imod Danmarks interesser“, siger hun.  

DET DANSKE FORSVARSFORBEHOLD
i PRAKSIS

  • Forbeholdet betyder, at Danmark ikke deltager i EU-samarbejdet på forsvarsområdet
  • Danmark deltager derfor ikke i EU’s militære operationer eller i EU’s forsvarsagentur
  • Danmark står – sammen med Malta – som det eneste land uden for det såkaldte permanente strukturerede samarbejde (PESCO)
  • Danmark kan til enhver tid ophæve sit forsvarsforbehold

Kilde: Folketingets Internationale Sekretariat

Pia Olsen Dyhr: Det er tid til at levere på klimamålene – ikke nye fribilletter til landbruget
SF's formand frygter, at regeringen vil slække på ambitionerne for en CO2-afgift og lytte til landbrugslobbyen.
SF foreslår i nyt udspil en praksisnær kandidat på velfærdsområdet
SF kritiserer regeringen for at overse professionshøjskoler – foreslår i nyt udspil en praksisnær kandidat på velfærdsområdet
Generationstyveri at fjerne et SU-år
Med den ene hånd giver SVM-regeringen direktøren en skattelettelse på tusindvis af kroner, mens man fjerner et SU-år.
SF er ude af forhandlinger om skattelettelser efter krav om velfærd
SF er ude af forhandlinger om skattelettelser efter krav om, at velfærd skal fylde mere og skattelettelserne markant mindre frem mod 2030.
Stop med at dispensere for ulovlig EU-sprøjtegift
Miljøstyrelsen dispenserer nu på fjerde år for brug af sprøjtegiften diquat, selvom EU-lovgivningen har forbudt stoffet. Det skal stoppes.
Fem partier: 2025-klimaudspil fra regeringen er for lidt og for useriøst
SF, EL, K, RV og ALT vil ikke skrive under på regeringens seneste udspil til at nå 2025-klimamålet. Partierne mener kort og godt, at CO2-red...
Finanslov 24: SF har sikret penge til velfærd, klima og havmiljø
Velfærd til børn, unge og ældre, akutlægebiler og en akutplan til havmiljøet.
Dumper regeringens skattelettelser: SF vil sætte velfærden først
Regeringen vender det døve øre til og prioriterer skæve skattelettelser over fælles velfærd.
SF præsenterer ambitiøs havplan sammen med Ø, R og Å
Vores havbund minder mest af alt om en gold ørken blottet for liv. Derfor ønsker partierne en akutplan for havet.
SF ønsker at investere mere i børn, ældre og klima
Den politisk sæson er i gang, og SF spiller atter ud med eget finanslovsudspil, der er den retning, partiet helst ser, Danmark skal gå i.