Her er de fem største myter om forsvarsforbeholdet

Myte #1: Vi har NATO – og det er nok   

Vi behøver heldigvis ikke at vælge mellem EU og NATO.  

Vi er fuldt engagerede i NATO-samarbejdet, og det er NATO, der er garanten for vores sikkerhed. Men med den nye sikkerhedssituation i Europa skal vi lave et europæisk supplement. Vi skal i højere grad tage ansvar for egen sikkerhed – særligt i vores nærområder. I EU har man også et større fokus på flygtningestrømme, migranter, klima og minerydning end NATO.  

Alt i alt er det i Danmarks interesse at sidde med ved begge borde – både hos NATO og i EU. For fremtidens europæiske sikkerhed vil blive varetaget af både NATO og EU i et tæt samarbejde. 

Myte #2: Danmark bliver nu tvunget ind i en EU-hær 

Nej.  

Landene beslutter selv fra gang til gang, om de vil bidrage til en EU-mission, og sådan skal det også være fremover. De militære styrker, der deltager i EU-missioner, består af medlemslandenes egne militære enheder, og der er aldrig tvang involveret. Vi bliver altså ikke tvunget ind i nogen hær, men vil altid selv kunne bestemme, om vi vil være med eller ej. 

Og Danmarks position er klar: Vi ønsker ikke, at der skal være en angrebshær i EU. Hvis vi sender soldater på en fælles EU-mission, skal de altid arbejde ud fra et fredsskabende perspektiv!  

Myte #3: Men noget suverænitet mister vi da? 

Nej.  

EU’s militære samarbejde er frivilligt. Så vi kan selv vælge, hvilke aktiviteter vi vil deltage i. Faktisk har EU-medlemslandene inden for forsvarssamarbejdet vetoret over for beslutninger på området. Undtagen os. For med forsvarsforbeholdet har vi fraskrevet os vores egen vetoret på forsvarsområdet. Så hvis vi vil have vores vetoret igen, skal vi afskaffe forbeholdet. At afskaffe forbeholdet vil altså give os mere selvbestemmelse!  

Myte #4: Udnytter I ikke bare krigen i Ukraine til at presse mere forsvarssamarbejde ned i halsen på os? 

SF har siden 2005 ment, at forbeholdet burde afskaffes ved en folkeafstemning. Vi står i dag med en ny og totalt uforudsigelig sikkerhedssituation pga. Putins Rusland, som vi ikke kan vende ryggen til. USA er stadig mindre engageret og interesseret i Europa. Derfor skal vi fremover arbejde tættere sammen om europæisk sikkerhed – og det samarbejde skal Danmark være med i. 

Krigen i Ukraine og Ruslands aggressive og uacceptable adfærd har for SF gjort det tydeligt, at vi skal være med – hurtigst muligt.  

Myte #5: Lige nu udvikler EU’s forsvarssamarbejde sig meget hurtigt, så er det ikke bedre at se tiden lidt an? 

Nej. Den hastige udvikling betyder, at vinduet for indflydelse lige nu er åbent. Det er nu vi skal sidde med ved bordet og præge samarbejdets udvikling. EU har brug for Danmarks stemme – og vi skal lade EU høre den.  

SF vil stoppe hvidvaskning af skatteborgernes penge
Det skal være slut med at kunne hvidvaske penge. Det skal være slut med at malke vores samfund for milliarder – milliarder, der kunne gå til...
SF vil tage vigtigt opgør med dårlig dyrevelfærd i EU
Det er på tide, at vi tager dyrevelfærd seriøst i EU.
SF vil tage naturen tilbage: Sommerfuglene, bierne og pattedyrene har også ret til at være her
Hvis vi ikke gør noget nu, vil der reelt ikke være noget, vi kan kalde vild natur om en generation eller to. Derfor skal vi ikke bare stoppe...
Europa skal stå endnu tættere sammen i usikre tider
Europa er ikke længere det sikre sted, vi kendte. Ruslands verserende invasion af Ukraine har vist os vigtigheden af, at Europa står endnu t...
Farlig kemi truer vores evne til at få børn
Danmark er ejer af en ulykkelig statistik. Cirka hvert ottende barn fødes i dag via fertilitetsbehandling. Men det er ikke kun i Danmark, at...
Grøn alliance i fælles opråb mod regeringen: Vi skal op på 10% strengt beskyttet natur på land i Danmark
Naturen står i en alvorlig krise. Dyre- og plantearter forsvinder, fordi deres levesteder er inddraget til især land- og skovbrug. Over 1.90...
SF kritiserer ny handicapaftale:  “Tager ikke engang hul på de voldsomme problemer”
Regeringen har indgået en ny rammeaftale for handicapområdet. En aftale som SF ikke er en del af. SF’s handicapordfører Charlotte Broman Møl...
1.maj-udspil: Arne-pensionen skal forbedres og udvides
SF og Enhedslisten foreslår, at der afsættes 1 mia. kroner til at forbedre retten til tidlig pension, Arne-pensionen.  
SF smidt ud af handicapforhandlinger
SF nægter at acceptere store nedskæringer og øget brug af tvang. Derfor er partiet ude af handicapforhandlinger.
SF vil bekæmpe fattigdom med lov
Fattigdomslov skal halvere fattigdommen og sikre færre børn vokser op i fattigdom. 31 organisationer bakker op.