Her er de fem største myter om forsvarsforbeholdet

Myte #1: Vi har NATO – og det er nok   

Vi behøver heldigvis ikke at vælge mellem EU og NATO.  

Vi er fuldt engagerede i NATO-samarbejdet, og det er NATO, der er garanten for vores sikkerhed. Men med den nye sikkerhedssituation i Europa skal vi lave et europæisk supplement. Vi skal i højere grad tage ansvar for egen sikkerhed – særligt i vores nærområder. I EU har man også et større fokus på flygtningestrømme, migranter, klima og minerydning end NATO.  

Alt i alt er det i Danmarks interesse at sidde med ved begge borde – både hos NATO og i EU. For fremtidens europæiske sikkerhed vil blive varetaget af både NATO og EU i et tæt samarbejde. 

Myte #2: Danmark bliver nu tvunget ind i en EU-hær 

Nej.  

Landene beslutter selv fra gang til gang, om de vil bidrage til en EU-mission, og sådan skal det også være fremover. De militære styrker, der deltager i EU-missioner, består af medlemslandenes egne militære enheder, og der er aldrig tvang involveret. Vi bliver altså ikke tvunget ind i nogen hær, men vil altid selv kunne bestemme, om vi vil være med eller ej. 

Og Danmarks position er klar: Vi ønsker ikke, at der skal være en angrebshær i EU. Hvis vi sender soldater på en fælles EU-mission, skal de altid arbejde ud fra et fredsskabende perspektiv!  

Myte #3: Men noget suverænitet mister vi da? 

Nej.  

EU’s militære samarbejde er frivilligt. Så vi kan selv vælge, hvilke aktiviteter vi vil deltage i. Faktisk har EU-medlemslandene inden for forsvarssamarbejdet vetoret over for beslutninger på området. Undtagen os. For med forsvarsforbeholdet har vi fraskrevet os vores egen vetoret på forsvarsområdet. Så hvis vi vil have vores vetoret igen, skal vi afskaffe forbeholdet. At afskaffe forbeholdet vil altså give os mere selvbestemmelse!  

Myte #4: Udnytter I ikke bare krigen i Ukraine til at presse mere forsvarssamarbejde ned i halsen på os? 

SF har siden 2005 ment, at forbeholdet burde afskaffes ved en folkeafstemning. Vi står i dag med en ny og totalt uforudsigelig sikkerhedssituation pga. Putins Rusland, som vi ikke kan vende ryggen til. USA er stadig mindre engageret og interesseret i Europa. Derfor skal vi fremover arbejde tættere sammen om europæisk sikkerhed – og det samarbejde skal Danmark være med i. 

Krigen i Ukraine og Ruslands aggressive og uacceptable adfærd har for SF gjort det tydeligt, at vi skal være med – hurtigst muligt.  

Myte #5: Lige nu udvikler EU’s forsvarssamarbejde sig meget hurtigt, så er det ikke bedre at se tiden lidt an? 

Nej. Den hastige udvikling betyder, at vinduet for indflydelse lige nu er åbent. Det er nu vi skal sidde med ved bordet og præge samarbejdets udvikling. EU har brug for Danmarks stemme – og vi skal lade EU høre den.  

IPCC-rapporten kalder på øjeblikkelig klimahandling
I går landede FN's seneste klimarapport. Den kræver akut handling og ambitiøs klimapolitik ifølge SF.
SF lancerer 8-marts-udspil
118.000 kvinder udsættes hvert år for partnervold. SF vil indføre otte initiativer for at komme volden til livs.
Hurtigere hjælp til unge, der mistrives, er altafgørende
Ny forsøgsordning viser, at mistrivsel blandt unge kan forebygges, hvis bare de får hjælp tidligt nok. Tiltaget bør udbredes i hele landet.
Regeringen løber fra aftale om drikkevandsbeskyttelse
Danmarks drikkevand er under pres fra landbrugets sprøjtegifte. Derfor er der brug for et sprøjteforbud!
Regeringen svigter trængte daginstitutioner – ministre indkaldes i samråd 
SF indkalder ministre i samråd ovenpå ringe normering i daginstitutionerne. Partiet beskylder samtidig regeringen for svigt.
Uacceptabelt at bruge afskaffelse af St. Bededag som adgangsbillet til forsvarsforlig
Regeringens ultimatum om Store Bededag er skudt helt ved siden af. Det siger SF i dag sammen med de andre oppositionspartier.
Nytårstale manglede klima, ligeløn og fokus på børn og unges trivsel
Pia Olsen Dyhr roser Statsministerens fokus på værdighed – og selvfølgelig på Ukraine. Men noget mangler.
SF: Regeringsgrundlaget mangler grønne visioner og sociale balancer
SF’s formand Pia Olsen Dyhr mener ikke, at den nye SVM-regering kommer med visionære eller balancerede bud på tidens store kriser.
SF forlader forhandlingerne om en ny regering
Den sociale balance var ikke god nok – og der var for lidt på klima og natur. Det blev for blåt, og derfor går SF fra forhandlingerne.
EGP-kongres i København: SF er vært for første gang
Snart sætter over 1000 grønne aktivister og politikere kursen mod København, når Europas Grønne Parti (EGP) mødes i starten af december.