Her er de fem største myter om forsvarsforbeholdet

Myte #1: Vi har NATO – og det er nok   

Vi behøver heldigvis ikke at vælge mellem EU og NATO.  

Vi er fuldt engagerede i NATO-samarbejdet, og det er NATO, der er garanten for vores sikkerhed. Men med den nye sikkerhedssituation i Europa skal vi lave et europæisk supplement. Vi skal i højere grad tage ansvar for egen sikkerhed – særligt i vores nærområder. I EU har man også et større fokus på flygtningestrømme, migranter, klima og minerydning end NATO.  

Alt i alt er det i Danmarks interesse at sidde med ved begge borde – både hos NATO og i EU. For fremtidens europæiske sikkerhed vil blive varetaget af både NATO og EU i et tæt samarbejde. 

Myte #2: Danmark bliver nu tvunget ind i en EU-hær 

Nej.  

Landene beslutter selv fra gang til gang, om de vil bidrage til en EU-mission, og sådan skal det også være fremover. De militære styrker, der deltager i EU-missioner, består af medlemslandenes egne militære enheder, og der er aldrig tvang involveret. Vi bliver altså ikke tvunget ind i nogen hær, men vil altid selv kunne bestemme, om vi vil være med eller ej. 

Og Danmarks position er klar: Vi ønsker ikke, at der skal være en angrebshær i EU. Hvis vi sender soldater på en fælles EU-mission, skal de altid arbejde ud fra et fredsskabende perspektiv!  

Myte #3: Men noget suverænitet mister vi da? 

Nej.  

EU’s militære samarbejde er frivilligt. Så vi kan selv vælge, hvilke aktiviteter vi vil deltage i. Faktisk har EU-medlemslandene inden for forsvarssamarbejdet vetoret over for beslutninger på området. Undtagen os. For med forsvarsforbeholdet har vi fraskrevet os vores egen vetoret på forsvarsområdet. Så hvis vi vil have vores vetoret igen, skal vi afskaffe forbeholdet. At afskaffe forbeholdet vil altså give os mere selvbestemmelse!  

Myte #4: Udnytter I ikke bare krigen i Ukraine til at presse mere forsvarssamarbejde ned i halsen på os? 

SF har siden 2005 ment, at forbeholdet burde afskaffes ved en folkeafstemning. Vi står i dag med en ny og totalt uforudsigelig sikkerhedssituation pga. Putins Rusland, som vi ikke kan vende ryggen til. USA er stadig mindre engageret og interesseret i Europa. Derfor skal vi fremover arbejde tættere sammen om europæisk sikkerhed – og det samarbejde skal Danmark være med i. 

Krigen i Ukraine og Ruslands aggressive og uacceptable adfærd har for SF gjort det tydeligt, at vi skal være med – hurtigst muligt.  

Myte #5: Lige nu udvikler EU’s forsvarssamarbejde sig meget hurtigt, så er det ikke bedre at se tiden lidt an? 

Nej. Den hastige udvikling betyder, at vinduet for indflydelse lige nu er åbent. Det er nu vi skal sidde med ved bordet og præge samarbejdets udvikling. EU har brug for Danmarks stemme – og vi skal lade EU høre den.  

Vi tager på tour de velfærd
SF vælger velfærd frem for skattelettelser. Derfor tager folketingsgruppen rundt i landet på Tour De Velfærd.
Kira Marie Peter-Hansen bliver spidskandidat for SF til EP-valget
Kira Marie Peter-Hansen skal bære den grønne danske stemme videre fra Margrete Auken som SF’s spidskandidat. 
SF: Banderne skal jagtes med øget efterforskningstryk
Eksplosioner i beboelseskvarterer og skuddrab og flere sårede på Christiania viser, at bandeproblemerne fortsat er voldsomme og kræver nyt f
Tag ikke pengene fra de nedslidte
Så kom SVM-regeringen med deres forslag til en finanslov. SF er ikke enige i hvor pengene skal hentes.
SF stiller med en stærk grøn opstilling til klimafolkemødet i Middelfart
I næste uge bliver dette års klimafolkemøde skudt i gang, og SF stiller med en stærk grøn opstilling.
SF vil sikre flere billige studieboliger
Hvert år ved studiestart står hundredvis af desperate studerende uden et sted at bo. Det kalder på politisk handling.
SF kræver et totalforsvar mod forurening af drikkevandet
Vores drikkevand er truet. Derfor vil SF have regeringen til at stoppe skadelige sprøjtegifte i indvindingsområderne.
SF i opråb til regeringen: Vil se akut klimahandling
Kæmpehagl, tørke, ekstremt regnvejr og oversvømmelser. Klimakrisen ikke er en fjern fremtid.
SF vil have mobilerne ud af folkeskolen og investere i fysiske lærebøger
SF kommer med en række forslag i et nyt udspil om skærme i børn og unges hverdag i folkeskolen
SF kritiserer regeringen: Akutplan for beskyttelse af drikkevand udebliver
Det er dybt kritisabelt, at der nu er gået flere måneder, siden regeringen lovede, der ville komme en akutplan for beskyttelse af drikkevand