Her er de fem største myter om forsvarsforbeholdet

Myte #1: Vi har NATO – og det er nok   

Vi behøver heldigvis ikke at vælge mellem EU og NATO.  

Vi er fuldt engagerede i NATO-samarbejdet, og det er NATO, der er garanten for vores sikkerhed. Men med den nye sikkerhedssituation i Europa skal vi lave et europæisk supplement. Vi skal i højere grad tage ansvar for egen sikkerhed – særligt i vores nærområder. I EU har man også et større fokus på flygtningestrømme, migranter, klima og minerydning end NATO.  

Alt i alt er det i Danmarks interesse at sidde med ved begge borde – både hos NATO og i EU. For fremtidens europæiske sikkerhed vil blive varetaget af både NATO og EU i et tæt samarbejde. 

Myte #2: Danmark bliver nu tvunget ind i en EU-hær 

Nej.  

Landene beslutter selv fra gang til gang, om de vil bidrage til en EU-mission, og sådan skal det også være fremover. De militære styrker, der deltager i EU-missioner, består af medlemslandenes egne militære enheder, og der er aldrig tvang involveret. Vi bliver altså ikke tvunget ind i nogen hær, men vil altid selv kunne bestemme, om vi vil være med eller ej. 

Og Danmarks position er klar: Vi ønsker ikke, at der skal være en angrebshær i EU. Hvis vi sender soldater på en fælles EU-mission, skal de altid arbejde ud fra et fredsskabende perspektiv!  

Myte #3: Men noget suverænitet mister vi da? 

Nej.  

EU’s militære samarbejde er frivilligt. Så vi kan selv vælge, hvilke aktiviteter vi vil deltage i. Faktisk har EU-medlemslandene inden for forsvarssamarbejdet vetoret over for beslutninger på området. Undtagen os. For med forsvarsforbeholdet har vi fraskrevet os vores egen vetoret på forsvarsområdet. Så hvis vi vil have vores vetoret igen, skal vi afskaffe forbeholdet. At afskaffe forbeholdet vil altså give os mere selvbestemmelse!  

Myte #4: Udnytter I ikke bare krigen i Ukraine til at presse mere forsvarssamarbejde ned i halsen på os? 

SF har siden 2005 ment, at forbeholdet burde afskaffes ved en folkeafstemning. Vi står i dag med en ny og totalt uforudsigelig sikkerhedssituation pga. Putins Rusland, som vi ikke kan vende ryggen til. USA er stadig mindre engageret og interesseret i Europa. Derfor skal vi fremover arbejde tættere sammen om europæisk sikkerhed – og det samarbejde skal Danmark være med i. 

Krigen i Ukraine og Ruslands aggressive og uacceptable adfærd har for SF gjort det tydeligt, at vi skal være med – hurtigst muligt.  

Myte #5: Lige nu udvikler EU’s forsvarssamarbejde sig meget hurtigt, så er det ikke bedre at se tiden lidt an? 

Nej. Den hastige udvikling betyder, at vinduet for indflydelse lige nu er åbent. Det er nu vi skal sidde med ved bordet og præge samarbejdets udvikling. EU har brug for Danmarks stemme – og vi skal lade EU høre den.  

Nu kommer alle til at bidrage til den grønne omstilling
SF har kæmpet hårdt for at aftalen hjælper os med at nå klimamålene i 2025 og 2030. ”Aftalen bringer os tættere på at nå vores klimamål, ...
Aftale – Nyt kontanthjælpssystem hjælper 40.000 fattige børn
Kontanthjælpsloftet rives ned, der tilføres en halv milliard kroner til ydelsessystemet og knap 10.000 børn løftes ud af fattigdom.
SF præsenterer iværksætter-udspil
I et udspil med 10 forslag vil SF forbedre forholdene for iværksættere
Nu kommer penge til fødselsområdet ud at virke
Endelig kommer pengene fra finansloven ud at virke på fødselsområdet. Et SF-krav, der kom igennem ved seneste finanslov ovenpå et udspil fra...
1. maj – SF vil gøre op med ”falske” selvstændige
Såkaldte "falske" selvstændige skal sikres lønmodtagerrettigheder. Det skal ske med ny arbejdstagerlov.
SF vil forlænge levetid på elektronik og hvidevarer i klimaets navn
Forbrugernes rettigheder skal styrkes i kampen for klimaet og en cirkulær økonomi
SF foreslår ovenpå prisstigninger milliard-hjælpepakke til borgere
SF vil ovenpå stigende priser kompensere studerende, børnefamilier med lav indkomst og pensionister der modtager ældrecheck
Grønt løfte: Nu har vi 15 naturnationalparker
Tilbage i 2018 spillede SF sammen med S ud om 15 naturnationalparker. Nu er der navn på de steder, hvor naturen sættes fri.
Ebba Strange prisen 2022 går til Ligelønsbevægelsen #SlutMed1969
SF’s ligestillingspris, Ebba Strange-prisen, går i 2022 til ligelønsbevægelsen #slutmed1969. Ligelønsbevægelsen #slutmed1969 blev etableret ...
SF vil mere end fordoble den grønne strøm
Mange flere havvindmøller, flere solceller og markant bedre muligheder for at eksportere grøn strøm til resten af Europa.