SF Region Sjælland præsentere

15 stærke kandidater til

Regionsvalget den 16. november 2021

 

1)Tina BoelSF Roskildetbre@regionsjaelland.dk2122 3866
2)Mette VallentinSF Guldborgsundmettevallentin64@gmail.com3113 3052
 3)Mogens Stig MøllerSF Odsherredmmstevns@gmail.com6063 6748
 4)Torben HaackSF KøgeTorben.haack1@gmail.com4045 0614
 5)Michael GraakjærSF Stevnsgraakjaer.aagaard@hotmail.com3151 0161
 6)Jette Leth BuhlSF Næstvedjbuhl@naestved.dk2082 6125
 7)Linda HeegaardSF Grevelundesolskin@gmail.com4239 2230
 8)Lars ChristiansenSF Lollandalhri@lolland.dk2025 9013
 9)Eva LevinsenSF Kalundborge_levinsen@hotmail.com6138 3351
10)Charlotte PoulsenSF Faxesfcharlotte@thio.dk6171 9507
11)Marie LenstrupSF VordingborgMarie.lenstrup@gmail.com4047 9587
12)Mona PedersenSF Faxemonapedersen007@gmail.com2830 5410
13)Leif ScharlingSF Slagelsef.l.scharling@gmail.com5137 8047
14)Sonny Bjørnlund NielsenSF Holbæksonny.b.nielsen@gmail.com4265 3757
15)Joan KraghSF Guldborgsundlydognaervaer@gmail.com2614 0468

Forside ⇒

SF kandidat 1 – Tina Boel – Roskilde

Tina Boel
Partiforening SF Roskilde
Mail tbre@regionsjaelland.dk
Mobil 2122 3866
Uddannet Socialpædagog
Tillidshverv
Valgt ind i Regionsrådet 2009 – 2021
Medlem af Forretningsudvalget
Formand for Social- og Psykiatriudvalget
Formand for udvalget Sundhedsplatformen (2-årig)

 


Der er brug for et synligt SF i Region Sjælland. Vi har fået skabt en politisk platform, hvorfra vi kan levere gode resultater og løsninger. Det håber jeg, at få mulighed for, at fortsætte med.

Som en del af et stærkt SF hold i regionsrådet, vil jeg bl.a kunne bidrage med min indsigt i regions- og kommunalpolitik og mine erfaringer og kompetencer indenfor bl.a Social- og Psykiatriområdet.

Det lyder måske banalt at fokusere på hverdagen. Men det er jo den, hverdagen, der er det vigtigste for os allesammen

Hverdagen skal være tryg, meningsfuld og fungere godt – for alle – både borgere, patienter og medarbejdere og gerne med lidt mere RO PÅ !

Jeg er, i ikke prioriteret rækkefølge, især optaget af

Lighed i Sundhed

Sundhed har direkte betydning for den enkeltes funktionsniveau, og for muligheden for uddannelse og arbejde. Med andre ord har vores sundhedstilstand stor betydning ikke alene for den enkelte, men for samfundet som helhed.

Handicappede og borgere med psykiske lidelser skal sikres et lige så langt og sundt liv som alle andre. Psykiatrien skal sikre hurtig behandling, de syge og deres pårørende skal have bedre rådgivning, så de kan fastholde deres netværk og deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Borgerne skal opleve en sammenhæng i deres hjælp og støtte, som skaber “det hele menneske”

Vi har fortsat dele af regionen, hvor der er meget langt til sygehus og praktiserende læge. Det skaber utryghed og kan bidrage til affolkning. Det er afgørende vi får skabt gode rammer og bedre mulighed for lægedækning og lokale sundhedstilbud.

Arbejdsmiljø

En vigtig forudsætning for rekruttering og fastholdelse er, at medarbejderne oplever tilfredshed og trivsel i deres daglige arbejde – et godt arbejdsmiljø.

Efter Covid19 krisen, den første bølge, er jeg overbevist om, at den frihed medarbejdere havde til at finde de bedste løsninger i situationen, ændrede arbejdsgange, mindre kontrol – har givet større arbejdsglæde, mindre sygefravær og en erfaring vi SKAL bygge videre på. Vi skal i mere direkte dialog med medarbejderne. Hvilke konkrete udfordringer står de med ? Hvad lykkes og Hvad er svært ?

Vi skal af med den tavshedskultur der ses i Region Sjælland. En kultur hvor det ikke er tilladt at ytre sig kritisk. Det kan få den konsekvens, at mange medarbejdere er blevet bekymrende tavse, selvom de har en viden, som bør deles.

Hvad er det vi ikke tør høre ? Vi skal jo høre for at kunne handle. Derfor mener jeg, det er afgørende at SF fortsat kæmper for en tillidsdagsorden, hvor medarbejdere kan kritisere det kritisable uden selv at blive gjort til problemet.

Det skal være trygt at ytre sig.

 

En velfungerende kollektiv trafik

I takt med implementering af sygehusplan og sammenlægning/nedlægning af uddannelsesinstitutioner, flyttes arbejds- og studiepladser rundt i regionen.

SF skal som minimum sikre kollektiv transport til og fra uddannelsesinstitutioner, større arbejdspladser og sygehusene i regionen. Vi skal arbejde målrettet for, at regionen påtager sig opgaven som garant for en bæredygtig og velfungerende kollektiv trafik overalt i og på tværs af regionen.

Social- og Psykiatriområdet

Samarbejde mellem region og kommuner er afgørende for at vi lykkes med det nære sundheds- og psykiatrivæsen.

Sammenhængen og overgangene mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien skal styrkes. De mange genindlæggelser afspejler, at alt for mange i dag ryger ned mellem 2 systemer, når de slippes af behandlingspsykiatrien, og ikke gribes af socialpsykiatrien. De største udfordringer i kommunerne relaterer sig til koordinering på tværs af sektorer i forbindelse med tidlig udskrivning fra behandlingspsykiatrien.

Det SKAL vi gøre meget bedre, med et skærpet fokus på samarbejde og tydelig opgavefordeling.

Forside ⇒

SF kandidat 2 – Mette Vallentin – Guldborgsund

Mette Vallentin
mettevallentin64@gmail.com
tlf. 31133052
4800 Nykøbing Falster
1. suppleant i Region Sjælland

DERFOR ØNSKER JEG IGEN AT STILLE OP SOM SF-KANDIDAT TIL REGIONEN.

Jeg vil meget gerne forbedre mine 1066 stemmer ved sidste regionsvalg, til vi får et 3. mandat i regionsrådet.

Med min erhvervsbaggrund som faglært og selvstændig, vil jeg forsøge at præge regionens politik ud fra partiets vision, som fremtidens grønne klima -, miljø -, arbejdsmarked -, og socialansvarlige parti.

Født i 67 på landet i Regstrup ved Holbæk, siden bosat i Ringsted, hvor jeg foruden nogle år i England, har boet indtil jeg her 15. februar 2020 bosatte mig her i Nykøbing Falster.

I regionen vil jeg arbejde for at skabe jobs og sikre grøn vækst, specielt gennem de nye anlægsbyggerier. Det skal være på danske løn – og arbejdsvilkår og med fremtidssikrede løsninger inden for klima og miljø. Det skal kunne betale sig 1. miljømæssigt 2. socialt og 3. økonomisk. Herunder hører også oprettelse af praktik og lærepladser på dansk grund, samt et rummeligt arbejdsmarked med jobmuligheder til alle uanset handicap, både på det offentlige og private arbejdsmarked.

Vi skal arbejde for bedre sundhed for børn og familier, specielt her på Sydhavsøerne. Fejø viser vejen med tiltrækning af nye praktiserende læger, det må vi få udbredt til også at omhandle børnelæger til Nykøbing sygehus. familieogalkohol.dk projektet skal have penge til at fortsætte, da det har været tydeligt hvor stor en hjælp det har været for familier vi normalt ikke kommer i kontakt med gennem sygehusvæsenet. Det er en kæmpe gevinst på langt sigt for mange familier og generationer frem.

Der skal arbejdes for at skabe erhvervsudviklingsmuligheder i hele regionen.  SMV’er skal have mulighed for at spille ind med nye ideer til udvikling af fx nye velfærdsteknologiske løsninger i samarbejde med det offentlige. Der skal bakkes op om virksomheder, der er deres ansvar bevidst i forhold til produktionsmetoder, ydre miljø, medarbejdersikkerhed, sundhed og sociale klausuler og Cirkulær økonomi skal tænkes ind i al produktion, offentlige indkøb og udbud.

Vi kan skabe jobs gennem bæredygtig turisme, da disse jobs er stedbundne, og giver mulighed for at fremhæve regionens kultur og attraktioner over for såvel de nære markeder som resten af verden.

Med den nye udviklingsplan for Sjælland og øerne er der udviklet nogle gode principper der falder godt i tråd med SF´s politik og som vi med fordel kan presse på med i regionsbestyrelsen arbejde. Det gælder blandt andet princippet om bæredygtig kapacitetsudvikling, større oplevelsesværdi i naturen og bedre adgang og mobilitet.  Hverdagsliv, fritidsliv og turisme skal gå hånd i hånd og dermed være grundlag for at opretholde levende lokalsamfund.

Alle afkroge i regionen skal forsynes med hurtigt og tidssvarende bredbånd. Hurtigt bredbånd er ikke kun forudsætningen for hjemmearbejdspladser og e-learning, men også en væsentlig forudsætning for bosætning og for nye erhverv. Og uden et velfungerende bredbånd kan vi ikke få velfungerende telemedicin til alle regionens borgere. Det er nutiden og fremtidens forudsætning for et godt liv i by og på land i hele regionen. Derudover skal der samarbejdes mere på tværs af kommuner og regioner, så medicinske patienter ikke skal genindlægges, kræftpatienter ikke skal flyttes rundt pga. af pladsmangel eller andet. Patienter med ondt i sindet ikke tabes på gulvet mellem kommuneskel.

Med fortsat støtte fra min gamle partiforening i Ringsted og forhåbentligt nu også partiforeningen her, er jeg overbevist om vi kan skaffe et 3. mandat til regionen.

MVH

Mette Vallentin

1. suppleant i Region Sjælland

Forside ⇒

SF kandidat 3 – Mogens Stig Møller – Odsherred

Mogens Stig Møller
Jeg har været medlem af SF siden 1988
Jeg er opstillet af SF – Odsherred
Jeg har og har bl.a. haft følgende tillidsposter i SF:
Formand SF-Odsherred, bestyrelsesmedlem i Faglig Landsudvalg
Folketingskandidat i Kalundborgkredsen
2010-13 Byrådsmedlem Køge. Formand for Arbejdsmarkedsudvalget og LBR
1994-2001 Komm. best. medlem Stevns. Formand for socialudvalget 1994-97
og formand for kulturudvalget 1998-2001
Medlem af Hovedbestyrelsen 1990-1994 som amtsvalgt HB-medlem, Storstrøms Amt

Landsdelen Vest- og Sydsjælland, som udgør næsten 90% af Region Sjællands areal og omkring 70% af befolkningen er Sjællands suverænt fattigste område. Det er, fordi området i de sidste mange år er tømt for indhold og kommunerne er blevet lagt sammen til kæmpekommuner med knap 50.000 indbyggere i gennemsnit. Det betyder også, at både infrastrukturen og sundhedsområdet er nødlidende. Derfor skal vi i den kommende periode sikre, at der er rimelige tilbud til alle regionens borgere – også tilbud, der kompenserer for den ulighed i bl.a. sundhed, der eksisterer indenfor regionen.

Vi skal også arbejde for et tættere samarbejde mellem region og kommuner for at sikre, at borgernes behov sikres bedst muligt, både ved hjemsendelse efter endt behandling og ved et tæt samarbejde mellem de kommunale og de regionale ungdomspsykiatriske tilbud. Vi skal også analysere, om der er områder, der er så komplekse, at de bedre kan løses i regionen end i de enkelte kommuner.

Vi skal også arbejde for et uddannelsessamarbejde på tværs af regionen, så vi kan sikre ordentlige uddannelsesmuligheder for vores unge bredt i regionen. Vi har det laveste antal optagne på videregående uddannelser af samtlige regioner, nemlig 2/3 af landsgennemsnittet, og det er især Vest- og Sydsjælland, der trækker ned.

Mogens Stig Møller

SF Odsherred

Tlf.     60636748

Mail    mmstevns@gmail.com

Facebookside   https://www.facebook.com/mogens.stig.moller

Forside ⇒


SF kandidat 4 – Torben Haack – Køge

Torben Haack
Opstillet af Køge partiforening
Født i 1946
Kontakt 4045 0614
SF Køge
Med i Køge byråd samt Regionalrådet for region Sjælland

 


Der skal nedsættes politiske udvalg på 4 personer, der kører rundt og kontrollere, at tingene bliver kontrolleret løbende efter der er indgået kontrakt, for at sikre byggerier efter gældende løn og arbejdsmarkeds regler.

Besparelser på ansatte SOSU’er i området er ikke særlig fornuftig og ikke SF-politik.

Vi er blevet lovet, at der ikke skal besparelser på de ansatte.

I en periode har de ansatte medarbejder deltaget i beslutninger vedrørende deres arbejdsforhold. Her er sygefraværet faldet markant. Det kalder vi i SF godt arbejdsmiljø. Vi skal generelt se på, hvordan vi gavner arbejdsmiljøet.

I SF arbejder vi for bedre forhold i og omkring vores grusgrave i regionen. Styringen indenfor området skal have et løft tidligere, hvor politikerne skal ind i beslutningerne om nye grusgrave projekter. Vejene ved og omkring grusgravene skal være sikre for andre trafikanter. Her sætter SF de bløde trafikanter højest – gående og cyklister.

Østbanen er SF’s vigtigste mærkesag, som jeg har arbejdet på fra første dag, for at få rettet skinnerne op på linjen fra Rødvig og Faxe til Køge. Jeg kæmper stadig for ”jernet” på linjen sammen med Anne Valentina Berthelsen. Sammen vil SF have den direkte forbindelse fra Rødvig/Faxe til Roskilde på skinner snarest muligt.

Jeg og SF arbejder stadig på at optimere busserne og lokalbanerne i hele regionen, Der skal hele tiden kæmpes imod besparelser.

Jeg stiller op som kandidat i Region Sjælland med en positiv SF-politik, dette til fordel for alle mine medborgere i hele regionen. Jeg glæder mig til at fortsætte mit gode samarbejde med Tina Boel fra Roskilde.

Mange kammeratlige hilsner

Torben Haack

Forside ⇒

SF kandidat 5 – Michael Graakjær – Stevns

Michael Graakjær
Bopæl: Strøby
59 år Egede, Stevns
Partiforening:SF-Stevns
Tlf.: 31510161
Email: graakjaer.aagaard@hotmail.com
Facebook: https://da-dk.facebook.com/graakjaer.aagaard

Mit navn er Michael Graakjær, er 59 år gammel og jeg er formand for SF-Stevns, formand for SFs Faglige Landsudvalg og medlem fa regionsbestyrelsen i SF-Region Sjælland.

Regionsarbejdet er for mig en meget vigtigt opgave  fordi det drejer sig om at lede en af de største juveler i vores velfærdssamfund – nemlig sygehusvæsenet.

Kommer jeg i regionsrådet vil jeg kæmpe for ”lighed i sundheden”. For mig er den vigtigste opgave at sikre at alle får en lige og gratis adgang til sundhed. Det betyder blandt andet at det somatiske og psykiatriske område ligestilles i alle henseender,, at alle har lige adgang til en læge og at ingen grupper sættes bagerst i køen. For mig ligger der desuden et stort og vigtigt arbejde for SF i at sikre de rigtige rammer for det kommende samarbejde mellem Regionen, kommunerne og lægerne.

Derudover er der tre punkter jeg gerne vil arbejde for:

Bliver jeg regionsmedlem vil jeg være en del af ledelsen af en af Sjællands største virksomheder – nemlig Regionen. Jeg vil her kæmpe for gode arbejdsforhold for Regionens ansatte.

Jeg vil fortsætte kampen for at udvindingen af råstoffer sker under det størst mulig hensyn til borgerne i de enkelte områder – og det kræver regler.

Til sidst vil jeg kæmpe for at sikre og udbygge en fortsat god kollektive trafik i regionen, fordi den er så vital for borgerne, hvad enten vi skal på arbejde, på sygehuset eller blot på besøg på tværs af regionen.

Forside ⇒

SF kandidat 6 – Jette Leth Buhl – Næstved

 

Jette Leth Buhl
Født: 1956
Bopæls by: Næstved
Telefon: 20826125 eller 25450868
Uddannelse: Beskæftigelse som journalist (5 år) daghøjskoleleder (2 år) og leder af FC (25 år)
Sociale medier: LinkedIn, Instagram, Facebook
Partiforening: Næstved
Tillidshverv:  aktuelle: Byråd Næstved kommune, Formand for Børn og Ungeudvalget
Medlem af beskæftigelsesudvalget
Medlem af Økonomiudvalget
Min mailadresse er : jbuhl@naestved.dk

Jeg er 64 år og har været valgt medlem af Regionsrådet i perioden 2009 – 20013 og er stadig aktivt medlem af Næstved Byråd som jeg har bidraget til siden 2010, hvor jeg i alle år har repræsenteret SF.

I mit arbejdsliv har jeg beskæftiget mig med pædagogisk arbejde , journalistik og ledelse . Fra 1995 – 2020 har jeg været leder af Frivilligcenter Næstved og i den sammenhæng arbejdet med udviklingsarbejde med og for de mest sårbare grupper i samfundet; udsatte børn og unge, psykisk  og fysisk syge, ældre handicappede samt etniske minoriteter.
I samspillet mellem offentlige kommunale indsatser og frivillige kræfter har jeg som leder værnet om at fastholde respekt, ligeværd, selvbestemmelse og den rette indsats og faglighed til rette tid overfor de forskellige målgrupper.
Gensidig respekt mellem medarbejdere og frivillige  og klarhed i de forskellige kræfters opgaver er en vigtig del af NGO arbejdet.
Det har altid været vigtigt for mig at frivillige indsatser ikke erstatter faglige medarbejdere uanset hvordan projekter for målgrupperne er skruet sammen.Ligeledes er inddragelse af brugergruppen en væsentlig forudsætning for at udvikle projekter og frivillige indsatser der giver mening .
Som journalist har jeg  tilbage i 1991-95 arbejdet med lokalpolitiske nyheder og bidraget til formidling af viden om mennesker og miljøer i vores lokalområder – igennem radio og tv programmer.
Politisk er jeg særligt optaget af vilkårene og rammerne for sundheds, handicap og psykiatriområdet. Jeg brænder for udvikling af sundhedsvæsenet både geografisk og indholdsmæssigt således at vi kan skabe mere lighed i sundhed. Det betyder at nærhed og digitale løsninger samt det at skabe nye standarder for at alle kan nyde godt af den høje ekspertise der findes i vores sundheds og sygehusvæsen vil blive et vigtigt arbejde for SF.
Handicap og Psykiatriområdet har i mange år været nødlidende – og i mange år har kommuner reduceret i hjælpen til anbragte og institutionsboende handicappede og syge. Mange specialiserede institutioner har måttet dreje nøglen om og kommunerne har i høj grad forsøgt at hjemtage disse borgere til mindre specialiserede tilbud . Det er ikke i orden . Jeg vil arbejde for at de specialiserede institutioner opretholdes og at hjerneskadede og borgere med psykiatriske diagnoser skal møde den bedste hjælp i de offentlige systemer.
Samspillet mellem de kommunale og de regionale sundheds og sygdomsområder skal styrkes .Regioner og kommuner er ikke modsætninger, som det ofte opleves af borgerne – men strukturer der skal spille sammen om at hjælpe borgerne bedst muligt.
Landdistrikterne i region Sjælland er ikke alle lige højt prioriteret af de kommuner de ligger i . Fra regional side kan vi bidrage Til Regional udvikling  ved  at styrke den kollektive trafik i de regionale trafikselskaber  og vi kan værne om natur , miljø og  biodiversitet ved at tage de rette hensyn i forbindelse med stillingtagen til udlægning af naturområder og råstofudvinding .
Uddannelsesområdet og placeringen af uddannelser er af afgørende betydning for at vi får opnået et bedre uddannelsesniveau i Region Sjælland, derfor skal vi arbejde for en større regional spredning samt bedre udbredelse af adgangen til bredbånd  for alle.

SF`s Næstved, lokalforening bestyrelse anbefaler mig som deres kandidat til Regionsrådet 2022-2025.

Jette Leth Buhl

Medlem af Næstved Byråd.

TLF: 20826125, 25450868
Formand for børn og ungeudvalget
Næstformand i beskæftigelsesudvalget
Medlem af Økonomiud

Forside ⇒

SF kandidat 7 – Linda Heegaard – Greve

Linda Heegaard
• Født: 17. juni 1973
• By: Greve
• TLF: 42 39 22 30
• @-post : lundesolskin@gmail.com
• Uddannelser: Idrætspædaog – ernæringskonsulent  faglig organisator
 –  NLP coach/terapeut/master i kommunikation
• https://www.facebook.com/Linda-Heegaard-SF-Greve-101697641525859
• Partiforening: SF-Greve

Hvem er jeg :

Jeg er mor til 2 børn og bor i hus i Greve.

Jeg altid haft stor retfærdighedssans og trang til at hjælpe dem, der var ”svagere”, og i min ungdom den der protesterede ”højt”, hvis nogen eller noget ikke gik retfærdigt til.

Som 15 årig sponserede jeg på egen hånd et barn i Afrika, da jeg havde det svært med andres ringe livsvilkår, når jeg havde det så godt i Danmark.

I mit voksenliv er jeg forsat én, der kæmper for ligeværd og for dem med få ressourcer.

Jeg var i en årrække tillidsrepræsentant og fungerer pt. som partsrepræsentant i samværssager.

Jeg er vokset op med gode politiske diskussioner i hjemmet. Mit hjerte har i mange år tilhørt SF (vores kanin var sågar opkaldt efter Holger K. Nielsen), og jeg er tidligere medlem af SF’s lokalforening i Taastrup.

 Hvad brænder jeg for : Mit primære fokus er børn/unge, familielivet, psykiatrien, sygehusene, samt vores miljø, natur og klima.

Mange børn/unge har psykiske udfordringer. Uanset graden og om hjælpen hører til i psykiatrien eller lign, kommer hjælpen ofte ret sent. Jeg har selv oplevet at blive ”glemt” i et helt år, da jeg behøvede hjælp efter et stresskollaps. Jeg vil kæmpe for tidlig indsats og bredere tværfaglig hjælp.

Ligeledes skal sårbare og udsatte familier gribes og støttes hurtigt – uanset om hjælpen er kort eller længerevarende.

Med en læge i hovedstadsregionen og bopæl i region Sjælland, har jeg oplevet store udfordringer med kommunikationen vedr. både behandlinger og henvisninger, regionerne imellem. Det skal optimeres.

Jeg vil have fokus på kræftforløb, hvor patienten oplever bedre og samlede behandlingsmuligheder. Min moster havde forløb på 4 forskellige sygehuse.

Sidst, ligger det mig meget på sinde, at sikre god biodiversitet i naturen, Vi skal passe på miljø og klima, nedbringe CO2 og fremme vækst – bl.a. med et alvorligt blik mod det kontroversielle landbrug. Også for vores eget helbreds skyld.

Hvorfor : Jeg bliver NØDT til at være med til at ændre vores samfund til noget endnu bedre. Vores velfærd har lidt for længe og trænger til et gevaldigt løft NU.

Forside ⇒

SF kandidat 8 – Lars Christiansen – Lolland

Lars Christiansen
Skørrigevej 8
4930 Maribo
larsvegaschr@gmail.com
Tlf. 2025 9013
Kandidat til regionsvalget indstillet af SF Lolland

 


Kandidat til Regionen

Lighed i sundhed.

Ønsker du en alternativt tænkende kandidat til regionen, ska` du stemme på mig.

Jeg er den der tør stille de dumme spørgsmål og udfordre “Administrationspartiet”

Jeg har de sidste 12 år arbejdet på det sociale område, i både Lolland og Guldborgsund Kommune, i bl.a. §107 (midlertidigt opholdssted), som §85 (støtte kontaktperson) og som misbrugskonsulent.

Jeg er formand for Udsatterådet og næstformand i Social og Arbejdsmarkedsudvalget i Lolland Kommune.

Jeg ser et stort behov for en alternativ tilgang, til det nuværende sundhedssystem, mindre medicin og mere behandling.

Da jeg hørte gadejurist Nanna W. Gotfredsen sige, at der bliver brugt 45 mia. om året på det sociale område og at det efterhånden var mere et beskæftigelsesprojekt for offentligt ansatte, end det var til gavn for borgerne, tænkte jeg, er det sandt og desværre har hun ret et stort stykke hen ad vejen.

Derved ikke sagt at der ikke bliver gjort noget for borgerne, men at de mange penge kunne bruges langt bedre.

Lighed i sundhed er en borgerret for alle borgere.

Ja til den innovative, alternative og inddragende behandling.

Nej til pacificerende, fastholdende og stigmatiserende behandling.

Lars Christiansen                                                                          Jørgen Olsen

Kandidat                                                                                         formand SF Lolland

Forside ⇒

SF kandidat 9 – Eva Levinsen – Kalundborg

Eva Levinsen
Beskesvej 10, Røsnæs
4400 Kalundborg
https://sf.dk/partiforeninger/sf-kalundborg/politiske-kandidater2/
e_levinsen@hotmail.com
mobil: 61 38 33 51
Opstillet af SF-Kalundborg

 


Jeg er mangeårigt medlem af regionsbestyrelsen; har fra 2010 til 2013 været medlem af Regionsrådet. Her var jeg formand for Bæredygtighedsudvalget, medlem af Regional Udvikling, medlem af Præhospital udvalg mm. Jeg har desuden været medlem af kommunalbestyrelsen i Kalundborg.

Nogle af de områder jeg brænder for er hele den grønne omstilling, klima, miljø og natur; det er den nære velfærd i sundhedsvæsnet, de ansattes ve og vel, samt lige uddannelsesmuligheder for alle borgere.

Bæredygtighedsudvalget lagde grunden og retningen for regionens grønne omstilling. Bygningsmassen er blevet optimeret i forhold til energibesparelse: opvarmning, isolering osv. Nu er der brug for at sigte mod en fast målsætning om CO2 begrænsning hvor der løbende følges op på mål og delmål. Regionen som virksomhed skal som minimum have samme målsætning som regeringens. For at nå dertil skal der nytænkes på alle planer.

Den nære velfærd i sundhedsvæsnet lider under den igangværende centralisering. Der er for nogle kroniske patienter og ældre blevet meget langt til kontrol og undersøgelser. Vi skal have flere speciallæger derud hvor kronikkerne bor, og vi skal tage ved lære af coronakrisen når det gælder telefonmøder til opfølgende behandling.

De praktiserende læger er indgangen til sundhedsvæsnet og det er derfor vigtigt at der er fuld geografisk dækning og at lægen kender sine patienter og omvendt. Det er nu muligt at tage dele af lægestudiet i Roskilde med praktiksted på Køge sygehus og i godkendte lægepraksis i regionen. På sigt kan det være med til at få flere praktiserende læger til Sydhavsøerne og Syd- og Vestsjælland hvor lægemanglen er markant, men her og nu er yderligere tiltag nødvendige, – det kan være regionsklinikker og øget betaling til læger i de nævnte områder. Desuden skal vi have et opgør med at én læge kan eje flere fysiske konsultationer, hvor forskellige læger ansættes på korte vikarlignende vilkår. Det er ødelæggende for det basale system hvor læge og patient kender hinanden og har opbygget et tillidsforhold.
Eva Levinsen

Beskesvej 10, Røsnæs

4400 Kalundborg

e_levinsen@hotmail.com

mobil: 61 38 33 51

Forside ⇒

SF kandidat 10 – Charlotte Poulsen – Faxe

Charlotte Poulsen
Ebbeskovvej 2
4640 Faxe
Partiforening: SF-Faxe
Mail: sfcharlotte@thio.dk
Tlf 61719507
https://www.facebook.com/sfkandidat
Youtube side
Medlem af SF-regionsbestyrelsen
Suppleant for SF Faxe bestyrelse
Læser kandidat i sygepleje på SDU

Mærkesager

Jeg er 63 år, arbejder til dagligt som sygeplejerske på Slagelse intensiv afdeling. Min politiske interesse ligger indenfor sundhedssystemet, hvor jeg mener man kunne gøre mere for arbejdsmiljø og patientsikkerhed. Jeg tror på et bedre sundhedsvæsen hvor tillid og samarbejde har den højeste prioritet. Et arbejdsmiljø der er i top og en borgerinddragelse, der vil betyde at behandling er i lighed med borgernes ønsker.

Infrastrukturen med den offentlige trafik er underprioriteret i regionen, der er alt for få tilbud til mennesker der ikke har bil og ikke har mulighed for anden transport. Når den offentlige trafik ikke har optimale rammer, er det de svageste borgere i Vores samfund, det går ud over. Tog og busser er vigtige når Vores region skal bindes sammen. Offentlig transport er vigtig, for mennesker der skal til hospitaler, kommunale og regionale kontorer, uddannelsesinstitutioner samt andre steder.

Miljøet er en del af overlevelsen for mennesket og de fremtidige generationer. Vi skal passe på naturen, sørge for at affald og spildevand bliver behandlet på en måde, så det ikke belaster naturen. Når der bygges hospitaler og andre offentlige bygninger, skal det medtænkes at gøre disse bygninger så energibesparende og minimalt belastende for miljøet som muligt.

Forside ⇒

SF kandidat 11 – Marie Lenstrup – Vordingborg

Marie Lenstrup
Født 1963
Email marie.lenstrup@gmail.com
Bosat i Mern, Vordingborg Kommune
Selvstændig, forfatter og foredragsholder
Twitter @mlenstrup
Partiforening: SF-Vordingborg
Tillidshverv: lokal bestyrelse, nationalt sundhedsudvalg

Jeg er 57 år gammel og har aldrig nogensinde stemt på andre end SF. De seneste år er jeg også blevet aktiv i partiet med en bestyrelsespost i SF-Vordingborg og deltagelse i SFs nationale sundhedsudvalg.

Mange regionsrådskandidater er selv sundhedsprofessionelle, og det er et fint udgangspunkt. Men som vi siger i patient- og handicaporganisationerne: Intet OM os UDEN os. Brugerne skal have en plads ved bordet, så vi laver politik, der holder i mødet med virkeligheden. Som formand for interesseorganisationen Pårørende i Danmark har jeg gode samarbejder og en meget bred kontaktflade til patientforeninger m.fl. og kan udfylde rollen som superbruger-repræsentant.

Jeg har arbejdet med landsbyudvikling og bor selv i en meget lille by, så udkantsproblematikker er jeg også ret fortrolig med.

Mærkesager

  • Mindre ulighed i sundhed – man kan dårligt være SF’er uden at have det som en mærkesag, og det fylder også meget i vores region. Ulighed skal bekæmpes med sammenhæng mellem den sundhedsfaglige og den sociale indsats. Og sammenhæng er allerede en kæmpestor udfordring for sundhedsvæsnet.
  • Mere nærhed i sundhed – supersygehuse kan levere superbehandlinger, men kan de også sætte patienten i centrum? Der skal gøres en kolossal indsats for at forbedre samarbejdet mellem kommuner og sygehuse, og inddragelsen af patienter og pårørende skal blive meget bedre og mere systematisk. Det handler ikke kun om geografisk nærhed, men også om personlig nærhed.
  • Bedre kvalitet i pleje og omsorg – SF skal fortsat gå forrest i diskussionen om at sætte udgifterne til dyr hospitalsmedicin under lup. Når medicinbudgettet til de få løber løbsk, er det alt for tit pleje og omsorg til de mange, der spares på. Det går ud over både patienterne og plejepersonalet, som stresses til at file på deres faglighed.

I øvrigt er jeg en bageglad kattedame og langt den rødeste i min familie. Det hjælper faktisk meget godt til at skærpe mine holdninger og argumenter.

Forside ⇒

SF kandidat 12 – Mona Pedersen – Faxe

Mona Pedersen
Nordhøjvej 3, St. Torøje
4640 Faxe
Mobil: 28305410
Mail: monapedersen007@gmail.com

Jeg er født i 1962 og opvokset i Brøndby. Min familie og jeg flyttede til Faxe i 1984.

Er mor til 4 voksne børn på hhv. 38, 33, 22 og 20. De to yngste bor stadig hjemme.

Jeg er aktiv i lokalsamfundet med bl.a. bestyrelsespost i Støtteforeningen for Friskolen og en suppleant post ved det lokale vandværket.

Er uddannet i Bikuben og sluttede i bankverdenen i 1992. Afsluttede en merkonom i regnskab og var en årrække selvstændig bogholder/revisor.

Jeg er nu regnskabsmedarbejder ved SF på Christiansborg.

Mine mærkesager er:

Børn og unge. Jeg er især bekymret for de børn og unge, der har udfordringer og som ikke modtager den hjælp de har brug for. Ofte er det afgørende hvilken kommune barnet eller den unge bor i.

På vores lille skole, Spjellerup Friskole og Fribørnehave, har jeg set de dårlige eksempler på, hvor forskelligt børnene, der er anbragt i familiepleje, bliver håndteret i deres hjemkommuner.

I regionen vil jeg arbejde for, at der bliver en lettere adgang til råd og vejledning for pårørende til og for børn og unge med alvorlige psykiske og psykiatriske problemer.

I dag skal man via egen læge, for at komme i kontakt med psykiatrien. Jeg foreslår en psykiatrisk hotline, som kan tage sig af akutte henvendelser fra unge eller deres forældre, der så ud fra samtalen, kan henvise og aftale tid til samtale med en psykiater.

Vores infrastruktur – det, der binder vores byer og sammen, så vores unge kan komme til det uddannelsessted, hvor de er optaget, er en kæmpe mærkesag. Jeg har selv mærket på egne børn, hvor svært det er at komme fra A til B uden at starte kl. 5 og være hjemme igen kl. 18. Lige nu er det skinnerne på Østbanen, der er det store fokus. Vi bliver hægtet helt af, hvis der ikke er en effektiv tog forbindelse til de større byer. Både fra Faxe men naturligvis også Stevns.

Vores ældre i yder områderne er ligeledes afhængig af at vi bibeholder de lokale busruter, så de har en chance for at komme til lægen eller få handlet, uden altid at skulle bede om hjælp. De fleste ældre har boet mange år samme sted og ønsker ikke at flytte før det er absolut nødvendigt.

Så for at få de unge med børn ud til de små byer og sørge for at de ældre kan blive, er det yderst vigtigt at vi har stor fokus på offentlig transport.

Forside ⇒

SF kandidat 13 – Leif Scharling – Slagelse

Leif Scharling
Født: 28. oktober 1947
Bopæls by: Slagelse
Uddannelse: cand. merc.
Sociale medier: egen Facebook og SF Slagelse’s Facebook
Hjemmeside: SF Slagelse
@-post: f.l.scharling@gmail.com
Facebookside: Leif Scharling
Partiforening: Slagelse

Tillidshverv:    1998-2003 Vestsjællands Amtsråd og medlem af økonomiudvalg, Miljø- og Trafik Udvalg, Sundhedsudvalg samt Vestsjællands Trafikselskab. 2010-14 Slagelse Byråd og medlem af Økonomiudvalg samt Fritids-og Kulturudvalg, der også varetog kommunens sundhedspolitik. 

Har økonomisk indsigt fra bl.a. arbejde som kommunaldirektør, KL-ansættelse samt job som SF’s EF-sekretær i Luxemburg og Bruxelles 1983-1988. 

I foråret 2020 stiftede jeg bekendtskab med Roskilde- Slagelse- og Odense sygehus samt to gange kørsel med akutbil og efterfølgende kontakt med Slagelse kommune med henblik på genoptræning samt involvering af egen læge. Alle steder havde jeg lejlighed til at stille en række spørgsmål om sundhedsvæsnet til alle faggrupper. På denne baggrund ønsker jeg at opstille til Regionsrådet og vil prioritere følgende seks sundhedsområder:

  1. Styrket samarbejde mellem Region, hjemkommune og praktiserende læger.
  2. Travlhed på sygehuse og ændret fordeling af arbejdsopgaver faggrupperne imellem.
  3. Øget specialisering på sygehuse samt prioritering af sundhedscentre og akuthuse.
  4. Samarbejde på tværs af regionerne herunder evt. fælles sundhedsportal.
  5. Hurtig og sikker ambulancebetjening.
  6. Psykiatri med omtanke.

Regionen varetager en række opgaver ud over de rent sundhedsfaglige som eks. lokalbaner, grusgrave, internationale forhold samt økonomistyringen af disse incl. sundhedsopgaverne. Fra mine tidligere hverv i SF og mit civile arbejde har jeg erfaring med disse områder.

Forside ⇒

SF kandidat 14 – Sonny Bjørnlund Nielsen, Holbæk

Sonny Bjørnlund Nielsen
Bjergmarken 5 st th
4300 Holbæk
4542653757
sonny.b.nielsen@gmail.com
SF Holbæk

Jeg er en 31-årig bioanalytiker, der har min daglige gang på Klinisk Biokemisk Afdeling på Holbæk Sygehus, hvor jeg har været i 6½ år, siden jeg fuldførte min uddannelse. Til daglig står jeg for at tage blodprøver og analysere dem i vores laboratorie.

Derudover sidder jeg i bestyrelsen for UngHolbæk, hvor vi arbejder med at forbedre tilbud til unge, såsom 10. Klasse og klargøring til uddannelse gennem f.eks. produktionsskolen.

Inden for politik brænder jeg utrolig meget for 3 specifikke områder. Sundhed, Uddannelse og Børns Trivsel.

Specielt i de nuværende tider er det utrolig vigtigt at have fokus på vores sundhedssektor, da vi kan se hvor meget under pres, de er. Der er mange områder, som klart kan forbedres for at forbedre regionens sygehuse uden at sætte kvaliteten på stil.
Ved forrige valgkamp, hvor jeg var opstillet til kommunalvalget, havde jeg stor fokus på uddannelse og børns vilkår.

I fremtiden vil jeg kæmpe for at regionen har fokus på at forbedre de offentliges arbejdsvilkår, samt at vi ikke fjerner hænder, der er brug for, for at kunne behandle de patienter vi har. Samtidig skal vi se på de muligheder, der er for at kunne spare penge på længere sigt ved at investere i folks sundhed, før det er for sent.

Forside ⇒

SF kandidat 15 – Joan Kragh – Guldborgsund

Joan Kragh
56 år
+ 45 26140468
lydognaervaer@gmail.com
Guldborgsund Kommune
facebook.com/joan.kragh.3 ; @KraghJoan
Jeg brænder for at arbejder for at land og by hænger bedre sammen i vores region. Med fokus på at favne de mest udsatte samtidig med vi løfter de store opgaver for klima, infrastruktur og sundhedshuse tættere på borgerne

Jeg er uddannet socialpædagog og arbejder på et §107 bosted på Falster og har bijob som kirkesanger. Jeg bor i Nykøbing Falster, hvor jeg har boet siden 2002 med min familie. Mine børn er voksne og bor, arbejder og studerer i København.

Jeg har været medlem af SF siden foråret 2020. Tidligere (siden 2016) var jeg en del af Alternativet og kastede mig ud i det organisatoriske arbejde i lokalforeningen og (en overgang) i Storkreds Sjælland. Samtidig var jeg aktiv i det lokalpolitiske arbejde og spidskandidat ved KV17 ligeledes var jeg kandidat til FTV19. Jeg er en del af det tværpolitiske kvindenetværk i Guldborgsund. Det var også her igennem, samt de 2 forrige valgkampe at jeg havde et godt samarbejde med de lokale kandidater for SF og hér fik en klar fornemmelse for, vi havde fælles fodslag på mange politiske temaer. Jeg opdagede at SF´s politik på miljø og klima, børneunge området, uddannelse, socialpolitik, by og landpolitik og økonomiske politik er i tråd med den politik, jeg brænder for. Endelig var gode samtaler med Lene Hatt anledning til, at jeg valgte at blive medlem af SF. Jeg er virkelig stolt af og glad for at være en del af fællesskabet i SF.

Hvorfor stiller jeg op?

Jeg ønsker at bidrage med min erfaring, energi og formidlingskraft og tror på jeg kan være med til at bære SFs vision om at få et bedre sammenhængende Danmark ind i Regionsrådet samt være med til at forny det regionspolitiske niveau. Jeg tror grundlæggende på bæredygtig vækst kommer nedefra og op, at vækst handler om grøn, social og demokratisk trivsel og balance. Økonomisk vækst og gældssamfund er for snævert et perspektiv at tage sit afsæt i. Det vil jeg være med til at udfordre.

Jeg er optaget af:

Hvordan kan SF være med til at forbedre samarbejdet mellem Region Sjælland og Guldborgsund?

Hvad er det SF Guldborgsund ser som konkrete politiske opgaver der skal løses på regionalt niveau?

Jeg ser mig selv arbejde for:

– At få indflydelse på grønne afbalancerede forbedringer for infrastrukturen, så både mennesker og naturen kan følge med bla. de store anlægsarbejder der er i gang (Femernbælt, brobyggeri, tunneller, vindmøller, vejanlæg, bredbånd osv).

– At kystsikring bliver en del af den politiske samtale på regionsplan, da livsnerverne i Regionen (sygehuse, infrastruktur, kultur, skoler, erhverv mm.) oftest ligger i kystnære områder. Der bør lægges et samlet regionalt fokus adresseret til Christiansborg for at der bliver skabt en konkret handleplan for kystsikring.

– At der bliver etableret lokale velfærds-/sundhedshuse med en helhedsorienteret indsats bla. indenfor almen sundhed, psykiatri og handicap.

– At fjerne ulighed i sundhed og tvangsudliciteringer af sundheds- og plejeopgaver.

– At der arbejdes for at forbedre sammenhængskraften mellem landdistrikter, øer og byerne.

Jeg glæder mig til at høre, hvad I andre synes er vigtigt vi tager med til RV21, og håber samtidig på jeres støtte til mit kandidatur.

Vi ses til medlemsmødet

Venlig hilsen

Joan Kragh

Forside ⇒