Hvordan skaber vi et samfund med færre sociale og kulturelle skel, mindre ulighed og med meget større vægt på bæredygtighed for mennesker og natur?
Dette er de overordnede spørgsmål, der driver mig politisk. Både som kommunalpolitiker, hvor jeg nu sidder i min anden periode som byrådsmedlem i Horsens Kommune, men også som folketingskandidat.

I Folketinget vil jeg især arbejde for at styrke folkeskolen, som en helt central institution i vores samfund i forhold til at få alle med og give alle børn de livmuligheder, de fortjener. Og så vil jeg arbejde for, at vi får større globalt udsyn og mindre nationalt snæversyn i dansk politik. I forhold til den grønne dagsorden vil jeg især arbejde for, at vi får en redningsplan for vore indre farvande og fjorde, hvor havmiljø og biodiversitet for alvor er på retur.

Lidt om mig selv
Jeg er et nysgerrigt mennesket. Det førte mig til at læse Idéhistorie på Aarhus Universitet, og det er en nysgerrighed, jeg til daglig bruger i mit arbejde som HF-lærer og kommunalpolitiker.

Jeg er født (1976) og opvokset i Aarhus, men bor og arbejder i dag i Horsens. Jeg har tre børn i alderen 9 til 15 år sammen med min kone Signe, som er afdelingsleder på en lokal folkeskole.

Jeg har været folketingskandidat i 2011 og 2015 og er i dag 2. suppleant for Kirsten Normann Andersen. Jeg blev medlem af SF i 2007 og har siden da været en aktiv del af partiet.

MÆRKESAGER

  • Alle med
    Ulighed og fattigdom er voksende. Ikke bare globalt, men også i Danmark. Vi har i Danmark – i kraft af vores udbyggede velfærdssamfund – en enestående mulighed for at få alle med. Men det kræver en særlig indsats for de svageste i samfundet, et opgør med fattigdomsydelser og kontanthjælpsloft, en rehabilitering af socialpolitikken og en styrkelse af uddannelsessystemet, så det løfter dem, der stadig ikke er kommet med, og som har stået uden for i generationer.
  • Ro På
    I Danmark er stress og angst desværre ved at blive folkesygdomme. Vi har indrettet et uddannelsessystem og et arbejdsmarked, hvor flere og flere må give op, og hvor et godt familie- og børneliv er under konstant pres. Det skal vi ændre gennem en række Ro På-reformer, som skal sikre, at vi får et liv og et arbejdsliv i balance, hvor der er plads til at være hele mennesker og hvor vi ikke længere accepterer stress, angst og dårligt helbred, som nødvendige sideeffekter ved vores levevis.
  • Globalt udsyn
    Det bliver stadigt mere tydeligt, at en lang række af de udfordringer, vi står over for som samfund – i forhold til klima- og miljø, men også fattigdom, krig og deraf følgende flygtningestrømme – kun kan løses via internationalt og globalt samarbejde. Det kræver globalt udsyn frem for nationalt snæversyn og det kræver, at vi i Danmark går forrest for at skabe forpligtende aftaler, samarbejder og fællesskaber på tværs af nationer og kulturer.