Du skal stemme på mig hvis du vil have en med masser af erhvervserfaring ind i rådet. En der kæmper for lighed på arbejdsmarkedet, økonomiske reformer der tilgodeser patienterne og borgere med udfordringer tæt på hvor de bor.

En der kæmper for bedre infrastruktur i hele regionen med bedre og billigere transport for alle i regionen. Og allermest en der kæmper for cirkulær økonomi i alle funktioner i regionen, så vi genbruger og innovere til glæde for kloden vores børnebørn, børn og os selv.

Mærkesager 

Grøn omstilling 

Hvis vi skal overleve med klimaforandringerne og give vores børn og børnebørn en chance. Så skal vi ændre måden vi arbejder på. Der er masser af grønne job specielt hvis vi begynder seriøst og leve cirkulært i stedet for lineært. Det betyder at designe produkter der kan bruges igen og igen, samt at sortere og genbruge vores madaffald og slam fra spillevand. Hvorfor skal tyskerne tjene på vores affald fra spillevandssystemerne i deres varmesystem. Lad pengene komme vores hospitaler og regioner til gode

Afgifterne og penge systemet skal ændres,

afgifterne og penge systemet skal ændres så det er langtidsholdbart. Det er vigtigt at vi igen har en demokratisering af penge systemet, så det er samfundet og os borgerne der bestemmer hvor vores penge skal investerer og ikke de private banker og investeringsfonde der kun investere til aktionærernes bedste. Det kan ikke være rigtigt, at vi bruger 150 milliarder på sundhedsvæsenet, 125 mia. på undervisningssektoren, 30 mia. på militæret og 200 mia. på renter og gebyrer i bankerne og så skal vi som borgere redde bankerne igen og igen. Bankerne skal igen være forpligtet til at investere i produktion. Der skal igen være en adskillelse af ejendomskapital og produktionskapital.

 Prekariatet skal under kontrol.

Det er ved at være normalen, at folk kun kan få et job på højst 30 timer eller projektstillinger på tidsbegrænsning. Endnu værre folk der er tvunget til at være selvstændige på såkaldte nullønskontrakter. Mange af disse jobs ligger i tilknytning til institutioner i regionen. Det kan vi som arbejdsgivere i regionsrådet gøre noget ved.