SFs Borgmesterkandidat i Silkeborg Kommune. 25 års kommunalpolitisk erfaring. Udvalgsformand m.m. Har altid beskæftiget mig med plan, trafik, skoler, børn og ældreområdet.

Har haft mange roller inden for forsyningsvirksomheder både kommunale og private. Har efterhånden et bredt kendskab til kommunal økonomi og organisations sammenhænge.

Udviklings orienteret med hjertet i lokalt nærdemokrati er nok et nøgleord for mig. Jeg brænder stadig for det lokale demokrati.

MÆRKESAGER

  • SF skal sikre udvikling både i Silkeborg , men også i hele Silkeborg kommune. Der er så mange attraktive lokalområder som skal udvikles.
  • Klimaindsatsen skal opprioriteres.
  • Vi skal ha en fremtidssikret klimatilpasnings plan. Der skal plantes mere skov, der skal laves flere højmoser, der skal igangsætte initiativer som reduceres co2 væsentligt.
  • I den kommende byrådsperiode skal der fokus på ældre og sundhed. Der skal flere bevillinger til , og fokus på rekruttering, opkvalificering og kompetenceudvikling. Og der skal et større fokus på en forbedret hjemmesygeplejerske normering som sikre at de hurtigt udskrevne borgere fra sygehusene får en bedre behandling.
  • Vi er nødt til at se på den opgaveglidning der lige nu foregår uden ordentlige aftaler mellem Region og kommunal service.