Som byrådsmedlem vil jeg arbejde for frihed, lighed og fællesskab i en bæredygtig kommune, der tager den grønne omstilling alvorligt. Borgerne skal sikres lige vilkår, så alle får mulighed for at deltage i lokale fællesskaber – hele livet og i alle kroge af kommunen!

Mærkesager 

Rent drikkevand

De fremtidige generationer skal sikres giftfrit drikkevand. Derfor skal vi fjerne forureningstruslerne mod grundvandet i kommunens indvindingsområder. Der skal etableres store beskyttelseszoner, hvor der ikke må bruges sprøjtegifte.

Fri adgang til hallerne

Foreningernes brug af hallerne skal være gratis. En afskaffelse af lokalelejen vil være en stor hjælp til de mange klubber og foreninger, som kan koncentrere kræfterne om at få flest muligt til at dyrke idræt.

Decentralisering

Vi skal gøre det modsatte af, hvad man gør i de andre kommuner. I stedet for at centralisere skal vi satse på at bevare en decentral institutions- og skolestruktur.