Navn: Claus Løwe Klostergård

Uddannelse: Tømrer og Pædagog

Alder 39 år

Arbejde: Inklusionspædagog og kommunalpolitikker Politiske ambitioner/mål: Fortsætte arbejdet med den grønne bæredygtige omstilling, mindske CO2 aftrykket – mere genanvendelse/mindre affald – mere vild natur. At det skabes bedre rammer for børns kreativitet – leg – og udvikling. Et sundhedsvæsen der kan yde en helhedsorienteret indsats for den enkelte patient.

Mærkesager 

Klima

Miljø – Natur

Større social retfærdighed

Bedre rammer for børns trivsel og læring