I denne byrådsperiode har jeg repræsenteret SF som: – Formand for Klima og Miljøudvalget – Medlem af Økonomi og Erhvervsudvalget – Næstformand i Gudenåkomiteen – Og som repræsentant i det Grønne Råd. SF har opnået flotte resultater indenfor disse områder, og mit håb er derfor, at jeg får mulighed for at fortsætte mit arbejde.

Mærkesager 

  • En CO2 neutral kommune i 2025, fokus på miljø og naturen
  • Bedre rammer for børn og unge, der kan understøtte og styrke deres personlige, sociale og faglige kompetencer
  • At der bliver gjort en større indsats for at bekæmpe ensomhed i alle aldersgrupper