72 år – nuværende byrådsmedlem. Har været aktiv i SF siden 1981 og været folkevalgt i amtsråd og byråd i over 20 år. Jeg vil især arbejde for forbedringer på det specialiserede handicapområde, ældreplejen og skoleområdet.

Mærkesager 

Bedre sagsbehandling og hjælp til handicappede.

Bedre normeringer i Folkeskolen.

Fuld fokus på grøn omstilling i kommunen.