Bestyrelsen ønsker jer alle, alt godt fremover!

 

What do you want to do ?

New mail

Bestyrelsen i SF Odsherred.

Formand.                                               Kommunalbest. medl.

Mogens Stig Møller                                                                   Arne Mikkelsen.   

Leifa Nordre 3, 4550 Asnæs.                                                  Bispevej16, 4500 Nykøbing S.

Tlf.: 6063 6748.                                                                         Tlf.: 298 45851.

E-mail: armi@nyka.dk                                                             E-mail:  mmstevns@gmail.com

 

Best. medl. og sekretær.                  Kasserer.

Ejnert B. Sørensen.                                                                   Hans Thaysen.

Strandbakken 32, Veddinge, 4540 Fårevejle.                      Porsevej 54, 4500 Nykøbing S.

Tlf.: 5959 2703.                                                                         Tlf.: 4093 2488.

E-mail: ejnerts@io.dk.                                                             E-mail  hellethaysen@forum.dk.

 

                                                              

 

 

Best. medlem                                Best. medlem.

Mette Feenstra                                                                         Torben Kjeldsen

Holtevej 4E, 4573 Højby.                                                       Toldbodvej 4, 4581 Rørvig.

Tlf.: 2986 7577.                                                                         Tlf.: 3027 4349.

Email: mefee@gmail.com                                                       Email: tortok@gmail.com

Best. Suppleant.                             Best. Suppleant

Gina Collamar.                                                                           Lise Jørgensen

Grundtvigsvej 13, 4500 Nykøbing S.                                     Klintvej 166, Klint, 4500 Nykøbing S.

Tlf.: 2556 9356.    E.mail: ginalarsen2@msn.com.              Tlf.: 2618 5932.  Email: ljwork@email.dk

                             

 

 

Best. Suppleant

Ivan Back Svendsen

Storøvej 5, Lammefjord, 4540 Fårevejle.

Tlf.:5136 7660.   E-mail: ivnissuaq@gmail.com.

 

 

 

 

 

What do you want to do ?

New mail