Politikere og kandidater

Mette Voss

Hvem er jeg?
Jeg er byrådsmedlem for SF i Kolding. Jeg blev ved valget i 2017 valgt som 1. suppleant, og da Karina Lorentzen blev valgt til folketinget ved valget i 2019 indtrådte jeg i byrådet pr. 1/8-19.

Jeg er uddannet pædagog og har arbejdet inden for det pædagogiske fag i 22 år. Jeg har valgt at afslutte denne del som fastansat og er nu vikar inden for både dag- og døgninstitutionsområdet.

Min fritid bruger jeg primært på min familie og venner. Og har jeg ferie, er jeg fast festivalgænger på Jellingfestivalen og Tønderfestivalen – begge steder som frivillig. Derudover ynder jeg at rejse på storbyferie i en af Europas hovedstæder.

Hvad arbejder jeg for i Kolding Kommune?
Jeg gik til valg på de bløde værdier, og disse er forsat et fokusområde for mig.

Jeg mener, at alle børn fortjener en god start på livet. Det er fundamentet for et godt liv. Med en viden fra praksiskfeltet vil jeg gerne være med til at sætte dagsordenen. Jeg ser gerne en styrkelse at pædagogantallet i de enkelte institutioner. Det er ganske simpelt: skal vi favne og støtte alle børn og deres familier, kræver det en styrkelse af antallet af uddannede pædagoger. Hænder er ikke nok – der skal viden til og ressourcer til.

Derudover skal der sikres de rette tilbud, hvad enten man har en diagnose eller er det. vi i fagsprog kalder ”gråzonebørn”.

Folkeskolen skal styrkes. Både lærere og pædagoger skal sikres de nødvendige ressourcer og tid til at forberede undervisningen til gavn for det enkelte barn, uanset behov.

Med ”kontanthjælpsloftet” fik mange det svært. Der er siden sket mange private tiltag for at råde bod på dette, men der skal mere hjælp til, og jeg ser det som vigtigt og en kommunal opgave, at vi i Kolding gør hvad vi kan, både menneskeligt og økonomisk, for at hjælpe den enkelte bedst muligt.

Med ”aftalepapiret” mellem SF, Enhedslisten, Socialdemokratiet og de Radikale i 2019, blev det bestemt at netop ”kontanthjælpsloftet” skal afskaffes. Dette sker desværre først i 2020, men det går i den rigtige retning.

Der skal være respekt for de offentligt ansatte. Der skal arbejdes for mindre kontrol og dokumentationskrav og mål. Der skal fra kommunens side være en tro på, at der ude på de enkelte arbejdspladser knokles og arbejdes, og der gives alt det, man kan til gavn for det enkelte barn, elev, bruger, borger m.v. Og ingen tvivl om, at dette arbejde skal dokumenteres, men det kan gøres så meget smidigere.

Hvordan finder du mig?
Du kan ringe til mig på tlf. 29 36 75 98, eller skrive på mlov@kolding.dk

Derudover kan du finde mig på FB.

 

Hans Holmer

Lidt om mig
Jeg arbejder til dagligt ved Skattestyrelsen.

Jeg er 37 år og gift med Kristina (pædagog). Sammen har vi tre piger Lærke ti, Lykke ni og Liv fire år.

Jeg er et politisk engageret og idérigt menneske med hjertet på det rette sted og vil gerne gøre en endnu større forskel og skabe endnu bedre muligheder for vores børn og folk på kanten af arbejdsmarkedet. Derfor har jeg bl.a. foreslået et Udsatteråd, loppestationer på vores genbrugspladser, hvor folk kan aflevere det, der er for godt til at smide ud. Jeg har også foreslået en økologisk bondegård for unge under 40 år med handicap. Disse tre forslag er gennemført eller på vej. Derudover har jeg en masse andre forslag.

Jeg ser mig selv som handlekraftig- og kan træffe beslutninger på et kvalificeret grundlag, en igangsætter, vedholdende, arbejdsom, god til at tale og lytte, idérig, relations kompetent, empatisk og tillidsvækkende.

Jeg er lokalt forankret og sidder blandt andet i en skolebestyrelse, styregruppen Gademix (KFUM’s sociale arbejde). Jeg sidder også i bestyrelsen i min lokale grundejerforening og har gennem en årrække siddet i vores lokale børnehaves bestyrelse.

Jeg elsker musik, en god snak, naturen, loppemarkeder og genbrug – og kan vel kaldes en tingfinder.

Du kan igennem mine mærkesager læse lidt mere, om hvad jeg står for :-)

Det brænder jeg for – mine 3 mærkesager!

VORES INKLUDERENDE FÆLLESSKAB
Tillid til hinanden. Vi vil arbejde for, at udsatte borgere ikke mødes med mistillid og kontrol. Vi anerkender, at lovgivningen sætter sine begrænsninger, men vi skal udfordre den og hele tiden søge løsninger på det konkrete menneskes udfordringer. Det kræver frihed for de kommunale medarbejdere, så de får lov til at bruge deres faglighed – også når det kræver utraditionelle løsninger.

VORES BØRN OG UNGE
Tidlig indsats for udsatte børn, hvilket kræver at samarbejdet mellem pædagoger og forældrene skal have bedre betingelser. Børn i gråzoner skal have de rette tilbud, uanset om de har en diagnose eller ej. Inklusion er ikke for enhver pris, og vi skal fastholde kommunens specialtilbud både for daginstitutionsbørn og skoleelever.
Folkeskolen er førstevalget. Det kræver færre børn i klasserne, kortere skoledage, mere forberedelsestid til lærerne, og der skal udbygges i relevante områder, så forældre ikke nødtvungent vælger privatskolerne, fordi der ikke er plads på den lokale folkeskole.

Erhvervsstrategi skal gå gennem vores børn. Vi skal investere endnu mere i folkeskole og daginstitutioner, så kan vi bruge det som et led i en attraktiv erhvervsstrategi. Vi skal tiltrække børnefamilier ved at have de bedste skoler, fritidstilbud, kulturtilbud, idrætsfaciliteter og daginstitutioner.

VORES GRØNNE KOMMUNE
Genanvendelse og Bæredygtighed er omdrejningspunktet. Kommunes arbejde med bæredygtighed skal afspejles i strategier, der sikrer højest mulige genanvendelse fx ved samarbejde med landsdækkende sociale virksomheder. Samtidig skal kommunens indkøb og investeringer være strategisk rettet mod at fremme bæredygtige produkter og løsninger – herunder økologi og lokalt producerede varer og tjenester. Der skal være fokus på, at produkter kan repareres, re-designes eller genanvendes.

Hvordan finder du mig?
Du kan altid ringe til mig på tlf. 26491040 – eller skrive på hans.holmer@hotmail.com.

Jeg er oftest at finde ude i virkeligheden. Jeg er dog også at finde på både facebook, snapchat, instagram og twitter – under navnet ”Hans Holmer”. Du kan også lære mig bedre at kende i diverse spørgsmål/svar test, der er på nettet fx på JydskeVestkysten, DR og TV2.

Vores politikere