Politikere og kandidater

KARINA LORENTZEN Denhardt

Hvem er jeg?
Jeg er byrådsmedlem for SF Kolding. Jeg har tidligere siddet i Folketinget, hvor jeg blandt andet var formand for Retsudvalget. Ved valget i 2015 manglede jeg blot 91 stemmer for at komme i Folketinget igen.

I dag arbejder jeg for Dansk Fjernvarme, hvor jeg knokler med at formidle den fantastiske grønne omstilling, der er i gang hos landets 400 fjernvarmeselskaber. Det er en klima-kamp, der batter, da vi i Danmark bruger enorme mængder energi til opvarmning.
Privat er jeg gift med Brian, og vi har sammen Clara på fem år. Vi bor i Seest.

Min fritid bruger jeg på min familie, SF og på bestyrelsesarbejde i børnehaven på Floravej, Støttecenter for seksuelt misbrugte – og så er jeg formand for en lille organisation, Pro Vest, som hjælper ofre for menneskehandel i Syddanmark. Jeg var desuden med til at starte New Start Kolding op – en gratisbutik for de flygtninge, som er havnet på regeringens lave ydelser, og også her laver jeg bestyrelsesarbejde.

Jeg har en passion for camping, loppemarkeder og brætspil.

Hvad brænder jeg for?
Jeg har gået på Munkevængets skole – et fællesskab så stærkt, at det løftede mig gennem læreruddannelsen og gjorde, at jeg blev den første i min familie, som fik en videregående uddannelse som lærer. De muligheder, jeg fik, ønsker jeg for alle børn i kommunen.
Politisk blev jeg formet af min farmor og farfars fortælling om at være fattige landarbejdere i 40erne. Det har i den grad styrket min retfærdighedssans, og derfor kæmper jeg for lige muligheder for alle.

Jeg er optaget af et Danmark, hvor tryghed og frihed ikke kun er for dem, som har pengepungen i orden. Det betyder, at jeg ønsker en kommune, der sætter mennesker før systemer og som er med til at passe på vores fælles natur og miljø.

Hvad vil jeg arbejde for i Kolding Kommune?
–    Vi skal have flere pædagoger i kommunens institutioner – det duer ikke, at pædagogerne står alene med op til 16 børn.

–    Jeg ønsker to voksne i de mindste klasser for at give alle børn bedre muligheder for udvikling i de år, hvor fundamentet for dansk og matematik lægges.

–    Alt for mange brænder ud i spændet mellem job og hjem. Vi skal give offentligt ansatte ret til at gå op og ned i tid, når det passer ind i deres hverdag. Det har man allerede gjort i København med succes.

–    Udvikling i hele kommunen: Som tidligere udkantsordfører er jeg optaget af, at vi lægger alle tilbud i Kolding. Vi skal have et udvalg for lokalsamfundene, så vi sikrer inddragelse af dem og udvikling i hele kommunen.

–    Danmarks Naturfredningsforening vurderer, at Kolding Kommune er fattig på natur. Derfor skal vi have mere af den, bl.a. skal grøftekanterne genetableres med vilde blomster. Samtidig skal vi genanvende mere affald og udfase mikroplast for at passe på miljøet og naturen.

Hvordan finder du mig?
Du kan altid ringe til mig på tlf. 31396289 – eller skrive på kalodehnhardt@gmail.com.

Jeg er både på facebook, snapchat, instagram og twitter. På ”Karina Lorentzen i Kolding Byråd” kan du finde KV17-nyheder, mens du kan følge mit folketingskandidatur på ”Karina Lorentzen Dehnhardt”.

Hans Holmer

Lidt om mig

Jeg arbejder til dagligt ved Skattestyrelsen.

Jeg er 37 år og gift med Kristina (pædagog). Sammen har vi tre piger Lærke ti, Lykke ni og Liv fire år.

Jeg er et politisk engageret og idérigt menneske med hjertet på det rette sted og vil gerne gøre en endnu større forskel og skabe endnu bedre muligheder for vores børn og folk på kanten af arbejdsmarkedet. Derfor har jeg bl.a. foreslået et Udsatteråd, loppestationer på vores genbrugspladser, hvor folk kan aflevere det, der er for godt til at smide ud. Jeg har også foreslået en økologisk bondegård for unge under 40 år med handicap. Disse tre forslag er gennemført eller på vej. Derudover har jeg en masse andre forslag.

Jeg ser mig selv som handlekraftig- og kan træffe beslutninger på et kvalificeret grundlag, en igangsætter, vedholdende, arbejdsom, god til at tale og lytte, idérig, relations kompetent, empatisk og tillidsvækkende.

Jeg er lokalt forankret og sidder blandt andet i en skolebestyrelse, styregruppen Gademix (KFUM’s sociale arbejde). Jeg sidder også i bestyrelsen i min lokale grundejerforening og har gennem en årrække siddet i vores lokale børnehaves bestyrelse.

Jeg elsker musik, en god snak, naturen, loppemarkeder og genbrug – og kan vel kaldes en tingfinder.

Du kan igennem mine mærkesager læse lidt mere, om hvad jeg står for :-)

Det brænder jeg for – mine 3 mærkesager!

VORES INKLUDERENDE FÆLLESSKAB

Tillid til hinanden. Vi vil arbejde for, at udsatte borgere ikke mødes med mistillid og kontrol. Vi anerkender, at lovgivningen sætter sine begrænsninger, men vi skal udfordre den og hele tiden søge løsninger på det konkrete menneskes udfordringer. Det kræver frihed for de kommunale medarbejdere, så de får lov til at bruge deres faglighed – også når det kræver utraditionelle løsninger.

VORES BØRN OG UNGE

Tidlig indsats for udsatte børn, hvilket kræver at samarbejdet mellem pædagoger og forældrene skal have bedre betingelser. Børn i gråzoner skal have de rette tilbud, uanset om de har en diagnose eller ej. Inklusion er ikke for enhver pris, og vi skal fastholde kommunens specialtilbud både for daginstitutionsbørn og skoleelever.
Folkeskolen er førstevalget. Det kræver færre børn i klasserne, kortere skoledage, mere forberedelsestid til lærerne, og der skal udbygges i relevante områder, så forældre ikke nødtvungent vælger privatskolerne, fordi der ikke er plads på den lokale folkeskole.

Erhvervsstrategi skal gå gennem vores børn. Vi skal investere endnu mere i folkeskole og daginstitutioner, så kan vi bruge det som et led i en attraktiv erhvervsstrategi. Vi skal tiltrække børnefamilier ved at have de bedste skoler, fritidstilbud, kulturtilbud, idrætsfaciliteter og daginstitutioner.

VORES GRØNNE KOMMUNE

Genanvendelse og Bæredygtighed er omdrejningspunktet. Kommunes arbejde med bæredygtighed skal afspejles i strategier, der sikrer højest mulige genanvendelse fx ved samarbejde med landsdækkende sociale virksomheder. Samtidig skal kommunens indkøb og investeringer være strategisk rettet mod at fremme bæredygtige produkter og løsninger – herunder økologi og lokalt producerede varer og tjenester. Der skal være fokus på, at produkter kan repareres, re-designes eller genanvendes.

Hvordan finder du mig?

Du kan altid ringe til mig på tlf. 26491040 – eller skrive på hans.holmer@hotmail.com.

Jeg er oftest at finde ude i virkeligheden. Jeg er dog også at finde på både facebook, snapchat, instagram og twitter – under navnet ”Hans Holmer”. Du kan også lære mig bedre at kende i diverse spørgsmål/svar test, der er på nettet fx på JydskeVestkysten, DR og TV2.

 

Bo Vesterlund: Lokal SF’ er vil i Europa-parlamentet

Lokal SF’ er, Bo Vesterlund, er med i kampen om pladserne til Europaparlamentet i maj. Klima, social dumping og flygtninge står højt på dagsordnen.

Når danskerne skal til stemmeurnerne 26. maj og sammensætte et nyt Europaparlament, er koldingensiske Bo Vesterlund med som kandidat.

– Jeg har gennem familie i europæiske lande og på rejser i Europa interesseret mig for mange europæiske forhold. Krigsofre i Tyskland og hjemløse i Frankrig og Spanien, der tiggede og boede i blikskure, har gjort indtryk på mig, forklarer Bo Vesterlund.

– I europæiske partnerskaber har jeg, da jeg underviste indvandrere og flygtninge i dansk, fået større forståelse for integration i de europæiske samfund.  Som fagforeningsrepræsentant har jeg beskæftiget mig med løst ansatte og beskæftigelsesproblemer i såvel Danmark som Europa.

Bo Vesterlund har undervist på aftenskole og i gymnasiet. Udover at være medlem af SF Koldings bestyrelse og byrådsbaggrundsgruppe, har han også været valgobservatør i Østeuropa, og her har han set både fejl og mangler i lande med kort demokratisk tradition, hvilket har betydning for en eventuel optagelse af flere østeuropæiske lande i EU. Bo Vesterlund har desuden mangeårig erfaring fra SF, hvor han har arbejdet med internationale forhold i partiets internationale udvalg og Europaudvalg.

– Jeg har været med til at lave partiets valgprogram til EP-valget, og jeg stiller op på stærke dagsordner om et socialt Europa, hvor vi bekæmper ulighed og social dumping samt løser klima- og flygtningeproblemerne.

Bo Vesterlund arbejder for:

  • Et socialt Europa uden social dumping som hos Beier i Padborg, hvor filipinske chauffører blev lønnet m. 15.- kr. i timen og levede under kummerlige forhold. EU´s sociale søjle skal være med til at hæve sociale standarder især i Syd- og Østeuropa – uden at kunne sænke danske standarder. Overenskomster skal respekteres.
  • Et grønt Europa hvor hurtige el-tog bidrager til at co2-udslippet mindskes og hvor vi ikke kvæles i plastik som også kan gå ind i fødekæden.
  • Et humanitært Europa hvor alle lande bidrager til at flygtningeproblemer løses dels i nærområderne, dels ved solidarisk fordeling af de flygtninge der opholder sig i Europa.

Bo Vesterlund kan træffes på tlf. 31906811.

www.facebook.com/BoVesterlundiEU

www.twitter.com/@BoVesterlund

Vores politikere