Suzi Würtz Kjærgaard

Jeg blev i efteråret 2020 spurgt, om jeg kunne have lyst til at være kandidat til regionsrådsvalget i 2021. Det var et stort spørgsmål, da jeg i forvejen havde meldt mig under ”Villys faner” til kommunalvalget. Jeg sagde ja og trak mig efterfølgende fra kommunalvalget. Dette er nu endt med at jeg er blevet medlem af regionsrådet, hvilket jeg er glad for og egentlig ret stolt over.

I regionsrådet har jeg fået plads i Præhospitaludvalget samt Psykiatri- og Socialudvalget.

Jeg er udannet socialpædagog fra det, der engang hed Kolding Pædagogseminarium, i 2006. Efterfølgende har jeg arbejdet inden for diverse institutioner, der stort set alle lå inden for specialområdet. Jeg arbejder i dag på et socialpsykiatrisk bosted.

Mine mærkesager er:

En bedre psykiatri. Dette skal opnås ved vi har en større patientinddragelse, flere tilbud om meningsfyldte aktiviteter under indlæggelse, ydermere skal vi have flere samtaler samt flere intensive og patientstyrede senge. Der skal arbejdes på at der kommer flere fastansatte og færre vikarer, hvilket også vil have indflydelse på arbejdsmiljøet. Medarbejderne og ledelsen skal have mulighed for efteruddannelse, hvilket kan forebygge mindre tvang samt genindlæggelser.

Et nært og trygt sundhedsvæsen. Da alle skal have nem adgang til lægevagt og skadestue, skal de sikres at dette fortsat findes i lokalområderne. Det må aldrig blive en økonomisk hindring at få hjælp, derfor skal økonomisk trængte have gratis transport til lægevagt og skadestue. Der skal oprettes flere lokale sundhedshuse med praktiserende læger, røntgen, lokalpsykiatri, jordemoder, høreapparater, gynækolog m.m. – med sygehusfunktioner tilknyttet.

Lighed i sundhed. Der skal være krav om årligt lægetjek af borgere på botilbud, da alvorlig sygdom ikke bliver opdaget i tide, og derved dør denne borgergruppe tidligere end andre. Der er socialt udsatte, der sjældent kommer til læge, da de ofte ikke føler sig mødt eller hørt. Dette er medvirkende til at øge stigmatiseringen – og bidrager til mere misbrug og højere dødelighed. Der er behov for flere socialsygeplejersker, der kan skabe sammenhæng og fastholdelse i et behandlingsforløb af socialt udsatte under indlæggelse og styrke koordinering med kommunen.

Jeg kan træffes på mail: swk@rsyd.dk eller telefon: 2053 1538

Det er også muligt at følge mig på Facebook: https://www.facebook.com/SuziWKjaergaardSF