SF København

SF København er fællesorgan for SF’s partiforeninger i København, Frederiksberg, Tårnby/Dragør og SF’s ungdom i København, og har i omegnen af 1800 medlemmer.
I menuen finder du links til de forskellige lokale partiforeninger under SF København. Der findes partiforeninger i de fleste bydele i hovedstaden.

SF København er en storkredsorganisation i SF. En storkreds har ansvaret for at opstille kandidater til Folketinget. Det sker ved en urafstemning hvert andet år.

SF København har ansvaret for at opstille kandidater til Københavns Borgerrepræsentation. Bestyrelsen for SF København og medlemmerne af Borgerrepræsentationen har ansvaret for den politik som SF skal føre i Københavns Kommune.

SF Københavns vedtægter

SF's politikere i København
Sisse Marie Welling

Borgmester for sundhed og omsorg - København

Klaus Mygind

Medlem af Borgerrepræsentationen - København

Astrid Aller

Medlem af Borgerrepræsentationen - København

Annika Smith

Medlem af Borgerrepræsentationen - København

København
Tlf: 22510193
Formand
Bliv medlem af SF