VI KÆMPER FOR ET GRØNNERE OG MERE RETFÆRDIGT KØBENHAVN

SF København er fællesorgan for SF’s partiforeninger i København, Frederiksberg, Tårnby/Dragør og SF’s ungdom i København, og har i omegnen af 1800 medlemmer. I menuen finder du links til de forskellige lokale partiforeninger under SF København. Der findes partiforeninger i de fleste bydele i hovedstaden.

Du kan også følge SF Københavns arbejde på Facebook.

SF København er en storkredsorganisation i SF. En storkreds har ansvaret for at opstille kandidater til Folketinget. Det sker ved en urafstemning hvert andet år.

SF København har ansvaret for at opstille kandidater til Københavns Borgerrepræsentation. Bestyrelsen for SF København og medlemmerne af Borgerrepræsentationen har ansvaret for den politik som SF skal føre i Københavns Kommune.

SF's politikere i Borgerrepræsentationen
Sisse Marie Welling

Borgmester for sundhed og omsorg - København

Klaus Mygind

Folketingskandidat - København
Medlem af Borgerrepræsentationen - København

Astrid Aller

Medlem af Borgerrepræsentationen - København

Annika Smith

Medlem af Borgerrepræsentationen - København

Rasmus Steenberger

Medlem af Borgerrepræsentationen - København

Yilmaz Yildiz

Medlem af Borgerrepræsentationen

Folketingsmedlemmer valg i København
Carl Valentin

Miljø- og fødevarerordfører
Udlændingeordfører
Landbrug-, fiskeri-, og dyrevelfærdsordfører
Forbrugerordfører

Lisbeth Bech-Nielsen

Finansordfører
Erhvervsordfører
IT-ordfører

København
Tlf: 22510193
Formand
Bliv medlem af SF