Jeg stammer fra en kurdisk flygtningefamilie fra Kurdistan i Tyrkiet og kom til Danmark i 1988. Jeg er uddannet cand.mag i historie med tysk som sidefag. Jeg har i mange år arbejdet som tolk og oversætter, sproglærer og mentor for nyankomne flygtninge. Jeg har i flere år været aktiv i det kurdiske miljø i Danmark, hvor jeg har haft forskellige bestyrelsesposter, og hvor jeg i den forbindelse har beskæftiget mig med bl.a. integration og oplysningsarbejde.

 

Mine mærkesager:

Jeg vil gøre mit bedste for, at København bliver en by for alle med respekt for alles kulturelle baggrund og forskelligheder, at mangfoldigheden, den gensidige integration og kulturen styrkes, naturen og diversiteten beskyttes og styrkes og trafik og miljøproblemerne løses på en ordentlig måde til gavn for byen og borgerne.