Please accept statistikker, markedsføring cookies to watch this video.

København skal levere på klimamålene, ikke lade som om!

Jeg har faglig og frivillig erfaring med at skabe forandring på Amager og i store organisationer. Hjælp mig med at forandre København. I min fritid er jeg næstformand i Amager Øst Lokaludvalg, hvor jeg blandt andet har sikret at vi bevarer Amagerbanen, holder naturen åben på Prøvestenen Syd, og får cykelstier på Backersvej.

Jeg har også været med til at skabe Cykellegepladsen på Formosavej og forme udviklingen af Amager Strandpark. Og så hjælper jeg med at arrangere Amager Klima- og Demokratifestival.

Jeg arbejder til daglig i Frederiksberg kommune som projektleder. Derudover er jeg bestyrelsesmedlem i fjernvarmeselskabet CTR I/S, hvor jeg arbejder for en fremtid uden biomasse.

Far til 3 og bor på Amager. Ivrig cyklist. Elsker at bage brød og gå i haven.

Du finder mig som nr. 3 på SF’s liste.

MÆRKESAGER

Vi skal levere på klimamålene, ikke lade som om!

Flere cykler, færre fossilbiler. Flere træer, mindre afbrænding. Mere natur, mindre forurening. København har lovet at være CO2-neutral i 2025. Det er vores vigtigste opgave.

Genopret socialområdet – værdigheden tilbage! 

Flere skæve boliger og fixerum til byens udsatte stofbrugere. Mindre kommunal kassetænkning for handicappede og folk med psykisk lidelser. Hjælpe virksomheder der rummer skæver typer.

En tryg by for børn 

En tryg by for børn – undgå problemer i voksenlivet! Minimumsnormeringer og inklusion skal virke. Mindre skoleklasser og tid til at hjælpe børn der har det svært. Flere sikre skoleveje og sociale indsatser på biblioteker og ungdomsklubber.

HJEMMESIDE

rasmussteenberger.dk