De mindste og de ældste – det er mine nøgleord.

Jeg er gruppeformand for SF i København og har været medlem af Borgerrepræsentationen i 12 år. Jeg har desuden vikarieret som sundheds- og omsorgsborgmester.

Jeg blev uddannet lærer i 1982 og har været skoleleder i 20 år. Senest på Nørrebro. Jeg ved, hvor stærk folkeskolen er, og at skolen er fundamentet for vores samfund. Jeg er medlem af Børne- og Ungdomsudvalget i København.

Jeg bor på Islands Brygge. Jeg elsker at bruge byens grønne åndehuller, fodboldbaner og havnebade med mine børn, børnebørn og min kone. Arbejdet for et grønt København laver jeg blandt andet som medlem af Teknik- og Miljøudvalget i København.

Jeg har været socialist hele mit liv. Socialismen er hjørnestenen i mit politiske kompas og udgangspunktet for mine politiske ideer. Min socialisme, min alder og min kærlighed til København – til sammen kan jeg vel kaldes den københavnske Bernie Sanders :-)

MÆRKESAGER

Bedre dagtilbud og folkeskole – indfør et loft på max 24 elever i klassen. Færre timer på skemaet for de små elever. Bedre normeringer og fysiske rammer for børnene. Mere uddannet personale. Alle skoler og dagtilbud i København skal have høj kvalitet!

Et aktivt ældreliv i København – bedre byrum og værksteder for ældre, så alle kan bruge byen. Byg flere seniorbofællesskaber. Fast plejepersonale på vores plejehjem.

Fart på klimaindsatsen – København skal være CO2-neutral i 2025. Færre biler i byen, flere dele- og elbiler, mindre affald. Mere grønt og mere træbyggeri i byen.