Her på siden vil vi løbende opdatere nyheder vedrørende SF’s landsmøder og træf.

Dialogforum

Næste møde i dialogforum holdes den 17. november kl. 13 – 16.30 på Christiansborg. Efter at den overordnede strategi og SF’s forhandlingskrav nu er på plads er næste skridt at stille skarpt på, hvordan SF sikrer sig ejerskab til de politiske sager, og hvordan vi får mobiliseret medlemmer og sympatisører i kampagnen. Mødet bliver således et arbejdsmøde om folketingsvalgkampen. Folketingskandidater, lokale kampagnemedarbejdere og evt. lokale kampagnekoordinatorer opfordres stærkt til at deltage – udover den sædvanlige deltagerkreds, som er: landsledelsesmedlemmer, folketingsmedlemmer, europaparlamentsmedlem, borgmestre, partiforeningsformænd, storkredsformænd (eller en anden repræsentant valgt af hhv. partiforening/storkreds), SF’s medlemmer af KL’s repræsentantskab, SF’s medlemmer af Danske Regioners bestyrelse, tre repræsentanter valgt af Fagligt Landsudvalg samt tre repræsentanter valgt af SFU.

Programmet finder du her: Dialogforum 171118

Landsmøde

Dokumenter fra landsmødet 2018: