I Østjyllands storkreds kan du stemme på

I Østjyllands storkreds har vi prioriteret sideordnet opstilling. Kirsten Normann Andersen er valgt i kredsen.

Vil du engagere dig i valgkampen for SF? Så kontakt kampagnekoordinator for Østjylland, Tobias Andersen:
22459020, tobias.andersen@sf.dk

Kirsten Normann Andersen

Sundhedsordfører
Ældreordfører
Afbureaukratiseringsordfører

Anna Brændemose

Folketingskandidat - Østjylland

Charlotte Broman Mølbæk

Handicapordfører
Kulturordfører
Dagtilbuds- og familieordfører
Medieordfører
Idrætsordfører

Aleksander Myrhøj

Medlem af Kommunalbestyrelsen - Norddjurs

Charlotte Vindeløv

Medlem af Kommunalbestyrelsen - Skanderborg

Morten Siig Henriksen

Medlem af Kommunalbestyrelsen - Syddjurs

Niels Callesøe

Folketingskandidat - Østjylland

Theis Rubinke Sørensen

Folketingskandidat - Østjylland

Jan Tidemand

Folketingskandidat - Østjylland