Vi skal gå forrest i klimakampen

Klimaforandringerne er over os, og de mulige konsekvenser er uhyggelige. Især hvis temperaturen stiger mere end 1,5 grader.

Derfor skal vi leve fuldt op til Paris-aftalens mål om at holde temperaturstigningerne på 1,5 grader eller mindre. Og der skal ingen tvivl være om, at Danmark skal levere sin del af indsatsen. Det kræver en stor indsats, for vi har stadig en høj klimaforurening pr. indbygger. Og det er blevet værre her de sidste par år under Lars Løkke.

Derfor skal vi satse massivt på vedvarende energi og begrænse vores CO2-udledning markant. Kul skal ud af energiforsyningen før 2025, olie i faste anlæg før 2030 og naturgas før 2035. Dermed kan vi reducere vores CO2-udledning med 70 pct. i 2030 i forhold til 1990. Og vi kan blive CO2-neutrale fra 2040.

Alt vores el skal komme fra vedvarende energi. Vi skal have endnu flere vindmøller, til lands og til havn, og vi skal have flere solceller og varmepumper. Samtidig skal vi investere i energibesparelser både i virksomheder, boliger og offentligt ejede bygninger.

De helt store udledere af klimagasser transportsektoren og landbruget.

Vi skal ikke længere køre rundt i benzin- og dieselbiler. El, biogas og anden vedvarende energi skal tage over. I 2025 skal dieselbiler være forbudt i alle større byer og fra 2030 skal man ikke kunne købe en ny benzin- eller dieselbil i Danmark. Og busser, færger og offentlige køretøjer skal køre på el, hvor det er muligt, ligesom størstedelen af jernbanen skal elektrificeres.

Landbruget står for 30 procent af vores klimaforurening. Derfor er det på høje tid, at vi stiller større krav til landbruget: Vi skal blandt andet udtage jorde med stor klimabelastning, stille konsekvente krav til behandling af gylle, kræve energieffektivisering af landbrugsmaskiner og have meget mere skov.

Der er brug for handling, og der er brug for, at Danmark går forrest og viser vejen i stedet for bare at krydse fingre for, at andre lande eller den teknologiske udvikling løser problemet for os.

SF ønsker en bindende klimalov. Den skal sikre, at vi lever op til 1,5 graders målet i Paris-aftalen. Klimarådet skal styrkes, og der skal laves lofter for udslippet af klimagasser hvert år. Hvis Danmark ligger over loftet skal der i forbindelse med finansloven aftales nye tiltag for at komme tilbage på sporet.

SF har tidligere fremlagt en række klimaudspil, der nu er indeholdt i vores samlede klimaplan.

Jeg meldte mig ind i SF fordi jeg ikke syntes der blev gjort nok for at bekæmpe klimaforandringerne. SF er det parti, der tager den grønne politik alvorligt og rent faktisk gør noget ved det.

Ask
SF Amager

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!