Vi skal gå forrest i klimakampen

Klimaforandringerne er over os, og de mulige konsekvenser er uhyggelige. Især hvis temperaturen stiger mere end 1,5 grader. Der er brug for, at Danmark går forrest og viser vejen i stedet for bare at krydse fingre for, at andre lande – eller ny, ukendt teknologi – løser problemet for os.

Vi skal leve fuldt op til Paris-aftalens mål om at holde temperaturstigningerne på 1,5 grader eller mindre. Og der skal ingen tvivl være om, at Danmark skal levere sin del af indsatsen. Det kræver en stor indsats, for vi har stadig en høj klimaforurening pr. indbygger. Og selvom der er sket fremskridt under den nuværende regering er det slet ikke nok. Derfor presser SF hele tiden på for at der sker mere og at det sker hurtigere.

Vi skal leve op til 70 pct. målsætningen i 2030, reducere med mindst 52 pct. i 2025 og Danmark skal være klimaneutralt fra 2040 og frem. Det kræver en bred indsats, men med særligt fokus på de helt store klimaforurenere, nemlig landbruget og transportsektoren. Vi skal bruge alle værktøjer i klimakampen: Regulering, tilskud og afgifter på forurening. Et vigtigt værktøj, som kan hjælpe den grønne omstilling i hele samfundet er en høj ensartet CO2-afgift.

For landbruget har klimaindsatsen indtil videre været minimal. SF kræver derfor markante reduktioner fra landbruget, blandt andet ved at tage den mest klimaforurenende jord ud af drift, plante mere skov, fremme plantebaseret kost, sikre klimaansvarlig behandling af gylle og begrænse udslip af metan fra køer.

På transportområdet er målet, at vi ikke længere skal køre rundt i benzin- og dieselbiler. Især el, men også biogas og anden vedvarende energi, skal tage over. SF ønsker et forbud mod køb af nye benzin- og dieselbiler, kørselsafgifter på last- og varebiler, samt bedre muligheder for at indføre emissionsfri zoner i større byer. Og så ønsker vi afgift på flyrejser med kompensation for de lavest lønnede.

På energiområdet er der sket meget. El- og fjernvarmeforsyningen vil i løbet af nogle år blive næsten fri for fossile brændstoffer, men vi skal videre. Kul skal ud af energiforsyningen før 2025, olie i faste anlæg før 2030 og naturgas før 2035. Det skal være forbudt at installere nye olie- og naturgasfyr til brug for opvarmning. Al gas skal være ”grøn gas” – biogas m.v. – fra senest 2035 og frem. Vi skal sikre at udbygningen med vindmøller og solceller (og el-nettet) følger med det stigende forbrug af el, og at det sker under hensyn til natur og naboer. Samtidig skal vi investere i energibesparelser og udfasning af kul, olie og naturgas både i virksomheder, boliger og offentligt ejede bygninger.

Men det er stadig ikke nok, hvis vi skal nå klimamålene. Der er brug for at suge CO2 ud af atmosfæren ved at rejse ny, hurtigvoksende skov, og for at opsamle CO2 ved hjælp af CO2-fangst, lagring og udnyttelse.

Jeg meldte mig ind i SF fordi jeg ikke syntes der blev gjort nok for at bekæmpe klimaforandringerne. SF er det parti, der tager den grønne politik alvorligt og rent faktisk gør noget ved det.

Ask
SF Amager

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!