Læserbreve

DROP ARMLÆGNING

Er det nødvendigt med endnu en helikopter, eller kunne vi have klaret os med mindre?

Lene Linnemann

Der blev afsat 50 mio. kr. (på finansloven) til en pulje, hvorfra der kunne ansøges om midler til en styrket indsats i de områder, der ikke blev dækket godt nok af helikopteren.

Her i Nordjylland, hvor vi oplevede problemer med dækningen i dele af Vendsyssel, ansøgte regionsrådet om tilskud til en akutlægebil, så også borgerne i denne del af regionen ville opleve en forbedret indsats på det præhospitale område.

Med helikopter og akutlægebil var vurderingen, at vi her i Nordjylland nu var godt hjulpet, og at vi nu på lige fod med resten af landet kunne modtage hurtigere og dermed bedre hjælp.

Sådan gik der så et par år, inden sundhedsministeren klappede kassen i og mente, at hvis vi i Nordjylland ville have den samme effektive indsats som den øvrige del af landets befolkning, så måtte vi selv skaffe midlerne til fortsat drift af en akutlægebil. Vi ønskede blot 10 mio. kr. om året til driften, for med en akutlægebil er vi godt dækket ind. Vi fik afslag på fortsat tilskud til lægebilen. Til gengæld havde sundhedsministeren ikke problemer med at finde 45 mio. kr. til endnu en helikopter – blot problemer med at forklare, hvorfor vi skal have den.

Er det nødvendigt med endnu en helikopter, eller kunne vi have klaret os med mindre? Kunne de 45 mio. kr., som helikopteren koster årligt, have gjort mere gavn på andre områder i vores ambulanceberedskab? Måske en permanent løsning med en akutlægebil havde været tilstrækkelig? Vi kan tænke og mene, hvad vi vil.

Nu er helikopteren på vej, og så skal den selvfølgelig placeres der, hvor den gør mest gavn.

Netop nu har fire-fem politikere travlt med at overbevise os om, at lige netop deres baghave egner sig bedst som base for en fremtidig helikopter. Enkelte har også bud på, hvordan landets øvrige helikoptere kan flyttes rundt, så det hele kan flaske sig bedst muligt for os her i Nordjylland.

Jeg vil foreslå, at vi lader kompetente mennesker undersøge hvilke fordele og ulemper, der er ved forskellige placeringer. Det må være en selvfølge, at helikopteren placeres efter en vurdering af, hvad der er bedst for borgerne og ikke ud fra ud fra, hvilken politiker der er bedst til at skaffe sig opmærksomhed.


Læserbrev, Nordjyske 23. februar 2018


Lene Linnemann
Regionsrådsmedlem SF
Region Nordjylland
Østervang 70
9362  Gandrup
Mobil: 61 74 40 57

Skal staten styre regionerne?

Hvis man spørger patientforeninger, sundhedsøkonomer og forskere på området, så siger de, at ansvaret for sygehusene er godt placeret og at regionerne gør det rigtig godt. Jeg vælger at tro på, at deres viden på området er så stor, at der er langt mere saglighed bag deres udtalelse end der er bag de negative og ikke evidensbaserede påstande, der kommer fra regionsrådskandidaterne fra DF og LA.

Lene Linnemann

17.11.2017

Lene Linnemann, Regionsrådsmedlem – SF, Region Nordjylland

Østervang 70, 9362  Gandrup, leli@rn.dk

 

Skal staten styre regionerne?

Hvis man spørger patientforeninger, sundhedsøkonomer og forskere på området, så siger de, at ansvaret for sygehusene er godt placeret og at regionerne gør det rigtig godt. Jeg vælger at tro på, at deres viden på området er så stor, at der er langt mere saglighed bag deres udtalelse end der er bag de negative og ikke evidensbaserede påstande, der kommer fra regionsrådskandidaterne fra DF og LA.

Kandidaterne fra DF og LA optræder i denne tid dagligt i medierne og på valgmøder med overskriften om, at de vil nedlægge regionerne. Men på trods af de to partiers mangeårige angreb på regioner, politikere og administrative medarbejdere, er de stadig kun kommet til overskriften.

Der er ingen beregninger fra de to partier, som understøtter deres påstande om, at regionerne ikke gør det godt nok og bare er et fordyrende led. Vi hører heller ikke forslag til, hvordan sygehusene skal drives, når regionerne bliver nedlagt. Eller det er måske ikke helt sandt, det jeg siger. Faktisk kommer der en del vildtflyvende skud fra de enkelte kandidater, men nogen fælles plan har de tydeligvis ikke. Ingen af de to partiers kandidater har været i stand til at forklare, hvad det er de mener, at ”andre” kan gøre bedre end regionerne. Hvem ”andre” er, kommer der heller ikke noget tydeligt bud på. Det kunne være godt at vide, om DF og LA forestiller sig at staten, kommunerne, private firmaer eller bestyrelser skal overtage opgaven. Og hvor er jeres beregninger – hvor meget billigere kan sygehusene drives, når regionerne nedlægges?

De bevidstløse gentagelser samt fraværet af medfølgende forslag og beregninger giver anledning til tanken om, at nogen bare har brug for at blive hørt i tiden op til valget og egentlig ikke har noget, at have påstandene i. De sagde det samme op til valget for fire år siden og siden har ingen af dem sagt ret meget - hverken om regionernes nedlæggelse eller om nogle af de mange opgaver regionerne arbejder med.

 

 

Tryghed på tirsdag

Du kan være med til at sikre og udbygge trygheden på tirsdag, og være med til at styrke sygehusene, sundheden og vores fælles velfærd. 

Erik Holm

 

                                                                                                                                                    Af Erik Holm, Hanstholm.
                                                                                                                                                    Kandidat for SF til regionsrådsvalget
                                                                                                                                                    og kommunalbestyrelsen i Thisted

 

Tryghed på tirsdag.


Valget på tirsdag handler om tryghed. Både i kommunerne og regionen. Det er et valg mellem ”Klar-dig-selv-partier” og ”Fællesskabs-partier”.

Vi har i valgkampen hørt borgerlige partier, der vil skære ned i kommunerne.
Vi har hørt partier, som helt vil nedlægge regionerne.

I fællesskab kan vi tage bedre ansvar for hinanden. Sammen kan vi klare tingene bedre, end vi kan hver for sig. Kommuner og regioner giver sikkerhed for, at ingen skal stå alene med sygdom, arbejdsløshed eller handicaps. I fællesskab sørger vi for ordentlig dagpasning og gode skoler til børn. Og vi tager os af omsorgen for de ældre.

Du kan være med til at sikre og udbygge trygheden på tirsdag, og være med til at styrke sygehusene, sundheden og vores fælles velfærd.

Tag parti for et velfungerende samfund, hvor vi tænker på andre end os selv. Send en klar besked til dem, der egoistisk vender samfundet ryggen, og vil skære ned på fællesskabet og trygheden.

Frihed, folkestyre og ikke mindst fællesskab begynder alt sammen med F.

Lad det være afgørende for din stemme på tirsdag.   

Grøn/oplevelsesturisme

Alt dette; de gode oplevelser med de mere voldsomme sportsudøvelser, og oplevelser for den stille vandrende, ridende som ønsker den stille, mørke rigtige kulisse; det ønsker jeg at promovere kraftigere, hvis jeg kommer i regionsrådet

Ove Albrektsen

Ove Albrektsen, Havremarken 50, 9690 Fjerritslev

– regionskandidat for SF i Nordjylland

 

 

Grøn/oplevelsesturisme.

Louise Ursell Smith – regionskandidat(ALT) skriver i Nordjyske den 10 november at hun vil arbejde for et hav bad nær vestkysten.

Fin ide, men jeg vil gå videre med tankerne om grøn turisme/oplevelsesturisme som Ursell også nævner i sit læserbrev.

I forvejen er oplevelsesturisme ved at komme rigtigt på banen i Slettestrandområdet. Et Mountainbike- center – med hoteldrift kombineret med ferie- og anden ophold for mennesker med særlige behov for omsorg/pleje er i stærk vækst i Slettestrand. Desuden er ridning på Islandske heste et lokalt særkende.

Min vision for oplevelses- og grøn turisme i Slettestrand - Rødhus går endnu videre end et hav bad, mountainbike og ridning. DN Jammerbugt fremlagde på deres årsmøde den 9. november, en vision om ”Naturnationalpark Lien” – hvor den fredsommelige Jammerbugt natur vej giver oplevelser- også om natten, hvor man opleve rigtig mørke uden generende lys!

1100 hektar stort område med hegn, indeholdende græssende dyr af flere arter. Et område med ”stille vej” igennem og med fortrinsret for det ridende og cyklende folk. Hestevogne vil fint kunne krydse her igennem.

Alt dette; de gode oplevelser med de mere voldsomme sportsudøvelser, og oplevelser for den stille vandrende, ridende som ønsker den stille, mørke rigtige kulisse; det ønsker jeg at promovere kraftigere, hvis jeg kommer i regionsrådet!

Desuden indgår Thorup Strand fiskerne og Slettestrand Havbåde i dette område som især henvender sig til familier. Slettestrand/Fjerritslev området byder på noget helt andet end Blokhusområdet.

Jeg har været bosiddende næsten hele mit liv i eller lige omkring Fjerritslev og har fulgt udviklingen. Især turisme kan være en fremtidig større indtægtskilde, men det skal være på bæredygtig måde, hvor naturen får første rang og mere plads. Herunder vil naturen også være grundlag for en stigning i økologisk mad. Hoteller kunne herved ”brande” stedet med lokalt produceret økologiske egnsretter!

Jeg vil gerne samarbejde med Louise Ursell om at fremme bæredygtigt udviklet turisme og med at promovere vores naturskønne egn, hvis vi begge 2 kommer i regionsrådet den 21. november!

 

3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg

Man har virkelig brug for et nyt dobbelt rør øst for nuværende tunnel.

Ove Albrektsen

Ove Albrektsen, Havremarken 50, 9690 Fjerritslev

– Regionskandidat i Nordjylland for SF

 

 

3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg

  • Hvor mange mennesker kan flyttes over i busser, for at lette den fastlåste trafiksituation igennem og omkring Aalborg?
  • Hvor meget kan intelligent trafikstyring og rykning af folks arbejdstider bedre på trafiksituationen?

Sammenfatning af hvad eksperter har regnet sig frem til, fremgår af artikel i Nordjyske 9. november, så vil det ikke flytte ret mange folk. Biler er billige og de fleste husstande har mindst 2, så mest af bekvemlighed så sætter folk sig ind i deres bil hver morgen.

Det med at flytte virksomhedernes arbejdstider er heller ikke noget man lige gør. Daginstitutioner, skoler og sports aktiviteter rykkes heller ikke sådan lige.

Hvert år stiger trafikken ret meget over fjorden ved Aalborg og igennem Aalborg,

Man har virkelig brug for et nyt dobbelt rør øst for nuværende tunnel. Det er bedre end Egholm-forbindelsen, som både belaster en masse mennesker miljømæssigt, samtidig med ødelæggelse af ø og natur, lang besværlig sagsbehandling og lang byggetid! Desuden er tunnel billigere og belaster veje og råstoffer mindre end en Egholm – motorvej.  

Efter at have kigget i Nordjyske her den 9. november, så fremgår det at næsten alle partier der stiller op til regionsvalget har 1 eller flere kandidater, der går imod en Egholm motorvejs løsning. Flere og flere udtrykker tvivl om Egholm forbindelsen overhovedet kommer? Hvor mange år skal man vente på den? Hvor dyr vil den blive? Og generer man ikke bare en masse mennesker i den vestlige del af Aalborg i temmelig mange år fremover, når der bygges og der skal transporteres tusindvis af lastbil læs med diverse råstoffer?

Skal vi ikke bare bestemme, at politikere og planlæggere tager en fornyet diskussion om Limfjords -forbindelserne, der gerne skulle holde mange år ud i fremtiden. Det er vigtigt for Nordjylland og hovedbyen Aalborg i Nordjylland, at der bliver truffet de bedste beslutninger!

 

Psykiatrien vader rundt i milliarderne

Jo, vi fik tilført flere midler, men i psykiatrien vader vi absolut ikke rundt i milliarderne – hverken her i Region Nordjylland eller noget andet sted i Danmark.

Lene Linnemann

Lene Linnemann, Regionsrådsmedlem – SF, Region Nordjylland

Østervang 70, 9362  Gandrup, 61744057, leli@rn.dk

 

 

Psykiatrien vader rundt i milliarderne

Til en høring på Christiansborg omhandlende psykiatrien og de vilkår som borgere med psykisk sygdom bydes, var der en noget frustreret kvinde tilstede. ”Hvad har I gjort med de 2,2 milliarder, som psykiatrien er blevet tilført”, spurgte hun. ”I har flere penge end nogensinde og alligevel gør I ikke andet end at spare, lukke senge og forringe kvaliteten i behandlingen. I vader rundt i milliarderne, men I kan ikke finde ud af at gøre noget som helst rigtigt. I er bare fuld af dårlige undskyldninger”, sagde den vrede kvinde.

Da psykiatriplanen i 2014 blev vedtaget, var vi fulde af håb. Endelig skulle vi nu, med den første nationale psykiatriplan, se det så hårdt tiltrængte løft. Endelig var det psykiatriens tur, til at få et skub i den rigtige retning – på samme måde, som kræftområdet af flere omgange har fået det. Men vi blev slemt skuffede.

De er rigtigt, at psykiatrien fra 2015 blev tilført 2,2 mia. – vel at mærke over fire år – til deling mellem de fem regioner i Danmark.

En stor del af pengene er øremærkede til mursten og SATS-puljeprojekter, så det reelle beløb rækker ikke til noget voldsomt stort kvalitetsløft. Der blev ikke plads til de store forbedringer. Der kom ikke flere medarbejdere på afdelingerne og der blev ikke bedre tid til den enkelte patient.

Psykiatrien halter bagefter og det har den vel egentlig altid gjort. Der har de seneste mange år været stor fokus på det somatiske område, med bl.a. kræft- og hjertepakker. Den opmærksomhed har psykiatrien ikke fået. Hvis vi skal uligheden til livs og psykiatrien skal på omgangshøjde med somatikken – og det skal den selvfølgelig - så skal der tilføres langt flere midler.

En patient med en fysisk sygdom får i dag en behandling, som stort set koster det samme som i 2008. Når der er tale om en patient med psykisk sygdom, så er udgiften til behandlingen faldet med 18 pct. (Sundhedsministerens tal fra februar 2017).

Vi behandler flere patienter i psykiatrien end nogensinde tidligere.   I de sidste ti år er antallet af patienter steget med næsten 50 pct., medens antallet af sengepladser i samme periode er faldet med knap 400, hvilket svarer til et fald på 14 pct.

Region Nordjyllands andel af de 2,2 mia. kroner, som fulgte med regeringens psykiatriplan, er på ca. 10 pct. Altså fik vi ca. 220 millioner, at gøre godt med fra 2015 til og med 2018. Mere end 80 mio. kr. af disse midler skal bruges på bygninger. Af de sidste 140. mio. kr., som så skal divideres med fire og dermed giver omkring 35. mio. kr. årligt, skal størstedelen dække nye SATS-puljeprojekter. Altså er den reelle tilførsel af ikke øremærkede midler ikke stor og den giver ikke mulighed for de helt store forbedringer i den psykiatri, som halter så langt bagefter somatikken.

Jo, vi fik tilført flere midler, men i psykiatrien vader vi absolut ikke rundt i milliarderne – hverken her i Region Nordjylland eller noget andet sted i Danmark.

 

13. november 2017

Se på beredskab

Det kan undre mig, at man ikke viser interesse for at undersøge, om der eventuelt er besparelser og andre fordele ved at hjemtage ambulancedriften.

Lene Linnemann

Lene Linnemann, Regionsrådsmedlem SF, Region Nordjylland
Østervang 70, 9362 Gandrup, Mobil: 61 74 40 57, Mail: leli@rn.dk 

 

Se på beredskab

I Region Nordjylland har SF de seneste seks-syv år forsøgt at finde flertal for - bare i første omgang - at se på ambulanceberedskabet. Vi ville så gerne have de øvrige partier med på ideen om, at analysere området - at undersøge , om vi måske kan gøre det bedre og billigere selv, end et privat firma kan. Men kun ganske få regionsmedlemmer er med på tanken.

Det kunne godt se ud som om, at regionen kan drive beredskabet billigere end Falck. Det lyder vel logisk nok, da regionen jo ikke har nogle aktionærer, som der skal tjenes penge til. Alligevel er interessen for at spare penge på området nærmest ikke eksisterende og der er ikke megen støtte til vores forslag.

Nu har jeg lige læst, at Region Syddanmark har skåret næsten et helt minut af responstiden, efter de selv har overtaget ansvaret for driften af ambulancerne. Samtidig forlyder det, at de sparer mange millioner kroner på hjemtagning af opgaven.

Det kan undre mig, at man ikke viser interesse for at undersøge, om der eventuelt er besparelser og andre fordele ved at hjemtage ambulancedriften.

Tænk nu, hvis Region Nordjylland kan levere samme beredskab til en billigere pris, end Falck kan! Besparelserne kan så bruges til bedre beredskab og vi kan på den måde nedbringe responstiderne og dermed give borgerne større tryghed i hverdagen og bedre kvalitet i behandlingen af sygdom og ved ulykker.

Vi skal støtte lokalt

Vi skal dog ikke forhindre unge i at få så store valgmuligheder, som overhovedet muligt! Men jeg kan ikke tro at Alternativet ikke vil støtte det lokale – og at de især ikke vil støtte Fjerritslev Gymnasium?

Ove Albrektsen

Ove Albrektsen, Havremarken 50, 9690 Fjerritslev

Regionskandidat for SF

 

Vi skal støtte lokalt!

Louise Ursell, kandidat for Alternativ til regionsrådet, beskriver flot i et læserbrev i Nordjyske, at det er vigtigt at alle stemmer! Også hvad jeg også tænker, om især unges valgdeltagelse. Godt at man gør opmærksom på denne problematik! Hvis alle unge mellem 18 og 28 år gjorde ligeså meget brug af deres stemmeret, som de 59 til 69-årige, så ville der være 100 000 flere stemmer ved dette kommune- og regionsvalg. Tankevækkende!

Jeg stiller op for SF til regionsvalget. Jeg er bosiddende i Fjerritslev og jeg stiller mig lidt undrende over for at Louise Ursell ikke ønsker en ”lille særbehandling” af de små gymnasier. Er frit valg virkelig det store mantra for Alternativets kandidater? Vil man som andre partier i ”blå blok” virkelig ha total valgfrihed, uanset hvad det koster de små lokale samfund?

Vi skal dog ikke forhindre unge i at få så store valgmuligheder, som overhovedet muligt! Men jeg kan ikke tro at Alternativet ikke vil støtte det lokale – og at de især ikke vil støtte Fjerritslev Gymnasium?

Men jeg er fra Fjerritslev og jeg støtter Fjerritslev gymnasium fuldt ud! Ingen skal være i tvivl om det!

 

Handling skaber forvandling

Den nuværende lægemangel, kan ikke løses med et snuptag. Der skal laves et langt og sejt træk, hvor der er brug for nye og kreative idéer. Det er godt at se, at sygeplejerskerne går foran med tanker om, hvordan de kan bidrage til at løse problemet.

Erik Holm

                                                                                                                                                       Af Erik Holm, Hanstholm.
                                                                                                                                                       Kandidat til Regionsrådet og
                                                                                                                                                       Kommunalbestyrelsen i Thisted

 

Handling skaber forvandling.
Handling skaber forvandling, siges det.
Det har sygeplejersker fra Thisted, Morsø og Jammerbugt kommune og Region Nordjylland taget til sig. De lavede i foråret et idékatalog med en lang række forslag til, hvordan det nære sundhedsvæsen kan udvikles.
Kataloget indeholder blandt andet idéer til, hvordan sygeplejersker i højere grad kan udføre noget af det arbejde, som læger laver i dag. Det rammer lige ned i den største udfordring, som Region Nordjylland står med lige nu: Mangel på læger både til praksisområdet og på sygehusene.

Den nuværende lægemangel, kan ikke løses med et snuptag. Der skal laves et langt og sejt træk, hvor der er brug for nye og kreative idéer. Det er godt at se, at sygeplejerskerne går foran med tanker om, hvordan de kan bidrage til at løse problemet.

Og det er rigtig godt, at idéerne i kataloget er udarbejdet af sygeplejersker fra både Regionen og kommunerne. Der er brug for mere tværgående samarbejde på sundhedsområdet. Det gælder både mellem kommuner og regioner og mellem sygeplejersker og læger.
Kommunerne og Regionen skal arbejde endnu tættere sammen, så sundhedsvæsnet fremstår som én samlet enhed, med det klare mål, at sikre borgernes sundhed bedst muligt.

Så tak til sygeplejerskerne for et godt, sagligt og konstruktivt initiativ i debatten om udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

 

Hold fast i akutsygehuset i Thisted

Vi har brug for akutsygehuset i Thisted, og lige nu har det brug for os. 
Lad sygehuset mærke opbakning fra alle os, der bor i området. Vi skal - også i fremtiden - have et akutsygehus i Thisted.

Erik Holm

                                                                                                                                                  Af Erik Holm, Kandidat for SF
                                                                                                                                                          til Regionsrådet i Nordjylland, og
                                                                                                                                                        kommunalbestyrelsen i Thisted

 

Hold fast i akutsygehuset i Thisted.
Albert Einstein sagde i 1951: ”Ikke alt, der kan tælles, tæller. Og ikke alt, der tæller, kan tælles.” Dét han sagde dengang, er stadig aktuelt. Ikke mindst når det gælder vores sundhedsvæsen.

Det er OK, at der politisk på Christiansborg bliver gået op i at måle og tælle produktivitet og effektivitet på sygehusene. For også sygehusene skal effektivisere og rationalisere. Men dét, der virkelig tæller, er først og fremmest, at der er fri og lige adgang til behandling for alle.
I Thy og på Mors har vi gennem det seneste halvandet år levet med meget lang vej til et akutsygehus, hvis vi har haft akutte mave-tarmproblemer.  Sygehuset i Thisted har i den periode manglet akutfunktionen på dette område. 

De vigtigste ting – både når det gælder sundhedsvæsnet og livet i al almindelighed – er dét, der ikke kan tælles.  Lad os give det lidt mere plads, og lad os bakke op om arbejdet med at genetablere og udvikle sygehuset i Thisted som et fuldt udbygget akutsygehus.  

Vi har brug for akutsygehuset i Thisted, og lige nu har det brug for os.
Lad sygehuset mærke opbakning fra alle os, der bor i området. Vi skal - også i fremtiden - have et akutsygehus i Thisted.

Det er noget af dét, der tæller.

 

Der er læger nok

SF arbejder for, at Regionerne skal have lov til at drive permanente lægeklinikker. Nordjyderne fortjener en lægedækning, der ikke hoster og halter.

Erik Holm

                                                                                                                                                  Af Erik Holm, Hanstholm.
                                                                                                                                                  Kandidat for SF til Region Nordjylland
                                                                                                                                                  og kommunalbestyrelsen i Thisted

 

Der er læger nok.
På et møde arrangeret af FAST – Fremtidens AkutSygehus i Thisted – slog professor og sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen for nylig fast, at der er praktiserende læger nok i Danmark. - De er bare ikke ordentlig fordelt, fortsatte han.

Vejen til en bedre lægedækning i Nordjylland går altså gennem en bedre rekruttering. Vi skal have flere læger til at arbejde her i stedet for de steder, hvor der ikke i samme grad er mangel på dem.
Men det er gjort vanskeligt for regionen at rekruttere læger med den nugældende lovgivning. Den forbyder nemlig regionerne at drive permanente lægepraksis.

For at sikre lægedækningen har vi lige nu en blanding af læger med egen praksis og tidsbegrænsede udbudsklinikker og regionsklinikker. Det har ikke givet en ordentlig lægedækning. Tvært imod. Det har skabt forskel på det sundhedstilbud, som borgere forskellige steder modtager.

En så vigtig ting som lægedækning, må ikke alene være overladt til ”kræfternes frie spil”.  

SF arbejder for, at Regionerne skal have lov til at drive permanente lægeklinikker.
At rekruttere læger til klinikker, der med sikkerhed skal udbydes igen om få år, er op ad bakke. Hvem vil arbejde der, når der er bedre tilbud?

Siden Jacob Haugaard trådte ud af politik, har der været for lidt medvind. Vi kunne ellers godt bruge noget i Nordjylland lige nu i forbindelse med rekrutteringen af læger.

Nordjyderne fortjener en lægedækning, der ikke hoster og halter.

Egen drift af ambulancer

SF har siden midten af forrige periode – altså i omkring seks år - forsøgt at sparke gang i drøftelser om, hvorvidt det kan betale sig, at regionen selv overtager nogle af de opgaver, som på nuværende tidspunkt varetages af private. 

Lene Linnemann

Regionsrådskandidater for SF

Erik Holm, Helshagevej 54, Hanstholm

Ove Albretsen, Havremarken 50, Fjerritslev

og Regionsrådsmedlem for SF

Lene Linnemann, Østervang 70, Gandrup

 

 

Ambulanceberedskab

SF har siden midten af forrige periode – altså i omkring seks år - forsøgt at sparke gang i drøftelser om, hvorvidt det kan betale sig, at regionen selv overtager nogle af de opgaver, som på nuværende tidspunkt varetages af private. Specielt er vi nysgerrige efter at vide, om prisen for at vælge et privat firma til at drive vores ambulanceberedskab er større end nødvendigt og vores mangeårige ønske om at undersøge muligheden for at tage opgaven hjem, er ikke glemt.

Vores forslag om at undersøge muligheden for at spare penge på dette område, har generelt ikke vakt den store begejstring i regionsrådet. Enkelte kolleger, til venstre for midten, vil godt vende tanken med os, mens de fleste helst vil dysse snakken ned. ”Vi venter lige og ser tiden an”, synes holdningen at være. Hos de borgerlige er mantraet, at man nærmest altid kan udlicitere sig til en bedre kvalitet for færre penge, nærmest uanset hvilken velfærdsopgave, det handler om.

Politikere fra venstre til højre taler om, at vi skal have mest mulig velfærd for pengene, mest muligt for skattekronerne, mere velfærd for færre midler osv., men ikke alle er villige til at ændre på tingenes tilstand.

Måske kan vi nu få lidt hjælp fra det sydjyske, som netop har høstet de første erfaringer med selv at stå for ambulancedriften. Gode erfaringer vel at mærke. Det var ikke lange overvejelser og grundig planlægning der lå til grund for Region Syddanmarks beslutning om at hjemtage beredskabet. Nej, i Syd måtte de handle hurtigt, da det private ambulanceberedskab Bios gik konkurs. Politikerne troede på, at Region Syddanmark selv kunne stå for driften og fravalgte derfor at sende opgaven ud i et nyt udbud.

Nu ser vi så tallene for det første år med egen drift på området og i Syddanmark er resultatet, at man har sparet mange millioner kroner på at hjemtage ambulancedriften. Der er ikke skåret i kvaliteten af beredskabet. Redderne får den samme løn nu, som tidligere, der er flere aktive timer på vejene og responstiderne er lige så gode eller bedre end under Bios.

Det er ingen hemmelighed, at private – modsat det offentlige – er sat i verden for at tjene penge. Derfor skal vi også tænke os godt om, før vi udliciterer.  Specielt på områder hvor der ikke er reel konkurrence, men monopollignende tilstande, skal vi være varsomme med at udbyde opgaverne. Lad os nu prøve, om vi også i Nordjylland, kan gøre det bedre og billigere selv.

 

 

 

Læger skal være læger

Lægedækningen er truet i Nordjylland. Og der er kun udsigt til, at det bliver værre.

Borgere, der er tilknyttet de midlertidige regions- og udbudsklinikkerne, oplever i alt for ringe grad at have ”egen læge”. Udskiftningen blandt de læger, der betjener klinikkerne, er for stor.

Erik Holm

                                                                                                                         Af Erik Holm, Hanstholm
                                                                                                                         Kandidat for SF til Region Nordjylland og
                                                                                                                         Kommunalbestyrelsen i Thisted.

 

Læger skal være læger.
Lægedækningen er truet i Nordjylland. Og der er kun udsigt til, at det bliver værre.

Borgere, der er tilknyttet de midlertidige regions- og udbudsklinikkerne, oplever i alt for ringe grad at have ”egen læge”. Udskiftningen blandt de læger, der betjener klinikkerne, er for stor.

Det er uholdbart med et sundhedsvæsen, hvor lægedækningen er præget af hovsa-løsninger, og hvor der ikke er nogen holdbar plan for fremtiden.

I SF tror vi ikke, at man kan løse fremtidens udfordringer med fortidens metoder. Den tid er forbi, hvor en ung læge slog sig ned med sin egen private lægeforretning i en landsby, - blev der i mange år, og klarede alle former for sygdomme.

Udviklingen på det lægefaglige område gør det nødvendigt med nytænkning. Også fordi lægerne skal have ordentlige arbejdsforhold. Fortravlede og stressede læger er ikke vejen frem.

Det haster. Vi skal gå nye veje:
Regionen skal have mulighed for at drive sundhedsområdet samlet, så alle læger ansættes i regionen, både sygehuslæger og praksislæger. Og regionens og kommunernes sundhedsvæsen skal arbejde tæt sammen.

Det skal være Regionen og kommunerne, der sammen skal stå for alt sundhedsarbejde. Private økonomiske interesser må vige for hensynet til den fri og lige adgang til sundhedsydelser. Det er både naturligt – og lige nu helt nødvendigt - at det er fællesskabet gennem regioner og kommuner, der står for hele sundhedsområdet.

Læger skal ikke drive forretning. De skal være læger.

 

Fiskeristyrelsen til Hanstholm

Allerede inden udvidelsen af Hanstholm Havn er den én af Europas førende fiskerihavne. Der blev i 2016 landet fisk for næsten en milliard kroner i havnen.
Hanstholm er det naturlige hjemsted for Fiskeristyrelsen. Men der skal handling og vilje til, hvis det skal lykkes at få styrelsen flyttet til det sted, hvor den naturligt hører hjemme.

Erik Holm

                                                                                                    Af Erik Holm, Hanstholm,
                                                                                                    kandidat for SF til regions- og kommunalvalget, og
                                                                                                    Morten Bo Bertelsen, Frøstrup
                                                                                                    medlem af kommunalbestyrelsen i Thisted for SF
                                                                                                    og borgmesterkandidat til valget 21. november.

 

Fiskeristyrelsen til Hanstholm.
Allerede inden udvidelsen af Hanstholm Havn er den én af Europas førende fiskerihavne. Der blev i 2016 landet fisk for næsten en milliard kroner i havnen.
Hanstholm er det naturlige hjemsted for Fiskeristyrelsen. Men der skal handling og vilje til, hvis det skal lykkes at få styrelsen flyttet til det sted, hvor den naturligt hører hjemme.
SF Thy opfordrer derfor alle kræfter i området – politikere, erhvervsliv og borgere – til at bakke op om Hanstholm som nyt hjemsted for Fiskeristyrelsen.

Vi respekterer, at styrelsen skal have ro i en periode til at rydde op efter Esben Lunde Larsen og kvotekongerne. Det er forståeligt, og giver samtidig tid til at forberede flytningen ordentlig.
Den skal forberedes og gennemføres i samarbejde med alle de involverede.
Selv om flytningen ikke kan ske hurtigt, skal vi hurtigst muligt på banen med præsentationen af Hanstholm som fremtidigt hjemsted for Fiskeristyrelsen.
Det er NU at både Region Nordjylland og Thisted Kommune skal vise deres nordjyske vilje til Hanstholm.
De udflytningspakker, som regeringen kommer med til december, skal have de rigtige modtageradresser. En af adresserne skal være Hanstholm.

 

 

Nordjysk akut beredskab

SF i Nordjylland vil kæmpe for lighed for alle, omkring sundhedsydelserne i Nordjylland, uanset om du bor i Hanstholm, Fjerritslev eller i og omkring Aalborg

Ove Albrektsen

Ove Albrektsen

Regionskandidat for SF Nordjylland

 

Nordjysk akut beredskab.

Som min udmærkede SF kollega, Erik Holm, som også er kandidat til regionsrådet her i Nordjylland siger; så nægter sundhedsministeren at staten skal betale for akutlægebilen i Hjørring.

Region Nordjylland har svære betingelser for at dække nordjyder ind med præ – hospital indsats. Respons tider bliver høje, for især udsatte områder, og dermed følger høje omkostninger. Det er en reel problematik.

Spørgsmål til Folketinget: Skal borgere i Danmark ikke have friheden til at bosætte sig over hele landet, og ikke bare i større byer?

Spørgsmål til Folketinget: Betaler alle danskere ikke den samme skat til sundhed – politi – infrastruktur? Også folk boende i vandkants Danmark?

Hvorfor skal sundhedsvæsenet i Nordjylland ikke have dækket ”rimelige” merudgifter til ambulance beredskab ind? Så regionen kan behandle de sygdomsramte i Nordjylland på bedste faglige og ansvarlige vis!

Tænk på hvor du sætter dit kryds til regionsrådsvalget, kære medborger, især hvis du bor lidt udenfor byområderne!  

SF i Nordjylland vil kæmpe for lighed for alle, omkring sundhedsydelserne i Nordjylland, uanset om du bor i Hanstholm, Fjerritslev eller i og omkring Aalborg!

 

Akuthjælp fra Thy og Mors til vendelboerne

”Først løb de morsingboer, så de forrædere fra Thy,
ene stod de vendelboer, de ville ikke fly”.

Erik Holm

                                                                                                                                    Af Erik Holm, Hanstholm
                                                                                                                                    Kandidat (SF) til regionsvalget i Nordjylland
                                                                                                                                    og kommunalbestyrelsen i Thisted.

 

Akuthjælp fra Thy og Mors til vendelboerne.
”Først løb de morsingboer, så de forrædere fra Thy,
ene stod de vendelboer, de ville ikke fly”.

Sådan siger en folkevise om slaget ved Sankt Jørgensbjerg mellem Fjerritslev og Aggersund i 1441. Bønderne fra Thy, Mors og Vendsyssel havde gjort oprør, men blev slået af kongens hær. Skal vi tro folkevisen, - som en vendelbo må have skrevet… - så skylder vi fra Thy og Mors vendelboerne opbakning og hjælp.

Men det er nu nok ikke dét, sundhedsministeren har tænkt på, når hun mener at Thyboer og Morsingboer – og alle andre i Region Nordjylland – fremover skal betale for akutlægebilen i Hjørring, som staten betaler nu.
Jeg er sikker på, at både Thyboer og Morsingboer er solidariske med Vendelboerne, når det gælder akutberedskab. Vi har i Thy og på Mors i mere end et år nu levet med en anden slags mangelfuldt akutberedskab, nemlig manglende akutfunktion på mave-tarmområdet på akutsygehuset i Thisted.

Det er Regionsrådets opgave, at sikre akutberedskabet overalt i regionen. Men de vilkår, som Region Nordjylland har for at klare den opgave, er meget vanskeligere end i tættere befolkede egne. Sådan er virkeligheden.

Så, kære sundhedsminister: Se på realiteterne. Vendsyssel er ikke dækket godt nok ind af den lægehelikopter, som staten har stationeret i Skive. Der skal være fri og lige adgang til sundhedsydelser i Danmark, så du må til lommerne.
I denne sag er det sådan at:
”De vendelboer ej ene står,
opbakning fra både Thy og Mors de får…”

  

Den 7. limfjordsforbindelse

Der er 6 vejforbindelser over Limfjorden: Oddesundbroen, Vilsundbroen, Sallingsundbroen, Aggersundbroen, Limfjordsbroen og Tunnelen ved Aalborg.

I SF vil vi arbejde for, at den 7. Limfjordsforbindelse bliver en ny bro over Aggersund. Det er der mange gode grunde til: 

Bro

                                                                                                                         Af Ove Albrechtsen, Havremarken 50, Fjerritslev, 
                                                                                                                         og Erik Holm, Helshagevej 54, Hanstholm. 
                                                                                                                         Kandidater for SF til Regionsrådet i Nordjylland
                                                                                                                                                                                                                                  


Der er 6 vejforbindelser over Limfjorden: Oddesundbroen, Vilsundbroen, Sallingsundbroen, Aggersundbroen, Limfjordsbroen og Tunnelen ved Aalborg.

I SF vil vi arbejde for, at den 7. Limfjordsforbindelse bliver en ny bro over Aggersund. Det er der mange gode grunde til:

1. Pensions-moden bro.
    Den nuværende bro ved Aggersund er bygget til den trafik, vi havde i 1940erne.
    Den skal på pension.

2. Vækst i hele Nordjylland.
    En ny bro ved Aggersund vil gavne hele regionen, og være med til at
    skabe grundlag for vækst i hele Nordjylland.

3. Bedre infrastruktur mod vest.
     Thy, Mors, Vester Hanherred og Vesthimmerland har en infrastruktur, der
     trænger til en opgradering. Thybanen er så nedslidt, at der kun må køres
     med 75 km i timen på den. Der er 0 km motorvej i området, og kun få
     strækninger med motor-trafikveje. En ny Aggersundbro vil være en god
     begyndelse på en opgradering af infrastrukturen.

4. Hanstholm havn.
     Hanstholm havn har danmarksrekord i dårlige vejforbindelser til en havn.
     Tilmed har den ingen jernbaneforbindelse. ”Thybanen” når kun til
     Thisted, 22 km fra Hanstholm. Havnen har brug for en betydelig forbedring af
     infrastrukturen i området. I den forbindelse er en ny Aggersundbro vigtig.

5. Det handler om udvikling.
     Der er brug for udvikling i hele region Nordjylland. Især i den vestlige del af
     Regionen, skal der skabes bedre rammevilkår for erhvervslivet. Det er en
     forbedret infrastrukturen med til at give.

6. Signaler fra gammel bro.
    Aggersundbroen er kun 6 meter bred. Det går ikke med den størrelse
    køretøjer har i dag. De signaler, som den gamle og utidssvarende bro sender, er
    meget uheldige: Her står tiden stille. Her bliver der ikke satset på udvikling og
    tilpasning til nye tider.

7. Omfartsveje på rute 11.
     En ny Aggersundbro lægger naturligt op til, at man tager fat på et andet stort
     infrastrukturproblem i Regionen: Der er meget brug for omfartsveje ved 
     både Brovst, Halvrimmen og Arentsminde.  Det vil gavne sammenhængen mellem
     øst og vest i regionen. Og borgerne i de nævnte byer slipper for forurening fra de
     mange biler, der i dag kører gennem byerne, uden at have ærinde der.
     Omfartsveje ved de nævnte byer vil gøre det lettere at komme fra den nordlige
     og østlige del af regionen til den nye bro ved Aggersund.

8. Nye vækstmuligheder for Fjerritslev.
     Fjerritslev vil med en ny Aggersundbro og nye omfartsveje ved Brovst,
     Halvrimmen og Arentsminde være omgivet af en væsentlig bedre infrastruktur
     end i dag, og dermed have bedre forudsætninger for vækst.  

9. Sundhedsvæsen og infrastruktur.
     Sundhedsvæsen og infrastruktur hænger sammen. Efterhånden som
     sygehusene bliver mere og mere specialiserede, er der brug for at både ansatte
     og borgere, kan komme let på tværs af regionen. Det kniber det meget med i dag.
     En ny Aggersundbro og omfartsveje ved Brovst, Halvrimmen og Arentsminde vil
     være en god hjælp i den forbindelse.

10. Spirende optimisme mod vest.
     Den vestlige del af Region Nordjylland oplever en spirende erhvervsmæssig
     optimisme lige nu:
     - Nye kreative virksomheder slår sig ned i Klitmøller, Cold Hawaii.
     - Hanstholm Havn har stigende omsætning, og står over for en stor udbygning.
     - Der kommer flere turister til Jammerbugt og Vesthimmerland kommuner.
     - Mange af de etablerede virksomheder i den vestlige del af Regionen er i en
       god udvikling.
     Den spirende optimisme kan Region Nordjylland være med til at forstærke.
     Det kan bl.a. ske ved, at pege på en ny Aggersundbro som den 7.
     Limfjordsforbindelse.

Vi er opmærksomme på de trængselsproblemer, der er omkring passage af Limfjorden i Aalborgområdet. Derfor er det nødvendigt at der - samtidig med etablering af den 7. Limfjordsforbindelse ved Aggersund - arbejdes med at udvide Limfjordstunnelen med et ekstra rør.
Når en evt. ny Limfjordsbro ved Aalborg kaldes for ”Den 3. limfjordsforbindelse” er det misvisende. Den 3. forbindelse over Limfjorden fik vi allerede i 1939, da Vilsundbroen blev indviet.

Den næste Limfjordsforbindelse bliver den 7., – og det skal være en ny bro over Aggersund.

Lægedækning på krykker i Nordjylland

Lægedækningen halter, hoster og hakker mange steder i Nordjylland. 
Der bliver stadig flere områder, hvor lægedækningen ikke står mål med det, borgerne bør kunne forvente i 2017.

Lene Linnemann

                                                                                                Af regionsrådsmedlem Lene Linnemann, Gandrup
                                                                                                Erik Holm, Helshagevej 54, Hanstholm
                                                                                                Ove Albrechtsen, Havremarken 50, Fjerritslev
                                                                                                Kandidater for SF til regionsrådet

 

Lægedækning på krykker i Nordjylland.
Lægedækningen halter, hoster og hakker mange steder i Nordjylland.
Der bliver stadig flere områder, hvor lægedækningen ikke står mål med det, borgerne bør kunne forvente i 2017.

Og der er desværre kun udsigt til, at situationen bliver værre. Mange lægepraksis kan ikke sælges, når ejeren går på pension. Udbudsklinikker og regionsklinikker må derfor etableres for at dække det akutte behov. Men de er ikke langsigtede, lokalt velintegrerede og bæredygtige løsninger. Dertil har der været alt for meget ”hovsa” over etableringen af dem.

De borgere, der er tilknyttet regions- og udbudsklinikkerne, oplever i alt for ringe grad at have ”egen læge”. Der er nemlig meget stor udskiftning blandt de læger, der betjener klinikkerne. Og det har ikke alene betydning for borgerne, men også for kommunerne, der meget ofte skal forholde sig til nye samarbejdspartnere. Det fremmer ikke sundhedsarbejdet.

Det er uholdbart med et sundhedsvæsen, hvor lægedækningen er så meget på krykker, som det er tilfældet lige nu. Og hvor der ikke er nogen plan for, hvordan situationen kan forandres til det bedre.

I SF tror vi ikke, der findes lette eller hurtige løsninger.
Men der skal tages alvorligt fat på hele organiseringen af lægedækningen nu, hvis ikke vi skal ende i en situation, hvor kun borgere i tæt befolkede områder har en lægedækning, der er langtidsholdbar og velintegreret i lokalsamfundet.

I SF Nordjylland vil vi arbejde for at fremtidens lægedækning organiseres, så der er lige adgang til sundhedsydelser overalt i regionen. Det kræver et opgør med den tankegang, som i dag præger området.
Som bekendt kræver udvikling afvikling af indvikling. Gamle vaner og normer skal lægges i skuffen, og der skal tænkes nyt, for at løse problemet. Det gælder både på Christiansborg, i Regionen, Kommunerne og i de involverede fagforeninger. Vi kan ikke bygge fremtiden sundhedsvæsen op på fortidens tankegang, som man – med meget ringe held – forsøger nu.
Både manglen på læger og den udvikling, der har været på det lægefaglige område, gør det nødvendigt med nytænkning af, hvordan hele sundhedsområdet – både det regionale og det kommunale - skal organiseres i fremtiden.

Små privatejede lægehuse med en enkelt eller to læger kan umuligt levere de ydelser, som forventes i dag, både lægefagligt og administrativt.  Og koordineringen af den kommunale og regionale sundhedsindsats trænger til at blive opdateret.  

Hvordan fremtidens sundhedsvæsen i Nordjylland skal organiseres bør i fællesskab drøftes af Kommunerne, Regionen, borgerne og de ansattes faglige organisationer.
Ejerne af de privatejede lægepraksis og deres organisation, PLO, skal naturligvis også inddrages i arbejdet.

Regionen bør som hovedansvarlig på sundhedsområdet tage initiativ til nedsættelse af et bredt sammensat udvalg, der får til opgave at komme med forslag til, hvordan det kan sikres, at alle borgere i Nordjylland får lige og fri adgang til sundhedsydelser.

Det haster. Lægedækningen er på krykker, og der er ikke en bæredygtig og langsigtet behandling af patienten i sigte. Region Nordjylland skal turde at være foregangsregion for nytænkning af sundhedsvæsnet. Vi skal gå nye veje for at sikre borgerne et godt sundhedsvæsen – også i fremtiden.

SF er klar til at gå ind i debatten.

Tid til opgør med hellige køer i sundhedsvæsnet

Det er på høje tid, at tage fat på en debat om, hvordan fremtidens sundhedsvæsen i Nordjylland skal indrettes.

Det er en vigtig debat. Den skal sikre, at der igen bliver fri og lige adgang til læger og hospitaler overalt i Region Nordjylland. Vi skal have et veludbygget og sammenhængende sundhedsvæsen.

Lene Linnemann

                                                                                                Af regionsrådsmedlem Lene Linnemann, Gandrup,                                                                                                                                                                                               Ove Albrechtsen, Havremarken 50, Fjerritslev, og
 Erik Holm, Helshagevej 54, Hanstholm.
                                                                                                Kandidater for SF til regionsrådet

Tid til opgør med hellige køer i sundhedsvæsnet.
Det er på høje tid, at tage fat på en debat om, hvordan fremtidens sundhedsvæsen i Nordjylland skal indrettes.

Det er en vigtig debat. Den skal sikre, at der igen bliver fri og lige adgang til læger og hospitaler overalt i Region Nordjylland. Vi skal have et veludbygget og sammenhængende sundhedsvæsen.

Det kommer ikke af sig selv. Udviklingen de seneste år har vist, at det går galt, hvis vi blot håber det bedste, og ikke griber ind.
Hvis vi på liberal vis lader kræfternes frie spil bestemme, så bliver der vindere og tabere. Det skal vi ikke acceptere. Sundhedsvæsnet skal være for alle i hele regionen. Og alle skal opleve at have ”egen læge”, og at have et akuthospital inden for en rimelig afstand.

Der er mange udfordringer og principielle spørgsmål, som vi skal have forholdt os til, når fremtidens sundhedsvæsen skal på plads:
1.  Hvordan får vi en lægedækning, der er ensartet i hele regionen?
2.  Er det hensigtsmæssigt, at læger i praksissektoren driver egen privat
     forretning, når så godt som alle deres indtægter kommer fra Regionsrådet?
3. Hvordan får vi kommunernes og regionens sundhedsindsats til at spille bedre   
    sammen?
4. Hvordan sikrer vi, at det kommer samfundet mest til gavn, at vi betaler
   uddannelser til læger og andet sundhedspersonale?
5. Hvordan udvikler vi bedst samarbejdet mellem praksissektoren og
     sygehusvæsnet?
6. Har vi det antal sygehuse, vi skal have i Region Nordjylland, og hvordan skal de
    samarbejde?
7. Hvordan skal sundhedsvæsnet i Nordjylland samarbejde med sundhedsvæsnet i
    de øvrige 4 regioner?
8. Hvilke fordele er der ved, at hver region har sit eget sundhedsvæsen?
9. Skal sygehusene i fremtiden overtage ansvaret for praksissektoren?
10. Hvordan sikrer vi, at sundhedspersonalets efter- og videreuddannelse sker
       uafhængig af medicinalindustrien, og andre kommercielle interesser?

I det nye regionsråd vil SF arbejde for, at der snarest muligt sættes gang i en debat om fremtidens sundhedsvæsen, - gerne koordineret med debatter i de øvrige regioner og på nationalt plan.  Og vi SKAL turde stille og drøfte alle spørgsmål i debatten.  

I SF kan vi godt lide både røde og brogede køer, - nok mest de røde…
Men de hellige, er vi ikke meget for, uanset hvilken race eller farve de har. Og slet ikke i sundhedsvæsnet. Vi vil trække dem alle ud af stalden og se, om ikke det er på tide at gøre op med nogle af dem.
Vi skal have et sundhedsvæsen, der sætter mennesker før systemer og gamle hævdvundne rettigheder.
Og vi skal turde at gøre op med måder at gøre tingene på, som hører hjemme i fortiden, og som ikke gavner fællesskabet i fremtiden.

I SF er vi klar til at tage debatten om fremtidens sundhedsvæsen. Vi opfordrer alle andre partier – og alle berørte parter - til at være med i debatten.

Snak mindre, lyt mere

I den kommende tid op til valgene den 21. november vil vi høre alle de opstillede lister og partier forsikre, at de vil lytte til borgerne og anstrenge sig for at komme dem i møde.

Det vil du også høre fra SF. 

Men vi vil andet og mere end det.

Lene Linnemann

                                                                                   Af regionsrådsmedlem Lene Linnemann, Gandrup,   
                                                                                   Ove Albrechtsen, Havremarken 50, Fjerritslev, og
                                                                                   Erik Holm, Helshagevej 54, Hanstholm.
                                                                                   Kandidater for SF til regionsrådet


Snak mindre, lyt mere.
I den kommende tid op til valgene den 21. november vil vi høre alle de opstillede lister og partier forsikre, at de vil lytte til borgerne og anstrenge sig for at komme dem i møde.

Det vil du også høre fra SF.
Men vi vil andet og mere end det. Udviklingen af vores sundhedsvæsen, den regionale udvikling, ungdomsuddannelserne, og alt det, vi er fælles om gennem Region Nordjylland, er for vigtig til at blive overladt alene til Regionsrådet.

Mellem valgene skal der være en åben og løbende dialog mellem borgerne og Regionsrådet. Derfor foreslår SF at:
- Der afholdes flere borgermøder.
- Informationen til borgerne fra Region Nordjylland opgraderes væsentligt.  
- ”Aldrig om mig, uden mig” skal være et princip, som skal overholdes overalt i
  regionen, så borgerne altid mødes som partnere, og ikke som klienter eller
  patienter.  
- Der skal være mulighed for offentlige høringer i Regionshuset, arrangeret af
  foreninger eller borgergrupper i samarbejde med Regionsrådet.
- Et antal borgere, der højest svarer til hvad et mandat i Regionsrådet koster, skal
  kunne få en sag til behandling i Regionsrådet.
- Alle udvalgsmøder i Regionsrådet skal starte med, at borgerne og pressen får
   mulighed for at stille spørgsmål. Borgerne skal endvidere have mulighed for at
   stille forslag til udvalgene.

Demokratiet er godt forankret i Danmark. Men det skal hele tiden fornyes. Og en øget borgerinddragelse er nødvendig, for at modvirke den stigende politikerlede. Et levende demokrati er grundstenen for et godt og lykkeligt samfund.

SF er klar til at gå nye veje. Regionsrådet skal snakke mindre og lytte mere. Og det skal indtænke og værdsætte folkelig involvering i den politiske proces. Det giver nye vitaminer til demokratiet. Det er der brug for.

Univers
Mobil navigation