Politikere og kandidater

 SF Hjørring's vinderhold til kommunal valget. 

 

 

 

 

Formand og spidskandidat Jørgen Bing udtaler: ”Jeg er både glad og stolt over, at SF kan stille en så lang og mangfoldig liste af navne. 7 kvinder og 5 mænd, der både geografisk, alders- og erhvervsmæssigt dækker en meget bred palet. 

Se kandidaterne til kommunalvalget 2017 herunder:

 

 

 

 

 

 

Jørgen Bing - Tårs Skuespiller

Jeg vil fortsat arbejde for at sætte nogle markante rød-grønne aftryk.

Jørgen Bing 1.JPG

 

I mine første 12 år i byrådet, har det i særlig grad været indenfor natur, klima, miljø, planpolitik og genanvendelse, jeg har fået sat nogle aftryk, qua mit sæde i Teknik- og Miljøudvalget. Men også børnenes, de ældres og kulturens forhold i vores kommune betyder meget for mig. Jeg vil fortsat arbejde for at sætte nogle markante rød-grønne aftryk.

 

Karl Bornhøft - Lønstrup pensioneret postbud

SF er stadigvæk det bedste redskab for mennesker der ønsker et mere lige lokalsamfund

Karl Bornhøft.jpg

Stiller igen op som byrådskandidat. SF er stadigvæk det bedste redskab for mennesker der ønsker et mere lige lokalsamfund – en mere miljøbevidst politik – en stærkere sikring af børn, unge og ældre, og lighed i sundhed.

Medlem af byrådet i Hjørring Kommune 2005-2007, og formand for Sundhed, ældre og handicapudvalget. Fra 1986-2006 medlem af amtsrådet i Nordjyllands amt, og formand for sundhedsudvalget1998-2006. Fra november 2007 valgt til Folketinget, hvor jeg var kulturordfører og sundhedsordfører for det medicinske område, sundhedsfremme og forebyggelse. Uddannet kok og arbejdet som postbud.

Vil bruge alt min  politiske erfaring til at - gøre en god kommune - bedre.

Anna-Mette Skovgaard Pedersen - Tornby

RO PÅ - er en af SF's mærkesager. Vi oplever alt for mange med kronisk stress, der må forlade arbejdsmarked På grund af stigende effektivisering. Vi er nød til at sadle om fra managementsamfundet til et humanistisk og empatisk arbejdsmarked.

Anna-Mette Skovgaard.jpg

DET EMPATISKE SAMFUND

er et samfund, hvor der er plads til alle og hvor man tager hensyn den enkelte,

 • Hvor vores børn kan vokse op i rolige læringsmiljøer med den voksenstøtte, der er behov for.
 • Hvor vores ældre får en værdig alderdom i trykke rammer med folk de er trykke ved.
 • Hvor mennesker med funktionsnedsættelse får et liv med værdighed.

MILJØET er en mærkesag for SF, derfor er jeg medlem af partiet.

Vi skal prøve at levere en renere jord til vores børn. Al den forurening vi har i dag, og som påvirker naturen, skal nedbringes.

ÆLDRE MENNESKER OG MENNESKER MED FUNKTIONSNEDSÆTTELSE:

Jeg er modstander af store institutioner, hvor man anbringer mennesker.

Mennesker der har brug for hjælp og pleje og et værdigt liv. De skal have et hjem, hvor der lugter af mad, hvor der måske også bor en kat, hvor man måske holder høns, så man kan få egne æg. Hvor beslutningerne tages af beboerne.

HJØRRING SOM EN ATTRAKTIV KOMMUNE BÅDE FOR BOSÆTTERE, VIRKSOMHEDER OG TURISTER.

Vores store dejlig kommune er ved at finde sine egne ben efter kommunesammenlægningen. De små landsbysamfund er i gang med at finde deres helt egen profil.

Jeg bor i Tornby og oplever et by fuld af liv. Ikke bare en lille soveby. Det vrimler med ildsjæle. Her er 13 foreninger, og nye tilflyttere komme i en lind strøm. Sidste år kom der 19 nye små Tornbyboer til verden.

Virksomheder skyder op, fordi de ved, at vi har en solid og stabil arbejdskraft og vores arbejdsløshed kan næsten ikke blive lavere.

Turismen er stigende, især syd fra, vi har fred, frisk luft og en enestående natur.

Det er også en stor del af vores indkomst, så vi skal hjælpe turisterhvervene og ikke sætte unødige barriere op for dem.

Dorte Bager - Hjørring

Jeg ønsker et samfund hvor vi står sammen om et godt liv for alle mennesker. Et samfund hvor vi passer på vores natur, sikrer gode betingelser for vores børn, kan være sikre påat få hjælp, når vi har brug for det og et samfund hvor økonomien bliver dikteret af hensynet til menneskers behov.

Dorte Bager.JPG

Speakers Corner 29. september 2017

TALEN, DER ALDRIG BLEV HOLDT

Jer er næstformand i SF Hjørring. Jeg meldte mig ind i SF for mange år siden fordi SF er det parti, som har den rigtige indfaldsvinkel til det fælles samfund og det fælles ansvar vi har for den verden vi lever i.

 

En sommerdag 1957.

Tilbage i tiden. Jeg er 10 år og snakker med min mor. ”Når jeg bliver stor vil jeg være sådan en, der syr tøj til folk”.

”Nej, Dorte, det skal du ikke” siger hun:  ”Du kommer bare til at sy tøj om til tykke koner som hellere vil bruge deres penge på slik og kager end at betale dig ordentligt for dit arbejde”.

Den kommentar har fulgt mig siden. Den dukker op i hukommelsen en gang imellem.

 2017

Men den udtalelse kan egentlig lige så godt bruges om den regering vi har lige nu. De vil også hellere bruge pengene på andet end gode forhold for hele befolkningen. Det er ikke på slik og kager de vil bruge penge, men på at give skattelettelser til de mennesker, som i forvejen har for meget. Det kommer de ikke igennem med, men så finder de en række andre lettelse som nemt kan sammenlignes med slik og kager til de rigeste. Fx mindre afgift på dyre biler. Det skulle da være modsat. Og så hæver de registreringsafgift på eldrevne biler selv om det er dem der er fremtiden og netop på den slags der skal satses og lokkes med mindre afgifter.

Vores regering smider altså penge ud til ingenting eller snarere til øget COudledning.

Regionerne og kommunerne, som har ansvaret for at opgaverne bliver udført bliver til gengældt holdt i stramme økonomiske tøjler. De får aldrig det beløb, der er nødvendigt for at leve op til den ønskede standard. De mødes til gengæld med krav om effektivisering og forventede besparelser bl.a. gennem udlicitering af kommunale opgaver. At udlicitering kan give besparelser eller være bedre end kommunens løsning på opgaverne fatter jeg ikke. Kommunen må ikke have fortjeneste på deres ydelser. Det skal de private firmaer og jeg har svært ved at forestille mig andet end at det må gå ud over lønninger og arbejdsforhold for de ansatte. Og så går de private firmaer konkurs, så kommunen gang på gang skal træde til for at få opgaverne løst.

Med andre ord. Kommunens folk må være dem, der udfører opgaverne stabilt, bedst og med sikkerhed for at løn og arbejdsforhold er i orden efter overenskomsterne.

I mange år har jeg lyttet når der skulle laves budget i vores kommune og alt for meget har handlet om hvordan vi kan undgå at skære ned på kommunens forpligtelser på velfærd, på børnepasning, på skoler osv.

 Sommeren 1957

Min mor fortsatte sin belæring: ”Du skal finde et arbejde hvor du tjener nok til at du kan forsørge din familie hvis det bliver nødvendigt. Hvis du laver det samme som en af dine brødre skal du være sikker på at få det samme i løn. Og sørg altid for at være i fagforening, så du kan få hjælp, hvis du får problemer med dine arbejdsforhold”.

 1971

Samtalen var der - i hukommelsen da jeg skulle vælge uddannelse og jeg blev lærer. Det var dengang det eneste, som udfyldte alle mors betingelser. En løn som kunne forsørge en familie, lige løn for samme arbejde og en stærk og forhandlingberettiget fagforening.

 1985

Og kortene var blandet så det var naturligt at jeg engagerede mig i politik.

Hvad er vigtigst i vores samfund - penge eller mennesker?

Nogle politiske ideologier går ud fra at bare pengene og økonomien får frihed til at vokse og arbejde så kommer resten, velfærden helt af sig selv. De vil til enhver tid vægte økonomien højere end landets borgere.

Jeg er dybt uenig med dem, der tænker sådan. Hvis pengene betyder mest er det sandsynligt at alle hensyn til vores miljø bliver tilsidesat. Det må ikke ske. Mennesker i arbejde kan hurtigt blive betragtet som ting – som nogen der bare skal presses så meget ud af som muligt uden hensyn til hvad et menneske kan holde til. Det ødelægger alt for meget og bliver dyrt for samfundet.

For mig er økonomien kun et nødvendigt redskab til at vi hver især kan have et godt liv. Jeg vil altid sætte menneskers velfærd højere end rigdom og store private og nationale formuer.

 2017

Jeg ønsker et samfund hvor vi står sammen om et godt liv for alle mennesker. Hvor vi

 • Passer på vores natur
 • Sikrer gode betingelser for vores børn
 • Kan være sikre på at få hjælp når vi får brug for det
 • Og et samfund hvor økonomien bliver dikteret af hensynet til menneskers behov.

 

Derfor er jeg medlem af SF.

SF stiller op til kommunalvalget med en liste der blandt andre rummer et par erfarne og dygtige politikere.  Jeg står et sted på listen fordi jeg mener SF har en god politik.

Det er vigtigt for mig at alle beslutninger i byrådet tager hensyn til

 • at arbejde udføres og aflønnes efter gældende overenskomster
 • at alle tilladelser betinges af hensyn til beskyttelse af miljøet, drikkevandet og naturen
 • at kommenenes borgere kan regne med ordentlig behandling i det offentlige system
 • at kommunen strækker over et stort areal med mange forskellige lokaliteter

Et byråd med stor repræsentation af SF-politikere vil være godt for kommunens borgere, for naturen og for miljøet. Det vil også være godt for virksomheder, der satser på miljøvenlig produktion og som er indstillet på altid at rydde op efter sig.

Derfor husk at stemme den 21. november.

En stemme på SF er en stemme på et godt liv for alle.

Dorte M. Nielsen - Hundelev

Dorte Nielsen.jpg

René Bjerre Andersen - Hjørring - Lærer

René Bjerre.jpg

Lisbet Hansen - Hundelev

For at få en aktiv arbejdende, sund og attraktiv kommune er det vigtigt, at også "yderområderne" føler sig hørt og set

Lisbet Jensen.jpg

Jeg elsker vores demokrati, og ser vores byråd som en fornem repræsentant for dette. Jeg vil derfor gerne støtte aktivt op om dette, og er derfor kandidat til byrådsvalget Hjørring 2017. 

 Som medlem af SF er min profil selvfølgelig rød/grøn, og derud over betyder bevarelse og styrkelse af de små lokalsamfund også meget for mig.

 Jeg er af den opfattelse, at for at få en aktiv arbejdende, sund og attraktiv kommune er det vigtigt, at også "yderområderne" føler sig hørt og set, så Hjørring Kommune kan være et stærkt fællesskab for alle dens borgere.

Carsten Sigvardsen - Hjørring

carsten Sigvardsen.jpg

Kristine Simonsen - Hjørring

Krisstine Simonsen.jpg

Grete Bonde - Tårs

Grete Bonde.jpg

Tove Lerstrup - Hjørring

Tove Lerstrup.jpg

Jimmi Kruse Sørensen - Sindal

Jeg er kandidat både regions-råd og byråd, og skulle jeg blive valgt vil jeg arbejde for den nære velfærd. I særdeleshed vil jeg arbejde for bedre forhold for børnene, som er fremtiden. 
Mere konkret skal normeringerne i daginstitutioner sættes op, og mindre klasser i folkeskolen.

Jimmi Kruse.jpg
Univers
Mobil navigation