Regionernes fremtid

Det er vidst det man kalder en gratis omgang

slingrekurs.jpg

 Jimmi Kruse Sørensen ,Regionsråds- og byrådskandidat(SF) Skrev til Nordjyske

Regionernes fremtid

Den 1. november skriver Erik Høgh Sørensen på vejne af Dansk Folkepartis samlede kandidathold at de går til valg på at regionerne skal afskaffes. Det er vidst det man kalder en gratis omgang, de har selv været med til at nedlægge de gamle amter, og oprette regionerne, og man desuden ikke siger hvad man vil sætte i stedet.

Forestiller de sig at sygehusene skal styres fra København, det bliver næppe mere effektivt, og der kommer næppe færre besparelser af den grund. Forestiller de sig at kommunerne skal styre sygehusene? Med den økonomi de nordjyske kommuner har, vil det næppe sætte stop for besparelser. Eller vil de oprette små regionale enheder der styrer sygehusene, således vores nordjyske sygehuse efter alt at dømme skal styres fra Aarhus. Dvs. regioner som vi kender dem i dag, bare noget større.

Tror Dansk Folkeparti virkelig på at man kan spare samtlige medarbejder i regionshuset væk ved at nedlægge regionerne, mig bekendt forsvinder opgaver med regional udvikling, kollektiv trafik, præhospitalt beredskab osv. da ikke fordi regionen er nedlagt. Eller skal disse opgaver også flyttes til fattige kommuner, eller til København.

Til Dansk Folkeparti, når regionen nu igen skal spare, uheldigvis, har jeg forstået at det skyldes man har overskredet budgettet, og når DF har været med til at oprette et led, der ikke selv kan påvirke sine indtægter. Så er det jo meget naturligt man skal spare, hvis budgettet er skredet. 

Fornuften sejrer

Og DF er fortsat udenfor fornuftens rækkevidde

Dorte 1947.jpg

Læserbrev til Nordjyske. 2. november 2017

Kriminelle lavalder.

Da regeringspartierne forrige år gik til folketingsvalg med løftet om at sænke den kriminelle lavalder til 12 år, blev de imødegået af den samlede sagkundskab, der hævdede, at en sådan beslutning ikke på nogen måde ville minimere ungdomskriminaliteten, snarere tværtimod. Men partierne stod fast, måske fordi man vægtede en retfærdig harme højere end sociologiske fakta. 

Nu har justitsminister Søren Pape Poulsen i det seneste lovforslag valgt at bryde sine valgløfter, fordi, som han udtrykker det, “også en politiker har lov at blive klogere”. Det er naturligvis en sympatisk erkendelse - men spørgsmålet må nu blæse højlydt I vinden: Hvad i alverden er det for informationer, der netop nu har overbevist VLAK-partierne, når det var nøjagtig de samme argumenter de afviste inden valget?

(Og DF er fortsat udenfor fornuftens rækkevidde...)

Venlig hilsen

Jørgen Bing

Byrådsmedlem Hjørring (SF)

Kædeansvar

Fair arbejdsmarked med kædeansvar gavner alle

DA grubler 002.JPG

28. oktober skrev Karl Bornhøft i Nordjyske

Fair arbejdsmarked med kædeansvar gavner alle
------------------------------------------------
Kædeansvar nu - ja tak.
Et fair arbejdsmarked er en væsentlig del af erhvervspolitikken i enhver veldrevet kommune. Derfor ønsker SF også, at der indføres kædeansvar i alle kommunens udbud. Vi har en klar forventning om, at mindst Socialdemokratiet og Enhedslisten og gerne flere – vil skabe grundlag herfor efter kommunalvalget.

Det kan gøres ved at indføre såvel sociale klausuler, som arbejdsklausuler – der sikrer lønmodtagerne ordentlige løn og arbejdsforhold herunder at en hovedentreprenør gøres ansvarlig for, at underleverandører lever op til de stillede krav og betingelser(kædeansvar). 
Samtidig sikres en fair konkurrence mellem de virksomheder der byder på de kommunale opgaver.

Det harmonerer fint med vi ønsker en aktiv erhvervspolitik, som bygger på grønne og bæredygtige værdier, ligesom tidens stigende effektivitet ikke skal betales med fysisk eller psykisk nedslidning. Vi står derfor vagt om ordentlige forhold på arbejdspladserne, den danske model, og siger nej til social dumpning - men ja til kædeansvar.

Helt rimeligt er det også - når Dansk Byggeri og Dansk Industri efterlyser »erhvervsvenlighed« her i kommunen. Derfor må det også være en del »venligheden«, at de får deres medlemsvirksomheder ligesom kommunen - til at ansætte en ung eller oprette en læreplads. Det er vigtigt for vores fremtid.

Karl H. Bornhøft. 
Byrådskandidat for SF
Revlingrenden 16, Lønstrup.

Øg tilskuddet til uddannelser i yderområderne

For at styrke uddannelsesmulighederne i yderområderne foreslår SF, at yderområdetilskuddet udformes så det i gennemsnit udgør 2,5 mio. kr. pr. uddannelsessted. 

DSC00698.jpg

Det stod i Nordjyske 11. august 2017

Øg tilskuddet til uddannelser i yderområderne 

Af Theresa Berg Andersen, byrådsmedlem for SF i Vesthimmerland, og Jørgen Bing, byrådsmedlem for SF i Hjørring.

 

Det er afgørende for at sikre liv og fortsat udvikling i Nordjylland, at vi skaber bedre uddannelsesmuligheder.

 

Flere af de unge, som bor i vores område, ønsker ikke nødvendigvis at flytte til de store byer for at uddanne sig. De vil gerne blive her, men føler sig tvunget til at flytte for at få en uddannelse. Er man først flyttet og har skabt sig et nyt liv, så er det oplagt at blive boende. Undersøgelser viser, at 80% af de færdiguddannede på professionshøjskolerne bosætter sig i det område, hvor de har uddannet sig. Derfor er manglen på uddannelsesmuligheder i yderområderne med til at affolke de områder.

 

Det bliver forstærket af, at uddannelse og jobmuligheder er det, der betyder mest, når tilflyttere skal beslutte om de vil bosætte sig i et område. 91% af landets borgmestre i landdistriktskommunerne har netop meldt ud, at videregående uddannelser er vigtige eller meget vigtige for bosætningen i kommunen.

 

Derfor er det afgørende for at sikre liv og fortsat udvikling i landdistrikterne, at vi skaber uddannelsesmuligheder i området. Men de kommer ikke af sig selv, for det er dyrere at drive de mindre uddannelser, og regeringens besparelser presser uddannelsesinstitutionerne på økonomien. Hvis vi skal sikre, at der også i fremtiden er uddannelser uden for de største byer, ja, så skal vi give uddannelsesinstitutionerne en økonomisk håndsrækning.

 

For at styrke uddannelsesmulighederne i yderområderne foreslår SF, at yderområdetilskuddet udformes så det i gennemsnit udgør 2,5 mio. kr. pr. uddannelsessted. 

 

I Nordjylland vil det særligt komme erhvervs skolerne i Aars til gode, og EUC og UCN i Hjørring. SFs forslag vil også kunne bane vejen for at realisere ideerne om at institutter under Aalborg Universitet bliver flyttet nordenfjords.

 

SF foreslår også, at der kan gives et etableringstilskud på 5 mio. kr. Det forventer vi kan skabe grundlag for etablering af 10-15 nye uddannelsessteder på landsplan. Måske kunne de bruges til at gøre alvor af snakken om at etablere nogle kunstneriske uddannelser, bl.a. indenfor tegning og maleri, hvor miljøerne omkring Lønstrup, Herregården Odden samt Skagen kunne være oplagte ankerpladser.

 

Vi har brug for uddannelser i yderområderne – både til vores unge, til vores tilflyttere og til de virksomheder, der efterspørger arbejdskraft.

Venlig hilsen Jørgen Bing, Stensskovvej 127, 9830 Tårs 

SF vil styrke ældres vilkår

I stedet for at spekulere på skattelettelser til de rigeste, foretrækker SF at sikre et værdigt ældreliv for de mange - og ikke kun for de få. Det fortjener de ældre, som har passet på os og gennem et langt arbejdsliv bidraget til fællesskabet.

ScanImage005.jpg

21. august skrev Jørgen Bing og Karl Bornhøft i Nordjyske Stiftsstidende

 SF vil styrke de ældres vilkår.

Demografiudviklingen i Hjørring, samt mange andre ”yderkommuner” tegner ildevarslende. Flere og flere ældre, færre og færre børn og arbejdsdygtige – kombineret med et generelt faldende indbyggertal, som betyder at sådanne kommuner får en mindre bid af udligningslagkagen (bloktilskud m.m.).

SF ønsker at afhjælpe disse problemer, og give ældreområdet et generelt løft. Vi foreslår derfor, at der afsættes 1 mia. kr., som skal øremærkes en række konkrete tiltag.

Et af dem vil netop være gennem bloktilskuddene at løfte kommuner, der er ramt af en skæv demografiudvikling, så også ældre i disse kommuner kan sikres en ordentlig og værdig behandling.

Vi ønsker ligeledes at øge adgangen for demente, gangbesværede o.l. til den offentlige transport, først og fremmest til de lokale flextrafiktilbud. Det er vigtigt for ældre at opretholde et udadvendt og aktivt socialt liv, så længe, det overhovedet kan lade sig gøre.

Tandplejen på landets plejehjem og plejeboliger trænger også til et løft – og endelig skal der nu gøres noget ved det evigt tilbagevendende problem med konstant ”nye ansigter” i forbindelse med hjemmehjælp. Det er vitalt for den ældre, at vedkommende kan føle sig fortrolig og tryg ved de hjælpepersoner, der kommer i hjemmet. Også for den ansatte er det en fordel at kende den enkelte ældre. Arbejdstiden kan også udnyttes mere effektivt, når hjemmehjælpen er fortrolig med såvel bolig som beboer.

Derfor foreslår SF, at der arbejdes i snævrere teams, så det bliver et meget begrænset antal hjælpepersoner (og primært kun én), som vil dukke op hos den ældre.

Også lokalt i Hjørring vil vi gøre netop dette punkt til et af de centrale temaer i forbindelse med de forestående budgetforhandlinger, og ikke mindst i den fremtidige udvikling af det kommunale tilbud. I sidste ende handler det jo om respekt og ligeværd. Eller som SF’s ældreordfører, Kirsten Normann Andersen udtrykker det: ”I stedet for at spekulere på skattelettelser til de rigeste, foretrækker SF at sikre et værdigt ældreliv for de mange - og ikke kun for de få. Det fortjener de ældre, som har passet på os og gennem et langt arbejdsliv bidraget til fællesskabet.”

 

Jørgen Bing - byrådsmedlem og kandidat til byrådsvalg 17                                       

Karl H. Bornhøft - folketingskandidat og kandidat til byrådet 17

 

SF Hjørring

  • René Bjerre Andersen

Formand
Haugesundvej 7
9800 Hjørring

https://m.me/SFHjorring

Tlf. 2092 2237

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation